Aktuality, Inspirace, Ohlášky, Promluvy

 • Podpořme maminku 6 dětí

  V této době se může stát, že kolem nás přibude lidí, kteří se dostanou do složité životní situace. Mezi ně jistě patří Nora Střelcová, máma šesti dětí, která v covidové době byla nucena opustit zaměstnání v sociálních službách. Jak to začalo... "Po sedmnácti letech na mateřské "dovolené" začalo pátrání po povolání. Navázala jsem na předchozí práci s lidmi v keramickém ateliéru Koněšín jako aktivizační pracovník v sanatoriu pro duševně nemocné. I tam jsem na žádost vedení nakonec skončila se štětcem v ruce a malovala dlouhou chodbu v suterénu rozkvetlými loukami. Potom přišel lockdown, já musela zůstat se šesti dětmi doma a ze dne na den přišla o práci. Uvolnil se tak i čas pro tvorbu a začaly postupně přicházet žádosti a zakázky na moje obrazy a keramiku." Tohle je příběh mámy a přátel, kteří se rozhodli podpořit ji v jejím obdarování a pomáhají ji nabízet její uměleckou tvorbu. I u nás ve farnosti si budete moci zakoupit či objednat kalendář s jejími obrazy a takto ji i její rodinu podpořit.   K své tvorbě s názvem Z krajin duše napsala: "Snažím se do každého tahu štětce zvát Boha. Když tvořím, stále kolem sebe pozoruji Jeho dílo, žasnu nad každým detailem, volbou barev a provedením v dokonalých proměnách ročních období. Přesah Jeho díla je v tom, co zachycuje a ve mě způsobuje. To, co je na tom nejvíc strhující je samotný dojem/prožitek srdce, který ve mě rozrezonuje neuchopitelné vanutí Jeho Ducha. A já jsem vděčná, že Ho můžu kopírovat v malém provedení."   Kalendář, který zahřeje každého, kdo ho bude mít a Noru při malování!   Na tomto odkazu najdete další možnosti, jak Noru podpořit např. i zadáním motivu vlastního obrazu, který by vytvořila.

 • Maminky z farnosti udělaly se svými dětmi radost nemocným

    Děkuji maminkám, které mi přinesly přáníčka pro naše seniory, které navštěvuji na Charitě. Přál bych vám vidět jejich výraz tváře i slzy v očích.  Jeden komentář za všechny od jedné babičky: "Tož to je krásné, to je víc, jak nějaký dárek." Děkuji, že si i při malých dětech umí některé maminky udělat čas a rozdat tak mnoho radosti. O. Pavel

 • ADVENTNÍ DC ONLINE: Život v Boží Přítomnosti

    Komunita Blahoslavenství z Dolan u Olomouce s ohledem na pandemickou situaci nabízí adventní duchovní obnovu online s francouzským knězem P. Jacquesem Philippem od středy večera 8. prosince do neděle oběda 12. prosince 2021.          

 • Poselství nemocným k adventní době a Vánocům 2021

  Foto: Člověk a víra Každoročně v době adventní a postní zasílají olomoučtí biskupové nemocným ve své diecézi své poselství. Letos napsal své poselství o. arcibiskup Jan Graubner a taky biskupský delegát pro pastoraci nemocných P. Bohumír Vitásek.   Poselství najdete vytištěné v kostele a taky na tomto odkazu.

 • Prohlédněte si ve fotogalerii rekonstrukci fary a WC kostela

  Dnešním dnem jsme dokončili rekonstrukci fary, se kterou jsme stihli udělat i rekonstrukci WC v suterénu kostela. O tom, proč jsem se do takové rozsáhlé rekonstrukce hodlal pustit, jsem psal ve 2. čísle našeho Farním občasníku, článek najdete na str. 8. Přiznám se, že vidina stěhování se 3x za 2 roky nebyla zrovna nejlákavější. O to víc jsem teď rád, když se ukázalo, jak se vše zdražilo. A i když to někdy nebylo jednoduché, tak jsme tímto krokem, kdy jsme neváhali a do všeho se pustili, ušetřili pro farnost několik 100 tis. Kč. A tak dnes mohu říct, že to za tu námahu rozhodně stálo.   Ve fotogalerii najdete, jak to vše probíhalo.   Rekonstrukce v číslech: 391 201 Kč         WC suterén kostela   86 674 Kč           Přístavba fary úprava topení                             Suterén přívod vody   1 398 204 Kč      Fara – vodo, topo, silnoproud, slaboproud                             Výměna dveří                             Nové podlahy                             Nové omítky                             Nové koupelny                             Nová kuchyně                             Nová kancelář   Na opravy zbývá vybrat 400 000 Kč - půjčka do prosince 2023.   Rekonstrukce v datech: 19. 11. 2020 první brigáda stěhování na faře a vyklízení sklepa. 5. 12. 2020 brigáda vyklízení fary a odvoz na sběrný dvůr. Polovina ledna 2021 – stěhování pana faráře do bytu v podkroví na přístavbě fary. Leden 2021 – začínají brigády bourací práce, co můžeme, tak si děláme sami, abychom ušetřili. Přichází 8-10 mužů, mladí vedoucí z turistických oddílů. Ženy chystají oběd.  15.2. nastupují řemeslníci na rekonstrukci WC v suterénu kostela a na celkovou rekonstrukci fary, která se naposledy opravovala v roce 1972. Bude se zde dělat nová elektroinstalace, slaboproud, vodo, topo, nové koupelny, nové zařízení kuchyně a kanceláře. Po 3 týdnech jsou dokončené elektroinstalace na faře. Mezitím se navíc na faře rozhodujeme, že bude dobré oškrabat staré malby a udělat nové omítky. Opět se tu střídá několik ochotných farníků, farnic včetně vedoucích turistického oddílu na brigádách. Podařilo se domluvit bratra pana faráře, který jako zedník nastupuje na nové omítky. Opět mu vydatně pomáhá někdo z farníků. 23. 4. sv. Vojtěch dostal dárek, dodělali jsme soc. zástěny na dámských WC pod kostelem. Ještě doladíme pár detailů jako jsou zásobníky na ručníky, mýdla, toaletní papír a rekonstrukce suterénu bude hotova. Na faře se dokončují obklady koupelen a brigádně probíhá malování. Vše se chystá na nivelaci podlahy, podlahář nastupuje 30. 4. Mezitím jsou ve výrobě obložky a dveře. Čeká se na výrobu a montáž kuchyně a nábytku. V červenci se pan farář stěhuje zpět. Kuchyně je zatím rozdělána. Ve čtvrtek 1. 7. je posezení a poděkování brigádníkům. V sobotu 17. 7. po mši svaté probíhá žehnání opraveného suterénu a fary zlínským děkanem o. Kamilem Obrem a zpěvem ji doprovodily Děcka ze Skoronic, které si připravily i krátké pásmo zpěvů lidových zvyků. V srpnu dokončena montáž nábytku v kanceláři. Zbývají dokoupit stoličky do kuchyně a kanceláře. 25. 11. 2021 dodělává dodavatel podlah a dveří poslední přechodovou lištu a zámek s kováním do darovaných obloukových dveří, který musel objednat až z Německa. Tímto dnem je po roce rekonstrukce dokončena.   Díky všem, kdo přispěli: - pomocí na brigádách - kdo vařili pro brigádníky - všem, kdo se za nás modlili - všem, kdo finančně či jakkoliv jinak přispíváte.  

 • V Otrokovicích se připojíme k iniciativě Červená středa

    Ve středu 24. 11. proběhne po celém světě iniciativa Červená středa. U nás se k ní připojíme večerní mší svatou od 18:00 a následnou adorací. Od 20:05 budete moci taky sledovat díky Tv Noe benefiční koncert, který ve spolupráci s Charitou Česká republika pořádá Česká biskupská konference, Ekumenická rada církví a Federace židovských obcí. Výtěžek bude využit k obnově církevní budovy v iráckém Mosulu.   Červená středa je kampaň s heslem Make a stand for faith and freedom (Společně za víru a svobodu), která vznikla na britských ostrovech. Iniciativa chce propagovat víru i toleranci ve společnosti a podpořit solidaritu s obětmi pronásledování či být hlasem proti násilí a útlaku vykonávaného ve jménu náboženství. Červená je barva krve, mučednictví; světlo je symbolem naděje v temnotách. Iniciátorem je britská pobočka křesťanské organizace Aid to the Church in Need (u nás známá spíše jako Kirche in Not). CO JE SMYSLEM? Smyslem akce je veřejně si připomenout všechny, kdo jsou ve světě pronásledováni pro své náboženské přesvědčení. Znakem této iniciativy je rozsvícené červené světlo symbolizující krev trpících pro víru.  Česká biskupská konference se tak společně s Ekumenickou radou církví v ČR a Federací židovských obcí v ČR chce připojit k iniciativě křesťanské organizace Aid to the Church in Need. Akce se koná na dalších místech ve světě – mj. v Londýně, Bratislavě, Vídni, Budapešti, na Filipínách. Zapojte se také, stačí udělat opravdu málo. JAK TO ZAČALO? První ročník proběhl v roce 2016. Už v roce 2017 bylo ve Velké Británii nasvíceno nejméně deset katedrál a mnohé další katolické kostely či školy. Nechyběl ani pojízdný info stánek ve formě ikonického doubledeckeru či nasvícení budovy Parlamentu na břehu Temže. V České republice se iniciativa koná od roku 2018, kdy se zapojilo ca 25 objektů, v roce 2019 to bylo už 80 institucí a v roce 2020 se i přes nepříznivou epidemiologickou situaci zúčastnilo přes 100 farností, sborů, obcí, veřejných institucí ad. Odkazy: https://www.cervenastreda.cz/  

 • Týden modliteb za mládež v naší farnosti

  V týdnu od 14. do 21.11.2021 probíhá týden modliteb za mládež. Při této příležitosti prosíme o dary Ducha svatého pro všechny mladé lidi – ať vytrvalou spoluprací s Ním rozvíjejí své dary a najdou své místo v církvi. Připojit se můžete denně jakoukoliv modlitbou na tento úmysl. Vyvrcholením je děkanátní setkání mládeže, které bude v naší farnosti v sobotu 20. 11. od 9:00. Po mši svaté v 16:00 s o. arcibiskupem Janem Graubnerem bude následovat večer chval.   Týden modliteb je výzva pro mladé, aby se sami, každý svým způsobem, zapojili osobně do modlitby za mladé. A taky, aby nezůstali ve své modlitbě izolováni, ale zorganizovali ve své farnosti, rodině či společenství modlitbu za mládež v daný týden v pátek od 20 do 21 h i pro ostatní. Bude to stejný čas pro celou republiku, ve kterém se můžeme spojit různými způsoby v modlitbě na stejný úmysl. Modlitba za mládež Bože, náš Otče, děkujeme Ti za naději, kterou lidstvu dáváš skrze mladé lidi. Děkujeme za dar jejich života, touhu po lásce a pravdě. Prosíme Tě o dar rozlišování pro ně – ať dovedou rozpoznat dobro a zlo. Dej jim dar síly a ctnost statečnosti, ať dokážou zlo odmítnout a dobro volit. Pomáhej nám být jim pravdivými svědky evangelia a vytrvale je podporovat na jejich životní cestě. O to prosíme skrze Krista, našeho Pána. Amen. Na Slovensku v rámci týdne modliteb za mládež probíhá taky Godzone Tour. Jejich evangelizační program bude možné sledovat v sobotu 20. 11. od 19:30 skrze přímý přenos Tv Noe nebo internet. https://tour.godzone.sk/2021/          

 • Společnost Kristýn z arcibiskupství olomouckého nabízí konzultaci ohledně energií

  Společnost Kristýn služebník z olomouckého arcibiskupství, která spravuje a zajišťuje energie ve farnostech, nabízí pomoc ve formě konzultací a poradenství pro Ty, kteří se dostali do tíživé situace v souvislosti s ukončením dodávky energií od dodavatele Bohemia energii a dalších společností. Podrobnější informace a kontakty naleznete na plakátku ve vývěsce, nebo na stránkách https://www.kristyn.cz/akce/62-pomoc-s-energiemi.html  

 • Odpustky za zemřelé rozšířeny na celý listopad

  Také letos bude kvůli pokračující pandemii možné získat plnomocné odpustky za zemřelé nejen během oktávu Slavnosti Všech svatých, ale po celý listopad. Dekret v tomto smyslu ve čtvrtek oznámila Apoštolská penitenciárie. Apoštolská penitenciárie ve čtvrtek zveřejnila dekret o možnosti získat plnomocné odpustky pro zesnulé věřící po celý listopad. Jak vysvětlil kardinál Mauro Piacenza, který dekret podepsal, jedná se o reakci na četné žádosti, které v této věci do apoštolské penitenciárie přicházejí. Rozšířením odpustků na celý měsíc se má omezit riziko příliš velkých shromáždění na hřbitovech a v kostelech. Tímto dekretem Apoštolská penitenciárie „potvrzuje a prodlužuje na celý měsíc listopad 2021 všechny duchovní výhody udělené již 22. října 2020“. Druhý plnomocný odpustek je rovněž ustanoven pro den Památky všech věrných zemřelých, 2. listopadu. Současný dekret umožňuje věřícím získat tento odpustek pro zesnulé v kterýkoli listopadový den dle vlastní volby. Penitenciárie v dekretu poznamenává, že „z obnovené štědrosti církve budou věřící jistě čerpat zbožné úmysly a duchovní sílu, aby vedli svůj život podle zákona evangelia, v synovském společenství a oddanosti nejvyššímu pontifikovi, viditelnému základu a pastýři katolické církve". Pravidla pro získání odpustků za zemřelé pro rok 2021: Pravidla pro získání odpustků za zemřelé jsou shodná s pravidly z minulého roku, níže přinášíme souhrnný přehled podmínek. Plnomocné odpustky je letos možné získat po celý měsíc listopad. Tato možnost plnomocných odpustků, která obvykle platí pouze od 1. do 8. listopadu, byla letos opět prodloužena na celý měsíc z důvodu pandemie Covid-19. V  České republice je tato možnost i týden před 1. listopadem, tj. letos již od 25.10 2021. Nově lze tedy odpustky spojené s návštěvou hřbitova letos získat kterýchkoli osm dní od 25. 10. do 30. 11. dle vlastní volby. Podmínkami jsou: v daný den: - návštěva hřbitova, - modlitba za zesnulé, - modlitba na úmysl Svatého Otce, - vyloučení sebemenšího zalíbení v hříchu, - svaté přijímání; a v okruhu těchto dní svátost smíření.   Odpustky spojené s návštěvou kostela, které je běžně možné získat 2. listopadu, lze letos získat kterýkoli den měsíce listopadu podle vlastní volby. Podmínkami jsou: v daný den: - návštěva kostela nebo kaple, - modlitba Otčenáš, - modlitba Věřím, - modlitba na úmysl Svatého Otce, - vyloučení sebemenšího zalíbení v hříchu, - svaté přijímání; a v okruhu těchto dní svátost smíření.   Kromě toho senioři, nemocní a všichni, kteří z vážných důvodů nemohou opustit své bydliště kvůli omezením spojenými s pandemií, mohou získat odpustky na dálku. Stačí, pokud se v modlitbě spojí se společenstvím církve, zřeknou se jakéhokoliv hříchu a s úmyslem splnit, jakmile to bude možné, i další podmínky (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) a před obrazem Pána Ježíše nebo Panny Marie se pomodlí za zesnulé. Touto modlitbou mohou být např. ranní chvály nebo nešpory z breviáře za zesnulé, růženec, Korunka k Božímu milosrdenství nebo jiné modlitby za zemřelé, které se věřící obvykle modlí, četba úryvku z Evangelia, který je součástí liturgie za zesnulé, nebo vykonání skutku milosrdenství spojeného s obětováním bolestí a útrap vlastního života Bohu. Zdroj: https://www.cirkev.cz/