Aktuality, Inspirace, Ohlášky, Promluvy

 • Farnost se inspiruje – P. Radim Kuchař

  V jednom ze svých pozdravů jsem se zmínil o o. Radimovi Kuchařovi. O. Radim byl osloven před Velikonocemi jak mládeží děkanátu, aby jim odpovídal na jejich otázky, tak taky místní regionální televizí, pro které natáčí krátká videa zamyšlení. Poznejte dalšího z mých spolužáků, kaplana na Arcisbikupském gymnáziu Velehrad a nechte se jím třeba taky oslovit.     Most přes neklidné vody s Radimem Kuchařem v TVS https://itvs24.cz/   Na kafe do Cafe s Radimem Kuchařem v TVS https://itvs24.cz/  

 • Příběh Bible – Učedníci, nanebevstoupení Ježíše

  Nacházíme se v době přípravy na seslání Ducha Svatého. Osobně si myslím, že je tato doba přípravy důležitější, jak doba postní. Jen se o tom v Církvi málo mluví. Protože my nemáme být jen svědky zmrtvýchvstalého, to jsou učedníci taky, ale nese to sebou všechny pochybnosti, zklamání, neschopnost o tom mluvit, strach, kvůli kterému se skrývají. Teprve až setkání se a naplnění Duchem Svatým z nich činí svědky zmrtvýchvstalého a jejich slovo má moc, protože už to není jen jejich slovo.   O tom jsou pak celé Skutky apoštolů. A tak s úsměvem z kazatelny říkávám: Jestliže se nám nepodařilo uskutečnit něco z našich předsevzetí v době postní, tak protože to Pán Bůh ví, tak nám pro dobu velikonoční dává ještě bonus: + 10 dní navíc!:-) Ano, do doby velikonoční se vstupuje nedělí Zmrtvýchvstání, ale touto slavností to nekončí. Je to pozvání, začátek 50 dní přípravy. Od jejího prožití teď závisí, jaký dopad do našich životů bude mít slavnost Seslání Ducha Svatého. A tak prosím jej, dárce proměny životů ustrašených učedníků v životy nebojácných apoštolů, ať tak činí i v našich životech v této době.   Události očekávání seslání Ducha Svatého a proměnu jeho mocí najdeme v Bibli ve Skutcích apoštolů.   V pořadu Tv Noe - Příběh Bible zaznělo:   Zdíša: Dnes se budeme bavit o učednících. Čeká nás duet, ve kterém zpívají učedníky Dan Haseltine z kapely Jars Of Clay a Matt Hammitt z kapely Sanctus Real. O. Pavel: Počkej, duet a jsou to chlapi? A učedníci? Zkus mi to vysvětlit. Zdíša: Napadá mě, že jsou to lídři křesťanských kapel, které zná celý svět, minimálně kapelu Jars Of Clay, která funguje minimálně nějakých 20 let. Ježíš řekl učedníkům, ať jdou do celého světa a hlásají evangelium a tohle jdou dle mě takový novodobí učedníci. O. Pavel: Určitě můžeme v tom vidět, že ten, kdo se nestydí a vyzná Krista, a oni se k tomu hlásí na svých koncertech nejenom svojí tvorbou, ale i životy, je Ježíšovým učedníkem.  To je to, co mě nejvíc zajímá, když často dostanu otázku na nějaký hudební žánr, jestli ano nebo ne? Ale jak život učedníka může být někdy pohodový, jindy tvrdý, v tom já vidím tu pestrost žánrů. Tak jako život, i hudba může být pohodová, ale někdy i docela drsná. Zdíša: Napadá mě takový zajímavý fakt k té písničce. Když jsem věděla, že je to duet, že to zpívají dva lidi, že je to o učednících, a schválně jsem si ověřovala, jestli to není v jednotném čísle, tak jak je možné, že příběh 12 osobností, což není jeden příběh, ale široké spektrum událostí, jak se to může dostat do jedné písničky? O. Pavel: Možná je to právě to, že všichni prožili něco společného. Něco, co je srazil na kolena, takže se dotkneme událostí po zmrtvýchvstání a najednou tady nevidíme žádné osobnosti. Vidíme tady muže, kteří jsou zranění, kterým se zhroutil svět. Protože ač to slyšeli od Ježíše mnohokrát, že bude muset zemřít, tak pro ně to znamená ztrátu všeho. Veškeré 3 roky života, které mu věnovali. Najednou jim připadá, že je to vše ztracené, protože on tady najednou není. Zdíša: To vlastně souvisí s tím názvem, protože písničku pojmenovali Empty, což znamená prázdný. O. Pavel: I jejich životy se nacházejí v období velké prázdnoty a to je možná zase oblast, kterou prožije každý, pokud chce jít v životě s Bohem. Že se nacházíme v okamžiku, ač najednou máme všechno kolem sebe, umíme se modlit, Písmo nám něco říká, najednou se nám zdá, že je prázdno. Tohle všechno si prošli učedníci a je tam úžasné, jak se najednou setkávají s Kristem. A dokonce mě tam šokuje, že Ježíš jim říká, že se budou muset obrátit. A přitom s ním žili, oni slyšeli, co jim říkal, oni ho dokonce viděli a dotýkali se ho po zmrtvýchvstání. To tam možná zazní taky. Ale Ježíš jim řekne: To ale ještě není pravá víra. Jdi dál, nemůžeme nikdy zůstat stát na místě. Zdíša: Teď jsi mi trošku nahrál takovou myšlenku. Tam se myslím f refrénu zpívá: Čekali jsem nějaké obrovské znamení, něco, co by podpořilo jejich víru, ale místo toho jsme viděli prázdný kříž a prázdný hrob. O. Pavel: Mě se dotýká, že příběh evangelií nekončí žádnou tragédií, ale je tady ten prázdný hrob. To znamená, že v tom hrobě někdo byl a kde je? A svědectví těchto mužů nám hovoří, že vstal zmrtvých. To je základní poselství, které by nás mělo rozradostňovat.   16. Empty (DISCIPLES) - Dan Haseltine (Jars Of Clay) & Matt Hammitt (Sanctus Real)

 • Seminář o modlitbě breviáře online

  O. Radek Tichý přednáší na Teologické fakultě v Praze a ani v době koronaviru s kolegy nezahálí. Připravili si pro nás on-line "bytový semináři " Liturgika na dobrou noc věnovanému jednotlivým částem Denní modlitby církve neboli breviáři. Smyslem tohoto cyklu je lépe porozumět liturgii hodin a více si zamilovat modlitbu církve. Přenášející  Kmenovými přednášejícími jsou P. Petr Soukal a P. Radek Tichý.      1. Breviář: Úvodní verš | Ježíšovo učení o modlitbě   2. Breviář: Hymnus | Zpěv v Bibli a v modlitbě   3. Breviář: Antifony | Žalmy v kontextu Písma   4. Breviář: Žalmy   5. Breviář: Biblická čtení | Písmo živí naši modlitbu   6. Breviář: Zpěv po krátkém čtení | Život jako odpověď na Boží slovo   7. Breviář: Evangelní kantika | Řemeslo modlitby   8. Breviář: Prosby a orace | Přímluvná modlitba    

 • Neděle Božího milosrdenství

  Každoročně prožíváme s církví na celém světě týden po neděli Zmrtvýchvstání neděli Božího milosrdenství. O vzniku tohoto svátku, návody k jeho prožívání, způsoby úcty a modlitby a mnohé další podnětné, tak to vše najdete na webu Kongregace sester Matky Božího Milosrdenství, které jsou i u nás v ČR.     Svátek Božího milosrdenství 2020     Misericordes sicut Pater + coda | česká verze | Schola OP       Ne náhodou se celosvětové setkání mládeže konalo na pozvání papeže Františka právě v Krakově.   Hymna SDM Krakov 2016 - česká verze (Hymn 2016 WYD - official Czech version) - videoklip     Korunka k Božímu milosrdenství - Schola brněnské mládeže, SDM Krakov 2016       Svědkové milosrdenství Sestra Faustina a Otec Maxmilián Kolbe    

 • Farnost se inspiruje - Martin Pavlíčka - Umění v dobách moru

  Rád si poslechnu nějakou zajímavou přednášku, a tak jsem se rozhodl se o některé taky podělit. První z nich bude od historika olomoucké univerzity Martin Pavlíčka - Umění v dobách moru. Poznáme mnohé zajímavosti v našem okolí, ale taky třeba to, že přísnou karanténu jako nutné opatření ke snížení epidemií známe po staletí. Taky zde najdete povídání o světcích, kteří bývali zvlášť uctívaní v dobách moru, nebo tipy, kam se zajet podívat do okolí ve spojitosti s uměleckými odkazy na poděkování za ukončení epidemií. Zaujala vás v poslední době nějaká přednáška, kterou byste se chtěli rozdělit? Pošlete mi odkaz.   Martin Pavlíčka - Umění v dobách moru

 • Příběh Bible – Marie Magdalská – Živý

  První, kdo měl možnost vidět a dotýkat se vzkříšeného, byla Marie Magdalská, žena s bouřlivou hříšnou minulostí. Protože přijala Ježíšovo odpuštění a již se ke starému životu nevrátila, Ježíš nikdy nevzpomíná, co bylo. Vidí to, co může být, a to i v našich životech.   Události vzkříšení najdeme v Bibli v evangeliích:  Mt 28, Mk 16, L 24, J 20   V pořadu Tv Noe - Příběh Bible zaznělo:   Zdíša: Dnes se budeme zabývat postavou, kterou mám osobně moc ráda, protože je to moje biřmovací patronka, jmenuje se Máří Magdaléna. A píseň, kterou reprezentuje, se jmenuje Alive, tzn. Živý. Řeknu vám takovou zajímavost, ta píseň může znít poklidně, protože vznikla rodinně. Autorem hudby je Bernie Herms, tak jako u ostatních písní, text zpívá Natalie Grant, která je jeho manželka. Já jsem říkala, že ta píseň je docela poklidná, Máří Magdaléna ovšem takový život neměla? O. Pavel: Možná mě napadlo zeptat se tebe, proč sis vybrala Máří Magdalénu, jestli to souvisí taky s tvým životem? Ona skutečně nevedla poklidný život, víme o ní z Písma, že to byla hříšnice, že toho měla na kontě hodně, a dokonce už to vypadalo, že ten její život úplně ztratil smysl a ona taky. Pro ni taky život ztratil smysl, když tam stojí před muži, kteří zdvihají kameny, aby ji ukamenovali, ona se nijak nebrání. Ale je tam Ježíš, který ji neodsoudí, a toto je motiv k tomu, že najednou mění svůj život a je tou, která stojí při něm v těch nejdůležitějších okamžicích. Tato hříšnice stojí pod křížem, zatímco ti, mohli bychom říct, byli v pohodě, dokonalí učedníci, kromě Jana utečou, zradí. Zdíša: Pro mě osobně ten moment, kdy Máří Magdaléna stojí spolu s Janem a s Pannou Marií pod křížem, ten nejdůležitější moment v jejím životě, který jsem si vybrala, takový nejzajímavější. Ale mě by zajímalo, jak Natalie Grant, která je žije v pohodě, má rodinu, je zabezpečená, je to skvělá zpěvačka, tak jak třeba ona nebo jakýkoliv člověk, který neprožívá to, co Máří Magdaléna, tak jak může takový člověk dojít k tomu, aby zpíval v následující písničce, tak jako Máří Magdaléna: Aleluja, ty jsi živý... Zpívat takhle o Ježíši z plných plic. O. Pavel: Napadá mě, že v tom našem všedním životě nám někdy chybí zastavit se a podívat se, že on zas až tak všední není. A ty věci, které dostávám, nejsou samozřejmé. Možná nemusíme prožívat nějaké utrpení, ale podívat se na lidi kolem, kteří jsou v nějaké těžké situaci a najednou si srovnat, uvědomit, že já tady prožívám něco mnohem jednoduššího a Bože, já ti za to chci děkovat. A to už může být ten motiv Aleluja. Ale určitě je důležité setkat se s Kristem. A tady vidíme Máří Magdalénu v té roli, kdy ona je schopná podívat se do svého života, vzpomíná na všechno, z čeho jí Ježíš pomohl a pak z jejího srdce plyne úplně nádherná chvála. Zdíša: Ještě, než si tu píseň pustíme, tak jenom dodám, že Nicole Nordeman, která je autorkou textu, říkala, že tohle je jedna z nejtěžších písniček, které kdy psala za celou svou kariéru: Protože nevěděla, jak uchopit příběh Máří Magdalény, a když už byla úplně skoro v koncích, tak najednou přišel ten Bernie a říkal: „Tak co je na Máří nejzajímavější?" „No to že byla bez dechu, když viděla zmrtvýchvstalého Ježíše." „No, tak to řekni! Jenom to Alive - Jsi živý." A z tohoto byl vytvořen základní kámen celé té písničky.    15. Alive (MARY MAGDALENE) - Natalie Grant  

 • Příběh Bible – Ukřižování – Smrt už nemůže promluvit, je umlčena Jeho hlasem

  ežíš dospěl ne ke konci, ale k vrcholu svého pozemského života - k utrpení kříže a tichu hrobu. Je v tom velké poselství pro život každého z nás: Takového Boha máš, který si prožil lidský život v osobě Ježíše na vlastní kůži včetně nesnesitelného utrpení, bolesti a smrti. Proto můžeš u něj ve svém utrpení nacházet oporu, On ti rozumí.   O Ježíšově utrpení, ukřižování a uložení do hrobu se v Bibli dočteme v evangeliích: Mt 26, Mk 14, L 22, J 12   V pořadu Tv Noe - Příběh Bible zaznělo:   Zdíša: Dneska nás čeká píseň jedné z nejdéle působcích osobností na křesťanské hudební scéně Stev Curtis Chapman. A jeho píseň se jmenuje: Jak láska vítězí a zpívá ji lotr, který visel po pravici vedle Ježíše Krista. A já se hned na začátek musím zeptat, jaká souvislost je v životě Steva Curtise Chapmana, který tedy není žádný lotr vzhledem k tomu, že tak dlouho skládá písně o Ježíši. Tak jaká může být souvislost mezi ním a lotrem? O. Pavel: On vlastně zpívá příběh tohoto muže, který visí vedle Krista, visí tam na rozdíl od něj zaslouženě, takže si položí otázku: Neměl bych na tom místě být já? Jakože je, ale vidí Krista asi v té realitě, kterou si nedovedeme představit, jak ho zubožili, jak obrovsky musel trpět předtím, než ho vůbec přibili. A proto si říká, ale on je nevinný a proč tohle? Napadá mě, že je to příběh, velký příběh o odpuštění. Ježíš volá v Getsemanech: Proč? Ptá se, potí se krví, protože ví, co ho čeká, a najednou tady, na kříži můžeme vidět odpověď. Do posledního dechu je tady kvůli člověku, aby mu řekl poselství o Boží lásce a o odpuštění. A tento lotr, když poprosí o odpuštění, tak je první, o kterém víme, že Ježíš o něm prohlásil: Ještě dnes budeš se mnou v ráji. A tohle proč si myslím, že se mohlo spojit právě s životem Steva, který si prošel v životě velikým utrpením. Možná jsi o tom slyšela, co se stalo. Zdíša: Vím, že si adoptovali holčičky z Číny. Měli 3 vlastní děti a adoptovali 3 holky z Číny jednu z nich nešťastnou náhodou jeden z jeho synů přejel autem. O. Pavel: A tohle si myslím musel být okamžik, kdy si Steven musel říct obrovské Proč? Protože oni jeli celé koncertní turné, které bylo na podporu adopcí, abychom pomáhali dětem, které nemají rodiny, nemají tu možnost vyrůstat v rodinném prostředí a obklopením láskou. A teď najednou tato obrovská bolest. Myslím tohle Proč? Se muselo Stevovi honit hlavou a později, když začal koncertovat, vyprávěl o Boží lásce, která je tady na kříži v tomhle příběhu vidět. Zdíša: Mě zaujalo, že zatím jsme měli příběhy Bible o docela významných postavách, známe minimálně jejich jména a teď jsme u lotra po pravici, o kterém tam jsou snad jen čtyři řádky. O. Pavel: Ale je tam to nejdůležitější, on přijal Boha a Bůh přijal jeho. A tento lotr je spasený. Udělal to celým svým životem, byť měl na jeho sklonku málo času, ale ten čas využil. Zdíša: Tak a my využijeme tenhle čas, abychom se podívali, jak Steven Curtis Chapman tuhle písničku uchopil.   14. How Love Wins (THIEF) - Steven Curtis Chapman  

 • Příběh Bible – Ježíš

  Dnes se podíváme na život Ježíše Krista, jak se jej pokusili představit tvůrci projektu The Story. Oslovil mě v této písni text: „Pověz mi svůj příběh, ukaž mi své rány a já ti ukážu, co vidí Láska, když se na tebe dívá..." Vše vrcholí na kříži, ze kterého se ozývá: „Ty vidíš zápas, ty vidíš hanbu, já však vidím důvod, proč jsem přišel. Přišel jsem kvůli tvému příběhu, kvůli tvým ranám, abych ti ukázal, co vidí Láska, když vidí tebe..."     O Ježíši se v Bibli dočteme v evangeliích podle: Matouše, Marka, Lukáše 3, Jana   V pořadu Tv Noe - Příběh Bible zaznělo: Zdíša: Dneska budeme řešit velice zajímavou osobnost, klíčovou osobnost Bible, kterou se snažili vměstnat alespoň částečně autoři celého cyklu The Story. Kdo to je snad jasné, je to Ježíš. O. Pavel: My tady mluvíme o příběhu, Ježíš je jeden velký příběh, koneckonců ten největší, protože o Ježíši bylo vydáno tolik knih, že se říká, že by je nepojmuly knihovny světa. Neustále zajímavé téma možná právě proto, že to není osoba, která žila a zemřela, ale osoba, která žije a tím pádem oslovuje další až do dnešních časů. Zdíša: Právě píseň o Ježíši nazpíval zpěvák kapely Third Day Mac Powell a mě ne až tak v té písní, ale až v tom klipu velmi zaujal moment, kdy Ježíš prochází všemi zástupy a žehná. Tak jsem si říkala, o Ježíši by se daly namluvit hodiny a hodiny, ale říkala jsem si, že ten moment toho žehnání je taková zajímavá skutečnost. O. Pavel: Asi musíme jít do toho prostředí, kde žil Ježíš a žehnat znamenalo přát dobro. A my, když řekneme přát, tak to bereme jen, jakože něco řeknu. Ale pro něho, je přát dobro, to dobro udělat, a to dobro nést dál. A to si myslím, že je Ježíšův příběh, celý jeho život. On nás zve k tomu, abychom tohle dělali i my, pokud chceme být jeho učedníky. O což se všechny tyhle kapely snaží nejenom totiž svojí tvorbou, ale většina z nich má za sebou mnoho humanitárních projektů. Kdy se snaží tu zvěst o Ježíši potvrdit tím, co děláme tady právě někde pro vás tímhle projektem někde v chudé zemi nebo naopak mezi bezdomovci atd. Zdíša: Teď jsi mi nahrál, že zpěvák téhle písničky je z kapely Third Day, která právě působí v mnoha humanitárních projektech, a kromě toho se taky snaží o novodobou evangelizaci prostřednictvím sociálních sítí. O. Pavel: A není právě i tohle to být požehnán, chtít žehnat?    Mac Powell (Third Day) - "When Love Sees You" (Jesus)  

 • Videoklipová křížová cesta pro Svatý týden

  Milí farníci, dnes na Květnou neděli jsem měl pro vás připravenou další videoklipovou křížovou cestu. Sice spolu nemůžeme být, ale díky internetu máme možnost si ji společně projít, byť každý doma. Nezapomeňte si u většiny videí zapnout titulky.   Najedete ji zde: http://hudba.signaly.cz/videa/

 • Pozdrav o. Pavla Květná neděle s litaniemi ke sv. Anežce

  Milí farníci. Rád bych vás všechny pozdravil a popřál nám, ať umíme dobře prožít tento Svatý týden. Rád bych se s vámi sdílel o duchovní zkušenost tohoto týdne. Již jednou jsem použil na kázání skutečnost, kterou jsem si uvědomil před rokem někdy touto dobou. A to skutečnost, kdo a jaká životní oběť stojí za mým povoláním kněze a za duchovními povoláními v naší rodině. Loni v dubnu jsem si poznačil do duchovního deníku: Navštívil jsem svoji poslední žijící pratetu. Vyprávěla mi o mé prababičce, která chtěla jít do kláštera. Neměla ještě věk nutný pro vstup do kláštera, tak musela čekat. Měla 16 let, když začala 1. světová válka, a taky proto nemohla nastoupit. Její bratr narukoval v 18 letech, v 19 letech padl na frontě v Itálii. Proto bylo potřeba, aby zůstala doma. Její touha po duchovním povolání zůstává „nenaplněna." Vdala se, měla 9 dětí, nebála se mluvit o tom, že se nedostala do kláštera. Přestože vše bylo jinak, než jak ona v životě chtěla, celý život se modlila a obětovala, aby alespoň jedna z její rodiny, i z dětí jejich sester, mohla jít do kláštera, když jí se to nepodařilo. Ona se toho již nedožila, že si Bůh místo ní povolává ne jednu neteř, ale hned dvě. Jak jsem si tohle psal, tak jsem si ale uvědomil, že kdyby ona do toho kláštera šla, tak by neměla ani rodinu.  Vlastně by tu nebyla ani moje mamka, pak bych tu nebyl ani já jako kněz. Někdy v životě neuvidíme, až na věčnosti, na jakém plánu jsme s Bohem spolupracovali. Proč to znovu vzpomínám? Protože tento týden jsem si uvědomil další Boží působení v naší rodině a věřím, že opět žijeme z obětí a modliteb i této mé prababičky. Opět mi volala prateta, jestli bych mohl sloužit za její vnučku mši svatou. Čeká 4. dítě, její manžel je lékař, bohužel v této době operoval někoho, od koho se nakazil koronavirem. A nejenom to, nakazil celou rodinu včetně své ženy, která je v 8. měsíci těhotenství. Leží v nemocnici v péči lékařů a on se stará doma v karanténě o další 3 jejich děti. Moc mě prateta prosila, jestli bych za ni mohl sloužit mši. Je zajímavé, že každý den se snažím mít mši svatou hned ráno před otevřením kostela, ale toto úterý jsem si řekl, že ji budu mít až odpoledne. A protože to bylo úterý, kdy nemám úmysly mší z farnosti, abych mohl sloužívat mši právě i na takové aktuální potřeby, tak jsem hned tento den mohl za ni sloužit mši. Ve středu mi prateta volala, že mi musí oznámit, že měla telefonát, že zdravotní stav této její vnučky se ten den zlepšil. Ona jen zopakovala své dceři, že přece ten den byla za ni sloužena mše svatá. Milí farníci, přestože my kněží nemůžeme sloužit mše svaté s vámi, přesto mše svaté denně sloužíme. A zde vidíte její účinky. Každý den na vás myslím při ranní i večerní adoraci a při mši svaté. Vzpomeňte si na toto svědectví i na to, že v současné situaci nejste sami. Jsme spojeni s obětí samotného Krista, jsme spojeni díky jeho smrti a zmrtvýchvstání i s oběťmi a modlitbami našich předků a jsme propojeni i spolu navzájem, kteří žijeme v této době. Přeji nám všem hluboce, byť jinak prožívaný, jak jsme byli zvyklí, tento Svatý týden a nebojme se o tom vzájemně sdílet a svědčit. Předejte prosím mé pozdravy i toto svědectví o síle oběti mše svaté i těm ve vašem okolí, kteří se na internet nedostanou. Požehnaný velikonoční čas přeje a vyprošuje o. Pavel   P. s: Připojuji zvláštní ranní hru slunce v našem kostele v posledních dnech. V jeden okamžik sluneční paprsky dopadají jen na levou část kostela a nádherně nasvítí sochu sv. Anežky.       Vnímám to jako pohlazení v naší víře, že se za nás naši národní světci přimlouvají. A tak připojuji litanie právě ke sv. Anežce převzaté ze stránek o. Kodeta.   Pane, smiluj se.   Pane, smiluj se.Kriste, smiluj se.  Kriste, smiluj se.Pane, smiluj se.   Pane, smiluj se. Bože, náš nebeský Otče,                 smiluj se nad námi.Bože Synu, Vykupiteli světa,Bože Duchu svatý,Bože v Trojici jediný, Svatá Maria,                                   oroduj za nás.Svatá Boží Rodičko,Svatá Panno panen, Svatá Anežko,Ušlechtilá ratolesti rodu královského,Snoubenko nebeského Ženicha Ježíše Krista,Dobroditelko chudého lidu,Zbožná řeholnice,Vzore pokory,Bohumilá abatyše,Láskou k svému Spasiteli planoucí,Důvěrou svaté Kláry poctěná,Zakladatelko klášterů,Vzore řeholní kázně,Příklade zbožnosti,Milovnice svaté chudoby,Zrcadlo panenské čistoty,Moudrá rádkyně českých vládců,Chloubo rodu Přemyslovců,Ochránkyně České země, Jež jsi šatila chudé,Jež jsi nasycovala hladové,Jež jsi ošetřovala nemocné,Jež jsi těšila zarmoucené,Jež jsi z lásky ke Kristu pohrdla královskou korunou,Jež jsi život svůj zasvětila Ježíši Kristu, Abychom tě následovali v andělské nevinnosti,Abychom vroucně milovali svého Spasitele,Abychom Bohu sloužili čistým srdcem,Abychom podle tvého příkladu pohrdali světskou slávou,Abychom stále více prospívali v dokonalosti křesťanské,Abychom přemáhali hříšné žádosti svého těla,Abychom neohroženě vyznávali víru,Abychom snášeli veškerá utrpení s odevzdaností do vůle Boží,Abychom tě následovali v poníženosti a pokoře,Abychom vždy pamatovali na nebeskou vlast,Abychom byli stále připraveni k odchodu na věčnost,Abychom s milostí Boží došli do neskonalé slávy,Abychom před smrtí byli zaopatřeni svatými svátostmi,Abychom na tvou přímluvu došli šťastné smrti, Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,   smiluj se nad námi.Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,   smiluj se nad námi.Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,   smiluj se nad námi.   Modleme se: Bože, tvá služebnice Anežka šla za tvým voláním, zřekla se bohatství a zamilovala si chudobu, následovala tvého ukřižovaného Syna a došla do nebeské radosti; na její přímluvu veď i nás, abychom nelpěli na věcech pomíjejících a dosáhli slávy věčné. Skrze Krista, Pána našeho.Amen.