Aktuality, Inspirace, Ohlášky, Promluvy

 • Poznejte Teologický konvikt

  V roce 2022 to bylo přesně 20 let, kdy se Teologický konvikt přestěhoval z Litoměřic do Olomouce. To se taky stalo příležitostí představit tento přípravný rok na studium bohosloví v rozhovoru v Rádiu Proglas. https://www.proglas.cz/program/detail-poradu/2022-09-16-09-00-00/ Do olomouckého studia přišli bez kolárku – jejich vyprávění a uvažování o smyslu Teologického konviktu a o běžném životě studentů, kteří se tam připravují na vstup do kněžského semináře, bylo také civilní, přesto hluboké, inspirující a upřímné. P. Jiří Kupka a P. Josef Novotný byli hosty Radky Rozkovcové. Teologický konvikt si připomíná 20 let svého působení v Olomouci. Předtím sídlil 11 let v Litoměřicích. Je školským zařízením České biskupské konference a vzdělává mladé muže, kteří zde prožijí deset měsíců, během nichž mohou rozlišovat, jestli povolání ke kněžství je jejich životní cestou. Jaké předměty „konvikťáci“ studují? Jaký mají denní režim? Jak často se dostanou domů? Kde Teologický konvikt sídlí? Mohou zde studenti během pobytu rozvíjet své dosavadní koníčky? Znamená konvikt sociální izolaci? Jaké jsou podmínky vstupu do konviktu? Z jakých důvodů někdy uchazeči odcházejí zpět do civilního života? Jak se rozlišuje povolání ke kněžství? – Tyto a mnohé další otázky zodpoví ředitel Teologického konviktu Olomouc P. Jiří Kupka a nově ustavený spirituál P. Josef Novotný, který ve funkci od září 2022 nahradil P. Petra Vrbackého a který má s konviktem už třetí životní zkušenost – nejprve zde byl studentem, poté prefektem a nyní po letech spirituálem. Jejich vyprávění doplní svědectví P. Bohumila Kundla, faráře v Kroměříži, P. Michala Cvingráfa, faráře v Lysicích, a bohoslovce 2. ročníku Filipa Kohuta.   Na konci ročního studia je přijímací zkouška na Teologickou fakultu v Olomouci nebo v Praze. O životě v kněžském semináři se můžete dozvědět skrze tento dokumentární díl.   Církev za oponou – seminář (díl 3)

 • Oslavy kostela sv. Vojtěcha

    Srdečně zveme na oslavy patrona našeho kostela sv. Vojtěcha, které proběhnou 19.-21. 4. Celý víkend s námi stráví studenti Teologického konviktu se svými představenými.     V sobotu 20. 4. nám představí od 17:00 u sv. Vojtěcha Kateřina Holzerová svým hudebním recitálem svou Bibli – Rýmované putování.     V neděli Dobrého pastýře 21. 4. bude pro všechny připraveno po mších v 7:30 a 10:30 občerstvení před kostelem a bude to příležitost se setkat s těmi, kteří odpověděli na Boží volání a nastoupili studium bohosloví a jejich představenými.   Atmosféru loňských oslav vám mohou pomoci připomenout fotografie zde.

 • Pozvání k modlitbě za nového arcibiskupa

    Duchovní příprava na uvedení nového olomouckého arcibiskupa začne v pondělí 8. dubna a bude trvat do pátku 12. dubna 2024. Jako nabídku, jak se věřící v kostele a také doma mohou připravit na slavnostní inauguraci, sestavil arcibiskup Josef Nuzík texty pro společnou modlitbu ve farnostech a v rodinách.   „Využijte možnosti prožít přípravu na důležitý den pro olomouckou arcidiecézi při modlitbě ve své rodině nebo společně s farností,“ stojí v úvodu brožurky. Každou z nich tvoří osm stránek a obsahem jsou zamyšlení arcibiskupa Nuzíka k tajemstvím svatého růžence pro pondělí až čtvrtek a litanie k Duchu Svatému pro pátek. Zatímco farnosti dostávají na každý z prvních čtyř dní týdne rozjímání k celému růženci, pro rodiny byl na každý den vybrán jeden desátek. V obou případech každý den zakončí modlitba za arcibiskupa.   Farní společenství se tak od pondělí do čtvrtka před mší svatou pomodlí jeden růženec, který zakončí modlitbou za arcibiskupa. K modlitbě růžence můžete použít krátká zamyšlení a úmysly připravené otcem arcibiskupem. V pátek po mši svaté pak kněz vystaví Nejsvětější svátost a během krátké adorace se pomodlí litanie k Duchu Svatému, ke kterým přidá modlitbu za arcibiskupa. Adoraci zakončí požehnáním.   Rodina si přečte krátké zamyšlení otce arcibiskupa a pomodlí se desátek růžence, ke kterému přidá modlitbu za arcibiskupa. Pro pestrost je vhodné, aby si jednotlivé části modlitby rodina rozdělila mezi své členy, aby se mohl každý zapojit.       MODLITBA ZA ARCIBISKUPA Pane Ježíši, dobrý pastýři své církve, prosíme tě, pomáhej našemu arcibiskupovi, ať tě mezi námi vždy důstojně zastupuje. Ať nám jeho horlivost dodává nadšení, ať nás povzbuzuje jeho jednání, povznáší jeho láska, posiluje jeho trpělivost. Ať nás vede tvým učením. Ať nás posvěcuje, abychom byli svatým lidem a sloužili Bohu bez úhony v duchu a v pravdě. Udržuj biskupy v jednotě víry a ve vzájemné svornosti s papežem. Pošli jim svědomité rádce a ochotné pomocníky z řad kněží i laiků. Ať všichni, shromážděni kolem svého biskupa na zemi, můžeme se, Pane, s tebou radovat v nebi. Amen.   Ke stažení: Brožurka po modlitbu v kostele  Brožurka po modlitbu v rodině     

 • VYŠEL NOVÝ FARNÍ OBČASNÍK

    V neděli vyšel další Farní občasník. Děkuji všem, kdo do něj přispěli.    Fom ke stažení zde: FOM 2024-02(03) web

 • 22. Svatovojtěšská veselice

  Duben je pro naši farnost vzácný hned ze dvou důvodů. 1. 4. 1995 byl slavnostně vysvěcen nový kostel a na 23. 4. připadá svátek patrona kostela sv. Vojtěcha. Proto se vždy kolem svátku sv. Vojtěcha konají nejenom oslavy, které tyto významné dny připomenou, ale taky společenský večer s názvem Svatovojtěšská veselice. Od loňského roku se koná ve velkém sále Otrokovické BESEDY, a tak si letos poznačte do svých diářů termín 27. 4. v 19:30, vstupné 350 Kč. K tanci a poslechu hraje Hot Strings. Kromě hudby je vždy přichystáno i několik kulturně zábavných vystoupení. A protože se večer ponese v duchu Asterixe a Obelixe, oděv si můžete sladit do galského nebo římského stylu.      21. Svatovojtěšská veselice 2023 - Benátská noc

 • Poděkování za misijní koláč

      Dopečeno, doprodáno, dopočítáno! Výtěžek letošního misijního koláče je rekordní částka 20 000 Kč. Bez Vás bychom to nezvládli, a tak moc děkujeme všem kuchařkám a kuchařům domácím i oddílovým, prodavačům a těm, co přišli a přispěli. Holky a "domácí kuchařky" opět nezklamaly, kluci prvním pečením mile překvapili. Je skvělé vidět, kolik lidí pomůže na dobrou věc:). Snad příští rok se podaří stejně! Vaše kuchařky Š+H

 • Farní pouť do Žarošic

    Přijměte pozvání na farní pouť do Žarošic. Autobus je již obsazen, můžete se připojit auty.     Začneme návštěvou a exkurzí výroby čajů Sonnentor v Čejkovicích. https://www.sonnentor.com/   Pozvánka do Bylinkového ráje   Odtud se vydáme do nedalekých Žarošic, kde kromě poznání tohoto poutního místa široko daleko známého díky největší pouti Zlaté sobotě budeme mít mši sv. O historii Zlaté soboty   Poutní kostel v Žarošicích   Zlatá sobota Žarošice 2023     Odtud se vydáme na májovou pobožnost k o. Josefovi Zelinkovi do Vracova. https://www.favracov.cz/     Zde bude taky možnost návštěvy vinařství Šebesta, jejich vína u nás ve farnosti známe. https://www.vinarstvisebesta.cz/          

 • Naše farnost bude hostit Večerní univerzitu pro vedoucí společenství

  Srdečně zveme zvláště vedoucí nových společenství na 1. ročník Večerní univerzity, která bude probíhat 1x měsíčně v kostele sv. Vojtěcha v Otrokovicích. Jedná se o první ročník tříletého kurzu, jeho začátek je 26. 2. 2024.   Večerní univerzita je určena pro vedoucí společenství (za jedno společenství se mohou zúčastnit max. 1-2 osoby). Pro účast je nutné mít doporučení (duchovní záštitu) kněze. Předpokládaná je již předchozí formace a růst ve víře. Součástí každého setkání bude společná modlitba, formace, sdílení ve skupinkách, dynamiky a praktické úkoly.   Předpokládáme tříletý cyklus. V 1. ročníku univerzity se budeme věnovat tématům IDENTITA, MODLITBA, SPOLEČENSTVÍ A SLUŽBA.   Program připravuje Nadační fond Credo ve spolupráci s kněžími olomoucké arcidiecéze P. Kamilem Obrem, P. Janem Berkou, P. Pavlem Šupolem, P. Petrem Bulvasem a dalšími hosty.   Termíny a témata 1. ročníku univerzity (vždy v pondělí 18.00-21.00): 26. 2. 2024 Identita služebníka 25. 3. 2024   Identita vedoucího 29. 4. 2024   Osobní modlitba a růst 27. 5. 2024   Modlitba ve společenství 24. 6. 2024   Identita společenství 30. 9. 2024   Principy společenství 21. 10. 2024 Služba - charismata 25. 11. 2024 Služba - evangelizace   17. – 19. 1. 2025 společný víkend   Přihlásit se můžete zde.   Toužíme společně růst zakořeněni v nebi a přinášet trvalé ovoce na zemi. Těšíme se na Vás!