Aktuality, Inspirace, Ohlášky, Promluvy

 • Příběh Bible – Adam a Eva

  Příběh Adama a Evy a názvem Good dostal příležitost nazpívat Matthew West se zpěvačkou Leigh Nash z kapely Sixpence None The Richer). Příběh o prvotním hříchu, jehož důsledky si neseme všichni, najdeme 1. knize Mojžíšově nazvané Genesis, ve 3. kapitole.  Gn 3 V tomto příběhu nejde zdaleka jen o to, že vše od té doby je špatně, že by Bůh na lidi zanevřel. Naopak už zde na samém začátku bible je vidět neustálý zájem Boha o člověka, je zde silně zastoupeno milosrdenství, kdy jim odpouští a v okamžiku, kdy jim odebírá fíkové listy a dává jim oděv, vrací jim důstojnost. A i přes těžkosti, které si tímto rozhodnutím přivodili, je jim skrze svou milost neustále nablízku.   V pořadu Tv Noe Příběh Bible zaznělo: Zdíša: Dneska si budeme povídat o tom, co následuje po stvoření, tématem bude Adam a Eva. Je to asi jasné, když to bude o dvou osobách, tak to bude duet. A já se zeptám první o. Pavla, co vlastně nového by mohli vytáhnout z příběhu Adama a Evy, který jasně známe. Víme, že byli v ráji jako a Eva potom podala Adamovi jablko a dostali se pryč. Pavel:Možná právě to, co zkusili zachytit interpreti, skladatelé té písně, a to mě tam oslovilo, že my nahlížíme na Adama a Evu jako na tragédisty, na ty, kteří něco pokazili a už se to s nimi táhne. A přitom ten příběh je silný a je taky o tom, že je o Božím odpuštění. Dokonce v Bibli najdeme nadpis v ekumenickém překladu po hříchu: Trest i milost. A je dobré hledat, když Bůh říká ženě i muži, že bude mít trápení, v čem je tedy ta milost. A tohle si myslím tam může najít v tomhle duetu. Zdíša: Já jsem tak uvažovala nad tím, že je docela zajímavé nazpívat duet, když celá ta sága těch 18 písní Příběhů Bible je napsaná v 1. sobě. Vlastně ten aktér toho příběhu vypráví o svém životě, tak jak vlastně mohli napsat duet, když oba dva budou vyprávět o sobě. Pavel: Možná právě v tom, co jsem my lidé a my jsem hříšní. Adam a Eva, tam to začalo a v životě každého z nás to pokračuje. Ale je krásné vidět z tohoto příběhu a to je 3. kapitola Bible, že je tady Bůh, který mohl udělat to, že řekne STOP. Udělám to, jak to původně mělo být, vy zemřete a bude to nově tak, jak jsem chtěl. Ale Bůh řekne: Ne. Já tě doprovodím v tom tvém životě, i když bude těžší, než jsem původně chtěl, ale půjdu s tebou. A tohle je něco úžasného. Tady začíná vlastně první radostná zpráva, která je obsažena v Bibli a to je: Mezi pokolení tvé a pokolení její, když Bůh mluví k hadovi, ustanovuji nepřátelství… A ty se budeš snažit zasáhnout člověka, ale zasáhneš jenom patu. A někdo z pokolení ženy rozdrtí tvoji hlavu, a to je už odkaz do Nového zákona a do toho, co prožíváme díky Kristu. Zdíša: Mě takhle napadá, jak jsi vlastně říkal, že s tím trest jak přichází i milost, že vlastně jedním ze zpěváků, je Mathew West. On zažil taky zajímavý příběh v životě. On těsně před nahráním prvního sólového alba prožil velmi vážné zranění, po kterém mu lékaři předpověděli, že už nikdy nebude hrát na kytaru, protože má levou ruku poraněnou tak, že už to nikdy nerozchodí. Ale on prostě dostal tu milost, že jeho ruka byla uzdravena, začal hrát a pak nahrál své první album, teď je muzikant a může prožívat tu milost. Pavel: Možná právě zde je vidět, že i v těžkostech objevujeme něco hlouběji, že můžeme objevit i sílu modlitby. A to se mě obrovsky líbí. Zdíša: Tak pojďme se podívat, jak se s tím duetem o Adamovi a Evě poprali dva zpěváci Matthew West a Leigh Nash.   Adam a Eva – Good (ADAM & EVE) – Matthew West/Leigh Nash (Sixpence None The Richer)

 • Videoklipová křížová cesta v roku Bible na webu Křesťan a hudba

  Letos si připomeneme výročí 1600 let od úmrtí svatého Jeronýma, velkého překladatele Bible, který dokázal přeložit Písmo do „každodenního" jazyka obyčejných lidí a učinil tak psané Boží slovo dosažitelným pro všechny. Jeho horlivost týkající se dostupnosti Písma lidem vychází z jeho přesvědčení, že „neznalost Písma je neznalostí Krista." I letos vznikla videoklipová modlitba inspirovaná 14 zastaveními křížové cesty dotýkající se i tohoto tématu.   Najedete ji na webu o. Pavla s názvem Křesťana hudba.

 • Příběh Bible - kázání o. Pavla k Bibli s videoklipy - Stvoření

  Přiznám se, že když objevím nějaký zajímavý hudební projekt, nedá mi to, abych jej nenechal přeložit a otitulkovat. A jedním z takových je i projekt The Story. Jedná se o převyprávění některých příběhů Bible a biblických postav skrze písně. Pojďte se tentokrát nejenom začíst, ale zaposlouchat do Bible. V době, kdy bylo možné tohle DVD zakoupit např. skrze hudební vydavatelství Rosa a jejich internetový obchod Gimel.cz, o něm psali: Projekt The Story je jedinečným příkladem spolupráce několika velkých firem. Je postaven na nejprodávanějším vydání Bible nakladatelství Zondervan - "The Story", knize Randyho Frazeea "The Heart Of The Story" a knize Maxe Lucada "God's Story Your Story". DVD obsahuje 18 nových písní, které napsali Nicole Nordemanová a Bernie Herms podle Biblických postav a jejich příběhů od stvoření po druhý příchod. Autorům šlo o to vyjádřit, jak se Boží příběh lásky prolíná s naším příběhem chybování a výsledkem je nový příběh naděje a vykoupení. Na všech 18 skladeb se natáčely obrazové podklady po celé Evropě a Africe, které byly doplněny inovativními animacemi. Každé video je svébytným uměleckým dílem a je upraveno tak, aby vizuálně sdělovalo příběh každé skladby a postavy. A protože v současné době není již možné tohle DVD u nás sehnat, tak jsem rád za to, že je možné jej najít na Youtube. A tak vám přeji: Nejenom se zaposlouchejte, ale neváhejte vzít Bibli do rukou a tyto příběhy si znovu pročíst. Odkazy: www.thestory.com/   Když jsem tohle DVD objevil a nechal jej přeložit a otitulkovat (velké poděkování za to, že se toto dílo šíří, patří Frantovi Traplovi, který mi udělal nejenom překlad, ale i titulky), tak jsem jej taky nabídl pro vysílání do Tv Noe. Oni se nespokojili jen s tím, že by pustili jednotlivé písně, a tak neváhali, přijeli a chtěli, abychom natočili úvody k jednotlivým písním. Tak vznikl pořad s názvem Příběh Bible, který spolu se mnou provázela moderátorka Zdíša Mochová. Možná to bylo prorocké pro současnou dobu koronaviru, kdy můžeme více času v době zmatku a šířícího se strachu věnovat a nechat se uklidňovat četbou Písma. K tomu nás mohou inspirovat i tyto písně. V evangeliu podle Jana ve 4. kapitole čteme o setkání Ježíše se samařskou ženou. Ježíš ji požádá o podání vody a ona se diví, že se s ní vůbec baví. Protože Židé se Samařany nestýkali, jak tam čteme. Ježíš jí odpověděl: „Kdybys znala, co dává Bůh, a věděla, kdo ti říká, abys mu dala napít, požádala bys ty jeho, a on by ti dal vodu živou." Jan 4,10 http://biblenet.cz/   A tento výrok můžeme vztáhnout na setkávání s Bohem skrze Písmo, kdy je Bůh schopen skrze četbu Bible utišit naši žízeň a touhu po pravdě, po hledání smyslu života a dalších otázek. Papež František nás skrze svůj naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby na měsíc říjen 2017 již tehdy vyzval k modlitbě - Za poznávání Bible: - modleme se za to, abychom byli více vděční za dar Božího slova a učili se číst a meditovat Bibli, zvláště evangelium Napsal k tomu inspirativní zamyšlení, které se dobře pamatuje: Křesťané jsou stále zváni jít v Ježíšových stopách a vést duchovní boj proti pokušení Zlého silou Božího slova. Nikoli svými vlastními slovy, ta nejsou k ničemu a nemají v sobě sílu, která by ho přemohla. Boží Slovo má moc potřít Satana. Proto je třeba se důvěrně obeznámit s Biblí: číst ji často, rozjímat a vtiskovat do svého života. Bible obsahuje Boží Slovo, které je vždycky aktuální a účinné. Co by se stalo, kdybychom zacházeli s Biblí tak, jako zacházíme se svým mobilem? Kdybychom ji nosili stále s sebou - nebo jen kapesní vydání evangelia - co by se stalo? Kdybychom se vraceli v případě, že ji zapomeneme? - Když zapomeneme mobil a zjistíme to, hned se vrátíme jej hledat. Kdybychom tak otevírali Bibli několikrát denně a četli Boží poselství, která jsou tam obsažena, stejně jako čteme sms-ky? Co by se stalo? Jistě, je to paradoxní přirovnání, ale přivádí k zamyšlení. Kdybychom totiž Boží Slovo stále nosili v srdci, žádné pokušení by nás nemohlo oddálit od Boha a žádná překážka by nás nemohla svést z cesty dobra, uměli bychom přemáhat každodenní ponoukání zla, které je v nás i okolo nás; zjistili bychom, že jsme schopnější žít vzkříšeným životem podle Ducha, přijímat a mít rád bratry, zejména ty nejslabší a potřebné, a také nepřátele.   A tak otevřme spolu skrze internet a jeho možnosti první stránku Bible a ponořme se do zprávy o stvoření. K ní jsme tehdy pro Tv Noe řekli:   Zdíša: Tento projekt vznikl v USA a podílelo se na něm 24 interpretů. Co o tom projektu vlastně víš? Pavel:Jsou tam známé a zvučná jména, ať už je to část Casting Crowns, ať už je to Amy Grant a další. Řekl bych, že je to hudební průřez toho nej i co se týče, řekl bych, historicky, protože mnozí jsou skutečně legendami, kdy nás provázejí léta od počátku, kdy můžeme hovořit o muzice, která nese křesťanské poselství. Zdíša: A já jsem si zjistila, že tvůrci všech 18 písní byli pouze dva lidé, a to že texty složila Nicole Nordeman a hudbu napsal Bernie Herms, což je skladatel a producent. Za celou tu dobu, co spolu tvořili, byly spolu v kontaktu jen pomocí internetu, skype...  Ráda bych se tedy pustila k prvnímu klipu, který nás čeká, bude to příběh o stvoření a vlastně to nebude písnička, ale jen instrumentálka, spojená s textem. Co tě třeba na tomhle prvním klipu zaujalo? Pavel:Možná už jenom to, že je řečeno, že Bůh tvoří slovem, takže možná právě proto jen instrumentálka. A najednou tady vidím každý den, co všechno se děje a Bůh vidí, že je to dobré. To je jediné, co tam máme, to je text, který tam není řečený, je tam pouze v titulku. A končí to pro mě hluboce: A Bůh odpočinul. Oslovuje mě právě to, že abychom mohli vůbec pochopit a proniknout do té hloubky, kterou Bůh do toho stvoření dal, tak je potřeba se zastavit, ztišit se a v tom tichu začne najednou promlouvat hluboký obsah všeho, co tam máme. Takže to je pro mě to nejsilnější, co mě ani tak Bibli neoslovilo, jak najednou teď v té písni. A je ticho, a teď to objevuj, člověče. To je pro mě velmi silné. Zdíša: Tak jo, jdeme se na to podívat.    The Story: Stvoření (CZ sub)   Četba v Bibli - Stvoření světa: Gn 1 - 2  

 • Povzbuzení v době koronaviru – prof. Krčméry

  Papež František inicioval 11. 3. den půstu a modliteb za zastavení nebezpečí koronaviru. Vyzval nás ke každodennímu spojení se ve 20.00 k modlitbě slavného růžence a korunky k Božímu milosrdenství. Dnes jsem velmi čerpal ze slov jednoho z největších odborníků na tropické nemoci na Slovensku pana Prof. Vladimíra Krčméryho ať již k otázce koronaviru, tak taky právě k jeho zkušenostem s modlitbou korunky k Božímu milosrdenství. Rád se o ně dělím i s vámi.           Odkaz na školu, kterou pan profesor založil na pomoc lidem v nejchudších zemích: https://www.vssvalzbety.sk/ Kéž jeho příklad toho, co mu nedalo spát a přivedlo jej k pomoci nejpotřebnějším, nám povzbudí a pomůže i nám najít odvahu k pomoci potřebným i v době boje s koronavirem.  

 • Kde všude na internetu čerpat inspiraci ke čtení Bible?

  Chceme v tomto roce Bible nějak víc prohloubit svůj vztah k ní? Kde začít? Nabízí se hned několik webů, které rozebírají čtení, která zaznívají v našich kostelích.  I ony nám mohou pomoci nenechat tento rok bez povšimnutí.   Než si je představíme, je dobré říct, že v katolické církvi jsou nejpoužívanější tyto překlady Bible: Český ekumenický překlad najdete jej na: http://biblenet.cz/ Při mši se čte katolický liturgický překlad: http://www.liturgie.cz/ nebo http://www.obohu.cz/bible/index.php?k=Gn&kap=1&styl=KLP Rozšířený překlad je též Jeruzalémská Bible https://www.jeruzalemskabible.cz/, najdete ji na http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=JB&k=Gn&kap=1   Ke čtením nejenom na neděli najdete podklady na těchto webech: Neděle v rodině nabízí různé materiály k prožívání neděle jak pro dospělé, tak pro povídání si s dětmi. http://nedelevrodine.cz/ Kultura slova nabízí nahrávky liturgických čtení k poslechu i přípravě čtení na neděli s odkazy na komentáře. http://kulturaslova.cz/ Projekt Vezmi a čti k nedělním i čtením přidává í všední dny s krátkými komentáři. Najdete zde i návod, jak přečíst celou Bibli http://www.vezmiacti.cz/index.php?page=tbs Portál Víra.cz vám nabízí podobně nedělní biblické liturgické texty a čtení na každý den v týdnu, včetně komentářů a námětů k rozjímání. https://www.vira.cz/Nedelni-liturgie Pokud máte rádi zamýšlet se nad texty Písma pomocí kázání různých autorů, najdete je zase na Pastorace.cz. Výhodou jsou opět i náměty pro zamýšlení se nad texty s dětmi. https://www.pastorace.cz/Kazani/obdobi-behem-roku-cyklus-a Celosvětově oblíbeným kazatelem je papež František, jeho promluvy pravidelně přibývají na webu Rádia Vatikán. Najdete zde promluvy z různých slavnostních mší, https://www.radiovaticana.cz/podrubrika.php?id=3, ale i promluvy z všedních dní z Domu sv. Marty. https://www.radiovaticana.cz/podrubrika.php?id=32 Nesmíme zapomenout na jednoho z našich nejznámějších kazatelů o. Vojtěcha Kodeta, který kromě psaných textů, které mu vyšly i knižně, přidává k jednotlivým nedělím i videa. http://www.vojtechkodet.cz/videa/uvody-do-nedeli/ A za zmínku taky stojí slovenský web, který by mohl někoho velmi obohatit, jenž se zaměřuje na evangelium toho dne, které se čte v kostelích a připojuje k nim komentáře různých církevních otců. https://catenaaurea.sk/    Snad i tento výčet nám pomůže prohloubit naši osobní četbu a rozjímání Božího slova.

 • Materiály pro katechezi dětí k nedělním čtením na webu i v mobilu

  Po úspěšné mobilní aplikaci „Prázdninová cestička k Bohu" připravilo Centrum pro rodinný život Olomouc ve spolupráci s P. Petrem Hofírkem novou aplikaci pro celý nadcházející liturgický rok. Pod názvem „Neděle v rodině" je ke stažení na Google Play. V této aplikaci najdou zájemci různé materiály k prožívání neděle a přípravu na ni.   Uživatelé si mohou vybrat ze široké nabídky podkladů, které lze využívat každou neděli během celého roku. Jsou v ní dostupné zajímavé texty a náměty nejen pro děti, ale i pro rodiče. Rodiny se během roku budou moci i aktivně zapojit a přispívat tak k obohacení aplikace. Je zde výzva vymýšlet krátká hesla k nedělním evangeliím pro povzbuzení (zdařilé verše budeme průběžně zveřejňovat), a pokud děti nakreslí k nedělním textům obrázek nebo něco vytvoří, mohou nám do aplikace zaslat fotografii. Informace naleznete na www.nedelevrodine.cz.   Velmi si vážíme všech, kteří ke křesťanskému prožívání nedělí připravili širokou škálu materiálů, a děkujeme za možnost využití pro tuto aplikaci. Věříme, že i díky této moderní pomůcce bude možnost zase o kousek pokročit na cestě k Bohu, povzbudit se na cestě víry a hlouběji ji v rodině prožívat.     Markéta Matlochová, Centrum pro rodinný život Olomouc

 • Představujeme iniciativu Manželům nablízku

  Anonymita, míjení se ve farnostech, bolesti, které mnozí manželé nesou, aniž by je měli komu svěřit, atmosféra, kdy mít problém se „nenosí“, to vše inspirovalo Národní centrum pro rodinu ke vzniku iniciativy Manželům nablízku. Sdílení ve farnostech chce nastartovat jednoduchým nástrojem: nasloucháním. Iniciativa chce přinést úlevu manželům, kteří se ocitli v těžkostech a farnostem přispět k oživení vzájemné důvěry. Základním materiálem je portál www.manzelumnablizku.cz „Měli jsme problémy v manželství. Nevěděl jsem, komu bych se mohl svěřit, vypovídat se. Ve farnosti jsem nikoho nenašel. Nakonec mě vyslechl kolega ve firmě“, sdělil pan M. z brněnské diecéze. Jednou ze základních lidských potřeb je být přijímán a milován. „Mít nablízku člověka, jemuž se mohu otevřít a oddat, ve chvíli, kdy mám v manželství problém, jsem pln starostí, pak potřebuji přátelskou blízkost, „uši“ někoho, kdo mě vyslechne. Chceme proto povzbudit každého k objevení malého zázraku, kdy už prosté naslouchání druhému, zájem o něj, kousek času a modlitby, mu může přinést velkou úlevu. Naslouchání je služba lásky,“ shrnuje hlavní myšlenku inciativy její autorka Marie Oujezdská, ředitelka Národního centra pro rodinu. „Často vyhledáváme druhého z toho důvodu, že v sobě cítíme napětí, případně chaos a potřebujeme někoho, s kým bychom si o tom mohli povídat“, konstatuje známý český psycholog Jaro Křivohlavý v publikaci Povídej – naslouchám. Papež František v exhortaci Radost z lásky (Amoris laetitia) povzbuzuje: „…církev má nabízet doprovázení a pomoc v otázkách spojených s růstem lásky, překonáváním konfliktů a výchovou dětí“ (AL38). Dále uvádí, že sňatek není cílem, ale začátkem v naplňování poslání, které „…se uskutečňuje ve společném překonávání každodenních zkoušek a obtíží“ (AL 211). Iniciativa Manželům nablízku zahrnuje tři pilíře: Modlitba – Inspirace – Vzdělávání. Modlitby se věnují naslouchání, sdílení a manželskému životu; Inspirace nabízí, jak ve farnostech posílit dobré vztahy a důvěru a v záložce Vzdělávání zájemci najdou řady přednášek a knižních tipů k tématu manželského života, naslouchání druhým a svědectví; také materiály pro práci ve společenstvích. Vše na www.manzelumnablizku.cz Krizové situace v manželství mohou být příležitostí ke vzájemnému růstu, ne přednostně začátkem rozpadu vztahu. Každý si ve farnosti může najít „dobrou duši“, jíž by mohl o těžkostech promluvit už v jejich začátcích. Tím se může uvolnit napětí a trpící zahlédne svou situaci z jiné stránky. Iniciativa je realizována za podpory nadace Renovabis. Kontakt: Mgr. Ivana Horáková, Národní centrum pro rodinu, mn@rodiny.cz, 733 598 575

 • Představujeme Godzone

  Godzone tour je evangelizační turné projektu Godzone, které se každoročně organizuje v rámci Týdne církve pro mládež. Letos se uskuteční 18. až 22. listopadu 2019 v pěti městech na Slovensku. Zahrnuje večerní koncerty, kde návštěvníci zažijí originální hudebně-taneční program, vyslechnou si jedinečné příběhy lidí z celého Slovenska, uvidí interaktivní divadelní scénku, inovativní videoprodukci a mnoho dalšího. Godzone tour zároveň nezahrnuje pouze celovečerní koncert, ale také evangelizaci na náměstích, dobročinnou aktivitu, pomoc Charitním centrům a zábavně-výchovný program na desítkách základních a středních škol. Poslední roky se nás na Godzone tour setkalo více než 22 tisíc. Přidej se k nám a staň se i Ty součástí generace, které jde o Boží království.   O čem je Godzone?   G̶O̶D̶Z̶O̶N̶E̶ IDE O VIAC - Martin "Augustín" Dvornický ft. Jana Palajová   Jaké jsou odpovědi na nejčastější otázky a odpovědi na ně ohledně Godzone Tour?   A jaké byly předchozí ročníky?         Odkazy: https://godzone.sk/  

 • Objevte užitečný web i mobilní aplikaci Zpěvník Pro scholy

  Chceme vám představit nový projekt ProScholy.cz, který připravujeme pod záštitou spolku Musica Sacra ve spolupráci se Sekcí pro mládež ČBK. Je to nový elektronický zpěvník křesťanských písní, jehož obsah průběžně aktualizujeme, doplňujeme a třídíme. Zpěvník je dostupný na internetové adrese: www.proscholy.cz nebo v mobilní aplikaci dostupné pro chytré telefony se systémem Android a iOS. Databáze zpěvníku v tuto chvíli obsahuje více než 700 písní a denně přibývají nové. Zpěvník není jen sborníkem písní, lze v něm také vyhledávat podle liturgických období, jednotlivých částí mše svaté, zobrazit a transponovat akordy, zobrazit noty, nahrávky atd. Může tak pomoci nejen ve společenství, ale také usnadnit scholám jejich nelehkou práci při volbě písní do liturgie. Náš tým aktuálně čítá cca 26 dobrovolníků (redakce, programátoři, hudebníci). Veškeré naše úsilí probíhá ve volném čase, proto budeme moc rádi za jakoukoli pomoc, zpětnou vazbu nebo tipy na nové funkce. Michael Dojčár, koordinátor projektu, tel.: 734 791 909, e-mail: michael.dojcar@proscholy.cz  

 • Prožijte formačně-inspirativní kurz Restart s chválou

  Vykročme spolu na cestu do srdce chvály! Tak zní výzva i nabídka Spoločonstva pri Dóme sv. Martina v Bratislavě. V průběhu dvou měsíců mají připravených 8. výzev, 16 inspirativních videí, 56 nabídek čtení z Božího slova týkající se oblasti chval. Co k tomu napsali samotní tvůrci? Počas 8 týždňov, od 28. 10. do 22. 12. 2019, budeme prostredníctvom videí objavovať a pripomínať si, čo je a čo nie je chvála, akú moc má vďačnosť a za čo máme byť vďační, aké je srdce chvály, čo znamená uctievať v Duchu a v pravde, ako sa dá chválou bojovať, akými spôsobmi môžeme uctievať Boha, načo nám je telo a pohyb v modlitbe a ako žiť životný štýl chvály. Okrem tematických videí sa s nami o svoje skúsenosti s uctievaním Boha podelia ľudia z nášho spoločenstva a špeciálnym prvkom budú video piesne, v ktorých sa dozviete, ako tieto piesne vznikli, o čom hovoria a ako sa s nimi môžeme modliť. Videá budú prichádzať prostredníctvom e-mailov vždy v pondelok a vo štvrtok. Na každý týždeň vám "pribalíme" aj konkrétnu výzvu spojenú s danou témou. Súčasťou "reštartu" je aj každodenné čítanie Božieho slova podľa zostaveného rozpisu, ktorý si môžete stiahnuť a vytlačiť TU. Naše srdce potrebuje Pána. Naše srdce tiež potrebuje Kráľa. Keď budeme Pána chváliť, bude kraľovať v našom živote. A preto REŠTARTUJ SVOJ ŽIVOT S CHVÁLOU!