Aktuality, Inspirace, Ohlášky, Promluvy

Zpět

Výzva k tiché adoraci za mír na Ukrajině

 

Na svátek Povýšení svatého kříže ve středu 14. 9. se připojíme od 15:00 až do večerní mše svaté v 18:30 k tiché adoraci za mír na Ukrajině.  

 

Čeští a moravští biskupové vyzývají věřící k tiché adoraci za mír na Ukrajině v den svátku Povýšení svatého Kříže.

 

Bratři a sestry,

Rada evropských biskupských konferencí (CCEE) vyzývá všechny biskupské konference v Evropě, aby se přidaly k tiché adoraci za mír na Ukrajině a učinily tak gesto solidarity s touto těžce zkoušenou zemí. Na celém kontinentu se má konat adorace na svátek Povýšení svatého Kříže, 14. září 2022. Rozhodli jsme se k této aktivitě připojit a prosíme duchovní správce, aby uspořádali nejméně hodinovou eucharistickou adoraci na tento úmysl alespoň tam, kde se na svátek Povýšení svatého Kříže koná mše svatá anebo tam, kde je k dispozici kněz, jáhen či pověřená osoba k vystavení Nejsvětější svátosti. Ať nás eucharistický Kristus naplní svým pokojem, ať je posilou všem, kterým válka přinesla utrpění a těm, kteří ji rozpoutali, ať promění srdce, aby mohl opět zavládnout mír.

 

Mons. Jan Graubner, předseda ČBK

spolu s biskupy českých a moravských diecézí