Aktuality, Inspirace, Ohlášky, Promluvy

 • O Duchu Svatém s Janom Bucem

  O. Jano Buc patří na Slovensku ke generaci toužící po nové evangelizaci. Je zapojen do mnoha projektů a bývá často zvaným řečníkem na různá témata. Dnes jsem od něj vybral povídání o Duchu Svatém.     Godzone message XXL - Ján Buc - Duch Svätý     Janko Buc Očakávať Ducha Svätého

 • Sv. Hostýn

  Dnes jsme společně měli putovat spolu s Charitou na sv. Hostýn. Tak alespoň touto virtuální formou se zaposlouchejme, zavzpomínejme na chvíle, které jsme tam mohli kdykoliv prožít. Sv. Hostýn má velkou výhodu, že kdekoliv po všech omezeních skončí online přenosy, na jejich webu můžete sledovat každodenně duchovní život tohoto nejnavštěvovanějšího poutního místa v naší republice.   Budiž vděčně velebena, Sv. Hostýn   Svatý Hostýn, Czech Republic   Svatý Hostýn s písní z kancionálu 802   Svatý Hostýn     Svatý Hostýn Národní kulturní památkou 2018     Svatý Hostýn z ptačí perspektivy  

 • O Duchu Svatém s Pavlou Petráškovou

  Jsem velmi vděčný, pokud se mi dostane tip na někoho, kdo o Božích pravdách umí poutavě a prakticky mluvit. Mezi takové se určitě řadí i Pavla Petrášková. Její vyučování o charismatech Ducha Svatého mě vždy nadchlo, jak život s Duchem Svatým je prostý a můžeme jej žít všichni. Slyšeli jste třeba někdy o charismatu pohostinnosti? A třeba jím oplýváte, jen jej nikdo doposud nepojmenoval.   Pavla o charismatech přednášela taky na Konferenci o evangelizaci v Olomouci 2018, její přednášku najdete v sobotních workshopech.   Pavla Petrášková: Charismata jsou dary Ducha svatého ke službě

 • Novéna k Duchu Svatému s P. Vojtěchem Kodetem

  Pokud byste chtěli ještě jiné podklady, než letos nabízí komunita Blahoslavenství, vřele doporučuji sáhnout po novéně připravené o. Vojtěchem Kodetem. Na jeho webu najdete i různé modlitby a litanie k Duchu Svatému, takže ke každodennímu zamyšlení je možné připojit kteroukoliv z nabízených modliteb či zamyšlení.   Novénu se zamyšlením na každý den a taky úvod, jak se ji modlit, najdete zde: http://www.vojtechkodet.cz/modlitby/k-duchu-svatemu/svatodusni-novena-1.html      "Vložím do vás nového Ducha" (Ez 36, 26b) - P. Vojtěch Kodet     Duch svatý a my -Vojtěch Kodet

 • O Duchu Svatém s o. Mariánem Kuffou

  O. Marián Kuffa patří mezi mé oblíbené kněze. Proč? Ve své farnosti v Žakovcích vybudoval zázemí pro více jak 300 lidí z ulice, vězně... zkrátka kohokoliv, kdo u něj zaklepe, žádá o pomoc a je ochotný plnit daná pravidla. Péče o tyto lidi, kteří si prošli obrovskými zraněními, o Bohu často nikdy nic neslyšeli, jej přivádí k přemýšlení, jak nejpraktičtěji jim vysvětlit základní pravdy o Bohu. A tak dokáže propojit teologii s množstvím praktických přirovnání a příběhů ze života.   Snad i tato přednáška nám pomůže přiblížit osobu Ducha Svatého, kterého můžeme znovu osobně pozvat do svého života na slavnost Seslání Ducha Svatého.   O. Kuffa - o Duchu Svätom

 • Video modlitba za pronásledované křesťany

  Dnes se můžeme připojit k modlitbě za pronásledované křesťany i pomocí křížové cesty, kterou jsem před pěti lety poskládal v době nástupu islámského státu. Bohužel od té doby násilí na křesťanech neubylo, naopak narostlo. Podpořme je svou modlitbou nejenom dnes, ale vzpomínejme na ně při jakékoliv příležitosti.   Modlitbu křížové cesty s příběhy mučedníků dnešní doby najdete zde: http://hudba.signaly.cz/

 • Farnost se inspiruje – Petr Jašek – v co věříte?

  K zítřejšímu dni modliteb za pronásledované křesťany bych chtěl připomenout případ českého humanitárního pracovníka a dokumentaristy Petra Jaška. Je spolupracovník české pobočky organizace Hlas mučedníků. Humanitárně kromě Súdánu působil také v Nigérii, kde pomáhal obětem útoků islamistické skupiny Boko Haram. V prosinci 2015 byl zadržen súdánskými úřady v Chartúmu kvůli údajné protistátní činnosti. Koncem února 2017 dostal milost od súdánského prezidenta a vrátil se do Prahy.     VÍRA - Petr Jašek   Petr Jašek - 445 dní v Súdánském vězení // online rozhovor

 • Mé osobní setkání s čínskými křesťany pronásledovanými pro víru

  Rád bych se podělil o osobní zkušenost pomoci pronásledovaným křesťanům. Jednou jsem byl v Olomouci osloven, jestli bych mohl přijít na schůzku, kde jsem se dozvěděli o skupině pronásledovaných čínských křesťanů, kteří žádají v ČR o azyl. Protože již si mohli hledat práci, tak byly osloveny různé křesťanské komunity, zda by jim nezajistili jak práci, tak bydlení. Díky tomu jsem se setkal s těmito pronásledovanými bratry a sestrami.   S podporou o. arcibiskupa, za spolupráce s Charitou jsme nabídli v Olomouci na 2 místech pomoc několika z nich. Díky tomu jsme se se studenty na kolejích, které jsem kromě provozu taky duchovně spravoval, mohli konfrontovat s jejich životními příběhy a srovnávat se s naší svobodou. Ale paradoxně si tváří tvář jejich příběhům bolestně přiznávat, jak málo jsme za svobodu u nás vděční a jak málo využíváme všech možností, které máme. Natočili jsem několik rozhovorů, psalo o nás několik médií, tak se o něco z toho pokusím podělit. V poslední době jsem si na mé přátele několikrát vzpomněl v situacích, které jsme spolu prožili. Proto tato neděle je pro mě osobně spojená s konkrétními tvářemi.   Žadatelé o azyl z Číny žijí i u nás pod tlakem čínského režimu   ČRo - Více o situaci těchto žadatelů u nás na ČRo. Stále jim hrozí, že budou vráceni do Číny. https://www.irozhlas.cz/zpravy-tag/cinsti-krestane-v-cesku   Web o situaci čínských křesťanů https://www.azylprocinskekrestany.cz/   Veřejné setkání na podporu čínských křesťanů Václavské náměstí, 14. října 2018 https://www.facebook.com/azylprocinskekrestany/videos/vb.947247045435946/727735307604286/?type=2&theater   ČRo OLOMOUC – Olomoučtí katolíci se modlí za křesťany z Číny, kterým ministerstvo vnitra zamítlo žádost o azyl https://olomouc.rozhlas.cz/olomoucti-katolici-se-modli-za-krestany-z-ciny-kterym-ministerstvo-vnitra-6936082   Katolický týdeník - Návratu do Číny se bojím, píše křesťan https://www.katyd.cz/clanky/navratu-do-ciny-se-bojim-pise-krestan.html

 • VIDEOKLIPOVÁ CESTA SVĚTLA V DOBĚ PANDEMIE

  Zatímco v době postní je věnována pozornost mnoha aktivitám, doba velikonoční jakoby v tom polevila. Jsem vděčný za to, že existuje modlitba Cesty světla a že se k nám dostala i její upravená verze k době pandemie. Věnujme čas společné modlitbě, kterou jsem pro vás připravil i s videoklipy písní.   Rozjímání k Cestě světla v době pandemie najdete na hudebním webu www.hudba.signaly.cz   A připojuji píseň, která se mi tam již nevešla:   Martin Smith - Come Holy Spirit | Přijď Duchu svatý

 • Příběh Bible – sv. Pavel

  Dobou velikonoční nás provází četba Skutků apoštolů. Přelomovou událostí je obrácení sv. Pavla, který rozpoutal pronásledování křesťanů, umírají první věřící pro víru. Najednou Pavel se z pronásledovatele stane hlasatelem Krista a jeho skutky jsou provázeny zázraky. Co se ale hlavně mění jak díky pronásledování, tak díky obracení Pavla, je, že se začíná hlásat všem lidem. Apoštolové jsou vyučeni, že zvěst o spáse je určena všem lidem, nejenom vyvolenému národu. Díky tomu se tyto události dotýkají každého z nás i dnes.   V pořadu Tv Noe - Příběh Bible zaznělo: Zdíša: Dnes se budeme bavit o zajímavé osobnosti - sv. Pavlovi. Kdybych měla říct, co o něm vím, tak toho nebude moc. Vím, že byl z Tarsu, pronásledoval křesťany a taky vím, že prožil obrácení a setkání s Kristem při takovém zajímavém okamžiku a potom se stal apoštolem. Co víc bys mi o něm mohl říct? O. Pavel: Já bych k tomu dodal, že Pavel musel být člověkem, který hledal Boha. Mužem modlitby, který znal Písmo a díky tomu věděl, co Bůh v dějinách vykonal. A on se snažil tohle skutečně žít. Žil to po svém, jak mu to jeho přesvědčení říkalo, že je to dobré. Než mu Kristus změnil jeho pohled. Dal se mu poznat jako Boží Syn a Pavel se stává zastáncem jeho učení a šíří jej do celého světa. Zdíša: Ty se jmenuješ taky Pavel, tak jakou zažíváš souvislost s jeho příběhem? Jaký vztah k němu máš? O. Pavel: Možná to, že životní příběh Pavla je příběhem hledání povolání. A já si vzpomínám na nějakou dobu možná 7. třídy, kdy nám kněz v náboženství řekl, že se máme modlit za své povolání. V té době pro mě sovo povolání znamenalo: tak pane Bože, aby byla krásná, chceme mít 4 děti, protože já pocházím ze 4 dětí a chceme mít dům, kde tyto děti budeme vychovávat a ta rodina bude krásná. A za tohle jsem si říkal: tak za tohle bych se mohl pomodlit. Ta modlitba vypadala ze začátku jen Otče náš. Ale začalo to být pravidelné. A začalo se to nabalovat a z toho Otče náš to už byla delší modlitba a já jsem u toho vydržel. Vstoupil jsem do hledání té dívky. Nebyl jsem ten, který čeká, až ona zaklepe a řekne: Ty ses modlil, Pán Bůh mě poslal, tady jsem. Takže jsem hledal ten vztah a v tom vztahu jsem byl obohacen tím, že člověk je milován a chce učinit toho druhého šťastným. A tohle bylo pro mě velmi silné, protože tohle může prožívat člověk ve vztahu k Bohu. Nicméně my jsem se rozešli a v té bolesti toho rozchodu jsem řekl: Bože a nemodlil jsem se náhodou špatně? Co chceš s mým povoláním v životě? V tom vidím takovou paralelu sebe a sv. Pavla. Zdíša: A já vidím další paralelu. Interpretem téhle písně je Jeremy Camp, který má docela zajímavý životní příběh v tom, že taky zažil něco, co ho posunulo někam dál. Jeremy Camp měl snoubenku, která asi během 4 měsíců, co se zasnoubili, tak zemřela na rakovinu. A vlastně tento okamžik byl pro Jeremyho impulzem, aby napsal píseň o ní a pro ni. O. Pavel: Ale on už v té době zpíval, hrál a chválil Boha, díky tomu se i seznámili na chválách. A v tom je možná i paralela našeho života. Že my dostáváme velké věci od Boha a najednou nám je Bůh vezme. To je ten Pavel. On přece chce pro Boha všechno a Bůh řekne: Ale mělo by to být jinak. A v životě Jeremyho to taky takto bylo, možná právě proto ten Pavel, a to volání k Bohu: Bože, jak dál?    17. Move In Me (APOSTLE PAUL) - Jeremy Camp