Aktuality, Inspirace, Ohlášky, Promluvy

 • Zamyšlení OŽIJÍ SUCHÉ KOSTI? (SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO)

    Původně jsem chtěl v tomto textu vyzvat, abychom toužebně očekávali takové vylití Ducha, jaké zažili apoštolové a později mnozí v dějinách Církve. Avšak poté, co se tento týden stalo, je čas mlčet a konat pokání. Aby ožily suché kosti (Ez 37, 1–14). Aby se tak uskutečnilo toužebně očekávané vylití Ducha možná jinak, než jsem si před týdnem představoval. Myslím si, že úkolem Církve na Slovensku v těchto těžkých dnech je vyhlásit dny pokání, vzájemného odprošení, odpuštění a smíření. Může to udělat každý z nás osobně pro sebe, pro svou rodinu, pro své společenství… Dělání tlustých čar nám nepomůže. Tvářit se najednou jako kamarádi bez pokání je nesmysl. Vyzývat k pokoji bez Boha je volání do prázdna a nebude mít trvalé ovoce. A po dnech pokání se zaměřme na modlitbu za schopnost „obnovit smýšlení, abychom uměli rozeznat, co je Boží vůle, co je dobré, milé a dokonalé“ (srov. Řím 12, 2). Kéž Boží Duch oživí celé údolí suchých kostí, celé Slovensko! Amen.  Přebíráno se svolením autora. Zdroj zamyšlení najdete zde: http://dcza.sk/

 • Svatodušní vigilie

    Přijměte pozvání v sobotu 18. 5. ve 20:00 ke sv. Vojtěchovi na modlitební vigilii k Duchu Svatému.   KEĎ PRÍDE DUCH SVÄTÝ | POD OCHRANOU NAJVYŠŠIEHO 11 – TURÍCE   CSM Hradec 2022, píseň Hymnus k Duchu svatému, Adorare   DUCH PREPUKNI V DÁŽĎ - JANA PALAJOVÁ | Godzone tour 2017   DUCHU SVÄTÝ, SI TU VÍTANÝ - Laura & Jozef Šarišskí | TWC School   Príď Duchu Svätý | olivymusic 2017   RODS - DUCHU BOŽÍ PRÍĎ (OFFICIAL LIVE VIDEO)

 • Farní volejbal

    Máte rádi volejbal? Přijďte porovnat síly s kamarádama, rodičema, nebo naopak svýma dětma, bývalýma vedoucíma, nebo těma současnýma.Zkrátka pojďme se potkat, užít si fajn zápasy a společně strávené odpoledne. Stačí poskládat tým a přihlásit se!Štěpánka, Verča a Marťas

 • ZAMYŠLENÍ JDE O ŽIVOT (SEDMÁ VELIKONOČNÍ NEDĚLE)

    Bez Ducha Svatého si na křesťany můžeme jen hrát. Proto vždy, když ho vzýváme, když toužíme být jím naplněni, obnoveni, oživeni, obnovujeme své rozhodnutí skutečně být křesťany nejen jménem, ale především životem. I proto jde o život… Duch Svatý je ten, který zpřítomňuje vykupitelské dílo Ježíše Krista ve svátostech. Bez Ducha nejsou svátosti. A protože svátosti nám dávají věčný život a posilují jej, skutečně jde o život. Když se tedy v těchto dnech modlíme novénu před slavností Seslání Ducha Svatého, ať to není formalita. Ať je naše modlitba naléhavá a vřelá, ať je očekáváním, že Boží Duch oživí, co odumřelo, že obnoví, co zestárlo, že zocelí, co se zlomilo, že posílí, co zesláblo. Neboť v této novéně nejde o jeho dary, ale o osobu Ducha, který chce v nás a skrze nás jednat v současném světě. Chce v nás žít. Jde o život. Papež Jan Pavel II. se každý den od svého mládí modlil modlitbu k Duchu Svatému. Věděl, že potřebuje jeho přítomnost, jeho vedení, jeho moc, jeho moudrost… Ať se tak děje i v našem životě. Vždyť jde o život. Bez Ducha nemáme život. S Duchem máme život. Nehrajme si na křesťany. Buďme jimi. A k tomu každý den potřebujeme Ducha Svatého.  Přebíráno se svolením autora. Zdroj zamyšlení najdete zde: http://dcza.sk/

 • Spojme se v modlitbě za děti

    Papež František vyhlásil 1. Světový den dětí, který se uskuteční v Římě 25.-26. května a celosvětově na diecézní úrovni. K tomuto dni poslal dětem celého světa taky poselství, které si můžete stáhnout zde.    O. Roman Vlk ve svém Vlčím doupěti k tomuto dni připravil taky v návaznosti na probíhající Rok modlitby modlitební síť s názvem „Děti za děti“, která bude formou novény a začne 16. května. Připravena je k tomu taky modlitební kartička, kterou si můžete Světový den dětí - modlitební kartička   Tuto novénu můžeme od čtvrtka 16. 5. v naší farnosti spojit taky s úmyslem za děti, které právě 26. 5. přistoupí u nás k 1. sv. přijímání a za jejich rodiče a rodiny.   P. Roman Vlk | MODLITEBNÍ SÍŤ - DĚTI ZA DĚTI | Připoj se i ty

 • Zamyšlení MĚJTE ZÁJEM O LIDI! (ŠESTÁ VELIKONOČNÍ NEDĚLE)

    V souvislosti s nastávající slavností Ježíšova nanebevstoupení mi přišla na mysl otázka, o čem bych psal, kdyby měl být toto můj poslední text. Odpověď je naprosto jednoznačná: Mějte zájem o lidi. Nejen o nejbližší v rodině, ale také o sousedy, kolegy, možná náhodně potkané lidi na ulici, v nemocnici či v obchodě. Každý z nich potřebuje slyšet slova o Ježíši, o vykoupení a o věčném životě. Aby nikdo z nich jednou u soudu nežaloval, že jsem mu o Ježíši nic neřekl. Miluji-li Ježíše, tak každodenní svědectví o jeho lásce k nám, o jeho utrpení, smrti a zmrtvýchvstání má být samozřejmou součástí mého života. Pokud je třeba, i slovy. Pryč s individualismem, který se stará jen o vlastní spásu! Křesťan je člověk, který prožívá svou záchranu Ježíšem a touží, aby takovou záchranu prožíval každý kolem něho. Ještě dnes se začni modlit za lidi kolem sebe – aby byli otevření na slovo tvého svědectví. A pros Boha, aby ti poslal tento týden tři lidi, kterým budeš moci říci o tom, jak Ježíš změnil tvůj život. „Byl jsem alkoholik, a Ježíš mě osvobodil.“ „Byl jsem závislý na pornografii, a Ježíš mě očistil.“ „Byl jsem lhostejný vůči Bohu, a Ježíš mi uchvátil srdce.“ „Byl jsem bázlivý, a Ježíš mi dal odvahu.“ „Byl jsem jen formální křesťan, bez vztahu s Bohem, a Ježíš mi proměnil srdce i celý život.“ „Byl jsem nemocný, a Ježíš mě uzdravil.“ „Byl jsem arogantní a drzý, a Ježíš mi vložil do srdce i do úst laskavost.“ „Jsem nemocný a zoufal jsem si, a Ježíš mi ukázal smysl mého utrpení.“ „Rozpadalo se mi manželství, a Ježíš nás znovu spojil.“ „Zkrachoval jsem v podnikání, a Ježíš mi ukázal novou a lepší cestu.“ Co pro tebe udělal Ježíš? Pověz o tom někomu. Bůh ti ty tři lidi pošle, pokud o to poprosíš. On bere naše prosby vážně a rád je plní. Církev v naší diecézi zahyne, budeme-li mlčet.  Přebíráno se svolením autora. Zdroj zamyšlení najdete zde: http://dcza.sk/

 • Novéna k Duchu Svatému

    Novénu k Duchu Svatém se modlíme od pátku po Nanebevstoupení Páně. Najdete ji i se zamyšlením na každý den např. na webu o Vojtěcha Kodeta zde: https://vojtechkodet.cz/modlitby/k-duchu-svatemu/svatodusni-novena   Novéna ke stažení zde: Duch sv.novena A5   K tomu se nabízí možnost se ji modlit i s pomocí mobilní aplikace. Např. v aplikaci iZIDOOR ji najdete mezi základními modlitbami.   Pokud si ji chcete každý den propojit s nějakou písní chval, tak je najdete zde: http://hudba.signaly.cz/   Veni Creator Spiritus – Gregorian chant   Adorare Hymnus k Duchu svatém (Žďár 2012)   Martin Smith - Come Holy Spirit | Přijď Duchu svatý   Crowder - Ghost | cz titulky   Natalie Grant - Always There | Pořád jsi mi nablízku   CHARIZMY DUCHA SVÄTÉHO - o.Ondrej Chrvala    Pavla Petrášková: Charismata jsou dary Ducha svatého ke službě | Missio interview

 • POUTNÍ MÁJOVÁ POBOŽNOST DO HALENKOVIC

    Objevte nové krásné místo Stromovou kapli sepjatých dlaní, které zve k pouti a modlitbě. Rádi byste na venkovní májovou pobožnost jeli a nemáte se jak dostat? Nahlaste se v zákristii. Prosíme o zasání i řidiče, kteří by byli ochotní někoho svézt.

 • FILMOVÝ APOŠTOLÁT ZVE NA FILM POCHYBY

    Srdečně Vás zveme v pondělí 6. května v 18.30 hod. k promítání filmu Pochyby v sále pod kostelem sv. Vojtěcha. Vstup volný, občerstvení zajištěno. Píše se rok 1964. Charismatický duchovní Flynn (Philip Seymour Hoffman) se pokouší alespoň trochu uvolnit přísná pravidla církevní školy sv.Mikuláše v Bronxu, na jejichž dodržování železnou rukou dohlíží sestra Aloysius Beauvierová (Meryl Streep), tamní přísná a tvrdá ředitelka. Komunitou zmítají prudké politické změny, na školu byl přijat první černošský student Donald Miller. Když se ale mladá a nevinná sestra James (Amy Adams) podělí se sestrou Aloysius o své obavy, že otec Flynn věnuje Donaldovi až příliš osobní péči, pustí se ředitelka do odhodlaného boje, jehož výsledkem by mělo být odhalení pravdy a vykázání kněze ze školy. Aniž by kromě své morální jistoty měla jediný důkaz, rozhodne se, že s ním poměří sílu svého přesvědčení v osobním souboji, který může mít katastrofální důsledky pro celou školu.

 • Zamyšlení PEVNÉ SPOJENÍ (PÁTÁ VELIKONOČNÍ NEDĚLE)

    Ratolest musí být spojena s kmenem a čerpat z něho, aby mohla žít a přinášet ovoce. Nejen žít, ale také přinášet ovoce. Obojí je důležité. Jinak ji odříznou, nechají uschnout a hodí do ohně. Tak je tomu s každým z nás. Křtem jsme byli naroubováni na pravý vinný kmen, kterým je Kristus. Životem víry z něho čerpáme vše potřebné, abychom nezahynuli v tomto světě. Duch Svatý nás zahrnuje svými dary. A Otec čeká ovoce. Jaké? „Láska, radost pokoj, shovívavost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost, zdrženlivost“ (Gal 5, 22-23). Přijímáme-li dary Ducha, ale nepřinášíme ovoce, hrozí nám odříznutí a vhození na oheň. Jako příklad přinášení ovoce si všimněme Šavla v prvním čtení. Když přišel do Jeruzaléma a díky Barnabášovi se dostal k apoštolům, hned začal ohlašovat Ježíše jako Mesiáše. Nenechával si poznání Ježíše pro sebe, ale chtěl, aby každý kolem něho věděl a věřil, že v nikom jiném není spásy (viz Sk 4, 12). Přinášel ovoce. Zřejmě jeho horlivost neuměla strávit ani jeruzalémská církev, neboť když zjistili, že ho chtějí zabít, bez okolků ho poslali co nejdál - až domů do Tarsu. Tento vůči Šavlovi možná tvrdý krok však přinesl ovoce – klid pro Církev, její upevňování, život v bázni před Pánem a růst v útěše Ducha (viz Sk 9, 31). Ovoce Ducha, které apoštol Pavel zmiňuje v Listě Galaťanům, je velmi dobrým návodem k poznání, zda můj život je skutečně život v Duchu, podle Božích plánů a požadavků. Dnes je totiž mnoho křesťanů (možná se stačí podívat v blízké rodině), kteří šíří kolem sebe zlobu, aroganci, agresivitu, nepravdu, nenávist… Nezvítězíme, pokud se jim přizpůsobíme, přijmeme-li jejich způsob boje. Naším způsobem boje je zůstat pevně spojen s Kristem, dennodenně z něho čerpat a přinášet zmiňované ovoce. Pokud se totiž budeme mezi sebou kousat a žrát, tak podle Pavlových slov musíme dát pozor, abychom se navzájem nezničili… (viz Gal 5, 15). Zkontroluj dnes své spojení s Kristem. Zda je pevné (často posilované modlitbou, čtením Písma a přijímáním Eucharistie), dobře očištěné (například svátostí smíření nebo dokonalou lítostí). Zda v tobě proudí Kristova míza – Duch Svatý. A jaké je tvé ovoce – to nejlépe zjistíš tak, že se zeptáš nejbližších, jestli vidí na tobě zmiňovaných devět plodů ovoce Ducha.  Přebíráno se svolením autora. Zdroj zamyšlení najdete zde: http://dcza.sk/