Aktuality, Inspirace, Ohlášky, Promluvy

 • Ohlášky 2. neděle adventní, 4. 12.

  Dnes po každé mši proběhne v kostele zápis úmyslů mší svatých na 1. pololetí 2023. Dnes po mších jsou naposled k zakoupení vánoční oplatky a kalendáře na rok 2023. Dnes od 15:00 bude na Sokolovně tradiční Mikulášská besídka. Dnes v 17:30 bude na faře setkání nad rozjímáním Božího slova s knihou DEN PO DNI. Rorátní mše svaté tento týden budou v úterý v 6:00, v sobotu v 7:00. Filmový apoštolát vás zve v úterý 6. 12. od 18:30 do kinosálu BESEDA na promítání filmu Pošli to dál. Vstupné: 90 Kč, senioři 70 Kč. Ve čtvrtek bude adorace od 8:00- 10:00. Ve čtvrtek je slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie. Jde o doporučený zasvěcený svátek. Mše svatá bude v 18:00. V pátek zveme děti v 18:00 na mši svatou s lampičkami a povídání Příběh vánoc s papežem Františkem. Příští neděli bude sbírka na opravy a provozní náklady. Příští neděli 11. 12. bude u nás sloužit mši sv. v 10:30 v den svých 75. narozenin o. Vojtěch Šíma. Po mši sv. bude příležitost se s ním potkat v suterénu kostela. Na stolíku najdete poselství nemocným k adventní a vánoční době, vezměte je lidem kolem vás, kteří se do kostela nedostanou. V sobotu 7. ledna se uskuteční Tříkrálová sbírka. Letos může proběhnout bez jakéhokoli omezení. Proto Charita hledá pomocníky z řad dětí, kteří by vytvořili skupinky koledníků, ale i z řad vedoucích, kteří by s koledníky chodili. Pro zájemce jsou k dispozici přihlášky, které je třeba vyplnit a včas odevzdat. Děti z oddílu jej již dostávaly na schůzkách, pro další zájemce jsou k dispozici vzadu na stolíku. Čím více se vás přihlásí, tím větší šance je, že se koledníci dostanou úplně ke všem. Nabídněte své síly pro dobrou věc. Odměnou vám bude spousta zážitků, a hlavně hřejivý pocit z dobrého skutku.     Charita Otrokovice pořádá tradiční sbírku cukroví. Bude se konat v neděli 18. 12. (4. neděle adventní). Zavázané sáčky s napečeným cukrovím můžete odevzdávat před každou mší svatou u bočního vchodu.    

 • P. Roman Vlk - JAK NA TO - Korunka k Božímu milosrdenství

  Seriál - JAK NA TO - přináší návody ke každodennímu prožívání křesťanské víry Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030 DĚKUJEME   SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: https://vlcidoupe.cz INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe   Roman Vlk | JAK NA TO | Korunka k Božímu milosrdenství  

 • ZAMYŠLENÍ NA 2. NEDĚLI ADVENTNÍ: HLEDAČI BOHA II.

  V dnešních čteních vnímám dvě roviny. Jedna je rovina příslibů ohledně budoucnosti. Nastane pokoj, bude spravedlnost, nebude více zla. Je to rovina, která nám přináší naději. Je obsažena ve výrocích typu „bude rozhodovat ve prospěch ponížených“, „dechem svých rtů usmrtí bezbožníka“, „nikdo nebude škodit ani pustošit“ (viz Iz 11, 1–10). I žalmista se vyjadřuje podobně: „…vysvobodí ubožáka, který k němu volá, chudého, kterému nikdo nepomáhá… zachrání život ubožákům“ (Ž 72, 12-13). Dnešní texty tak můžeme pokládat za slova útěchy a naděje. Druhá rovina mi ukazuje, že tyto texty nejsou jen o budoucnosti. Jsou také o tom, jak mám dnes žít nejen proto, abych se nezařadil mezi „bezbožníky, které Pán usmrtí dechem svých úst“, ale také proto, aby „pohané vyhledávali Pánův příbytek“ (srov. Iz 11, 10), aby „vlk mohl bydlet s beránkem“. Obrazy z Knihy proroka Izaiáše jsou symbolické a až se nám nechce věřit, že něco takového je možné. Ale pokud si „oblečeme našeho Pána Ježíše Krista“, jak jsme o tom četli minulou neděli, budeme-li „jedni o druhých smýšlet podle Krista Ježíše“ (srov. Řím 15, 5), jak to posloucháme tuto neděli, tak se nám to v našem malém, osobním světě jistě alespoň trochu povede. Nebo vyrovnávání chodníků (pokud jste někdy něco takového dělali, tak to víte), to znamená napravování vztahů či změna smýšlení není práce na hodinu či den, ale někdy na měsíce, ba i roky. Malá motivace. Znáš nějakého bezbožníka? Člověka, který je svým smýšlením či jednáním na cestě do neuhasitelného ohně (Mt 3, 12)? Možná je to tvůj bratr, tvá sestra, tvůj soused, tvůj kolega, tvůj spolužák. Necháš je tak? Určitě ne! Jak je můžeš změnit, zachránit? Tak, že budeš naplno žít s Kristem. Smýšlet jako Ježíš, mluvit jako Ježíš, jednat jako Ježíš. A jak to Ježíš všechno dělal? S láskou. Prosme Božího Ducha o moudrost, abychom věděli, co znamená smýšlet, mluvit a jednat s láskou. Ať to lidem kolem nás přinese takové poznání, které je změní z bezbožníků na hledače Boha. Přebíráno se svolením autora. Zdroj zamyšlení najdete zde: http://dcza.sk/

 • Adventní večer v kině Beseda

  Nastal nám čas adventu, kdy se rádi v rámci přípravy na svátky setkáváme s přáteli a zažíváme spolu příjemné chvíle. V takové můžete proměnit večer v kinosále BESEDA v Otrokovicích, kde se bude promítat film POŠLI TO DÁL. Přijďte v úterý 6. 12. od 18:30. Vstupné: 90 Kč, senioři 70 Kč.   Pay It Forward - Trailer   Film je natočen podle skutečného příběhu s hvězdným hereckým obsazením. Školní třída dostala od nového učitele Simoneta (Kevin Spaecy) neobvyklý úkol. Vymyslet způsob, jak zlepšit svět kolem sebe, a pokusit se ho realizovat. Jeden ze žáků Trevor (Haely Josel Osment) přišel s nápadem, že pomůže třem neznámým lidem, a každý z nich místo aby mu pomoc oplácel, ji pak poskytne dalším třem. V rámci projektu přivedl domů bezdomovce Jerryho (James Caviezel). Druhý, kterému se Trevor rozhodl pomoci, byl sám učitel, poznamenaný v obličeji popáleninami. Pokusil se dát ho dohromady se svou matkou (Helen Hunt), kterou se tak současně snažil ochránit před svým hrubiánským otcem. Později však nedokázal zabránit týrání spolužáka trojicí rváčů a smutně konstatoval, že se mu snaha nevydařila. Netušil, že se jeho nápad bude šířit jako nenápadná lavina celou zemí. Ne všechny příběhy však mají dobrý konec.

 • ADVENTNÍ KONCERT THABATY OLIVER Z RIO DE JANEIRA U SV. VOJTĚCHA

  Thabata Oliver navštívila poprvé ČR v roce 2018, kdy zpívala se skupinou Christafari a vystoupili na festivalu UNITED na Vsetíně. Tam se začal odehrávat její životní příběh, když její vystoupení sledoval bubeník Stanley Jahoda.   Christafari - Our God | Náš Bůh   Z tohoto koncertu se stal příběh lásky a dnes jsou manželé. Svoji společnou manželskou i hudební cestu začali v Rio de Janeiru, odkud se v létě přesunuli k nám do ČR. Díky tomu ji můžeme přivítat i v kostele sv. Vojtěcha v Otrokovicích v sobotu 3. 12., kde od 17:00 nejenom zazpívá, ale taky bude sdílet své silné zážitky z misijních cest po celém světě právě díky svému účinkování s Christafari.   Thabata Oliver part. Stanley Jahoda - Me Basta   Foto: https://www.facebook.com/thabataoliverofficial   Více o Stanleym a Thabatě se dočtete v tomto rozhovoru: Poznejte Stanleyho Jahodu a Thabatu Oliver z Rio de Janeiro  

 • P. Roman Vlk - PŘEKVAPENÍ DJ LUPÍKA - Jde s tebou

  Svítící tkaničky můžete zakoupit zde: ESHOP: https://vlcidoupe.cz/obchod Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030 DĚKUJEME   SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: https://vlcidoupe.cz INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe   Roman Vlk | PŘEKVAPENÍ DJ LUPÍKA | Jde s tebou

 • ZAMYŠLENÍ NA 1. NEDĚLI ADVENTNÍ: HLEDAČI BOHA

  Novému cyklu mých textů pro nový liturgický rok jsem se rozhodl dát název Hledači Boha. Vnímám totiž, že každý den ve svém životě nově potřebuji hledat Boha, setkávat se s ním, mluvit s ním, být s ním. Můžete mě na této cestě doprovázet… „Stane se v posledních dnech…“ (Iz 2, 1). Myslím si, že v Církvi od jejího počátku prožíváme poslední dny. Celé generace celá staletí a nyní my přicházíme „k hoře s Pánovým domem“ a toužíme, aby „nás poučil o svých cestách“, neboť „chceme kráčet po jeho stezkách“. Není totiž jiné cesty. Apoštol Pavel to v listu Římanům vyjádřil slovy „oblečte si Pána Ježíše Krista“ (13, 14a). Poznáváme Boha a učíme se jednat tak, jak to od nás žádá – „ne v hýření a opilství, ne ve smilství a necudnosti, ne v svárech a žárlivosti“, ale stále více podobnější Ježíšovi. Radostnou zvěstí v tom všem je, že naše úsilí být dobří – být podobní Bohu – není ponecháno na naše síly, ale máme „oblečeného Krista“, proto on sám v nás a skrze nás jedná. Mám oblečeného Krista? Jistě, už od křtu. Nechávám ho jednat, spolupracuji s ním, když chce skrze mne konat dobro? Moje odpověď je: „Jak kdy.“ Co mám dělat, aby chvilek, kdy moje jednání neodpovídá mému oblečení, bylo co nejméně, aby se úplně vytratily? Návod mi dává žalmista (Ž 122): „S radostí.“ S radostí chodit do chrámu. S radostí velebit Pánovo jméno. S radostí prosit o pokoj pro bratry a sestry, pro Církev. Návod mi dává Ježíš. Připomíná lidi z dob Noema, kteří viděli, jak Noe staví koráb, ale „nic netušili“ (Mt 24, 39), až přišla potopa. Nebyli připraveni, nečekali to. Ježíš říká, abychom jim nebyli podobní. Naopak, máme bdít. „A co znamená bdít? Ne nespát, ale mít srdce upřené na Boží věci. Hledat a nabývat Boží pohled na svět a události v něm. Vnímat, jak Bůh neustále jedná a vede vše k završení v Kristu. Čili stručně řečeno, máme hledat Boha.“ Vždy a ve všem. Možná někdo označí můj následující pohled za naivní, ale v souvislosti se situací kolem výpovědí lékařů mi přišlo na mysl Boží řešení, které může dokonale všechny zaskočit. Prosme Boha, aby v každé farnosti daroval několika pokorným lidem dar uzdravování. Bude méně nemocných a bude čas dát zdravotnictví do pořádku. A zároveň se Boží chrámy zaplní vděčnými lidmi… Přebíráno se svolením autora. Zdroj zamyšlení najdete zde: http://dcza.sk/

 • Tipy k prožití adventu

  Nedělí 27. 11. vstoupíme do doby adventní. I letos se nabízí několik pomůcek, jak ji prožít.   Průvodce ranní modlitbou na webu www.roraty.cz nebo i v aplikaci do mobilu. Farnost Dolní Němčí vám nabízí možnost připojit se v době adventní ke každodenním rorátům prostřednictvím internetu na webové stránce www.roraty.cz nebo v mobilní aplikaci Roráty 2022, která je ke stažení na Google Play.     Duchovním cvičení pro muže - Exodus Advent Budeme se opírat o tři pilíře: Modlitba - připoj se ke zdroji života! Tvým průvodcem bude Tvá pravidelná denní modlitba a četba z úryvku Písma a jeho krátké reflexe / úvahy   ​2. Askeze - Bůh je Tvá síla - objev ji! Skrze půst, odříkání a další askeze objevíš svou sílu v Bohu.   Bratrství - Jedno srdce, jedna mysl, jeden cíl! Zakusíš sílu bratrství mužů spojených společným cílem a odhodláním společně ho dosáhnout.   Více na: https://www.exodus90.cz/exodus-advent-info     Duchovní obnova pro manžele Možnost vykonat si v období blížícího se adventu „distanční“ duchovní cvičení nabízí všem manželským párům arcidiecézní Centrum pro rodinný život. Provázet jí bude P. Bogdan Stępień, OSPPE.   Duchovní obnova proběhne ve tři po sobě jdoucí večery, a to 6., 7. a 8. prosince 2022 vždy ve 20.00. Každé setkání bude trvat zhruba hodinu.   Na duchovní obnovu je nutné se přihlásit. Po obdržení a spárování platby (nejpozději 5. prosince) obdrží přihlášení účastníci informace a přístupové údaje. Po skončení duchovní obnovy dostanou všichni účastníci odkaz ke stažení nahrávky. Přihlašování probíhá do 2. prosince.   Podrobnější informace: https://rodinnyzivot.cz/2022/11/09/online-adventni-duchovni-obnova-s-bogdanem-stepienem/  

 • FILMOVÝ APOŠTOLÁT UVÁDÍ FILM NA VRCHOL

  V pondělí 28. 11. v 18:30 v suterénu kostela sv. Vojtěcha pokračuje Filmový apoštolát promítáním filmu s českým dabingem.  Vstup volný.   Derrick Williams (Jason George) je horolezec, odhodlaný dokázat sobě i celému světu, že nepotřebuje nikoho a vystačí si sám. Neváhá kvůli tomu riskovat. Vytáhni se, nebo táhni – to je jeho heslo. A vytahovat se umí. Protože táhnout domů pro něj nepadá v úvahu. Je tak trochu pravým opakem Michaela Harrise (Ned Vaughn), jiného horolezce, s nímž Derricka chtěj nechtěj spojí cesta za uskutečněním jejich životního snu, výstupu na velmi nebezpečnou andskou velehoru. Michael neriskuje víc, než musí, a dobře ví, že v životě jsou i důležitější věci než lezení po horách. Ale právě v horách se život odhaluje až na dřeň. O tom, co má v životě opravdu cenu a na čem záleží, se pozná až tam nahoře. A o tom je tento film. A také o cestě k Otci, že ztratit někdy znamená nalézt.   The Climb (Trailer)  

 • P. Roman Vlk - JAK NA TO - Boží jméno

  Seriál - JAK NA TO - přináší návody ke každodennímu prožívání křesťanské víry   Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030   SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: https://vlcidoupe.cz ESHOP: https://vlcidoupe.cz/obchod INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe   Roman Vlk | JAK NA TO | Boží jméno