Aktuality, Inspirace, Ohlášky, Promluvy

 • PŘÍBĚHY Z VLČÍHO BATŮŽKU – Být maličký

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 1.8.2022

  Příběh uveřejněn v časopise Immaculata: https://immaculata.minorite.cz/ Role Šimona: Míša   Roman Vlk | PŘÍBĚHY Z VLČÍHO BATŮŽKU | Být maličký   SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: https://vlcidoupe.cz ESHOP: https://vlcidoupe.cz/obchod INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030

 • ZAMYŠLENÍ NA 18. NEDĚLI V MEZIDOBÍ: MOJE BOHATSTVÍ

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 1.8.2022

  Kráčet společně (Syn hodos) „Dobrý Bože, jaký je stav mého účtu u tebe? Jsem před tebou bohatý?“ (viz Lk 12, 21). Už se mi to stalo - před mnoha lety jsem sám pro sebe vypočítával, co všechno pro Boha dělám. Dostal jsem tehdy otázku: "Je Ježíš tvým Pánem?" Nerozuměl jsem, na co mě tázající ptá. Vždyť jsem byl řádný člověk, chodil jsem do kostela (každý den!) a i když jsem byl na vysoké škole, stále jsem ministroval, pravidelně jsem se modlil… Měl jsem ze svého křesťanství dobrý pocit, ale ta otázka ve mně vrtala a vrtala, až jsem pochopil - Ježíš nechce mé modlitby, mé chození do kostela, mou pořádnost, ale mě. Chce řídit můj život. Pro mě to byl den radikální změny života - ne navenek, ale uvnitř. Nezačal jsem si na spásu vydělávat, ale přijal jsem ji jako dar a začal jsem na ni odpovídat. Přestal jsem chodit do kostela a začal jsem chodit na setkání s Ježíšem… Dělal jsem to samé, co předtím, ale s jiným postojem srdce. Něco podobného se dnes ve mně vynořilo, když jsem na konci evangelia četl větu: „…před Bohem není bohatý.“ První reakce na otázku, kterou jsem si v té souvislosti položil, byla podobná jako před lety – aktivně pracuji ve farnosti, vedli jsme s manželkou spoustu setkání k synodu, snažím se být dobrým člověkem… Ale vím, že při otázce bohatství před Bohem nejde jen o toto. Jde o vztah. O zpívání, o jásání, o pláč, o nářek, o sny, o touhy… Jde se o srdce, které je stále u Boha. Jak to napsal Pavel Kolosanům: „Hledejte, co je nahoře… Myslete na to, co je nahoře…“ (Kol 3, 1. 2). V těchto souvislostech (i ve spojení se čtením z Knihy Kazatel) si uvědomuji, že bohatstvím křesťana je absolutní závislost na Bohu a naprostá nezávislost na světě. Všechno, co je „pod sluncem“, tedy jen v materiálním světě, je marnost – pokud to nespojím s Bohem, který je „nad sluncem“. A to je moje práce a moje bohatství – být s Bohem. Přebíráno se svolením autora. Zdroj zamyšlení najdete zde: http://dcza.sk/

 • PŘÍBĚHY Z VLČÍHO BATŮŽKU – Návštěva u Krále

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 23.7.2022

  Příběh uveřejněn v časopise Immaculata: https://immaculata.minorite.cz/ Role Barči: Anežka   Roman Vlk | PŘÍBĚHY Z VLČÍHO BATŮŽKU | Návštěva u Krále   SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: https://vlcidoupe.cz ESHOP: https://vlcidoupe.cz/obchod INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030

 • ZAMYŠLENÍ NA 17. NEDĚLI V MEZIDOBÍ: NEPOKAZ SI DOBRÉ JMÉNO

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 23.7.2022

  Kráčet společně (Syn hodos) Možná je můj pohled ulítlý, ale v dnešních čteních vidím odvážný, či spíše plný důvěry odkaz Bohu: „Nepokaz si dobré jméno, které u mě máš!“ Abraham s Bohem vyjednává o osudu obyvatel Sodomy a Gomory. A drze/opovážlivě/odvážně či plný důvěry v Boží dobrotu a spravedlnost mu říká: „To ať je od tebe daleko!“ (Gn 18, 25). Jakoby mu říkal: „Mám o tobě vysoké mínění, nepokaz si dobré jméno, které u mě máš.“ Opovážlivé? Možná. Ale více v tom vidím důvěru, kterou Abraham prožíval. Vždyť se jí léta učil, Bůh ho léta utvrzoval svými přísliby. Měla to všechno pokazit nějaká Sodoma? Bůh věděl, že jde o hodně, že jde o Abrahamovo srdce. A tak dělal všechno, aby si dobré jméno u něj nezkazil nějakou nespravedlností. Všimněme si, že něco podobného, ​​byť v mnohem jemnější formě, nás učí Ježíš. Říká nám, abychom Boha oslovovali „Tatínku, Abba“. A když pak vyjmenovává jednotlivé prosby modlitby Otče náš, jakoby nám říkal: „Oslovením otče vyjadřuješ své vysoké mínění o Bohu. Že je otec. To není titul (proto schválně používám malé o), to je způsob života, způsob jednání… Takže když říkáš Bohu otče, víš, že ti vždy dá každodenní chléb, že tě uchrání před zlem a nepřítelem i hříchem, že jsi u něj doma vždy vítán… Jako bys mu říkal: ‚Tati, máš u mě velmi dobré jméno. Nepokaz si ho tím, že mi nedáš něco, co nutně potřebuji…‘ Možná je to ulítlý pohled. Ale mně pomáhá přivinout se s novou důvěrou k Bohu, k tatínkovi, který ví, že mě bolí čelistní kloub, že se nám trochu vydula nová plovoucí podlaha… „Tati, svěřuji ti to. Jsi skvělý táta, a i kdybych se už nikdy neuzdravil, kdybychom museli podlahu vyměnit, stejně jsi můj tatínek a věřím, že se o mě skvěle staráš. Amen.“ Přebíráno se svolením autora. Zdroj zamyšlení najdete zde: http://dcza.sk/

 • V červenci papež vybízí k modlitbě za seniory

  Ve videoposelství, kterým papež František každý měsíc doprovází úmysly Apoštolátu modlitby (Celosvětové sítě modlitby s papežem), tentokrát vybízí k modlitbě za seniory. Na červenec totiž připadá již druhý Světový den prarodičů a seniorů, který v neděli 24.7. proběhne v Římě i v diecézích po celém světě.   Papež František   „Nemůžeme hovořit o rodině, aniž bychom mluvili o důležitém místě, které mezi námi zaujímají staří lidé. V dějinách lidstva nikdy nebyl tak velký počet seniorů, nevíme však, jak dobře prožívat tuto novou životní etapu – ve stáří nám pomáhá mnoho podpůrných, ale jen málo existenciálních projektů. My, staří lidé, často projevujeme výjimečnou vnímavost k péči, reflexi a citu. Jsme mistry v laskavosti, anebo se jimi můžeme stát, a do jaké míry! V tomto světě, který uvykl válce, potřebujeme skutečnou revoluci něhy. Neseme za ni velikou odpovědnost ve vztahu k novým generacím. Pamatujme, že prarodiče a staří lidé jsou chlebem, který sytí naše životy, jsou skrytou moudrostí lidu, proto je krásné, když je oslavujeme, a proto jsem založil den, který je jim věnován. Modleme se za starší lidi, kteří představují kořeny a paměť lidu, aby jejich zkušenosti a moudrost pomáhaly nejmladším dívat se do budoucnosti s nadějí a odpovědností“.   Zdroj: https://www.vaticannews.va/cs.html

 • PŘÍBĚHY Z VLČÍHO BATŮŽKU – Umění žít

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 16.7.2022

    Příběh uveřejněn v časopise Immaculata: https://immaculata.minorite.cz/ Role Radka: Honzík Role Marka: Toník Role Petra: Štěpánek   Roman Vlk | PŘÍBĚHY Z VLČÍHO BATŮŽKU | Umění žít   SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: https://vlcidoupe.cz ESHOP: https://vlcidoupe.cz/obchod INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030

 • ZAMYŠLENÍ NA 16. NEDĚLI V MEZIDOBÍ: CO OČEKÁVÁM?

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 16.7.2022

  Boh sa nám zjavuje pri úplne obyčajných činnostiach. Abrahámovi sa zjavil, keď sedel pri vchode do sta-nu, lebo bolo veľmi horúco a tam mal zrejme trocha tieňa. Možno jeho stan stál práve pod Mambreho dubmi. Abrahám poskytol hosťom zvyčajnú semitskú pohostinnosť – všetko v hojnosti: chleby z troch mier múky, vykŕmené mladé teľa... To všetko pre tri osoby. A spoznal, že to bol Pán. Marte sa dal poznať, keď lietala po kuchyni a po dome a bola zaujatá prípravou pohostenia. Márii sa dal poznávať, keď sedela pri jeho nohách a počúvaním prijímala lepší podiel. Vtedy možno ešte nevedeli, kto je hosťom v ich dome, ale pri vzkriesení Lazára to už tušia, vedia... Spoznávam prítomnosť Boha, keď odpočívam? Keď upratujem? Keď varím? Keď sedím pri počítači? Keď idem do obchodu? Keď šoférujem? Asi nie. Ale mám byť pripravený. Neviem, kedy sa mi znova zjaví Pán. Ale nečakám, že to bude pri nejakej zbožnej činnosti (hoci to nevylučujem). Možno ho najbližšie stretnem pri oberaní malín či čučoriedok. Alebo v obchode, potrebujem kúpiť držiak na sprchu. Pane, chcem mať otvorené srdce, aby som ťa spoznal, keď sa mi zjavíš. Túžim „bývať v tvojom stánku“ (Ž 15, 1). Ďakujem ti za návod v dnešnom žalme, ako to môžem dosiahnuť. Daj sa mi, prosím, viac, lepšie spoznať.   Přebíráno se svolením autora. Zdroj zamyšlení najdete zde: http://dcza.sk/

 • PŘÍBĚHY Z VLČÍHO BATŮŽKU – O neVDĚČNOSTI

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 9.7.2022

    Příběh uveřejněn v časopise Immaculata: https://immaculata.minorite.cz/ Role Radima: Štěpán Role otce Jana: Daniel   Roman Vlk | PŘÍBĚHY Z VLČÍHO BATŮŽKU | O neVDĚČNOSTI   SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: https://vlcidoupe.cz ESHOP: https://vlcidoupe.cz/obchod INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030

 • ZAMYŠLENÍ NA 15. NEDĚLI V MEZIDOBÍ: O synodě

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 9.7.2022

  Chcem dnes písať o synode. Stále sa totiž stretávam s tým, že je nesprávne či nedostatočne chápaná. Ako nejaká akcia, ktorá sa skončí, či ako niečo, čo už dávno robíme. Spomeňte si, že presne tak to bolo s evanjelizáciou, s Rokom viery, s Rokom milosrdenstva... „Veď my to už dávno žijeme.“ A prilepili sme požadovanú nálepku na to, čo sme robili, a mali sme vymaľované. O rok či dva sa na to isté prilepila iná nálepka... A potom sa čudujeme, že sa v našej Cirkvi nič nemení, že ľudia odchádzajú a nik kvôli nim nep-lače. Písal som si v týchto dňoch s jedným kamarátom, ktorý mi napísal, že synodu chápe ako príležitosť viac sa navzájom počúvať. Odpísal som mu toto: „Čo sa týka synody, myslím si, že ide o bytie spolu (syn odos = kráčanie spolu). V Cirkvi si takmer všetci ideme sami, nikto nemá za nikoho skutočnú zodpovednosť, žijeme v mentalite ‚ja a Ježiš‘. No správne má byť ‚my a Ježiš‘. Nikto neohlasuje Ježiša, lebo veď chodíme do kostola a tam to stačí. Ale prvou úlohou Cirkvi je ohlasovať radostnú zvesť o Ježišovi, nie sláviť sviatosti. Tie sú nám pomocou, posi-lou k ohlasovaniu. Myslím si, že Svätému Otcovi ide o to, aby sa zmenil celkový štýl nášho života. Aby sme viac boli spo-lu a vytvárali skutočné spoločenstvá. Aby sa farnosti premenili na malé skupinky, ktoré sa pravidelne (týždenne) stretávajú nad Božím slovom, na modlitbe a hľadajú, ako a komu slúžiť a ohlasovať radostnú zvesť. Cirkev prenikol duch individualizmu a ľahostajnosti, tiež skostnatenosti. Na to je liekom spoločen-stvo, spoluúčasť a poslanie...“ Zober si dnešné evanjelium. O čom je zákon Boží? O starostlivosti o blížneho! Začnem starosťou o jeho zdravie, o nasýtenie jeho tela, o jeho oblečenie., aby mal strechu nad hlavou... no ako Boží človek idem ďalej, lebo to všetko ma musí viesť k starostlivosti o jeho večný život. Byť s druhými, byť pre druhých, privádzať ich k živému Bohu – to je cesta spoločného kráčania. Ak nie si v malom spoločenstve, kde žiješ svoju vieru, tak nečakaj, že ťa niekto pozve, ale ty pozvi nie-koho. Oslov troch-štyroch ľudí a buďte spolu – v modlitbe, nad Písmom, v hľadaní služby v Cirkvi i v spoločnosti. Vypni telku, zapni seba. Možno máš veľa práce. Tak časť z nej niekomu prenechaj, nemu-síš všetko robiť ty. Daj aj iným príležitosť zarobiť. A získaný čas venuj ľuďom, aby ste kráčali spolu – a spolu s Ježišom. Nie je to nič ťažké. Ide len o zmenu priorít. Už len jedno. Všimni si postupnosť synodálnych tém: Kráčať spolu si vyžaduje počúvať sa a správne hovoriť. To vedie k sláveniu, ktoré nás inšpiruje k misii, ohlasovaniu Ježiša. Pritom zisťujeme, že musíme viesť dialóg v Cirkvi i so svetom. Pri ňom objavujeme potrebu jednoty kresťanov, preto sa zameriavame na ekumenizmus. Zároveň zisťujeme potrebu skutočnej autority a spoluzodpovednosti. Aby sme to mohli robiť správne, musíme rozlišovať a rozhodovať. A pretože veľká časť z toho nám nejde, potrebu-jeme formáciu v synodalite, čiže v spoločnom kráčaní. Je to jasná, evanjeliová cesta. Vstaňme a poďme! Návod je v predošlom odseku. Přebíráno se svolením autora. Zdroj zamyšlení najdete zde: http://dcza.sk/

 • Pozvání pro rodiny na prázdninové cesty a výlety

  Během letních prázdnin bude možnost navštívit 50 míst po naší olomoucké arcidiecézi, na kterých bude třeba objevit heslo a pomocí aplikace se zájemci dostanou na stránku s překvapením pro děti, rodiče i pro všechny. Na děti budou čekat hry, kvízy, hádanky a spousta dalšího, dospělí se budou moci zaposlouchat a zamyslet nad slovem našeho biskupa pro rodiny otce Josefa Nuzíka a všichni se dozví zajímavý příběh místa, které navštívili. Pro soutěživé rodiny bude připravena záložka s formulářem k registraci do soutěže a za alespoň 10 navštívených míst získá rodina odměnu. V naší arcidiecézi Rok rodiny a také projekt Rodina na cestě vyvrcholí při Arcidiecézní pouti rodin na Svatém Hostýně v sobotu 27. srpna. Při této pouti se symbolicky přeneseme do Říma a pro rodiny bude připravený bohatý program. Aplikace a webová stránka k aktivitě bude zpřístupněna od 1. července 2022.   Vice na: www.rodinanaceste.ado.cz