Bohoslužby ve farnosti aktuálně


Poslední aktualizace: sobota 25. května 2024 15:17.

DatumDenČasSlavnostKostelÚmysl
25. 5.sobota7:30
Sv. Michael
Na poděkování za dar života, za * a + rodinu a DO
26. 5.neděle7:30Slavnost Nejsvětější Trojice
Sv. Vojtěch
Za * a + farníky naší farnosti
26. 5.neděle9:00Slavnost Nejstětější Trojice
Sv. Anna
Úmysl mše z Kvítkovic
26. 5.neděle10:30Slavnost Nejsvětější Trojice
Sv. Vojtěch
Za děti, které přistoupí k 1. sv. přijímání a jejich rodiny
27. 5.pondělí18:30
Sv. Anna
Úmysl mše z Kvítkovic
29. 5.středa18:30
Sv. Vojtěch
Za + Marii a Josefa Čechovy a * a + rodinu Čechovu, Mikloškovu a Kedrovu a za DO
30. 5.čtvrtek7:30
Sv. Vojtěch
Za * a + rodinu Stružkovu a DO
31. 5.pátek18:30
Sv. Vojtěch
Za + rodiče Šebestíkovy a * rodinu
1. 6.sobota7:30
Sv. Michael
Za + rodinu Jindřicha Vidlaře a rodinu Přidalovu
2. 6.neděle7:30Boží Tělo
Sv. Vojtěch
Na poděkování za dar života s prosbou o BP a ochranu pro celou rodinu
2. 6.neděle10:00Boží Tělo
Sv. Vojtěch
Za + pana Aloise Orlitu a za * rodinu Orlitovu a Zetíkovu
3. 6.pondělí18:30
Sv. Anna
Úmysl mše z Kvítkovic
5. 6.středa18:30
Sv. Vojtěch
Za oboje + rodiče a za BP pro * rodinu a za DO
6. 6.čtvrtek7:30
Sv. Vojtěch
Za + rodiče, DO, za obrácení moje i manželovo, za obrácení celého světa, za hlubokou víru a důvěru v Ježíše Krista, za nemocné, trpící a umírající
7. 6.pátek18:30Slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova
Sv. Vojtěch
Za společenství živého růžence
8. 6.sobota7:30
Sv. Michael
Na úmysl dárce
9. 6.neděle7:30
Sv. Vojtěch
Za manžela, rodiče Bernardovy a Telekiovy, za švagrové, vnuka a vnučku, za těžce nemocného synovce a za DO
9. 6.neděle9:00
Sv. Anna
Úmysl mše z Kvítkovic
9. 6.neděle9:30
Sv. Vojtěch
Za * a + farníky naší farnosti
10. 6.pondělí18:30
Sv. Anna
Úmysl mše z Kvítkovic
12. 6.středa18:30
Sv. Vojtěch
Na poděkování za 80 let života a za * a + rodinu Březíkovu a Ulmanovu
13. 6.čtvrtek7:30
Sv. Vojtěch
Na úmysl dárce
14. 6.pátek18:30
Sv. Vojtěch
Za + rodiče Stránské a Ševečkovy a jejich * děti s rodinami
15. 6.sobota7:30
Sv. Michael
Za + Karla Trčalu, * a + rodinu Trčalovu a Brablcovu a DO
16. 6.neděle7:30
Sv. Vojtěch
Za * a + farníky naší farnosti
16. 6.neděle9:00
Sv. Anna
Úmysl mše z Kvítkovic
16. 6.neděle10:30
Sv. Vojtěch
Za + syna nedožitých 50let, + manžela, dvoje rodiče, dar zdraví, ochranu PM pro celou rodinu
17. 6.pondělí18:30
Sv. Anna
Úmysl mše z Kvítkovic
19. 6.středa18:30
Sv. Vojtěch
Za * a + rodinu Ďurišovou, Plškovou, Čermákovou a za DO
20. 6.čtvrtek7:30
Sv. Vojtěch
21. 6.pátek18:30
Sv. Vojtěch
Za + rodiče a prarodiče Čambalovy, Matějíčkovy, Zálešákovy a Prachařovy, DO a B ochranu pro * rodinu
22. 6.sobota10:00
Sv. Anna
130 let hasiči Kvítkovice
23. 6.neděle7:30
Sv. Vojtěch
Za + Václava Vrzalu, za + rodiče z obou stran, za DO, a BP pro celou * rodinu
23. 6.neděle9:00
Sv. Anna
Za * a + farníky naší farnosti
23. 6.neděle10:30
Sv. Vojtěch
Za + rodinu Čevorovu, DO a ochranu PM pro celou rodinu
24. 6.pondělí18:30Slavnost narození Jana Křtitele
Sv. Anna
Úmysl mše z Kvítkovic