Aktuality, Inspirace, Ohlášky, Promluvy

 • Farní občasník o zpovědi

    Nový Farní občasník jsme tentokrát zaměřili na svátost smíření. Zdálo se to vhodné vzhledem k dnešnímu dni, kdy vstupujeme do postní doby, ale nikdo netušil, jakou váhu to získá vypuknutím války na Ukrajině. Nechme se inspirovat a využijme všech příležitostí k pravidelné zpovědi.   Nové číslo si můžete stáhnout zde: FOM_2022-01(02) na web

 • Velké svědectví o strachu z budoucnosti - Anežka Kašubová

  Dnes jsem se v kázání podělil o zkušenost půstu, který přidáváme k modlitbě za někoho těžce nemocného. Zažil jsem jeho sílu v případě Anežky, se kterou jsem se seznámil díky práci na rozhovoru se zpěvačkou Ginou. Několik měsíců nato jsem dostal zprávu, že Anežka má leukémii. Napsal jsem Gině a ona ihned zareagovala, že bychom ji navštívili v nemocnici. Její slova o tom, že se za ni nejenom modlí, ale i postí, mě silně zasáhla. Zkušenost půstu v tak těžké nemoci jsem neměl. Jsem vděčný pánu Bohu, že od té doby jsem díky modlitbě a půstu zažil již mnoho z jeho doporučení.   Anežka Kašubová svědectví CSM   Jiřina Gina Markovová a spol (Covid19)   Jiřina Gina Markovová - Ještě chvilku   Jiřina Gina Markovová - Dál zůstávám

 • Vox Verbi – nabízí noho podnětů k evangeliu podle Marka

    Jak prožít dobu postní? Můžete si vybrat z již dříve nabízených duchovních aplikací v mobilu. Dnes zvlášť bych chtěl pozvat k objevení podcastu Vox Verbi. Podnětné komentáře k Markovu evangeliu přijdou vhod tomu, kdo by jej chtěl přečíst od samého začátku.   VOX VERBI - promo video   Ja tento podcast vznikl? „Čtete Bibli každý den? Už jste ji celou několikrát přečetli? Baví vás Bible? Rozumíte všemu, co se v ní píše? Pamatujete si při odchodu z kostela vždy všechna čtení? Daří se vám žít každý den 100% podle evangelia? Pokud většinou odpovídáte NE a chtěli byste na tom něco změnit, zkuste podcast Vox Verbi.“ Tyto provokativní otázky zazněly v jeho prvním dílu. Kladla je sestra Anna Mátiková, doktorandka na Papežském biblickém institutu v Římě. To ona přišla s tímto novým příspěvkem při příležitosti Roku Bible, který Paulínská rodina začala slavit 26. listopadu 2020. (Načasování je spojeno s liturgickou památkou bl. Jakuba Alberioneho, zakladatele velké Paulínské rodiny, jejíž součástí jsou i Dcery sv. Pavla.) První podcasty zvaly posluchače každý adventní den k zamyšlení nad liturgickými texty. Od 7. ledna 2021 pokračuje autorka seriálem věnovaným kontinuální četbě Markova evangelia. Nové epizody jsou publikovány každý čtvrtek. Příslib, že posluchač poodhalí pozoruhodné detaily evangelního textu, se každým dílem naplňuje. Pokud vás předešlé řádky přesvědčily, vítejte mezi těmi, kteří kráčí za Ježíšem po stopách nejstaršího ze čtyř kanonických evangelií. Není to ojedinělá nabídka, již sestry paulínky pro milovníky Slova s velkým S chystají. Jako pravidelní posluchači se včas dozvíte o dalších možnostech. Mottem Roku Bible je verš z 2. listu Soluňanům: „Aby se slovo Páně dále šířilo“ (2 Sol 3,1). Toto je poslání Dcer sv. Pavla a každého křesťana: poznávat Boží slovo a svým životem ho žít a šířit dál. Každý tak, jak je k tomu povolán. Vaše případné dotazy, podněty nebo reakce můžete psát na: anna@paulinky.cz nebo na twitterový účet @AnnaFSP. P. S.: Anna Mátiková je také autorkou knihy Expedice Bible: Základní výbava. Pokud i vy patříte mezi ty, co chtěli o Bibli víc vědět, ale báli se zeptat, protože to už přece měli dávno znát, rozhodně po této nevelké publikaci sáhněte.   Podcast najdete na Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify i na dalších platformách (např. Breaker, Pocket Casts nebo RadioPublic). Též přímo ZDE nebo ZDE.

 • Postní kapky - denní zamyšlení skrze aplikaci, email či SMS

  Postní doba se pomalu blíží. Farnost Dolní Němčí i letos nabízí pastorační aktivitu pro toto období přípravy na velikonoce. "Postní kapky" jsou každodenní inspirace, které mohou "osvěžit" tvůj život. Tentokrát na téma RODINA.   Pro každý den doby postní si budete moci vybrat: - Pobožnost na každý den (text i audio) - Liturgická čtení - Z katechezí papeže Františka o rodině - Navazující inspirace biskupa Josefa Nuzíka - Úryvky z exhortace papeže Františka o lásce v rodině (Amoris Laetitia) - Nahrávky postních písní z Kancionálu - Křížové cesty - Zpovědní zrcadla ke zpytování svědomí - další audio, foto i video Prostřednictvím mobilní aplikace (Android i iOS), e-mailu, SMS nebo webové stránce můžeš každý den dostat krátké inspirace. Věříme, že Ti tyto impulzy pomohou dobře prožít postní dobu a dobře se připravit na přijetí svátosti smíření před velikonočními svátky.   Odkazy: www.postnikapky.cz Facebook Postní kapky 2022    

 • Kdo to byl sv. Valentýn?

  Zajímavé informace o původu ostatků na pražském Vyšehradě a životě sv. Valentýna, kdo napsal první valentýnku, podává v následujícím videu prof. Martin Weise.   Svatý Valentýn nejen pro zamilované   Catholica.cz píše o sv. Valentinovi: V Římě byl knězem pravděpodobně za panování císaře Klaudia II. Gothica (268-270) a původně byl dle legendy lékařem. Podle císařova názoru ženatí muži prý v armádě nepodávali tak dobré výsledky jako svobodní a z toho důvodu budoucím vojákům zakazoval vstup do manželství. Valentin však zamilované tajně sezdával. Odtud může pramenit vztah k svátku zamilovaných. Za to, a hlavně pro svou víru, byl předveden před císaře, aby se zodpovídal ze všeho, co konal pro svůj vztah k Bohu. Když se ho císař zeptal, proč neuctívá římské bohy, podle legendy odpověděl: "Tito bohové jsou samá nečistota a hřích. Jen Kristus je pravý Bůh a když mu uvěříš, bude tvá duše spasena a ty zvítězíš nad nepřáteli." Císař by se snad nechal i přesvědčit, zejména když byl zároveň utvrzován v tom, že křesťané nejsou nepřátelé říše a že Valentin k němu a ke všemu lidu chová upřímnou lásku. Ale pro císařovo okolí tomu bylo jinak. Císař předal Valentina náměstkovi a ten jej odevzdal soudci Asteriovi, aby zatím zůstal ve vazbě. Valentin se tam modlil za soudcovo obrácení a ten přišel, aby Valentina vyzkoušel. Dle legendy mu řekl: "Je-li tvůj Bůh opravdu jediný pravý, jak říkáš, ať skrze tebe ukáže svou moc a mé slepé dceři vrátí zrak." Valentin přiložil svou dlaň na oči nevidomé a modlil se. Dívka pak znovu spatřila světlo. Protože začala vidět, Asterius s celou rodinou uvěřil v Krista a požádal o sv. křest. Valentin je před křtem naučil pravdám víry a potřebným znalostem. Zprávy o uzdravení slepé a o obrácení soudce se roznesly po městě. Křesťané se radovali a pohani s velkým hněvem zaútočili na soudcův dům. Valentina vyvlekli ven, ztloukli ho a odvedli na Flaminijskou cestu, kde byl sťat mečem. Císař Klaudius se nestavěl jako nepřítel křesťanů, ale přesto dopouštěl jejich pronásledování. Vzhledem k většímu počtu legend, které se neshodovaly, došlo i ke spojení s biskupem Valentinem. Ten míval připomínku ve stejný den, ale neprošel schválením do nového martyrologia. Toto martyrologium dnešního světce uvádí jako kněze, mučedníka a zná přesné místo jeho smrti. Dobu úmrtí jako nejistou. Uvedené legendární vyprávění není proto do detailu přesné na rozdíl od jména císaře a citací. Valentin vynikal ve skutcích milosrdné lásky a byl Božím přítelem, protože konal to, co chtěl Ježíš (srov. Jan 15,14). Také pro nás platí, že jsme Ježíšovi přátelé, budeme-li dělat to, co nám v evangeliu přikazuje. Pak poneseme ovoce a Otec nám dá oč ho v Kristově jménu poprosíme, podobně jako splnil prosbu sv. Valentina, když se modlil nad slepou dívkou. POZNÁMKA Rozšířené Valentinské oslavy, jejichž původ někde vycházel od svátku biskupa Valentina z Terni, který není v martyrologiu, byl jinde sváděn na údajnou zamilovanost kněze Valentina. Toto rozhodně není pravda a oslavy mají možná docela pohanské pozadí. V Římě se totiž 14. února oslavovala bohyně Juno, považovaná za ochránkyni partnerských vztahů v manželství a ochránkyni rodin. Ženám byly z toho důvodu v rodině dávány květiny. V dřívějších dobách byl prý 14. únor nazýván i "miláčkův den", protože se zasazoval "Miláčkův polní salát." Také se vytvořila pověra, že svobodná dívka si vezme chlapce, kterého na Valentina spatří jako prvního. Toho hned z rána s kytkou v ruce využívali mladí nápadníci. Podle historiků jsou souvislosti 14. 2. se svátkem zamilovaných i v probouzející se přírodě, kdy ptáci začínají své svatební tance. Posílání Valentinských pohlednic má svůj počátek až v 15. století, kdy první "valentinku" prý manželce z londýnského vězení poslal orleánský vévoda Charles a tradice se rozšířila až v 19. století. Pak rostla se zájmy obchodníků.

 • The Chosen – Ježíšův život v TV seriálu

  Jestliže jsme díky neděli Božího slova dostali opět nějaké impulzy, jak rozjímat Písmo, určitě může přijít vhod i zamyšlení se nad nějakým filmovým zpracováním. Koneckonců jeden z kroků při rozjímání nás vede k tomu, abychom si tu scénu zkusili představit a filmové zpracování v tom může naší fantazii pomoci.   V roce 2013 se objevilo zajímavé zpracování s názvem The Bible.   THE BIBLE - Official Trailer | FOX Home Entertainment   Son Of God - SIDEWALK PROPHETS - You Love Me Anyway CZ titulky   Na něj navázalo filmové zpracování The Bible Continues.   A D The Bible Continues Christian Movie Trailer 2015   V současné době se objevují pozitivní ohlasy na seriál The Chosen (2017), který se může pyšnit i zajímavým prvenstvím. V hodnocení CSFD má 94% a taky zde stojí: „Prvá séria seriálu bola financovaná tzv. crowd-fundingom (kolektívne financovanie, prispieť môže každý) a podarilo sa vyzbierať doteraz historicky najvyššiu sumu aká kedy bola pre TV seriál alebo filmový projekt vyzbieraná – 10.2 milióna amerických dolárov. (Anego)“   The Chosen: "Trouble" trailer   Zájemci jej mohou shlédnout pomocí aplikace jak v Google Play, tak App Store a nebo přímo na stánkách seriálu (titulky v češtině jsou nepřesné, ale i tak pomohou). V současné době jsou ke shlédnutí 2 série a na další se vybírají peníze.  

 • Duchovní aplikace v mobilu

  Dnešní technické vymoženosti nám nabízejí nepřeberné množství možností. Nebude mezi nimi chybět i využívání aplikací k prohloubení našeho duchovního života? Mohou nám pomoci prohloubit osobní modlitbu, četbu Bible a mnohé další. Připravil jsem výčet doposud mně známých aplikací. Chybí tam nějaká vaše oblíbená a prozkoušená? Dejte mi vědět. Mimo aplikace by bylo možné vyjmenovat množství podcastů s duchovní tématikou, jako např. katecheze papeže Františka, pořady Tv Lux, Tv Noe, rádia Proglas, rádia Lumen, kázání U ambonu z Fortny a mnohé další, které můžete poslechnout v autě na cestách nebo třeba při vaření.                                    

 • Vánoční hudební přání

  Chtěl bych nám všem popřát, abychom uměli slavit vánoce každý den. Vždyť Kristus se chce narodit v našem srdci každý den. A vůbec mu nevadí, že to tam vypadá jako ve chlévě, rád prozáří i takové místo svojí slávou. O. Pavel   The Nativity - THE BIBLE   Janais & Milpošanka - Slávna Panna   Lizzie Morgan - Noel (ft. Maverick City) | Vánoční čas   Nádherná správa

 • Pomůcky k prožití adventu

  Nedělí 28. 11. vstoupíme do doby adventní. I letos se nabízí několik pomůcek, jak ji prožít.   Průvodce ranní modlitbou na webu www.roraty.cz nebo i v aplikaci do mobilu. Farnost Dolní Němčí vám nabízí možnost připojit se v době adventní ke každodenním rorátům prostřednictvím internetu na webové stránce www.roraty.cz nebo v mobilní aplikaci Roráty 2021, která je ke stažení na Google Play.   Ranní pobožnost (asi 30 minut) obsahuje: - především tradiční rorátní písně (sestry Boromejky) - desátek růžence - žalmy - úryvek z Písma a zamyšlení - prosby - a další modlitby       Adventní zamyšlení každý den na email – Projekt Vianoce  Adventní čas má své zvláštní kouzlo, ale přiznejme si, jak přibývá adventních nedělí, je stále těžší si najít čas na chvíli ztišení a zažít třeba to, co na nás dýchalo na jeho začátku. Proto vítám iniciativu mladých ze Slovenska, kteří píší mladým na každý den trefné zamyšlení. A myslím si, že se nad nimi pozastaví i nejeden starší. Jaké byly zamyšlení v minulých letech? Můžete si je pročíst na tomto odkazu: http://hudba.signaly.cz/zamysleni Více o projektu na Facebooku nebo webu https://www.laura-mladez.sk   Kdo by měl zájem jej denně dostávat na email, napište si o něj na faotrokovice@ado.cz       Nabídka katechetického centra z Olomouce Pečujeme o vztahy  Aktivita nabízí podněty pro zlepšování našich vztahů (k Bohu, k druhým lidem i k sobě samému) pro každý den adventu. Tyto podněty jsou sdruženy do čtyř tematických celků. Jedno téma vychází na jeden týden a je zpracováno na kartě, kterou si farníci mohou odnést vždy z nedělní mše svaté a věnovat se mu každý den chvíli doma. K dispozici jsou tři verze aktivity: • Pro dospělé (zaměřené na modlitbu) • Pro dospělé a mládež (zaměřené na „akci“ – plnění úkolů) • Pro děti (s úkoly a malováním) Materiály najdete ke stažení na: https://www.katechetiolomouc.cz     Adventní zamyšlení každý den od sester sv. Kříže Nabídku krátkých adventních rozjímání najdete na kanálu Srdce plné. Poslech je možný např. na YouTube ale i na Spotify, Google podcast a Apple podcast.        

 • Domácí duchovní obnova o synodalitě

  Nadchla mě myšlenka bohoslovce Matěje Jirsy, jak vstoupit do procesu synodální cesty, ke které nás pozval papež František? Nabízí na samém začátku možnost 6 dní strávit v osobní modlitbě a pak se s takto získanou zkušeností teprve zapojit do pracovních skupinek.   Pozvánka k domácí duchovní obnově o synodalitě   Úryvek z duchovní obnovy: S čím máme jako církev vyrazit na cestu do dalších let? Co vzít s sebou, co naopak nebrat, co zahodit, co změnit, co zanechat? Možná jste zaregistrovali, že katolická církev začíná celosvětový synodální proces, který chce tyto otázky zodpovědět. Možná se se ale někteří ztrácíme v tom, jak to vlastně celé uchopit, nebo se bojíme, že to vyšumí do prázdna. Nabízím konkrétní a jednoduchý způsob, jak začít – šestidenní osobní domácí duchovní obnovou. Šest dní, šest témat. Spojující linka? Modlitba a naslouchání. Možná jeden člověk nezvládne změnit celou církev na globální strukturální úrovni, ale určitě může přispět k proměně svého bezprostředního okolí. Než apoštolové vyšli na nové cesty, potřebovali sílu Ducha svatého. Synodalita, společná cesta, je duchovní proces. Kde chybí modlitba a Duch svatý, tam není synodalita. O pravdě se těžko hlasuje, pravda se spíše společně hledá. Nejde o to prosadit svůj názor, ale o to setkat se s touto silou Ducha svatého a zaslechnout, k čemu nás volá.   Text ke stažení zde: Duchovní obnova Synodalita