Aktuality, Inspirace, Ohlášky, Promluvy

 • Nedělní kázání pro děti i s novou soutěží – P. Roman Vlk

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 26.6.2021

    Evangelium  (Mk 5,21-43) Ježíš se vrátil lodí na druhý břeh a už se kolem něho shromáždil velký zástup. Když byl ještě na břehu moře, přišel k němu jeden z představených synagogy, jmenoval se Jairos. Jak ho uviděl, padl mu k nohám a snažně ho prosil: „Moje dceruška umírá. Pojď, vlož na ni ruce, aby byla zachráněna a žila.“ Ježíš s ním odešel. Velký zástup šel za ním a tlačili se na něj. Byla tam jedna žena, která dvanáct let trpěla krvácením, mnoho zkusila u mnoha lékařů a celý svůj majetek vynaložila na léčení, ale nic jí nepomohlo, spíše jí bylo čím dál hůř. Když slyšela o Ježíšovi, šla v zástupu lidí a zezadu se dotkla jeho šatu. Řekla si totiž: „Jestli se dotknu třeba jen jeho šatů, budu uzdravena.“ A hned jí přestalo krvácení a pocítila na těle, že je ze svého neduhu vyléčena. Ježíš ihned v sobě poznal, že z něho vyšla (zázračná) moc. Obrátil se proto v zástupu a zeptal se: „Kdo se to dotkl mých šatů?“ Jeho učedníci mu odpověděli: „Vidíš přece, jak se lidé na tebe tlačí, a ptáš se: Kdo se mě to dotkl!“ Ale Ježíš se rozhlížel, aby uviděl tu, která to udělala. Tu přišla ta žena, celá ustrašená a rozechvěná – věděla dobře, co se s ní stalo – padla před ním na zem a pověděla mu celou pravdu. On jí na to řekl: „Dcero, tvá víra tě zachránila. Jdi v pokoji a buď zdráva, (zbavena) svého neduhu!“ Zatímco ještě mluvil, přišli lidé) (z domu představeného synagogy se zprávou: „Tvá dcera umřela. Proč ještě Mistra obtěžuješ?“ Ježíš zaslechl, co se tu mluvilo, a řekl představenému synagogy: „Neboj se, jen věř!“ Nedovolil nikomu, aby šel s ním, jenom Petrovi, Jakubovi a jeho bratru Janovi. Přišli k tomu představeného synagogy a viděli tam rozruch, (lidi), jak pláčou a velmi naříkají. Vešel dovnitř a řekl jim: „Proč jste tak rozrušeni a pláčete? Dítě neumřelo, jenom spí.“ Posmívali se mu. On však všechny vykázal ven, vzal s sebou otce dítěte i matku a své společníky a šel (do světnice), kde dítě leželo. Vzal ji za ruku a řekl: „Talitha kum!“, to znamená: „Děvče, říkám ti, vstaň!“ Děvče ihned vstalo a chodilo – bylo jí dvanáct let. (Lidé) byli úžasem jako bez sebe. (Ježíš) jim přísně přikázal, že se to nikdo nesmí dovědět, a řekl jim, aby jí dali jíst.   Nedělní kázání pro děti | NIC NENÍ ZTRACENO | P. Roman Vlk   Soutěž z Vlčího doupěte 29     SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: https://vlcidoupe.cz ESHOP: https://vlcidoupe.cz/obchod INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030

 • ZAMYŠLENÍ NA 13. NEDĚLI V MEZIDOBÍ: NADĚJE NA SMRT

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 26.6.2021

    "Smrt přišla na svět ze závisti ďábla" (Mdr 2, 24). Hle, to je odpověď na základní otázku lidstva: "Odkud je zlo ve světě?" Byli jsme stvořeni pro neporušitelnost, k Božímu obrazu, říká Kniha moudrosti v dnešním čtení. Ale když dědičný hřích způsobil naši smrt, Bůh ji použil jako lék: smrt nás zachraňuje od věčného života v porouchané přírodě, ve vadném těle, v porouchané společnosti. Proto mě děsí zprávy o genovém inženýrství, které hledá cesty, jak oddálit stárnutí. Vážně někdo chce, abychom žili 200, 300 či 500 let? Vážně se mám tak dlouho zmáhat se svými selháními, kterých je mnohem více než úspěchů? Ježíš v dnešním evangeliu dokazuje, že je Vládce - má moc i nad smrtí. I nad nemocí, jak to vidíme v příběhu ženy trpící krvotokem. A přece nikomu nenabízí možnost žít staletí. Neboť Ježíš ví, že pro nás je mnohem důležitější přejít do věčného života, kde "už nebude smrti ani žalu; ani nářku ani bolesti více nebude "(Zj 21, 4). Podobně můžeme vnímat i slova žalmisty z 30. žalmu. Slaví Boha za vysvobození "z říše zesnulých", za to, že "nesestoupil do hrobu". Tyto vyjádření můžeme vnímat z pohledu věčnosti - radovat se, že Bůh má pro nás "věčné" řešení, vyjádřené slovy: "Můj nářek jsi obrátil na tanec" (v. 12a). Dnešní neděli tak můžeme využít jako přípravu na radostné očekávání své smrti. Zdá se ti toto slovní spojení - radostné očekávání smrti - nepřirozené? Začni se na to dívat očima víry a zjistíš, že nic krásnějšího, radostněji tě nečeká - vrátíš se domů k Otci. Co lepšího se ti může stát? Jednou budeme šťastní tančit se svým Bohem! To je nabídka, která nesmírně převyšuje možnosti jakékoliv genového inženýrství… Doufám, že zemřu. Že pak budu tančit. Přebíráno se svolením autora. Zdroj zamyšlení najdete zde: http://dcza.sk/

 • Diecézní charita Brno vyhlašuje sbírku na pomoc lidem zasaženým tornádem

    Většina z nás bychom rádi nějak pomohli lidem postiženým včerejším tornádem na Hodonínsku a Břeclavsku. Co se týče materiální pomoci, budeme čekat na požadavky přes Charitu, abychom zajistili to nejpotřebnější v dané oblasti. Kdo by však rád podpořil finančně, v našem kostele bude kasička na tento účel a zde bude možné vhazovat peníze, které najednou odešleme.   Další možnost je  zaslat peníze na účet Diecézní charity Brno, která zřídila účet pro sbírku na tuto zasaženou oblast.   číslo účtu: 4211325188/6800 variabilní symbol: 2002   pro mezinárodní platby: IBAN CZ36 6800 0000 0042 1132 5188 SWIFT / BIC VBOE CZ 2XXXX   Přispět je možné také formou DMS na číslo: 87 777 ve tvaru DMS DCHB 30, 60, 90 nebo trvala DMS TRV DCHB 30, 60, 90   Vice informací o možnosti konkrétní pomoci a stavu účtu na webu: https://dchb.charita.cz/pomoc-po-tornadu/

 • Tipy na prázdninové ubytování v církevních zařízeních

    Prázdniny jsou za dveřmi, a tak jestli hledáte vhodné místo k přespání, mohou posloužit následující tipy na výlety a ubytování. Víte o tom, že existuje web Církevní turistika, kde je i mapa, která vám pomůže ukázat možnosti ubytování v některých církevních zařízeních?   Další tipy např. na ubytování v Praze: Hostel u sv. Ludmily https://www.kdm.cz/cs/hostel/obecne-informace/ Kapucíni Loreta https://kapucinat.kapucini.cz/subdom/kapucinat/index.php/cz/8-ubytovani   Ubytování v Olomouci: Kněžský seminář https://www.kolejeaks.cz/dalsi-sluzby/ubytovani-na-leto/ Penzion – Tõde https://www.sestrynp.cz/cs/clanek-penzion   Sv. Jan pod Skalou https://www.svatojanskakolej.cz/ubytovani-stravovani-pronajem-prostor/   Přehled klášterů, kde se dá ubytovat: https://www.rehole.cz/cs/pohostinnost https://www.bcb.cz/wp-content/uploads/2018/03/Pobyty-v-kl%C3%A1%C5%A1terech.pdf   Máte i vy nějakou dobrou zkušenost z vašich cest? Napište na farní email, rád doplním odkaz.   Nakoukněte do klášterní kavárny v Olomouci    A dvě zajímavosti z Olomouce na závěr:  Kavárna občerstvuje tělo i ducha Penzion olomouckých řeholnic je Stavbou roku.

 • Dny lidí dobré vůle 4. – 5. 7. na Velehradě

    Velehrad každoročně ožívá 4. – 5. 7. národní poutí ke sv. Cyrilu a Metodějovi. Její součástí jsou také Dny lidí dobré vůle, letos již po 22. Pořadatelé prozradili, že kromě poděkování všem nejen v první linii, kteří stále bojují proti covidové pandemii velehradské oslavy připomenou rok sv. Josefa, 170. výročí narození Antonína Cyrila Stojana a 100. výročí jeho jmenování olomouckým arcibiskupem. Součástí je i příprava k 1100. výročí úmrtí sv. Ludmily, patronky rodin a první české světice. A jak se dotknou současná opatření také těchto oslav? „Samozřejmě záleží na vývoji koronavirové pandemie a s ní souvisejícím vládním opatřením, nicméně pokud se situace nezhorší, počítáme, že Večer lidí dobré vůle letos navštíví povolených pět tisíc lidí. Poutní mše svatá 5. července se může konat dle rozhodnutí Nejvyššího správního soudu bez omezení,“ uvedl tajemník Dnů lidí dobré vůle Josef Kořenek. Z bohatého programu si můžete vybrat díky webu akce. Mezi nejznámější z programu jistě patří Večer lidí dobré vůle vždy v předvečer hlavního svátku 4. 7. Pokud se nevypravíte osobně, můžete sledovat přímý přenos slavnostního večera ve 20.00 na ČT 2 a Českém rozhlase. Účinkující: Petra a Rafael Alvárezovi + jejich synové Francisco a Josue Václav Hudeček, Marek Pavlica David Deyl Jiří Pavlica, Alice Holubová a Hradišťan Antikvartet Dušana Vančury Dětský sbor Střípky Dětský pěvecký sbor Českého rozhlasu Jiří Pospíchal and Slovácký komorní orchestr a členové Filharmonie B. Martinů Zlín Dirigent Stanislav Vavřínek Večerem provází: Marcela Augustová a Jiří Václavek   David Deyl - Naděje se vrátí (Official Music Video)   Své pevné místo si našlo i pódium za areálem ZŠ s názvem Mladí fandí Velehradu. Program začíná od 15:00 a letos jej připravuje nadační fond Credo, Společenství worship Brno, Projekt ON Valašské Klobouky. Dále vystoupí MEDICINAULICI Kamila Polonyová Honza Grebík Lubo Baum se skupinou Improve Yourself Parkourové workshopy a soutěže.   Kamča&Dan - Nad našú Hošťálkovú (Official)   Od 21:00 naváže na Večer lidí dobré vůle Worship nights, kterou má v režii Projekt Godzone. Ti se rozhodli na SLovensku udělat Worship nights – živé modlitební večery. Co je k tomu vede? „Toužíme, aby pravá podstata naší chvály bylo v tom, že Boha chválíme více za to, že je než za to, co dělá. To jediné, proč se chceme setkat, je znovu se spolu sjednotit, uctívat a oslavovat našeho Boha.“   GODZONE WORSHIP NIGHTS 2021| vízia modlitebného stretnutia   Vstup na tento večer je sice zdarma, ale s ohledem na omezení kvůli epidemii je potřeba se zaregistrovat. Takže pokud máte již po dlouhé době chuť společně chválit Boha, tak neváhejte. Velehradské Dny lidí dobré vůle jako jediné v ČR budou hostit 4. 7. od 21:00 GDZN tým, Espé, Janku Zubajovou, Augustína, o. Janko Buce a o. Jožku Mihoka.     ESPÉ - NA KRÍDLACH LÁSKY | Godzone Tour 2019     Mše svaté v bazilice:   Neděle 4. 7. 7:00 10:00 21:00 – 23:00 adorace 23:00   Pondělí 5. 7. 6:30       Celebruje duchovní správce farnosti 7:30       Hlavní celebrant, provinciál Tovaryšstva Ježíšova 8:30       Celebrují novokněží České republiky 15:00     Řeckokatolická liturgie - Mons. Ladislav Hučko, apoštolský exarcha v ČR     Nádvoří před bazilikou 5. 7. 10:30    Slavnostní poutní mše svatá               Hlavní celebrant: Dominik kardinál Duka OP, arcibiskup pražský               Kazatel: Mons. Vojtěch Cikrlea, biskup brněnský

 • Prožijte s námi zakončení školního roku již tento pátek

    Přijměte pozvání od vedoucích TOMu na zakončení školního roku v pátek 25. 6. Pozor, mše svatá začne již v 17.00, rozloučíme se při ní s Želvou Loudalkou. Pak bude následovat program plný her a soutěží na hřišti za kostelem s opékáním. Těšíme se na rodiče, prarodiče, celou farnost.

 • Nedělní kázání pro děti | NEZAPOMEŇ | P. Roman Vlk

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 19.6.2021

  Evangelium (Mk 4,35-41) Jednoho dne večer vybídl Ježíš své učedníky: „Přeplavme se na druhý břeh!“ Rozpustili tedy zástup a vzali (Ježíše) s sebou, tak jak byl na lodi. Také jiné lodi jely s ním. Tu se strhla velká větrná bouře. Vlny dorážely na loď, a ta se už plnila vodou. On však ležel na zádi lodi na polštáři a spal. Vzbudili ho a řekli mu: „Mistře, je ti jedno, že hyneme?“ Probudil se, pohrozil větru a poručil moři: „Mlč! Buď zticha!“ A vítr ustal a zavládlo úplné ticho. Jim pak řekl: „Proč se bojíte? Pořád ještě nemáte víru?“ Padla na ně bázeň, veliká bázeň, a říkali se mezi sebou: „Kdo to asi je, že ho poslouchá i vítr a moře?“   Nedělní kázání pro děti | NEZAPOMEŇ | P. Roman Vlk   SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: https://vlcidoupe.cz ESHOP: https://vlcidoupe.cz/obchod INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030

 • ZAMYŠLENÍ NA 12. NEDĚLI V MEZIDOBÍ: VLÁDCE

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 19.6.2021

  Dopisy Božím domácím (viz Mt 10, 24) Vládce. Svrchovaný vládce. Možná si pod těmito slovy představíme totalitní vůdce či absolutistické panovníky 18. a 19. století. Ale ti nejsou vhodným příkladem, pokud chceme mluvit o Vládci, kterým je Bůh. Každý pozemský vládce je totiž v pokušení svou moc zneužít a využít. Ale ne tak Bůh. V knize Job Bůh oznamuje svou vládu - určil moři hranice a zakázal mu jít dál. Který pozemský panovník by to dokázal? Jen tak, slovem? Ve 107. žalmu slyšíme o výpravách lidí na velké moře. Když se dostali do soužení a úzkostí, "volali k Hospodinu a on je vysvobodil" (v. 28). Kdo rozumný by v takové chvíli volal ke svému prezidentovi či veliteli armády? Nikdo. V situacích největšího ohrožení života voláme nejprve k Tomu, který má moc vysvobodit nás. I když na to často použije jiné lidi. A Ježíš v evangeliu? "…pohrozil větru a řekl moři: ‚Mlč, utiš se!‘ Vítr přestal a nastalo velké ticho" (Mk 4, 39). Vládce v celé své moci… Co mě však udivuje ještě víc než samotná moc našeho Vládce (jak je dobře, že jsme na jeho straně, neboť Bůh je hrozný protivník), je něco jiného. Bůh je přítomen. Když na něj volám, nemusím používat telefon (ačkoli Bůh má telefonní číslo - Jer 33,3), nemusím čekat, až překoná nějakou vzdálenost, která nás odděluje, nebo čekat, než přijdu na řadu mezi ostatními prosebníky. Ne, Bůh je tu pro mě. Stejně i pro tebe. K Bohu můžeme volat vždy, v každé situaci, v každém čase. A s důvěrou, že nás vyslyší, protože je svrchovaný Vládce. Zkus se na toto téma pomodlit 40. žalm. Nebo ten dnešní, 107. Čtyřikrát se v něm opakuje verš, který jsem uvedl výše: "V soužení volali k Hospodinu a on je vysvobodil z úzkostí" (v. 6, 13, 19, 28). Byli to lidé víry. Nacvičuj si takové volání v drobných událostech všedního dne. Když pak přijde úzkost či soužení, tvé volání bude automatické, protože budeš mít zkušenost, že tvůj Bůh je Vládce a je vždy přítomen. U tebe. Přebíráno se svolením autora. Zdroj zamyšlení najdete zde: http://dcza.sk/

 • Tip na duchovní obnovy s P. Eliasem Vellou a Vojtěchem Kodetem

  Přijměte dvě pozvánky na duchovní obnovy.   Jedna je díky nemožnosti cestování P. Eliase Velly online a to od úterý 29. června do pátku 2. července jako příprava na slavnost našich patronů víry svatých Cyrila a Metoděje. Jedná se o večerní seminář a celodenní duchovní cvičení v Koclířově s tématem: Obnov naši víru – obnov naši naději. Více informací najdete zde: http://kontemplativniseminare.cz/akce/     A na druhou se můžete vypravit třeba jen na část do nádherného poutního areálu na Svatém Antonínku v Blatnici pod Svatým Antonínkem. Přednášející P. Vojtěch Kodet, O.Carm. 1. července 2021 – 4. července 2021 Více informací zde: https://www.antoninek.cz/clanek.php?id=532         Pokud nemžete v tuto dobu, vyberte si z dalších nabízených poutí nebo si zde zajeďte načerpat mimo nabízené akce jen tak pro povzbuzení.  

 • Nedělní kázání pro děti i s novou soutěží – P. Roman Vlk

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 12.6.2021

    Evangelium (Mk 4,26-34) Ježíš řekl zástupu: "Boží království je podobné člověku, který zaseje do země semeno; ať spí, nebo je vzhůru, ve dne i v noci, semeno klíčí a roste, on ani neví jak. Země sama od sebe přináší plody: napřed stéblo, potom klas, pak zralé zrno v klasu. Když pak se ukáže zralý plod, hned (člověk) vezme srp, protože nastaly žně." Řekl také: "K čemu přirovnáme Boží království nebo jakým podobenstvím ho znázorníme? Je jako hořčičné zrnko: Když se zasévá do země, je menší než všechna semena na zemi, ale když je zaseto, vzejde a přerůstá všechny jiné zahradní rostliny; vyžene tak velké větve, že ptáci mohou hnízdit v jeho stínu." Mnoha takovými podobenstvími jim hlásal (Boží) slovo, jak to mohli pochopit. Bez podobenství k nim nemluvil. Když však byl se svými učedníky sám, všechno vysvětloval.   Nedělní kázání pro děti | TRPělivost | P. Roman Vlk   Soutěž z Vlčího doupěte 27   SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: https://vlcidoupe.cz ESHOP: https://vlcidoupe.cz/obchod INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030