V co věříme

V co věříme

Věříme v to, že krásné, rozmanité a dokonale se doplňující stvoření je dílem Někoho, kdo měl na mysli právě tuto krásu, dokonalost a užitek z ní. Někoho, kdo s láskou a dobrotou osobně tvořil vše, co existuje, k vztahu s Ním samým.
Věříme, že ten Někdo je živá Osoba, tak jako stvořil nás živé osoby. Věříme, že je možné s Ním komunikovat, protože právě k tomu nás stvořil – abychom měli s Ním vztah. A i když si člověk navzdory tomu všemu vybral zlo, On nás nenechal napospas důsledku toho rozhodnutí a přišel v těle jako člověk, aby sám na sebe nechal dopadnout všechnu tíhu zla. Každý, kdo jej takto přijme, pak obdrží nový život, protože On nechce, aby kdokoliv zahynul.
Věříme, že pro tuto jeho lásku můžeme s Ním navázat vztah nehledě na naši dokonalost či nedokonalost. On nás vždy přijme, přijdeme-li s opravdovým srdcem. A každému, kdo to udělá, dá dar v podobě své přítomnosti v něm, která člověka vede k lepším věcem, dobru, kráse, pokoji a lásce.
Věříme v Boha Otce, Syna Ježíše Krista a Ducha Svatého. Vyznáváme Apoštolské a Nicejsko-Cařihradské vyznání víry.