Aktuality, Inspirace, Ohlášky, Promluvy

 • Ohlášky 3. neděle velikonoční, 14. 4.

    Zítra v pondělí 15. 4. je mše sv. v 10:00 na Charitě, ve 14:00 bude pohřební mše sv. u sv. Vojtěcha a rozloučení s paní Františkou Hřibovou. V pondělí 15. 4. v 18:30 nebude mše sv. v Kvítkovicích. V pondělí 15. 4. nebude náboženství 1.+2. třída a 8.+9. třída z důvodu pohřbu. Filmový apoštolát zve zítra v pondělí 15. 4. v 18:30 na film Zázraky z nebe v sále pod kostelem sv. Vojtěcha. O víkendu 19.-21. 4. srdečně zveme na oslavy kostela sv. Vojtěcha. Před každou mší sv. budou zpovídat představení Teologického konviktu. V pátek 19. 4. po večerní mši sv. se nám představí studenti i představení Teologického konviktu v Olomouci. Vedoucí TOM zvou všechny děti a jejich aktivní rodiče na Turistické závody, které se budou konat v sobotu 20. 4. od 14:00. Je to mix běhu a různých úkolů. Přihlašování možné ještě do pondělí přes web. V sobotu 20. 4. od 17:00 u sv. Vojtěcha přijměte pozvání na hudební recitál BáZnířka Kateřiny Holzerové, autorky Bible – Rýmované putování. Vstupné dobrovolné. Bude možné tuto Bibli zakoupit a nechat si ji i podepsat. Příští neděli bude sbírka na opravy. Zároveň bude možné podpořit do pokladniček dílo ministrantů v naší arcidiecézi, taky si zakoupit ministrantské oplatky před kostelem. V neděli nebude mše sv. v 9:00 v Kvítkovicích. V neděli Dobrého pastýře 21. 4. bude pro všechny připraveno po mších v 7:30 a 10:30 občerstvení před kostelem sv. Vojtěcha a bude to příležitost se setkat s těmi, kteří odpověděli na Boží volání a nastoupili studium bohosloví a jejich představenými. V pondělí 22. 4. zveme do suterénu od 15:30 na setkání seniorů do suterénu kostela. V úterý 23. 4. budeme slavit slavnost sv. Vojtěcha, mše sv. bude v 18:30. V sobotu 27. 4. se uskuteční od 19:30 ve velkém sále Otrokovické besedy 22. Svatovojtěšská veselice.   ZMĚNA BOHOSLUŽEB TENTO TÝDEN Pondělí 15. 4. není mše sv. v 18:30 v Kvítkovicích Neděle 21. 4. není mše sv. v 9:00 v Kvítkovicích  

 • Zamyšlení KDO NÁM UKÁŽE ŠTĚSTÍ? (TŘETÍ NEDĚLE VELIKONOČNÍ)

  Na tento víkend jsem zatím zůstal v nemocničním pokoji sám. Jaký je to dar, mi před chvílí připomněla zdravotní sestra, která zde nakoukla a řekla: "Jaké tady máte ticho!" Narážela na pacienty, kteří se zde tento týden vystřídali a věru byli dost hluční. I oni byli pro mě darem a stali se součástí mých modliteb. Ale někdy jsem byl z jejich neustálého mluvení či způsobu vyjadřování vnitřně podrážděný a nervózní. Nedokázal jsem je stále vnímat jako dar a úkol… Pane, smiluj se! Když teď nastalo ticho, tak jsem se jako první zeptal Pána, co mám dělat. "Zpívej." Tak jsem zpíval. A pak jsem začal psát tento text. Vnímám, že moji spolupacienti byli pro mě odpovědí na otázku v nadpisu. Je ze 4. žalmu. I sestra, která mě upozornila na dar ticha, mi ukázala štěstí. Nakonec jsou to i texty této neděle, když Petr mluví o cestě pokání a obrácení, Jan o Přímluvci, který řeší problém našeho hříchu, a konečně Lukáš nám dává smysl života – být svědky Ježíšova zmrtvýchvstání. Mně to všechno dává odpověď na otázku: "Kdo nám ukáže štěstí?" Ale v první řadě slova Písma, ale i každý člověk na naší cestě, pokud ho vnímáme jako dar od Boha. Kristus vstal z mrtvých! Aleluja! Opravdu vstal! Aleluja!  řebíráno se svolením autora. Zdroj zamyšlení najdete zde: http://dcza.sk/

 • Poznejte Teologický konvikt

  V roce 2022 to bylo přesně 20 let, kdy se Teologický konvikt přestěhoval z Litoměřic do Olomouce. To se taky stalo příležitostí představit tento přípravný rok na studium bohosloví v rozhovoru v Rádiu Proglas. https://www.proglas.cz/program/detail-poradu/2022-09-16-09-00-00/ Do olomouckého studia přišli bez kolárku – jejich vyprávění a uvažování o smyslu Teologického konviktu a o běžném životě studentů, kteří se tam připravují na vstup do kněžského semináře, bylo také civilní, přesto hluboké, inspirující a upřímné. P. Jiří Kupka a P. Josef Novotný byli hosty Radky Rozkovcové. Teologický konvikt si připomíná 20 let svého působení v Olomouci. Předtím sídlil 11 let v Litoměřicích. Je školským zařízením České biskupské konference a vzdělává mladé muže, kteří zde prožijí deset měsíců, během nichž mohou rozlišovat, jestli povolání ke kněžství je jejich životní cestou. Jaké předměty „konvikťáci“ studují? Jaký mají denní režim? Jak často se dostanou domů? Kde Teologický konvikt sídlí? Mohou zde studenti během pobytu rozvíjet své dosavadní koníčky? Znamená konvikt sociální izolaci? Jaké jsou podmínky vstupu do konviktu? Z jakých důvodů někdy uchazeči odcházejí zpět do civilního života? Jak se rozlišuje povolání ke kněžství? – Tyto a mnohé další otázky zodpoví ředitel Teologického konviktu Olomouc P. Jiří Kupka a nově ustavený spirituál P. Josef Novotný, který ve funkci od září 2022 nahradil P. Petra Vrbackého a který má s konviktem už třetí životní zkušenost – nejprve zde byl studentem, poté prefektem a nyní po letech spirituálem. Jejich vyprávění doplní svědectví P. Bohumila Kundla, faráře v Kroměříži, P. Michala Cvingráfa, faráře v Lysicích, a bohoslovce 2. ročníku Filipa Kohuta.   Na konci ročního studia je přijímací zkouška na Teologickou fakultu v Olomouci nebo v Praze. O životě v kněžském semináři se můžete dozvědět skrze tento dokumentární díl.   Církev za oponou – seminář (díl 3)

 • Oslavy kostela sv. Vojtěcha

    Srdečně zveme na oslavy patrona našeho kostela sv. Vojtěcha, které proběhnou 19.-21. 4. Celý víkend s námi stráví studenti Teologického konviktu se svými představenými.     V sobotu 20. 4. nám představí od 17:00 u sv. Vojtěcha Kateřina Holzerová svým hudebním recitálem svou Bibli – Rýmované putování.     V neděli Dobrého pastýře 21. 4. bude pro všechny připraveno po mších v 7:30 a 10:30 občerstvení před kostelem a bude to příležitost se setkat s těmi, kteří odpověděli na Boží volání a nastoupili studium bohosloví a jejich představenými.   Atmosféru loňských oslav vám mohou pomoci připomenout fotografie zde.

 • PŘEMÁHAT SVĚT (NEDĚLE BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ)

  Vo štvrtok som sa dostal znova do nemocnice. Už bol večer, keď sa vo dverách izby objavil nemocničný kaplán a ponúkol možnosť prijať sviatosti. S radosťou som prijal Ježiša v Eucharistii. No keď som potom posielal sms manželke, vôbec som sa o tom nezmienil. Až pri čítaní textu tejto nedele z Jánovho listu som si uvedomil, že aj to je spôsob, akým nás svet premáha. Infúzie, odbery, teploty mi prekryli najdôležitejšiu udalosť dňa. Ale my sme povolaní premáhať svet! Dokonca sme k tomu plne vyzbrojení, lebo sme sa narodili z Boha a žijeme v jeho moci. Neviem, ako dlho budem v opatere našich zdravotníkov, ale využijem tento čas na to, aby som spoznával takéto drobné úskoky sveta a nikdy nezabudol na Ježiša a jeho lásku ku mne.    Přebíráno se svolením autora. Zdroj zamyšlení najdete zde: http://dcza.sk/

 • Pozvání k modlitbě za nového arcibiskupa

    Duchovní příprava na uvedení nového olomouckého arcibiskupa začne v pondělí 8. dubna a bude trvat do pátku 12. dubna 2024. Jako nabídku, jak se věřící v kostele a také doma mohou připravit na slavnostní inauguraci, sestavil arcibiskup Josef Nuzík texty pro společnou modlitbu ve farnostech a v rodinách.   „Využijte možnosti prožít přípravu na důležitý den pro olomouckou arcidiecézi při modlitbě ve své rodině nebo společně s farností,“ stojí v úvodu brožurky. Každou z nich tvoří osm stránek a obsahem jsou zamyšlení arcibiskupa Nuzíka k tajemstvím svatého růžence pro pondělí až čtvrtek a litanie k Duchu Svatému pro pátek. Zatímco farnosti dostávají na každý z prvních čtyř dní týdne rozjímání k celému růženci, pro rodiny byl na každý den vybrán jeden desátek. V obou případech každý den zakončí modlitba za arcibiskupa.   Farní společenství se tak od pondělí do čtvrtka před mší svatou pomodlí jeden růženec, který zakončí modlitbou za arcibiskupa. K modlitbě růžence můžete použít krátká zamyšlení a úmysly připravené otcem arcibiskupem. V pátek po mši svaté pak kněz vystaví Nejsvětější svátost a během krátké adorace se pomodlí litanie k Duchu Svatému, ke kterým přidá modlitbu za arcibiskupa. Adoraci zakončí požehnáním.   Rodina si přečte krátké zamyšlení otce arcibiskupa a pomodlí se desátek růžence, ke kterému přidá modlitbu za arcibiskupa. Pro pestrost je vhodné, aby si jednotlivé části modlitby rodina rozdělila mezi své členy, aby se mohl každý zapojit.       MODLITBA ZA ARCIBISKUPA Pane Ježíši, dobrý pastýři své církve, prosíme tě, pomáhej našemu arcibiskupovi, ať tě mezi námi vždy důstojně zastupuje. Ať nám jeho horlivost dodává nadšení, ať nás povzbuzuje jeho jednání, povznáší jeho láska, posiluje jeho trpělivost. Ať nás vede tvým učením. Ať nás posvěcuje, abychom byli svatým lidem a sloužili Bohu bez úhony v duchu a v pravdě. Udržuj biskupy v jednotě víry a ve vzájemné svornosti s papežem. Pošli jim svědomité rádce a ochotné pomocníky z řad kněží i laiků. Ať všichni, shromážděni kolem svého biskupa na zemi, můžeme se, Pane, s tebou radovat v nebi. Amen.   Ke stažení: Brožurka po modlitbu v kostele  Brožurka po modlitbu v rodině     

 • Zamyšlení DÁ SE ŽÍT BEZ HŘÍCHU! (VELIKONOČNÍ NEDĚLE PÁNOVA ZMRTVÝCHVSTÁNÍ)

    Když nadpis dnešního textu zakončíme otazníkem, tak asi mnozí věřící odpoví „ne“. Ale slavíme Velikonoce právě proto, že bez hříchu se dá žít. Je to čas mezi dvěma hříchy, pokud po každém hříchu konám pokání hned, jak si ho uvědomím - vzbuzuji si dokonalou lítost a nechávám se naplnit Duchem Svatým. To, že v mém životě hřích má stále méně místa a času, není mou zásluhou – je to dar, milost, kterou nám získal a daroval Ježíš Kristus, Boží Syn a Syn člověka, svým životem, utrpením, smrtí, pohřbením a zmrtvýchvstáním… Zásluhy svého vykupitelského díla si nenechal pro sebe, ale neustále je nabízí a dává každému, kdo ho přijímá jako svého Pána a Spasitele. Čas velikonoční radosti, který jsme začali slavením Velikonočního třídenní, můžeme využít k tomu, abychom si navykli žít bez hříchu, naučit se, že hřích v mém životě nebude mít místo ani čas. To se nedosahuje ani tak neustálým zápasem (i když je jistě důležité být vnímavý na pokušení ďábla, světa i těla), jako spíše neustálým spojením s Ježíšem. Jak píše svatý Pavel: „Žijte duchovně, a nepropadnete žádostem těla.“ (Gal 5, 16). Pokud vnímáš, že hodně času trávíš v hříchu, tak se podívej, jestli po uvědomění selhání vzbuzuješ lítost, nebo nad sebou naříkáš a štve tě, že jsi selhal. První (lítost) tě vede k pokání a očištění, druhé (nářek) k ubolené pýše, zraněné poznáním, že nejsi dokonalý. Takže vzhůru a žijme bez hříchu. Možná zpočátku budeš muset vzbuzovat lítost stokrát denně. Ale po čase zjistíš, že když jsi bez hříchu (mezi dvěma hříchy), tak jsi vnímavější na přítomnost Boha ve tvém životě a na hledání jeho cest, vůle. Když jsi bez hříchu, tak spíš usiluješ o dobro ve smýšlení, mluvení i jednání. Jakou radost bude mít z nás Bůh, když budeme 23 hodin a 59 minut denně s ním a jen jednu minutu ztratíme něčím nedobrým. A i to se dá ještě vylepšit. Neboť Ježíš žije v nás. Vždyť vstal z mrtvých a křtem jsme se s ním spojili. Zvítězíme!   Přebíráno se svolením autora. Zdroj zamyšlení najdete zde: http://dcza.sk/

 • The Chosen seriál o životě Ježíše Krista i na Tv Noe

    Vyvolení (The Chosen) vypráví o Ježíšových činech očima těch, kteří se s ním měli možnost setkat tváří v tvář. Seriál, z nějž televize Noe uvede hned 3 série po osmi dílech, se vyznačuje autentickým prostředím, výbornými hereckými výkony, a především nevšedním scénářem. Každá z epizod vypráví příběh lidí žijících na prahu našeho letopočtu, jež nějakým způsobem zasáhlo Ježíšovo učení. Tvůrci se striktně nedrží evangelijních příběhů, nicméně jejich umělecký vklad vždy slouží stejnému cíli: přiblížit současnému člověku Ježíše a jeho učení. Každou sobotu večer uvede televize Noe jeden díl seriálu, který se stal světovým fenoménem nejen mezi křesťanskými diváky. Pozvánku o. Libora Všetuly ke sledování Tv Noe   Podívejte se na Ježíše očima těch, kteří se s ním setkávali Ježíš v seriálu The Chosen není vykreslen jako nějaký „superhrdina“ vzdálený běžnému životu člověka. Je zde zpodobněn ve své lidskosti, ale i jako Boží Syn, který žije den za dnem, oslovuje své současníky, vstupuje do vztahů a formuje společenství učedníků. Jeho velmi uvěřitelné lidství dává zazářit velikosti jeho lásky k Bohu Otci i k lidem.  Seriál umožňuje proniknout do charakterů lidí, ukazuje, jak jsou Ježíšem znovu a znovu překvapováni a přiváděni k tomu, aby mohli překračovat své dosavadní horizonty. Některá místa evangelií jsou v seriálu vzájemně propojena do jednoho příběhu, jindy jsou události zhuštěny. Pro lepší pochopení a vnímání tehdejších životních okolností byl některé postavy s jejich osobními příběhy a dialogy byly dotvořeny. Seriál diváka uvádí hlouběji do příběhů evangelia a neochudí ho ani o napětí, jak se příběh bude odvíjet, přestože pointu evangelia zná. Přesto divákům doporučujeme vzít do ruky evangelia a číst si v nich. Vznik a pozadí seriálu: The Chosen, seriál o životě Krista, plánuje zachytit působení Ježíše v sedmi sériích po osmi dílech. Svým rozsahem tak překonává dosavadní filmové projekty o Ježíši. Myšlenka vznikla někdy v roce 2017 a jejím autorem je americký režisér, scenárista a producent v jedné osobě Dallas Jenkins, který je člen protestantského sboru; jako poradci jsou mu k dispozici katolický kněz, protestantský kazatel a mesiánský židovský rabín.   Kdo seriál financuje? Seriál se stal také největším crowdfundingovým projektem. Na tvorbu seriálu přispívají statisíce soukromých dárců z celého světa. Seriál je k dispozici zdarma na YouTube nebo na stránce společnosti Angel, která organizovala crowdfundingovou kampaň a seriál distribuuje. Část seriálu je dostupná i na platformě Netflix. V březnu r. 2023   byl seriál přeložen již do 62 jazyků a měl 442 milionů zhlédnutí. V roce 2023 se začala natáčet 4. série.   Jednotlivé díly lze zdarma sledovat například na https://watch.thechosen.tv/video.    Zdroj: https://www.vira.cz/texty/knihovna/the-chosen   Český překlad.  Kromě Tv Noe je možné dle sdělení české facebookové stránky seriálu sledovat jednotlivé díly všech 3 sérií jak s titulky, tak i s českým dabingem.   Zdroj: https://www.facebook.com/SerialTheChosenCesky/       Brandon Lake - TEAR OFF THE ROOF (feat. The Chosen) (Music Video)