Aktuality, Inspirace, Ohlášky, Promluvy

Zpět

Bojovníci za svobodu – P. František Sedláček

Prožíváme vzácný den v historii našeho národa, kdy jsme 17. 11. 1989 získali svobodu. V době komunismu spoustu lidí trpělo pro svoji víru, mezi nimi i vzácní kněží. Mezi takové se jistě řadí o. František Sedláček, který v současné době spravuje poutní místo Štípa. Poznejte příběh jeho povolání, odsun do pohraničí za svou kněžskou službu. Letos mu byla udělena za jeho dosavadní činnost ve farnosti Hvozdná, kterou spravuje ze Štípy, Pamětní medaile obce Hvozdná.

 

Foto: https://www.stipa.cz/

 

Pamětní medaile obce Hvozdná 2022

 

Paměť národa - P. František Sedláček: https://www.pametnaroda.cz/cs/sedlacek-frantisek-1951