Aktuality, Inspirace, Ohlášky, Promluvy

 • V rámci Národního týdne manželství jsou manželé zváni i na procházku u nás v Otrokovicích

  Zveme Vás k prožití Národního týdne manželství, který letos proběhne v týdnu 12. – 18. února. Jak tento týden prožít vám nabízí Nadační fond Credo a Centrum pro rodinu ze Zlína hned několik možností:   SMS výzvy Již nyní se můžete přihlašovat k odběru SMS výzev, které zasíláme zvlášť mužům a zvlášť ženám ve všední dny Národního týdne manželství. Díky nim můžete posílit lásku ke své/mu manželovi/manželce a věnovat mu/jí během tohoto týdne speciální pozornost. Přihlášení k zasílání SMS výzev je možné do neděle 11. února. Přihláška na SMS výzvu zde.   Venkovní cesty pro manžele Po celý týden manželství můžete prožít krásnou procházku ve dvou. Připravena je i u nás v Otrokovicích. Je motivována knihou Garyho Chapmana Sedm podob lásky. Obsahuje 7 hlavních a 3 vedlejší zastavení s povzbudivým slovem a drobnými úkoly. Udělejte si čas na malou procházku od našeho kostela směrem ke staré lávce podél Dřevnice po cyklostezce. Tematické venkovní cesty pro manžele jsou taky na několika místech na Zlínsku (Zlín – kolem řeky Dřevnice, dále Malenovice, Mysločovice a Napajedla). Více informací o konkrétních místech najdete na www.cpr-zlin.cz.

 • TOMÁCKÁ ZÁBAVA 2024

    Slyšte, všichni šlechtici a šlechtičny, rytíři i hospodyně, neb na velkolepý středověký bál zváni jste! Můžete se těšit na báječnou hudbu, vtipné scénky, skvělé jídlo a pití… zkrátka na klasickou TOMáckou!   Rezervujte si lístky ZDE!   Nedílnou součástí je vždy i připravený program včetně scénky.   XV. TOMácká zábava aneb Škola rána do života

 • KOHO POSLOUCHÁŠ? 4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  Starozákonní čtení dnes slibuje příchod proroka, který bude takový, ba i větší než Mojžíš. Přitom Mojžíš je ten, který dělal divy a znamení v Egyptě a na celé cestě Izraele do zaslíbené země. Proto příslib někoho takového jako Mojžíš musel v Izraeli rezonovat celá staletí. Evangelium hovoří o Ježíšově vystoupení v kafarnaumské synagoze. Bylo to vystoupení s mocí, o které se hned začalo mluvit po celé galilejské zemi. Jistě mnohým tehdy přišlo na mysl, co přislíbil Bůh skrze Mojžíše a byli zvědaví na další Ježíšovy skutky i slova. Oba texty poněkud nečekaně spojuje žalm. Jakoby svým zvoláním - „Pane, dej, abychom poslouchali tvůj hlas a nezatvrzovali svá srdce“ - připomínal celé dějiny Izraele, plné odmítání proroků a nakonec i odmítnutí Mesiáše. Ale totéž se týká i Církve, věřících naší doby, kdy ochotněji než skutečného proroka Ježíše posloucháme všelijaké „proroky“ – politiky, influencery, podivné léčitele… A co je ještě horší, těmto lidem, kteří nemají s Bohem nic společného, ještě i věříme, debatujeme o jejich názorech, často s nimi souhlasíme. Ale když někdo vzpomene Ježíše, tak mnozí věřící jsou zticha, o Ježíši nemají co říct. Proto opakujeme: „Pane, dej, abychom poslouchali tvůj hlas a nezatvrzovali svá srdce.“ Je velmi důležité poslouchat Pána. Písmo, učení Církve, dobrá literatura či časopisy, setkání v malých skupinách, duchovní cvičení… – to vše jsou skvělé způsoby, jak srdce a mysl vytrvale zaměřovat na Pána. A zároveň nevěnovat pozornost, čas (k čemu je dobré sledovat v neděli ty televizní politické debaty?), prostředky (vždy je pro mě záhadou, proč si věřící kupují bulvár) tomu, co nás záměrně od Ježíše odvádí. Apoštol Pavel, ačkoli v jiné souvislosti, napsal Korinťanům: „Chci…, abyste se čestně a nerušeně připoutali k Pánu.“ Tak to čiňme. Cesta radosti je možná jen s Ježíšem, když ho posloucháme a jemu věnujeme veškerou pozornost.  Přebíráno se svolením autora. Zdroj zamyšlení najdete zde: http://dcza.sk/

 • Vlčí doupě a postní aktivita „Popcorn s Ježíšem“

  Projekt Vlčí doupě připravil i letos pro dobu postní sérii videí na každý den. V těchto krátkých zastaveních budeme zváni odpovědět Pánu Ježíši na otázku, která bude vycházet z liturgických čtení příslušného postního dne. Necháme také zaznít jeho povzbudivou odpověď. Pro malé diváky bude možnost zapojit se do soutěže. Také je možné si objednat sadu kartiček k jednotlivým videím. Skvěle se hodí pro využití v rodinách, hodinách náboženství a ve farnostech.   Kartičky je možné objednat: - do příští neděle 4. 2. v kostele na stolíku - nebo samostatně do 7. února objednat zde: http://vlcidoupe.cz/obchod   P. Roman Vlk | PŮST 2024 | Popcorn s Ježíšem   Ukázka kartičky  

 • Setkání s misionářem na Ukrajině P. Peterem Krenickým skrze Tv Noe

  Mnozí z nás se osobně setkali se silným svědectvím slovenského misionáře na Ukrajině P. Petera Krenického. V naší farnosti jsme měli možnost s ním být při mši sv. 3. 9. 2019 a pak se zaposlouchat do jeho povídání o misii na východě Ukrajiny v Melitopolu. Prosil nás o nějaké bohoslužebné nádoby pro jejich kostely. Darovali jsme mu kadidelnici, kterou jsme měli navíc. Proto jsem si na něj mnohokrát vzpomněl právě při okuřování, jak se mu vede dnes v jeho pastoraci. Tento týden navštívil Tv Noe a tak se můžeme dozvědět o něm a více.   Při mši sv. kázal na evangelium – Mk 4,1-20 Homilie ze mše svaté 24.1.2024, P. Peter Krenický   P. Peter Krenický: ač zajat a mučen, stále hledá, jak může konat dobro | Živě s Noe     Zajali a mučili ma Rusi, lebo som sa ich nebál   VACENOVICE-Nezkrácená beseda se slovenským řeckokatolickým misionářem na Ukrajině PETEREM KRENICKÝM

 • Zamyšlení OHLAŠOVÁNÍ S MOCÍ 3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  Proč Bohu záleželo na obyvatelích Ninive? A proč ti změnili své smýšlení i jednání na Jonášovo ohlašování zkázy? V čem byla jeho slova tak silná, že vyvolala takovou změnu? Neznáme všechny odpovědi. Ale víme, že Bůh nechce smrt hříšníka, ale aby se obrátil a žil. Víme, že moc Božího slova je schopna dotknout se srdcí lidí a přinést jim pokoj a spásu. Proto i my, kteří jsme zakusili lásku Boha, jsme povoláni ohlašovat Ježíše a jeho dílo vykoupení, které je k dispozici každému člověku. Výsledek ohlašování – obrácení těch, co nás slyší – není v našich rukou, nemáme takovou moc. Možná proto tak málo se ohlašuje – neboť nemáme zajištěné výsledky a úspěch. Také máme před očima odstrašující příklad: v dnešním evangeliu slyšíme, jak začal své ohlašování Ježíš. Skončilo to na kříži. Vlastně neskončilo. Následovalo zmrtvýchvstání, seslání Ducha, apoštolské cesty a rozvoj Církve, který si nikdo ani ve snu nepředstavoval. Kdo ví, jak může skončit tvé ohlašování? Znáš-li byť jen jednoho člověka, který nezná a nemiluje Boha, ohlašování tě nemine. Je to přirozená součást života každého, kdo miluje Ježíše. (Tohle je „nebezpečné“ konstatování. Pokud totiž nechceš ohlašovat, tak vyvstává otázka: A skutečně miluješ Ježíše?) Ať nám je povzbuzením k ohlašování i Pavlovo konstatování: „Tvářnost tohoto světa se pomíjí" (1 Kor 7, 31). Obavy a strach z toho, co nám může udělat svět, jak bude reagovat na naše ohlašování, ať překoná jistota, že svět a všechno v něm se pomine, ale slovo Pánovo trvá navěky, naše ohlašování bude mít ovoce, které uvidíme celou věčnost. Když se budeš modlit za ochotu a sílu ohlašovat, pros i o to, aby tvé ohlašování doprovázely divy a znamení, která poslouchajícím umožní snadněji uvěřit.  Přebíráno se svolením autora. Zdroj zamyšlení najdete zde: http://dcza.sk/

 • Bible - jak ji číst?

  Přemýšlíte, jak začíst číst Bibli nebo pokud ji čtete, jak prohloubit své znalosti a zkušenost s ní? Velkými pomocníky mohou být dva osvědčené weby zaměřené na prohloubení víry Víra.cz Pastorace.cz. Na obou se ke čtení Bible najde mnoho odkazů. Třeba tam najdete odpovědi do oblastí spojené se čtením Bible, které jste si posední dobou položili.             

 • Texty pro Týden modliteb za jednotu křesťanů 2024

  Od 18. do 25. ledna 2024 se uskuteční Týden modliteb za jednotu křesťanů, který spojuje křesťany z různých církví po celém světě. Jeho mottem pro rok 2024 je verš: „Miluj Hospodina, Boha svého.. a svého bližního jako sám sebe“ (L 10,27), který je součástí známého příběhu o milosrdném Samařanu. V předmluvě k textům modliteb za jednotu křesťanů v roce 2024 píší Mons.Tomáš Holub, předseda Rady ČBK pro ekumenismus, a Mgr.Tomáš Tyrlík, předseda ERC v ČR následující slova: "Dovolujeme si vám předložit texty, které připravil ekumenický tým z Burkina Fasa, který sezvala místní Komunita Chemin Neuf (Communauté du Chemin Neuf, CCN). Na přípravě modliteb a zamyšlení spolupracovali bratři a sestry z katolické arcidiecéze v Ouagadougou, z protestantských církví a ekumenických organizací i z CCN v Burkina Fasu a svou společnou práci prožívali jako skutečnou cestu ekumenického obrácení.  Burkina Faso se nachází v západní Africe, v oblasti Sahelu, která zahrnuje také sousedící země Mali a Niger. Země v současnosti zažívá vážnou bezpečnostní krizi, která postihuje všechna náboženská společenství a církve. Po velkém džihádistickém útoku, který byl spáchán v roce 2016, se situace ještě dramaticky zhoršila. Množí se zde teroristické útoky, bezpráví a obchodování s lidmi. Tato neutěšená bezpečnostní situace podkopává sociální soudržnost, mír i národní jednotu. Výzva ke spolupráci na přípravě textů pro Týden modliteb za jednotu křesťanů v roce 2024 zavazuje různé burkinafaské církve k tomu, aby v tomto pro jejich zemi obtížném období kráčely, modlily se a pracovaly společně a ve vzájemné lásce. Křesťané v Burkina Faso si velmi silně uvědomují, že láska je vetkána do DNA křesťanské víry. Kristova láska, která všechny křesťany spojuje, je silnější než rozdělení a burkinafaští křesťané se zavazují jít cestou lásky k Bohu i lásky k bližnímu. Spoléhají přitom na to, že Boží láska je silnější než násilí, které v současnosti sužuje jejich zemi. Přestože žijeme v jiném sociálním kontextu a prostředí než ti, kdo vytvářeli letošní ekumenické texty, prožíváme stejnou bolest vnitřního rozdělení a zároveň velkou touhu a potřebu být naplněni Kristovou láskou, která vstupuje do zranění a bolestí naší doby a má moc, potenciál uzdravovat tyto rány na těle Kristovy církve i v naší zemi. Kéž bychom měli i my naše oči i naše srdce otevřené, abychom viděli lidi kolem nás a mohli jim poskytnout praktickou službu blízkosti, potěšení a povznesení na duchu i na těle. Tuto společnou identitu nacházíme ve zkušenosti Boží lásky zjevené v Ježíši Kristu (srov. J 3,16). Prosme o nové naplnění Kristovou láskou, abychom ji pak dokázali přinášet do našeho zraněného světa tím, že se jako křesťané budeme učit milovat navzájem tak, jak nás miloval Ježíš Kristus, bez předsudků a bez podmínek. (srov. J 13,35) Přejeme vám požehnaný Týden modliteb za jednotu mezi bratry a sestrami z různých církví v České republice. Kéž známý příběh o milosrdném Samařanu k nám nově promlouvá a inspiruje nás k realizaci praktické lásky vycházející z Kristovy lásky k nám hříšným lidem, aby svět uvěřil, že jsme jedno v Něm. Nezůstaňme neteční vůči bolestem našich bližních! " Text k Týdnu modliteb za jednotu křesťanů je k dispozici zde.  Zdroj: https://www.cirkev.cz/ 

 • Zamyšlení 2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - Iniciativa je na straně Boha

    Iniciativa je na straně Boha. On začíná první. To on promlouvá Samuelovi, který ho nezná, nezná jeho hlas, ačkoli žije přímo v Pánově chrámu. Ale poučený moudrým starcem se učí poslouchat Pánův hlas a Písmo říká, že „ani jedno jeho slovo nepadlo na zem“ (1 Sam 3, 19). Je to fascinující příběh. Ale o nic méně fascinující je i příběh Jana a Ondřeje. Jejich život byl zřejmě dlouho časem čekání na Mesiáše. I proto se přidali k Janovi a stali se jeho učedníky, neboť chtěli být blízko, až se Mesiáš zjeví. Možná si zpočátku i oni o Janovi mysleli, že on je tím vyvoleným. Ale Jan je nenápadně usměrní a ukáže na Ježíše. Ti dva neváhají, jdou za ním a osloví ho. Doba čekání skončila: „Našli jsme Mesiáše!“ (Jan 1, 41). Jakoby velkým obloukem přes staletí spojuje texty o těchto Božích mužích žalmista. Hovoří o čekání na Pána i o naplnění čekání: „…on se ke mně sklonil" (Ž 40, 2b). Zároveň však žalmista mluví o něčem, o čem Samuel ani první učedníci neměli ani ponětí při prvních setkáních s Bohem – o jejich poslání: „Do úst mi vložil novou píseň“ (v. 4a). Setkání s Bohem naplnění touhy po Pánově blízkosti totiž rozezvučí srdce, které již nemůže mlčet a svědčí o skutcích, které Bůh koná. Takové uvažování ve mně rozněcuje touhu slyšet Boha. Budu čekat, protože nic jiného mi nezbývá. Možná se ke mně skloní. Těším se na chvíli, kdy se ve mně rozezvučí nová píseň. Boha lze slyšet. On není němý a i dnes se mnou rád mluví. V hloubce mého srdce. Zakouším to během probdělých nocí, kdy v důsledku léčby nespím. Tak si s ním povídám. Nenamluví toho moc. Připomene mi pár lidí, za které se mám hned pomodlit, jiným mám zavolat (nedávno jsem volal bývalému kolegovi z práce, se kterým jsem se neviděl třicet let), upozorní mě, abych neztrácel čas uvažováním „co by bylo, kdyby…“, povzbudí mě, že jsem pro něj důležitý. A pak mu zpívám. Čekej na Pána. On se k tobě skloní a budeš zpívat o jeho mocných skutcích. Pokud to chceš, pokud po tom toužíš, pokud na to čekáš. Přebíráno se svolením autora. Zdroj zamyšlení najdete zde: http://dcza.sk/

 • Foto z lednového večera chval u sv. Vojtěcha

  Foto z Večera chval najdete zde: https://eu.zonerama.com/farnostotrokovice/Album/10975910