Aktuality, Inspirace, Ohlášky, Promluvy

 • Ohlášky 16. neděle v mezidobí, 21. 7.

    Děkuji za dnešní sbírku na opravy. Velké poděkování patří našim vedoucím a instruktorům TOMu za letošní tábor. Kdo jste si objednali knihu Dr. Mary Healy – Uzdravování v Ježíšově jménu, můžete si ji vyzvednout v zákristii. Ve středu po mši sv. bude zkouška chrámového sboru. Příští neděli 28. 7. budeme slavit 4. Světový den prarodičů a seniorů. Tuto neděli bude možné získat taky plnomocné odpustky. Podmínky najdete zde. Hledáme obsluhu do kavárny po mších 28. 7. v suterénu kostela. Zapište se v zákristii. V Kvítkovicích bude v neděli 28. 7. v 9:00 poutní mše sv. při příležitosti svátku sv. Anny. V 18:00 jste zváni zde na společnou adoraci. Od 9. do 11. 8. se v Brně ve Starez Aréně Vodova uskuteční Duchovní obnova s Dr. Mary Healy. Tématem bude Uzdravení a duchovní dary. Mezi hosty bude také o. Vojtěch Kodet, redemptorista Jozef Mihok a další. Více informací na https://obnova.credonf.cz    Přihlášky do 1. třídy náboženství najdete zde. Do vyšších tříd není potřeba přihlášky, počítáme s tím, že děti pokračují. Najdete tam taky rozvrh náboženství na další školní rok. Zveme všechny rodiče na mateřské dovolené s nejmenšími dětmi do malého společenství – Klubu maminek. Budeme si hrát, zpívat, modlit se či tvořit. Začneme se scházet v září 2024 - každý pátek od 9 do 11 hodin v suterénu kostela sv. Vojtěcha. Více informací najdete zde.

 • Manželská mediace - pomoc nabízená manželům

  Milí bratři a sestry, rádi bychom Vám představili službu Manželská mediace, která vznikla v olomoucké arcidiecézi v roce 2021. Tato forma pomoci je podporována a garantována Cyrilometodějskou teologickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci, s cílem podpořit manželské páry této diecéze při zvládání těžkostí ve vztazích.   Abychom lépe porozuměli podstatě manželské mediace, přibližme si, co je mediace obecně. Mediace je metoda mimosoudního řešení sporů a konfliktů, která má své počátky v dávné historii. V Evropě se s ní setkáváme zejména od 70. let 20. století. Za tu dobu si vydobyla své nezpochybnitelné místo při řešení různých kauzalit, a to jak v občansko-právních, spotřebitelských, majetko-právních sporech, tak i při řešení sporů vztahových. Mediace je dobrovolný a důvěrný proces, ve kterém mediátor pomáhá stranám konfliktu změnit kvalitu jejich rozhovoru z negativní a destruktivní podoby na podobu konstruktivní. Umožňuje stranám více rozumět sobě i tomu druhému, a podporuje je ve schopnosti dělat vlastní nebo společná rozhodnutí, která jim dávají smysl.   A co je manželská mediace?  Manželská mediace je tentýž proces, avšak zaměřen je výhradně na práci s manželskými páry. Je to příležitost spolu mluvit, když to zrovna moc nejde – tedy v náročné situaci, konfliktu či krizi. V průběhu manželství se čas od času vynoří období, ve kterém se nám nedaří s druhým dohodnout. Kdy se tzv. „zasekneme“. Konflikt totiž způsobuje, že se stáváme slabými a sebestřednými, což snižuje naši schopnost přijmout úhel pohledu toho druhého. Konflikt nás dělá tak trochu jiným člověkem. V jeho průběhu mnohdy sami sebe nepoznáváme, o to spíše toho druhého. Manželská mediace je tedy šance říci si navzájem, jak tu situaci vidíme a získat nadhled nad tím, co se nám ve vztahu právě děje. To vše díky přítomnosti mediátora, který je manželům nestranným průvodcem v jejich rozhovoru. Je to právě on, kdo pomáhá manželům vést spolu tak trochu jiný rozhovor, než na jaký jsou spolu zvyklí, a dělat rozhodnutí, která jim oběma budou dávat smysl.   Kdo jsou mediátoři Manželské mediace? Mediátor je průvodce rozhovorem. Pomáhá oběma manželům, aby zaznělo vše, díky čemuž by si lépe porozuměli. Jeho přístup je podporující. Je nestranný, neudílí rady, nehodnotí ani nedoporučuje. Je otevřený pro oba dva v nejvyšší míře. Vždy je vázán mlčenlivostí. Mediátory ve službě Manželská mediace se stali manželé, kteří cítí povolání pro pastoraci rodin, a kteří prošli akreditovaným výcvikem v Transformativním přístupu ke zvládání konfliktů. Na základě úspěšného absolvování tohoto výcviku, a za předpokladu účasti na dalších navazujících supervizních setkáních, získali oprávnění pro výkon této služby.   Co je cílem? Touto formou pomoci chceme podpořit manžele naší diecéze, aby s pomocí mediace překonali konflikt, který je rozděluje, a nalezly cestu smíření. Zveme vás tedy k využití této možnosti při řešení vašich sporů v manželství. Nedovolte konfliktu, aby vaše manželství zničil, rozložil. Tato služba je manželským párům olomoucké arcidiecéze poskytována zdarma.   Mgr. Bc. Marcela Anežka Kořenková, Koordinátor manželských mediací   Více informací na: www.manzelskamediace.cz     KONTAKT NA MEDIÁTORY V NAŠEM OKOLÍ:

 • NÁBOŽENSTVÍ V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE

  Přihlášky do náboženství na nový školní rok 2024-2025 vyplňují rodiče, jejichž děti nastoupí do 1. třídy. Všechny dříve přihlášené děti automaticky postupují do vyššího ročníku, není potřeba znovu vyplňovat přihlášku. Náboženství začne v týdnu od pondělí 16. září 2024.   Přihlášku je možné si vyzvednout v kostele na stolíku nebo stáhnout zde.  

 • Klub maminek zve od září k setkávání

    Zvu všechny rodiče na mateřské dovolené s nejmenšími dětmi do malého společenství – klubu maminek. Budeme si hrát, zpívat, modlit se či tvořit. Začneme se scházet v září 2024 - každý pátek od 9 do 11 hodin v suterénu kostela sv. Vojtěcha. V případě hezkého počasí budeme moct využít i hřiště za kostelem a časem třeba podnikneme i různé výlety. V případě zájmu mě prosím kontaktujte a já vás přidám do skupinky, kde bude více informací. Je to nezávazné a na všem se společně teprve domluvíme, abychom si hlavně užívali společný čas spolu a dětmi. V suterénu bude možnost využít i kávovar, můžeme vždy donést něco dobrého a věřím, že si to společně uděláme hezké. Kdyby vás cokoli zajímalo, klidně mě kontaktujte. Na všechny se předem moc těším. Kačka Rafajová (ka.rafajova@gmail.com, 737 572 608)

 • Podívejte se na naši farnost a okolí z nebe

    Pro každou rodinu, z níž se někdo zapojuje v naší farnosti do nějaké služby, jsme k Vánocům připravili krásnou knihu s názvem Zlínsko a Otrokovicko z nebe.   Zlínsko a Otrokovicko z nebe   Neváhejte si ji prolistovat a uvidět známá místa z jiné perspektivy. https://www.cbs-cesko.cz/kniha/zlinsko-a-otrokovicko-nejen-z-nebe-rimskokatolicka-farnost-zlin/