Aktuality, Inspirace, Ohlášky, Promluvy

 • NEPŘÍTEL (10. NEDĚLE V MEZIDOBÍ)

  Máme nepřítele. A není jím člověk. Hned ráno, jak vstáváme, vstupujeme na zaminované pole, plné jeho nástrah: využívá naše myšlenky, pohledy, vzpomínky, představy, sluch, zrak, chuť… aby nás na něco navnadil. Abychom třeba jen trošku v něčem ustoupili, vždyť „to je jen drobnost“. Podejme mu prst a přesně víme, co se stane. Ano, máme nepřítele, ďábla. Ale jeho existence a blízkost nás nemusí paralyzovat a nahánět nám nepřiměřený strach. Protože máme i Přítele. „Já jsem s vámi po všechny dny…“ (Mt 28, 20). Víš, co dělá Bůh, když ráno vstupuješ na bitevní území? Projevuje nám milosrdenství tím, že odstraňuje ty nástrahy, které bychom nezvládli odhalit a zneškodnit sami. Jednoho milosrdenství nás předchází. Jednou v nebi uvidíme, jak mnoho toho Bůh dělal pro nás každý den v našem zápase o svatost. A druhou věc, kterou Bůh dělá, je to, že jde s námi k nástrahám, které na naší cestě ponechal, dává nám svého Ducha, abychom je viděli, slyšeli, poznali (i to je důvod, proč tak velmi potřebujeme modlitbu, neboť bez komunikace s Bohem jsme bezmocní a slepí) a dokázali je zneškodnit, přemoci, zničit. Abychom byli vítězové. Pokud se někdy stane, že něco navzdory Boží pomoci nedokážeme, Bůh se na nás nezlobí, ale dává nám milost pokání, odpuštění a nové síly. Máme tedy nepřítele, ale ne jemu máme věnovat pozornost. Důležité je zaměřit svůj pohled, své srdce na Přítele – na Boha. I proto tuto neděli je součástí biblických textů Žalm 130: „Z hlubin volám k tobě, Pane… Má duše čeká na Pána více než stráže na svítání… U Pána je milosrdenství a hojné vykoupení…“ Pokud chceme vést vítězný boj (možná plný pádů a proher, ale v konečném důsledku vítězný), tak to lze jen se srdcem upřeným na Boha.  Přebíráno se svolením autora. Zdroj zamyšlení najdete zde: http://dcza.sk/

 • Adorace s chválami Dominiky Gurbaľové v neděli 16. 6.

  Dominika Gurbaľová bude vážit cestu z východu Slovenska k nám na ženskou konferenci, a ráda by se s námi modlila jak na nedělní mši sv., tak taky odpoledne při adoraci. Děkujeme za tuto její touhu setkat se s námi a spolu i s Ježíšem.   ODVÁŽNA LÁSKA - GODZONE, DOMINIKA GURBAĽOVÁ - GODZONE TOUR 2021   VEČER Z NÁDVORIA | DOMINIKA GURBAĽOVÁ   DNES: Dominika Gurbaľová – služba chvál | S11 | E03

 • Ženská konferenci 15. 6. v Otrokovicích

  Drahé ženy, srdečně Vás zveme na 1. ročník ženské konference Talitha kum, která je určená pro všechny milované Boží dcery.   Celý den bude provázet téma a motto: S lehkostí.   „Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly máš útočiště; pavézou a krytem je ti jeho věrnost.“ Žalm 91:4   Těšit se můžete na inspirativní ženy a témata. Součástí programu bude také mše svatá, modlitba chval, workshopy, kavárna, kreativní stánky a další. Těšíme se na společný vzácný čas!   Kdy: 15. 6. 2024 Kde: Otrokovická BESEDA, nám. 3. května 1302, Otrokovice  Cena: 200 Kč   Přihlašovaní spuštěno již brzy!   Více informací a přihlašování zde: https://www.credonf.cz/blog/zenska-konference-talitha-kum-2024   Dominika Gurbaľová - Len v Bohu spočin       Program: 8:30 Registrace 9:15 Ranní chvály s Dominikou Gurbaľovou 10:00 Hlavní slovo: Dominika Gurbaľovou – Žít s lehkostí 11:30 Workshopy 12:30 Oběd 15:00 Gauč talk – Jak nést těžkosti s lehkostí 16:30 Přestávka 17:00 Mše svatá + chválová adorace 18:00 Závěr  

 • Zamyšlení Pánův den (9. neděle v mezidobí B)

  Niekoľko nápadov, ako svätiť nedeľu: Spievajme. Tak, ako nás k tomu vyzýva žalmista: „Vezmite harfy, udrite na bubon, na ľúbu lýru a citaru. Zatrúbte rohom..." (Ž 81, 3 – 4). Vnímam, že v našich rodinách sa veľmi málo spieva. Dokonca už ani na oslavách nezaznie ľudová pieseň. Využime nedeľu na to, aby sme opäť začali spievať. Najprv možno len tak potichu, pre Ježiša, ale o pár týždňov už celá rodina. Urobme niečo, čo bežne nerobíme. Nám sa napríklad cez covid osvedčila modlitba žalmov. Raz sme sa dokonca jednu nedeľu pomodlili všetkých 150 žalmov. Ale ak si dáte cieľ pomodliť sa ich desať, bude to skvelé. Opäť je to niečo, čo môžete robiť spolu. Vynechajme to, čo do nedele nepatrí, ale akosi zo zvyku to robíme. Napríklad bezmyšlienkovité sledovanie telky. Iste, vyberme si program, ktorý je zaujímavý a prínosný, ale nech nemáme televízor zapnutý len preto, aby v dome niečo „hučalo". Choďme na návštevu alebo niekoho k sebe pozvime. A potom navrhnime spoločnú krátku modlitbu (môžeme si ju pripraviť do mobilu, ak nemáme poruke modlitbovú knihu). Tento mesiac napríklad Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Ak je vo farnosti v nedeľu popoludní nejaká pobožnosť, zúčastnime sa na nej. Vypnime mobil. Na celý deň (už v sobotu večer). Toto je náročná úloha. Lebo čas, ktorý mu venujeme, bude zrazu voľný a nebudeme vedieť, čo s ním. Ale iba tak zistíme, či nie sme už závislí na informáciách, sociálnych sieťach a pod. Tak splníme aj ďalší príkaz žalmistu: „...nebudeš sa klaňať bohu cudziemu" (Ž 81, 10). Ďalší návrh sa asi nestretne s pochopením... Ak vidíš, že sused niečo robí, namiesto toho, aby si naňho poukazoval, že robí, čo sa v nedeľu nesmie, choď mu pomôcť. A po práci mu navrhni niečo, čím nedeľu spolu zasvätíte Bohu. Dožičme si ticho. Pozri sa na svoje prežívanie nedele a sám tvorivo pripoj niečo (niečo navyše), čo bude tvojím osobným svätením Pánovho dňa. Nech tvoja nedeľa skutočne patrí Pánovi.  Přebíráno se svolením autora. Zdroj zamyšlení najdete zde: http://dcza.sk/

 • DĚKANÁTNÍ POUŤ DO ŠTÍPY

    Letošní děkanátní pouť za obnovu rodin a kněžská a řeholní povolání se uskuteční v sobotu 8. 6. ve Štípě.   

 • FILMOVÝ APOŠTOLÁT ZVE NA FILM PŘÍBĚH MARIE

  Srdečně Vás zveme v pondělí 3. června v 18.30 hod. k promítání filmu Příběh Marie v sále pod kostelem sv. Vojtěcha. Vstup volný, občerstvení zajištěno. Skutečný příběh Marie vypráví o dívce, která se naučila normálně žít, ač byla od narození hluchá a slepá. Tento malý zázrak se odehrál ve Francii na konci 19. století. Ze zoufalství nakonec odveze Marii do ústavu Larnay nedaleko Poitiers, kde se řádové sestry starají o neslyšící dívky a mladé ženy. Mladá řádová sestra Marguerite, si i přes skepsi matky představené vezme toto „divoké zvířátko" pod svá ochranná křídla a dělá vše pro to, aby ji vyvedla z hlubin jejího vnitřního vězení a našla cestu jak s ní komunikovat a jak ji naučit žít. Navzdory počátečním nezdarům a překážkám sestra Marguerite ale nakonec uspěje i díky nekonečné trpělivosti, vlastní radostné víře a ochranitelské lásce k mladé Marii. Naučí ji vlastní znakovou řeč založenou na dotycích rukou. Marie Heurtinová se díky tomu později naučí Braillovo písmo, psát na stroji, šít, plést, učila se dějepis, zeměpis a stala se z ní půvabná mladá žena. Její příběh je považován za zázrak.  

 • Farnost fandí hokeji

    Hoši, děkujem!

 • Zamyšlení BŮH S NÁMI (SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE)

  Při čtení biblických textů liturgie slavnosti Nejsvětější Trojice mi přišla na mysl slova svatého Kolumbána z posvátného čtení modlitby hodin čtvrtka sedmého týdne: „Ať se nikdo neodvažuje zkoumat Boží tajemství, čím je, jak je a kdo je. To je nevyslovitelné, neprozkoumatelné a neproniknutelné. Jen prostě pevně věř, že Bůh je takový a takový bude, jaký byl, neboť je neměnitelný Bůh… Hledej tedy nejvyšší poznání ne v rozebírání slov, ale ve zdokonalování dobrého života…“ (Liturgie hodin). Když dnes tedy slavíme tajemství Nejsvětější Trojice, nemáme nad ním příliš spekulovat, ale raději dělejme dvě věci: oslavujme Boha a snažme se být lepšími lidmi. Oslavu Trojice uskutečňujeme například každou modlitbou Sláva Otci… Ať nám dnes mnohokrát zazní v srdci, ale i na rtech. Možná zvláště ve chvílích, kdy nerozumíme všemu, co se kolem nás a ve světě děje (viz k tomu Ž 40, 17). Úsilí být lepšími podporují dnešní čtení, která kupodivu nejsou zaměřena na Boha, ale na člověka – totiž na to, jaké dobro máme z toho, že poznáváme Boha. Mojžíš vyzdvihuje zájem a péči Boha o jeho vyvolený národ (Dt 4, 32–34. 39–40). Žalmista hovoří o blaženosti těch, kdo patří Pánu (Ž 33). Apoštol Pavel připomíná, že jsme dostali Ducha adoptivního synovství, ve kterém voláme: „Abba! Otče!“ (Řím 8, 14–17). A konečně milovaný Ježíš po příkazu učit a křtít ve jménu Nejsvětější Trojice říká, že je s námi po všechny dny až do skončení světa (Mt 28, 16–20). Když takto poznáváme Boha, zjišťujeme, že je vždy s námi, vždy je ochoten vést nás na cestě dobra. Tedy kráčejme s ním.  Přebíráno se svolením autora. Zdroj zamyšlení najdete zde: http://dcza.sk/