Aktuality, Inspirace, Ohlášky, Promluvy

 • ZAMYŠLENÍ NA 6. NEDĚLI V MEZIDOBÍ: OHEŇ NA CESTU

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 12.2.2022

  Proč je důležité věřit, že Ježíš vstal z mrtvých? Nejen důležité, ale nejdůležitější? "Pokud Kristus nevstal, vaše víra je marná a stále jste ve svých hříších," odpovídá svatý Pavel (1Kor 15,17). Pokud nebylo zmrtvýchvstání, tak není ani odpuštění hříchů. Není smíření s Bohem. Není pokoj v srdcích lidí... Nepokoje po celém světě mimo jiné hovoří o tom, že mnozí pokřtění přestali žít podle víry. Víra se pro mnohé stala jen zvykem. V neděli hodinu Bohu, ostatní hodiny týdne pro mě. V lepším případě je Bůh jeden ze zájmů pokřtěného – stejně jako fandění olympionikům (což vůbec není špatné; ale modlíš se za všechny ty, co se snaží získat pozemské vavříny, aby usilovali i o ty věčné?) či sezení u piva nebo čtení bulváru. Jen z pohledu zmrtvýchvstání můžeme vnímat ostatní biblické texty této neděle s nadějí. Mluví o dvou cestách. Jen o dvou! I když téměř ve všem v Církvi platí i-i, na konci platí buď-nebo. Nyní jsme v Církvi i světci, i hříšníci; potřebujeme milost, ale ta předpokládá i přirozenost, žijeme ve víře a používáme také rozum, máme tělo i duši… Ale na konci bude buď nebe, nebo peklo. A co bude konkrétně mým údělem, závisí jen a jen na mě. Na tom, zda si nyní vyberu kráčení se zmrtvýchvstalým Kristem, nebo kráčení s pomíjejícím se světem, závisí to, zda si na konci vyberu nebe nebo peklo. Ne Bůh mě pošle tam či onam. On jen bude (tak, jak to dělá celý můj život) respektovat mé rozhodnutí. Svatý Augustin k tomu řekl: „Nemůže špatně umřít, kdo dobře žil. Ale sotva umírá dobře, kdo žil špatně." Když zvu lidi ke společnému kráčení v rámci synodu, nejednou se zamýšlím, jestli někteří z nich věří ve zmrtvýchvstání. Nezanedbali jsme v Církvi hlásat každému a v každé době, že Ježíš vstal z mrtvých? Kolik jsem už v životě slyšel kázání o prázdném hrobě. Ale jak málo bylo o tom, že Ježíš žije! Ale ohlašovat Ježíšovo vítězství není úkol jen pro kněze. Neboť jejich prvořadý úkol je slavit svátosti s lidmi a pro lidi, kteří věří ve zmrtvýchvstání a žijí s živým Ježíšem. Ohlašovat, že Ježíš žije, je úkol každého, kdo se s Ježíšem setkal. Moje a doufám, že i tvoje - pokud ses s Ježíšem setkal. Při prvním setkání naší skupiny na téma synodu padla otázka, že proč bychom měli spolu kráčet. Odpověď je ukryta ve víře v Ježíše, ve víře v jeho zmrtvýchvstání. Tou jsme se stali (křtem) členy Boží rodiny, Kristovým tajemným tělem. Nejsme ponecháni každý sám na sebe, ale jsme pospojováni, abychom jako jedno tělo kráčeli k věčnosti. Po zemi! V každodenním životě. Ohlas tento týden někomu radostnou zvěst: Ježíš vstal z mrtvých a žije! Vůbec to nemusí být někomu cizímu, na ulici. Možná to potřebuje slyšet tvůj syn, možná kněz ve tvé farnosti, možná tvoje máma… Neboj se, radostná zvěst bude působit, i když ty možná sklidíš výsměch či nechápavý pohled…

 • NA SV. VALENTÝNA ZAČNE 16. ROČNÍK NÁRODNÍHO TÝDNE MANŽELSTVÍ

  V týdnu od 14. do 20. 2. 2022 proběhne v rámci NTM po celé České republice více než 60 akcí. Přednášky, valentýnské venkovní stezky pro páry, desítky kurzů pro manželské páry, setkání pro ty, kdo se na manželství teprve připravují, valentýnské poutě, obnovy manželských slibů, instalace výstavy názor dětí na téma láska a vztah mezi rodiči a mnoho dalších off-line i online akcí je možné najít na webu www.tydenmanzelstvi.cz Letošní ročník nese motto Ztráty a nálezy a proběhne pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou NTM udělil ministr Ing. Marian Jurečka. „Motto letošního NTM nese mnoho významů. Často říkám, že dokonalé manželství je vztah dvou nedokonalých lidí, kteří to spolu nevzdali.“, řekl k mottu NTM jeho koordinátor Petr Adame. „V každém dlouhodobém vztahu jsou věci, které ztrácíme, ale mnoho zase dostáváme nebo objevujeme. Opravdu hluboký vztah vzniká jen tam, kde se milujeme i přesto, že jsme ztratili mnoho iluzí o sobě nebo o našem partnerovi a našli cestu, jak žít s našimi odlišnostmi. Mnoho vztahů dnes umírá na přemrštěná očekávání, která ale nejsou vyvážená ochotou přiznat si i vlastní nedokonalosti nebo odpustit. Proto chceme během týdne manželství lidi inspirovat, jak ze svého manželství udělat lepší nebo obnovit to, co se časem ve vztahu vytratilo.“ Manželství je v české společnosti i přes nárůst rozvodů a nesezdaných soužití stále suverénně nejvíce preferovanou formou soužití. Podle výzkumu Rodina 2019 byl i mezi mladými lidmi ve věku od 18 do 30 let podíl těch, kteří by chtěli žít po celý život bez partnera, velmi nízký (necelých 8 % u mužů, 6 % u žen). Všechny sledované generace by chtěly žít nejlépe v jednom manželství po celý život (nejmladší do 30 let muži 52 %, ženy 57 %, generace šedesátníků v době uvedeného šetření po 60 %). Vezmeme-li do úvahy i opakované manželství, pak by celkově tuto instituci preferovaly přibližně dvě třetiny mladých do 30 let, mezi šedesátníky pak více než čtyři pětiny. Dlouhodobě také roste podíl rozvedených, kteří znovu vstupují do manželství. Národní týden manželství vznikl v roce 1996 ve Velké Británii, v roce 2007 se poprvé konal v ČR a v současné době se připravuje ve více než dvaceti dalších zemích světa. Cílem akce je posílit vztahy v manželství a zvýraznit potřebu zabývat se otázkou vztahových dovedností jako předpokladů dobrého manželství a též motivovat laickou a odbornou veřejnost, média i veřejně známé osobnosti, aby alespoň jednou za rok podpořili důležitost manželství. Kromě ČR se k iniciativě připojily další země, např. Austrálie, Belgie, Irská republika, Maďarsko, Německo, Nizozemí, Rumunsko, Slovensko, Severní Irsko, Švýcarsko, Polsko a USA.  Partnery NTM v ČR jsou Síť mateřských center, Společnost pro podporu rodiny, Etické fórum ČR, Asociace manželských poradců, nakladatelství Návrat domů, ACET, Českomoravská asociace Klubů dvojčat a vícerčat, Asociace center pro rodinu a další organizace. Svou podporu iniciativě vyjádřila i Česká evangelikální aliance a Ekumenická rada církví.   Přednáška o. biskup Jozef Haľko Ježišove dotyky: DOTYK SVOKRY https://www.soundtier.com/biskup-jozef-halko/svokkr  

 • Večer chval s Projektem On

  Naše farnost hostí konferenci Poslaný chválit, která je určena pro vedoucí chval, pro ty, kteří se na nich hudebně či technicky podílejí, nebo pro ty, kteří chtějí se službou chval začít. Cílem je spojit se ve společné modlitbě a formaci, abychom skrze službu chval přinášeli trvalé ovoce ve společenství církve. Toužíme po tom, aby společná modlitba, sdílení a formace bylo tím, co nás spojuje. Chceme budovat chválu jako prostředek společného růstu a zároveň vstupovat do hloubky uctívání. Zatímco konference je možné se účastnit jen na základě přihlášení, večerní program je otevřen pro všechny. Přijměte pozvání na mši svatou v sobotu 19. 2. od 17:00. Po ní bude následovat Večer chval, který tentokrát povede kapela Gedeon z Projektu On z Valašských Klobouk a slovem bude sloužit Matej Kurbel z projektu Ezechiel.   Se Zástupy andělů - Gedeon [Projekt ON]   Projekt ON otevřené setkání 11.2.    Worship Night: Matej Kurbel - Zatiahni na hlbinu 18.5. 2021

 • Zamyšlení Mons. Bohumíra Vitáska ke dni nemocných

  Foto: Svatý otec na návštěvě římské nemocnice "Gemelli" (Vatican Media)   Biskupský delegát pro pastoraci nemocných Mons. Bohumír Vitásek připravil zamyšlení k oslavě nadcházejícího XXX. Světového dne nemocných, který připadá na pátek 11. února 2022. Zdroj: ado.cz  Zamyšlení P. Bohumíra Vitáska ke dni nemocných Poselství Svatého otce ke 30. světovému dni nemocných najdete zde.

 • P. Roman Vlk - UŽ VÍM - Za koho se budeme modlit v modlitební síti?

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 5.2.2022

  Otázky: 1. Jak se loví lidi? 2. Za koho se budeme modlit v modlitební síti? 3. Soutěž   Evangelium ( Lk 5,1-11) Když Ježíš stál u Genezaretského jezera, lidé se na něho tlačili, aby slyšeli Boží slovo. Tu spatřil u břehu stát dvě lodě. Rybáři z nich vystoupili a prali sítě. Vstoupil na jednu z těch lodí, která patřila Šimonovi, a požádal ho, aby trochu odrazil od břehu. Posadil se a z lodi učil zástupy. Když přestal mluvit, řekl Šimonovi: „Zajeď na hlubinu a spusťte sítě k lovení!“ Šimon mu odpověděl: „Mistře, celou noc jsme se lopotili, a nic jsme nechytili. Ale na tvé slovo spustím sítě.“ Když to udělali, zahrnuli veliké množství ryb, že se jim sítě téměř trhaly. Dali znamení společníkům v druhé lodi, aby jim přišli na pomoc, a ti přijeli. Naplnili obě lodě, až se potápěly. Když to Šimon Petr viděl, padl Ježíšovi k nohám a řekl: „Pane, odejdi ode mě: jsem člověk hříšný!“ Zmocnil se ho totiž úžas – a také všech jeho společníků – nad tím lovem ryb, které chytili; stejně i Zebedeových synů Jakuba a Jana, kteří byli Šimonovými druhy. Ježíš řekl Šimonovi: „Neboj se! Od nynějška budeš lovit lidi.“ Přirazili s loďmi k zemi, nechali všeho a šli za ním.   P. Roman Vlk | UŽ VÍM | Za koho se budeme modlit v modlitební síti?     Pokud máte nějakou otázku, můžete nám ji poslat na email vlcidoupe7@gmail.com nebo prostřednictvím aplikace Vlčí doupě.   SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: https://vlcidoupe.cz ESHOP: https://vlcidoupe.cz/obchod INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030

 • ZAMYŠLENÍ NA 5. NEDĚLI V MEZIDOBÍ: HRÁT

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 5.2.2022

  Kráčet společně (Syn hodos)   Když jsem byl druhák na základní škole, moji rodiče chtěli, abych chodil do hudební školy na klavír. Ale nepřijali mě. Po pokusu zazpívat nějakou písničku o mně prohlásili, že nemám hudební sluch. Po letech na gymnáziu náš profesor francouzštiny dostal stranický úkol založit pěvecký sbor. A tak na konci jedné hodiny nám oznámil, že vzniká sbor a na první nácvik po vyučování přijdou ti a ti. Jelikož zaznělo i mé jméno, tak jsem se ozval (byl to skvělý člověk, neměli jsme problém komunikovat s ním, ačkoli byl už v důchodovém věku), že neumím zpívat. On zareagoval: „Hlas máš dobrý a zpívat tě naučím.“ Naučil. V dnešním žalmu se mluví o hraní Bohu před tváří andělů, o opěvování Pánových cest. Dovedeš si představit, že si před tváří andělů sedneš ke klavíru a budeš hrát Bohu? Nebo chytíš kytaru a budeš brnkat a opěvovat Pánovy cesty? Určitě ne, vždyť i nejlepší virtuosi by asi měli bázeň hrát takovému vznešenému publiku. A přesto jsme k tomu povoláni. Všimni si dnes Izaiáše, jak zděšený volá: „Běda mi, jsem ztracený!“ A Bůh? Přestože jinými slovy, ale vlastně mu říká: „Budeš mi hrát před tváří andělů.“ A stalo se. Podívej se na Petra, jak padá Ježíšovi k nohám se slovy: „Pane, odejdi ode mě, neboť jsem člověk hříšný.“ A Ježíš? Přestože jinými slovy, ale vlastně mu říká: „Budeš opěvovat Pánovy cesty.“ A stalo se. Podívej se na Pavla, který se prohlašuje za nedochůdče. Ale co s ním udělala Boží milost? S mocí hlásal Boží evangelium: Ježíš zemřel, byl pohřben, ale pak vzkříšen a zjevil se. Copak to není ta nejdůležitější píseň, jakou můžeme v životě slyšet? A Pavel ji zpíval s oduševněním, hrál před tváří andělů pro spásu mnohých. Pokud se nám zdá, že neumíme zpívat o Božích cestách či hrát před tváří andělů, Bůh nám říká: „Pojď, naučím tě to. Jestli chceš.“ Prosím tě, chtěj a jdi! Tolik lidí kolem tebe čeká na tvou hru, na tvůj zpěv před tváří andělů. Chtějí syn hodos - kráčet spolu s tebou. Bůh tě to naučí, neboj se. Dnešní žalm má pro mě ještě zvláštní příchuť. V roce 1983 jsem vedl Oázu pro asi 35 lidí v Papíně na severovýchodě Slovenska. Byl to první velký úkol, který mi byl v podzemní církvi svěřen. První čtyři dny to byl pro mě tak těžký čas, že jsem chtěl utéct. Takové mé typické řešení problémů. Ten čtvrtý večer jsem si po skončení programu při světle baterky otevřel Písmo a modlil jsem se, co dělat, téměř rozhodnutý ujet prvním ranním autobusem. A poslední slova tohoto žalmu byla pro mě záchranou před útěkem: „Pán za mě dílo dokončí.“ Bylo to nádherné syn hodos. Pán dílo dokončil. Aleluja!

 • The Chosen – Ježíšův život v TV seriálu

  Jestliže jsme díky neděli Božího slova dostali opět nějaké impulzy, jak rozjímat Písmo, určitě může přijít vhod i zamyšlení se nad nějakým filmovým zpracováním. Koneckonců jeden z kroků při rozjímání nás vede k tomu, abychom si tu scénu zkusili představit a filmové zpracování v tom může naší fantazii pomoci.   V roce 2013 se objevilo zajímavé zpracování s názvem The Bible.   THE BIBLE - Official Trailer | FOX Home Entertainment   Son Of God - SIDEWALK PROPHETS - You Love Me Anyway CZ titulky   Na něj navázalo filmové zpracování The Bible Continues.   A D The Bible Continues Christian Movie Trailer 2015   V současné době se objevují pozitivní ohlasy na seriál The Chosen (2017), který se může pyšnit i zajímavým prvenstvím. V hodnocení CSFD má 94% a taky zde stojí: „Prvá séria seriálu bola financovaná tzv. crowd-fundingom (kolektívne financovanie, prispieť môže každý) a podarilo sa vyzbierať doteraz historicky najvyššiu sumu aká kedy bola pre TV seriál alebo filmový projekt vyzbieraná – 10.2 milióna amerických dolárov. (Anego)“   The Chosen: "Trouble" trailer   Zájemci jej mohou shlédnout pomocí aplikace jak v Google Play, tak App Store a nebo přímo na stánkách seriálu (titulky v češtině jsou nepřesné, ale i tak pomohou). V současné době jsou ke shlédnutí 2 série a na další se vybírají peníze.  

 • P. Roman Vlk - UŽ VÍM - Proč se v Nazaretě na Ježíše tak zlobili?

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 29.1.2022

  Otázky: 1. V Bibli čteme o putování do zaslíbené země. Kde ona zaslíbená země je? 2. Proč se v Nazaretě na Ježíše tak zlobili? Co je to jednota křesťanů? Host: P. Radim Kuchař   Evangelium  (Lk 4,21-30) Ježíš promluvil v synagoze: „Dnes se naplnilo toto Písmo, které jste právě slyšeli.“ Všichni mu přisvědčovali, divili se milým slovům z jeho úst a říkali: „Není to syn Josefův?“ Řekl jim: „Jistě mi připomenete přísloví: Lékaři, uzdrav sám sebe! Udělej i tady ve svém domově to, o čem jsme slyšeli, že se stalo v Kafarnau.“ Dále řekl: „Amen, pravím vám: Žádný prorok není vítaný ve svém domově. Říkám vám podle pravdy: Mnoho vdov bylo v izraelském národě za dnů Eliášových, kdy se nebe zavřelo na tři léta a šest měsíců a nastal velký hlad po celé zemi; ale k žádné z nich nebyl poslán Eliáš, jen k vdově do Sarepty v Sidónsku. A mnoho malomocných bylo v izraelském národě za proroka Elizea, ale nikdo z nich nebyl očištěn, jenom Náman ze Sýrie.“ Když to slyšeli, všichni v synagoze vzplanuli hněvem. Zvedli se, vyhnali ho ven z města a vedli až na sráz hory, na níž bylo vystavěno jejich město, aby ho srazili dolů. On však prošel jejich středem a ubíral se dál.   P. Roman Vlk | UŽ VÍM | Proč se v Nazaretě na Ježíše tak zlobili?   Pokud máte nějakou otázku, můžete nám ji poslat na email vlcidoupe7@gmail.com nebo prostřednictvím aplikace Vlčí doupě.   SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: https://vlcidoupe.cz ESHOP: https://vlcidoupe.cz/obchod INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030

 • ZAMYŠLENÍ NA 4. NEDĚLI V MEZIDOBÍ: TÝKÁ SE TO I TEBE

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 29.1.2022

  Kráčet společně (Syn hodos)   „Moje ústa, Pane, budou hlásat tvou spásu“ (srov. Ž 71, 15ab). Prorok Jeremiáš zažil povolání k ohlašování, ale jeho další život bychom mohli nazvat noční můrou pronásledování, číhání na život, výsměchu, ponižování. Ale nepřestal, protože mu v srdci hořel oheň pro Pána. (Stojí za to alespoň jednou v roce si přečíst celou Knihu proroka Jeremiáše a povzbudit se jeho věrností Bohu za každou cenu.) Ježíš také vnímal, že je povolán ohlašovat spásu, „Pánův milostivý rok“. Ale hned na začátku ho chtěli jeho vlastní zabít. Je dobré na to pamatovat, pouštíme-li se na cestu vědomého svědectví víry, abychom na ni vstupovali s vědomím nebezpečí, ale i s důvěrou, že Pán se o nás stará. Aha, uvědomil jsem si, že to, co jsem výše napsal, se mě (nás) netýká. To ať dělá papež, biskup, farář… Já jsem jen posluchač a konzument. Hned mi je lehčeji, protože se cítím méně ohrožen… Alespoň se mi nikdo nevysměje či na mě nebude divně dívat, když zmíním jméno Ježíš a slovo vykoupení. Při prvních krocích na synodální cestě si najednou uvědomujeme, že se nás to týká. Že pokud mnoho pokřtěných lidí kolem nás nechce s Církví nic mít nebo požaduje od ní jen služby (křest, biřmování, sňatek, pohřeb…), tak je to také proto, že neohlašujeme spásu. Neboť mluvit o svém životě s Bohem je tabu i mezi lidmi, kteří jsou možná denně v kostele. Je čas změnit to. Máme v naší farnosti dvě setkání malé skupiny, která se odhodlala společně kráčet (syn hodos) a hledá odpovědi na otázky, položené v doprovodných materiálech synodu. A objevujeme vzájemnou izolovanost - nekráčení spolu, jen „já a Ježíš“. Ale také touhu změnit to na „my a Ježíš“. Objevujeme, že jsme se ne odnaučili, ale ještě ani nenaučili poslouchat – Boha, hlas Církve, sebe navzájem. A na těch setkáních se to učíme – každý může předložit svou odpověď na otázky (i když mlčením), přičemž ostatní ho posloucháme s touhou poznat, co nám skrze něho říká Bůh. Otázky jsou sice jednoduché, ale takové, jaké nám nikdo nikdy nekladl, proto se dost obtížně hledají na ně odpovědi. Ale setkáváme se v naději, že nás to spolu posune dál na cestě, kterou je Ježíš. Že najdeme cesty ohlašování (učte ze začátku beze slov, ale změnou způsobu života), které změní naši farnost, diecézi. Synoda se týká i tebe: S kým kráčíš po cestě víry? Doprovází tě někdo? Doprovázíš někoho ty? Koho posloucháš? Kdo poslouchá tebe? Jsi s tím spokojen? Je třeba něco změnit? Zkus „ohlašovat spásu“: oslov někoho, komu důvěřuješ, a spolu hledejte odpovědi na otázky synodu (vše je na webu). Přinášejí naději na nový oheň v životě naší Církve. A dělej to ne pro nějaký výstup pro diecézi, ale proto, abys s někým kráčel, neboť už hledání odpovědí je společné kráčení…

 • Den modlitby za mír na Ukrajině – středa, 26. ledna 2022

  Papež František vyhlásil středu 26. ledna 2022 dnem modliteb za mír na Ukrajině. Vyjádřil obavy o její obyvatele i o to, jak by se mohl rozšířit případný rusko-ukrajinský konflikt. „Se znepokojením sleduji rostoucí napětí, které hrozí zasadit nový úder míru na Ukrajině a zpochybnit bezpečnost evropského kontinentu, což by mělo ještě širší dopady,“ řekl papež v neděli při modlitbě Anděl Páně. „Srdečně vyzývám všechny lidi dobré vůle, aby se modlili ke všemohoucímu Bohu, aby všechny politické kroky a iniciativy sloužily spíše lidskému bratrství než stranickým zájmům,“ dodal papež. „Ti, kdo sledují své vlastní cíle na úkor druhých, pohrdají svým lidským povoláním, protože všichni jsme byli stvořeni jako bratři a sestry. Z tohoto důvodu a se znepokojením vzhledem k současnému napětí navrhuji, aby středa 26. ledna byla dnem modliteb za mír.“ Ukrajina je nám být blízká. Podle výsledků posledního sčítání obyvatelstva je v České republice 78 068 obyvatel ukrajinské národnosti. Úřad práce evidoval v roce 2020 téměř 160 tisíc zaměstnanců z Ukrajiny. Jejich počet a význam pro hospodářství roste. Mnozí z nich jsou katolíky východního obřadu, jiní navštěvují pravoslavné bohoslužby. Na srdečnou výzvu papeže Františka zareagovali polští a ukrajinští biskupové společným prohlášením, jímž upozorňují nejen na nebezpečí války, ale i na hrůzné její následky pro celou Evropu. Nemůžeme přehlédnout, že Rusko na začátku roku 2014 anektovalo Krym a krátce poté začali Ruskem podporovaní separatisté bojovat proti ukrajinským vládním silám na východě, v Doněcku a Luhansku. Z regionu uprchlo do jiných částí Ukrajiny asi 1,5 milionu lidí a tisíce civilistů a vojáků zemřely nebo byly zraněny. Zatímco na jaře 2021 bylo Rusko mnoha západními zeměmi obviňováno, že se snaží vyprovokovat nepoje a vojenské střety pořádáním vojenských cvičení v blízkosti hranic, masivní ruské hromadění vojsk těsně za hranicemi vyvolalo počátkem prosince poplach. Toto hromadění pokračovalo a začátkem tohoto měsíce vydalo britské ministerstvo zahraničí Velké Británie prohlášení, v němž uvedlo, že má důkazy o tom, že Rusko připravuje plány na nastolení proruské vlády na Ukrajině. I Česká republika neskrývá své obavy. „Kéž Pán Bůh vyslyší naše modlitby! Kéž přijme naši modlitbu! Kéž by ji půst a společné postní bdění posílily  a staly se naší jedinou zbraní! Kéž Pán Bůh zachová mír na Ukrajině i na celém světě! Kéž naše osobní a společná modlitba za tento den zazáří v celém světě a daruje světu mír na Ukrajině!“, řekl v minulých dnech Svjatoslav Ševčuk, duchovní hlava ukrajinské řeckokatolické církve.