Aktuality, Inspirace, Ohlášky, Promluvy

 • Adventní duchovní obnova – Čekám na Tebe

    Advent je dobou čekání na příchod Mesiáše. Ten už přišel v osobě Ježíše Krista, který nám ukázal, že na nás Bůh čeká do našeho posledního dechu. Karta se obrátila, již to není člověk, který očekává Mesiáše, ale je to Mesiáš, který prožívá advent – čekání na příchod člověka. Dočká se letos u tebe?     Brandon Heath - God Made A Way (ft. Tasha Layton) | Bůh si našel cestu

 • Setkání s Mikulášem

    V neděli 3. 12. jste zváni na Tradiční Mikulášskou besídku, která se bude konat od 15:00 v tělocvičně ZŠ T.G.M. Zváni jsou všichni velcí i malí, hodní i zlobivý a kdo ví, možná přijde i letos Mikuláš. Těší se vedoucí Tomíků.

 • Pomůcky k prožití adventu s dětmi

    Na stolíku v kostele budou pro rodiče pomůcky k prožití adventu se svými dětmi.   Najdete zde sadu karet pro Advent „Kým pro tebe Bůh je“ od P. Romana Vlka.  Na kartičce je obrázek s nápisem, co o sobě Bůh říká (vychází z liturgických čtení); krátké povídání, co to znamená pro tvůj život a QR kód odkazující na playlist videí na každý den adventu, ve kterém se dozvíš více. Zároveň můžete soutěžit.   P. Roman Vlk | ADVENTNÍ SOUTĚŽ | Úvodní video     Dále zde je v nabídce Adventní vydání OVEČKY. Najdete v něm tvořivé prožívání adventu až po vystřihnutí vlastního betléma.       Časopis Duha nabízí Adventní kalendář s příběhy na každý den a s jednoduchou vystřihovánkou. Naomi se vydává hledat Ježíše z dědečkova vyprávění, a dostává přitom korálky, které nejsou její. Kruhové obrázky se dají jako korálky navlékat, skládat kolem adventního věnce a pak třeba i pověsit jako baňky na vánoční stromek.  

 • Podklady k Týdnu modliteb za mládež

  Od 19. do 25. listopadu 2023 proběhne Týden modliteb za mládež. Církev se zvláště v těchto dnech modlí za mladé lidi, protože jsou velmi důležití a tvoří její živou součást. Tento týden je také přípravou na slavnost Krista Krále, která je 38. Světovým dnem mládeže. Pro letošní Světový den mládeže vybral Papež František motto: "Radujte se v naději!" (Řím 12,12)   Radujte se v naději! – Týden modliteb za mládež 2023   Papež František vybídl při závěrečné bohoslužbě Světových dnů mládeže v Lisabonu všechny mladé lidi, aby si domů do údolí všedních dní odnesli tyto tři podněty: zářit, poslouchat a nebát se. Mladý člověk je každý den pohlcován nepřeberným množstvím věcí, které jej odvádí od života s Kristem. Papež František v Lisabonu mladým lidem kladl na srdce: “Nezáříme tehdy, když se postavíme do světla reflektorů, nikoli, ty oslepují, takto nezáříme. Nezáříme, když vystavujeme dokonalý, uspořádaný a pěkně upravený obraz, i když se takto cítíme silní a úspěšní. Ne. Jsme prosyceni světlem, záříme, když přijmeme Ježíše a naučíme se milovat jako on. Milovat jako Ježíš: takto se rozjasníme, to nás přivádí k tomu, abychom byli dílem lásky.” Mladý člověk má tedy zářit, poslouchat a nebát se. Aby toho byl schopen, a tak kráčel světem ve světle evangelia a hlásal svým životem Krista, potřebuje naše modlitby. Využijme proto Týden modliteb za mládež a společně se modleme za všechny mladé lidi, aby jim Pán dal sílu a odvahu zářit jako On na hoře Proměnění, naslouchat mu tak, jako On naslouchal svému Otci zde na Zemi a nebát se, tak jako se nebál On nést kříž až do konce. Inspirace a materiály: adorace pro Týden modliteb za mládež inspirace pro Týden modliteb za mládež plakát – k vytištění; plakát – na web modlitební kartička modlitba za mládež – k vytištění žehnací modlitba vnoučatům – k vytištění

 • Děkanátní setkání mládeže bude ve Zlíně

    Setkání mladých z děkanátů Zlín a Vizovice se koná v sobotu 25. listopadu v kostele Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Zlíně na Jižních Svazích.   Abychom znali počet účastníků a mohli se tomu přizpůsobit, vyplň prosím tuto přihlášku, která je závazná.   Přihlašování je možné do středy 22.11. do půlnoci.   https://docs.google.com/.../1lXxu2dCNGVwgJXxgNccd.../edit...    

 • VYŠEL NOVÝ FARNÍ OBČASNÍK

    V neděli vyšel další Farní občasník. Děkuji všem, kdo do něj přispěli.    Fom ke stažení zde: FOM 2023 - 05(10) web

 • Konference o společenství ve Zlíně

    Nadační fond Credo ve spolupráci s se společenstvími Martindom (SK), ProjektON, Invite a Zlínské chvály zvou na Konferenci o společenství, která proběhne v sobotu 4. listopadu v Kongresovém centru ve Zlíně. Aby se mohli zúčastnit i rodiče, bude zajištěno hlídání dětí od 4 do 12 let.   Prožijeme společné chvály, promluvy, sdílení, kulatý stůl s hosty, ale i praktické workshopy a mši svatou. Tímto setkáním chceme navázat na službu Libora Kučery, který si přál, abychom se navzájem propojovali a povzbuzovali ve službě Bohu i druhým. Přijedou hosté, kteří mají četné zkušenosti se zakládáním i fungováním společenství u nás i na Slovensku: Mário Tomášik (Martindom), P. Jozef Mihok, Július Slovák (Espé), P. Kamil Obr (SMS), Marek Novák (Credo), manželé Beranovi (Credo) a další. Věříme, že právě díky skupinkám může růst jak naše víra, tak celá církev. Chceme pomáhat budovat kulturu společenství a propojovat skupinky mezi sebou tak, aby naše vzájemná spolupráce přinášela dobré ovoce pro celou společnost. Přinášet radost a pokoj hledajícím, ale i do našich vlastních vztahů, rodin, přátelství a farností.    Přihlášení možné zde: https://prihlaska.duchovniobnova.cz/konference-spolecenstvi-zlin-20231104     POZVÁNKA na Konferenci společenství 2023  

 • DEN MODLITEB A POSTU ZA MÍR VE SVĚTĚ – pátek 27. října 2023

    "Rozhodl jsem se vyhlásit na pátek 27. října den postu a modliteb," ohlásil papež. Bude to "den pokání, ke kterému vyzývám sestry a bratry nejrůznějších křesťanských denominací, příslušníky jiných náboženství a všechny, kterým leží na srdci otázka míru ve světě, aby se připojili podle svého uvážení". Vigilie se uskuteční v 18 hodin na Svatopetrském náměstí, kde se věřící připojí k papeži a zúčastní se "hodiny modlitby v duchu pokání, aby vyprosili mír v naší době, mír v tomto světě. Žádám všechny jednotlivé církve, aby se zapojily a uspořádaly podobné aktivity, do nichž se zapojí Boží lid," uvedl papež. "Bratři a sestry, válka neřeší žádný problém: rozsévá jen smrt a zkázu, podněcuje nenávist, rozmnožuje pomstu. Válka smazává budoucnost. Vyzývám věřící, aby se postavili jen na jednu stranu tohoto konfliktu: na stranu míru. Ale ne slovy – modlitbou, naprostou odevzdaností," uzavřel Svatý otec. Slova Svatého otce přicházejí v době, kdy v oblasti zmítané konfliktem stále přibývá mrtvých. Organizace spojených národů vydala v úterý večer tiskovou zprávu, v níž uvádí, že za pouhých 10 dní bylo zabito 4 200 lidí a více než milion lidí přišlo o domov. Drazí věřící bratři a sestry v naší olomoucké arcidiecézi, prosím, všichni se připojme k této tak naléhavé prosbě papeže Františka. Obracím se také na všechny kněze. Pozvěte své farníky ke společné modlitbě růžence, adoraci, slavení mše svaté. K tomuto mostu modlitby pozvěte také všechny rodiče s dětmi, nemocné a trpící …. + Josef Nuzík administrátor olomoucké arcidiecéze     Program v kostele sv. Vojtěcha 15:00 tichá adorace 18:00 modlitba růžence 18:30 mše sv. 19:15 tichá adorace   Aaron Shust - Jerusalem | Jeruzalém   Share this video and PRAY for the Israeli hostages held by Hamas! - Waymaker in HEB - ARB - ENG   SI CESTA - ESPÉ | Godzone Tour 2020   Leeland - Way Maker | Tvůrce cest   מי שברך לחיילי צה"ל - אברהם פריד