Aktuality, Inspirace, Ohlášky, Promluvy

  • Ohlášky 4. neděle postní 19. 3.

    Dnes je sbírka na opravy a provozní náklady. Děkuji za vaše dary. Dnes prožíváme v Kvítkovicích adorační den. Můžete se připojit k tiché adoraci od 10:00, která bude zakončen společnou adorací od 16:30 a svátostným požehnáním. V pondělí 20. 3. zveme do suterénu od 15:30 na setkání seniorů do suterénu kostela. Na zítřek pondělí 20. 3. se letos překládá slavnost sv. Josefa. Protože se jedná o doporučený zasvěcený svátek, mše svatá bude jen u sv. Vojtěcha v 18:00. Vedoucí TOMu zvou v sobotu 25. 3. na Venkovní křížovou cestu. A pozor, letos brzy ráno. Sejdeme se ve 4:20 u moravní lávky na Baťově. Křížovou cestu zakončíme na Žlutavě. S sebou si můžete přibalit termosku s čajem či kávou a něco dobrého na snídani, která proběhne po zdolání vrcholu! Těšíme se na všechny! Přijměte pozvání na Triduum Modliteb matek, které se bude konat o víkendu 24. - 26. 3 v kostele sv. Vojtěcha. V pátek od 17:00, v sobotu od 8:00, v neděli při křížové cestě od 16:00. V sobotu 25. 3. je slavnost Zvěstování Páně, mše sv. bude u sv. Vojtěcha v 7:30. Farnost Napajedla zve v sobotu 25. 3. na pouť za úctu k počatému životu a nenarozené dětí. V 17:00 začne pouť adorací, mši sv. v 17:45 bude sloužit o. biskup Antonín Basler, po ní bude modlitba u hrobu Aničky Zelíkové. Příští neděli 26. 3. se posunuje čas z 2:00 na 3:00. Srdečně zveme na jednodenní duchovní obnovu Otcovo Srdce 1. 4. od 9:00-21:00 do kongresového centra ve Zlíně. Přijďte zakusit Boží Otcovskou lásku, dobrotu, odpuštění a přijetí.  Filmový apoštolát zve tentokráte do kina na Besedě. V úterý 4. 4. v 18:30 zde budete moct shlédnout film Syn Boží o životě Ježíš Krista. Více na plakátě a webu.     Modlitby křížových cest:                                                                                                         - v pátek v 17:30 u sv. Vojtěcha                                                                                                         - v neděli v 16:00 u sv. Vojtěcha   ZMĚNA BOHOSLUŽEB TENTO TÝDEN V pondělí 20. 3. bude mše svatá v 18:00 u sv. Vojtěcha.