Svátosti

Pohřeb

Církevní pohřeb může mít jen pokřtěný.

Nejedná se o svátost, ale o tzv. svátostinu. Církevní pohřeb vyprošuje zemřelému duchovní pomoc, prokazuje úctu jeho tělu a pozůstalým dodává útěchu a naději ve vzkříšení s Kristem.

Pokud vám někdo z blízkých zemře, zavolejte pohřební službu. Potom můžete, třeba i spolu s pohřebnictvím, zavolat na farní úřad a dohodnout termín, hodinu a způsob pohřbu. Pak je nutné dojít na faru a promluvit s knězem o průběhu rozloučení či pohřbu.

Pohřeb má v kostele dvě části.

První je mše svatá za zesnulého, ve které se za zemřelého slouží mše svatá (je to největší dar, co můžeme pro svého zemřelého po jeho smrti udělat). Tato část může mít i formu bohoslužby slova.

Druhou částí pak je rozloučení se zemřelým před rakví (u pohřbu se pokračuje ještě na hřbitově).