Aktuality, Inspirace, Ohlášky, Promluvy

Zpět

Maltézská pomoc hledá dobrovolníky

 

Dobrovolnictví provází člověka od nepaměti. Solidarita a vzájemná pomoc je základem lidské společnosti. V každé kultuře, typu společnosti či době pomáhali ti, kteří na tom byli lépe těm, kteří potřebovali pomoc kvůli nemoci, chudobě nebo přírodní katastrofě. Maltézská pomoc, o.p.s. patří mezi nejstarší humanitární a charitativní organizace na světě. Snaží se o předcházení sociální izolace osob, nejčastěji se jedná o seniory nebo osoby se zdravotním postižením, kterým s pomocí dobrovolníků pomáhá v jejich nelehkém životě.

 

Staňte se dobrovolníkem v Maltézské pomoci

 

Co dělají naši dobrovolníci? Nejčastěji si povídají s osamělými seniory v jejich domovech nebo v institucích – domov pro seniory, nemocnice. Jsou společníky na procházce lidem s chodítkem nebo na vozíčku, kteří si již netroufají sami ven. Mohou se tak dostat i po několikaleté izolaci ven z bytu. Umíme se přizpůsobit se situacím a úkolům, které z nich plynou. Když zmíním ty nejvýraznější, kdy jsme společně pomáhali – pamatujete si ještě, jak jsme společně šili roušky pro občany a sociální instituce v Otrokovicích a okolí? Také jsme zprostředkovávali telefonické dobrovolnictví pro seniory v uzavřených bytech nebo domovech pro seniory, oslovili jsme veřejnost, abychom mohli přinést kreslená přáníčka dětí nebo podporující dopisy seniorům v uzavřených domovech pro seniory. Se seniory doma či v okolních domovech pro seniory jsme v covidových obdobích trénovali paměť. Zorganizovali jsme poděkování a podporu zdravotníkům, kteří se starali v KNTB ve Zlíně o nemocné covidem od dětí z otrokovických ZŠ prostřednictvím přáníček. Předali jsme další stovky přání dětí k vánočním a velikonočním svátkům zdravotníkům a seniorům v KNTB a také v domovech pro seniory v Otrokovicích. Desítky dobrovolníků on-line doučovali a připravovali děti na přijímací zkoušky v covidovém období.

Poslední měsíce nás zaměstnávala jiná pomoc, která vyplynula z odlišné situace – pomáhali jsme ukrajinským dětem – připojili jsme se k hlídání dětí v dětském koutku v KACPU ve Zlíně, vypsali jsme sbírku hraček pro tyto děti a předali jim téměř dvacet pytlů hraček a psacích potřeb. Naši dobrovolníci pomáhali ukrajinským dětem s integrací v ZŠ, vedli kurzy češtiny a uspořádali seznamovací vycházky ukrajinským dětem s městem, na které byli pozváni i jejich čeští spolužáci. Chceme pomáhat ještě víc, a tak hledáme další dobrovolníky pro návštěvy a popovídání s lidmi v jejich domovech nebo v domovech pro seniory. Můžete si povídat s osamělými lidmi, nabízet nové podněty k hovoru a tím obohatit jejich jednotvárné dny. Nebo pomáhat zvládnout učivo dětem ze základní školy, teď už při osobním setkání. Vyberte si, co by Vás bavilo a připadá Vám smysluplné a hodinu, dvě věnujte osobám, pro které to bude mnoho znamenat. Možná spolu navážete přátelský vztah a oboustranně si přinesete radost ze společně strávených chvil. Udělejte pro někoho to, co byste chtěli, aby pro Vás nebo Vaše blízké udělal někdo jiný, až to budete potřebovat.

 

Další informace naleznete na www.maltezskapomoc.cz

Nebo kontaktujte koordinátorku dobrovolníků Romanu Rochovanskou

tel. 737 589 644

e-maile: otrokovice@maltezskapomoc.cz.

 

Spot Maltézská pomoc 2022

 

Maltézská dobrov.22A