Aktuality, Inspirace, Ohlášky, Promluvy

 • P. Roman Vlk – Stop Start se svatými – sv. Bernard

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 28.8.2021

  Svatý Bernard je pro nás inspirací brát i těžké věci od Boha jako dar.   Stop Start se svatými | BERNARD | P. Roman Vlk   SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: https://vlcidoupe.cz ESHOP: https://vlcidoupe.cz/obchod INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030

 • ZAMYŠLENÍ NA 22. NEDĚLI V MEZIDOBÍ: HLOUPOST

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 28.8.2021

    Existují - zjednodušeně řečeno - dva druhy hlouposti. První druh vyjadřuje myšlenka: "Kdo se ptá, hloupě vypadá. Kdo se neptá, hloupý zůstane." Tedy hloupost jako nevědomost, jako neznalost. Druhou hloupost vyjadřuje myšlenka: "Téměř všichni křesťané mají jeden velký problém: vědí, co je správné, mají to v hlavě, ale podle toho nejednají, jejich jednání nejednou odporuje poznání." A o této hlouposti dnes chci psát. V evangeliu této neděle Ježíš vypočítává zlo, které vychází ze srdce člověka. "…z nitra, z lidského srdce, vycházejí zlé myšlenky, smilství, krádeže, vraždy, cizoložství, chamtivost, zlomyslnost, lež, necudnost, závist, rouhání, pýcha, hloupost (v českém liturgickém překladu máme nerozumnost). Tato zla vycházejí z nitra a poskvrňují člověka" (Mk 7,21-23). Všechny příklady jsou jasné kromě posledního. Hloupost. Jak může hloupost poskvrňovat člověka? Odpověď jsem našel v prvním čtení. Mojžíš říká Izraelcům, za jakých podmínek budou o nich říkat: "Skutečně moudrý a rozumný je tento velký národ" (Dt 4, 6). Ty podmínky vyjadřuje slovesy poslouchej, zachovávej, nepřidávej, neubírej, plň. Jejich rozumnost se projeví, pokud to, co jim Bůh zjevil, budou žít. V opačném případě se stanou hloupými. Neboť jen hloupý člověk dělá opak toho, o čem ví, že mu prospívá. Každý hřích je hloupost. Hloupost daného člověka (má i tvá), který ví, co od něj Bůh žádá, ale jedná opačně. Každý z nás je někdy takovým hlupákem. (Poznámka na okraj: podle definice hřích je vědomé překročení Božích příkazů. Tedy pokud o něčem nevím, že je to hřích, tak jsem ho nemohl spáchat. Ale zaviněná nevědomost je hříchem!) Jak dobře, že taková hloupost se dá léčit! Lítost, pokání, rozhodnutí změnit se, vytrvalý zápas o dobro, o soulad mezi poznáním a jednáním - to je cesta moudrosti. Celé Písmo bylo napsáno právě proto: "… je vdechnuto Bohem a užitečné k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti, aby byl Boží člověk dokonalý a připravený pro každé dobré dílo" (2 Tim 3,16-17). "Dávejte si tedy velký pozor, jak máte žít: ne jako nemoudří, ale jako moudří. Využívejte čas, protože dny jsou zlé. Proto nebuďte nerozumní, ale pochopte, co je Pánova vůle" (Ef 5, 15 - 17). Proto se nehádejme o to či ono, ale žijme podle Pavlových slov: "Neboť v Kristu Ježíši ani obřízka nic neznamená ani neobřezanost, ale víra činná skrze lásku" (Gal 5, 6). Dosaď si za slova obřízka a neobřezanost dnešní slova, pro která se lidé hádají (možná i ty). A věz, že to nemá smysl, že je to hloupost, která nejednou vyjadřuje oba významy tohoto slova (i neznalost, i odporování pravdě). Důležitá je "víra činná skrze lásku". Kéž by i o nás platilo: "O jejich moudrosti vyprávějí národy a shromážděný lid je opěvuje" (Sir 44, 15). Přebíráno se svolením autora. Zdroj zamyšlení najdete zde: http://dcza.sk/

 • Poznejte Spievnakovo - písničky pro děti od Riša Čanakyho a Márie Podhradské

  Je povzbudivé, když někteří interpreti nestárnou. Takto by šli označit Rišo Čanaky a Mária Podhradská. Nestárnou proto, že s příchodem vlastních dětí na tento svět změnili svůj styl a zaměřili se na tvorbu písní pro děti a celou jejich rodinu. Díky tomu začaly vycházet jedno CD za druhým, pak se přidalo natáčení vlastních DVD s vyprávěním o kouzelném světě s názvem Spievankovo. Úspěch byl překvapivý. Psalo se o nich, že na jejich koncerty chodí více lidí, jak na hvězdy showbyznysu. Jejich umění pracovat s dětmi se na koncertech často přeneslo i na dospělé. V roce 2020 oslavili 18 let na scéně pro děti.   Není se tedy čemu divit, že se u nich zrodila touha natočit film. Příprava trvala dva roky a film SPIEVANKOVO A KRÁLOVNA HARMONIE měl v říjnu 2017 svou premiéru. Stejně jako u předcházejících DVD úspěch na sebe doslova nenechal čekat, protože návštěvností 28 000 diváků za první víkend trumfnul i největší zahraniční novinky. O tom všem, jak to všechno vznikalo, je možné si přečíst v rozhovorech nebo shlédnout na youtube.   Spievankovo (6) a kráľovná Harmónia   Pokud by se vašim dětem Spievankovo zalíbilo, určitě si zamilují i novou aplikaci.   Sievankovo posbíralo mnoho prvenství, a jedno z nich je, že video Na hada je nejsledovanějším slovenským videem na Youtube. V září 2020 dosáhlo rekordní hranice 196.000.000 shlédnutí!   Na hada - SPIEVANKOVO 1     Odkazy: https://www.spievankovo.sk/ https://www.facebook.com/spievankovo https://www.youtube.com/user/spievankovo/videos     SPIEVANKOVO v Neskoro Večer   Spievankovo 1 - CELÝ FILM   Spievankovo 2 - CELÝ FILM   Spievankovo 3 - CELÝ FILM  

 • Vlčí doupě - modleme se 40 dní před volbami za naši zem

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 21.8.2021

    Svatá Monika a svatý Augustin jsou pro nás vzorem vytrvalé modlitby, která přináší velké ovoce. Inspirováni jejich příkladem vystartujme do nového školního roku s modlitbou za naše politiky.   Stop Start se svatými | MONIKA A AUGUSTIN | P. Roman Vlk   Modlitební síť Vlčího Doupěte V době postní jsme se modlili za 709 lidi, ze svého okolí, kteří potřebují poznat Pána Ježíše.A v době velikonoční za vylití Ducha Svatého na 364 knězí. NOVÁ MISE Připojte se k modlitbě za naše politiky 40 dní před parlamentními volbami.Společnou modlitbu začínáme 29. srpna.    

 • ZAMYŠLENÍ NA 21. NEDĚLI V MEZIDOBÍ: SLOVA VĚČNÉHO ŽIVOTA

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 21.8.2021

    Dnešní nedělí končí čtení 6. kapitoly Janova evangelia. A končí se zvláštně. Po Ježíšově řeči o chlebu života mnozí odcházejí, jakoby se nechtěli sytit, jakoby Ježíšova nabídka byla příliš náročná. I samotní apoštolové stojí před dilematem: zůstat nebo odejít? Sám Ježíš se jich na to ptá. Apoštolové zůstanou. Kam by šli, kdo jiný jim může dát slova věčného života? Během těchto týdnů jsem se zájmem četl komentáře jistého kněze k čtenému textu, který tvrdil, že Ježíš nemluví ani tak o Eucharistii, jako o slově a oběti. Jeho pohled mi jakoby otevřel nový rozměr tohoto textu, mimořádně důležitý právě v souvislosti se mší svatou, tedy se slavením Eucharistie. Jaksi jsme zvyklí, že se sytíme Oltářní svátostí, ale možná zapomínáme, že předtím se potřebujeme nasytit slovem. Slovem věčného života. Jako bychom Boží slovo nebrali zcela vážně. Vždyť i když "hodnotíme" mši svatou, o kněžské promluvě mluvíme mnohem častěji než o čteních, která před kázáním zazněla… Když se z tohoto úhlu dívám na "covidovou dobu", přichází mi na mysl, že Bůh nás ní chce naučit mnohem intenzivněji se sytit jeho slovem. Bibli máme doma, nikdo nám ji nevzal (zatím), nikdo ji nevymazal z webových stránek (zatím), nuže máme k ní přístup 24 hodin denně. Pokrm Božího slova. Pokud nám pandemie znovu omezí účast na slavení Eucharistie, nenaříkejme, ale syťme se slovem. A dělejme to už ode dneška, abychom měli tento návyk, když přijdou lockdowny a omezení. Je to mnohem užitečnější než naříkat … Všimněme si starozákonního lidu. Jozue jim dal na výběr - žít s Pánem nebo žít s bohy okolních národů. Lid si vybral Pána. I my jsme často postaveni před podobný výběr, přestože si to možná neuvědomujeme: smýšlet jako Ježíš (tedy žít s Pánem) nebo smýšlet jako svět (tedy přijmout bohy pohanů). Ježíš nám dává slova věčného života, svět nám nabízí reptání, reptáním, vzpouru, odpor, protesty, odmítání … Všimněme si také postoje žalmisty. Hned v úvodu žalmu této neděle zdůrazňuje: "Pána chci velebit v každém čase" (Ž 34,2). Chápeš? "V každém čase"! Nemohu na někoho nadávat (na vládu, na vědce či lékaře, na politiky …, na souseda či učitele …) a zároveň "v každém čase" velebit Pána. Ježíš má slova věčného života. Je na tobě, zda si je vybereš a budeš se jimi sytit. Či raději zůstaneš hladový (a ubrblaný…)? A ještě jedna věc. Pokud chceme přijímat Eucharistii, předtím se sytíme slovem a přinášíme oběť. Ne pár centů v neděli do zvonečku, což pro drtivou většinu lidí není žádná oběť. Ale oběť trpělivosti, ochoty snášet utrpení (kolik křesťané reptali, jak nepříjemné je antigenové testování, ale asi málokdo přitom myslel na Ježíše, kterému hřeby prorazily ruce a nohy) … Co bude tvou obětí při nejbližší mši?   Přebíráno se svolením autora. Zdroj zamyšlení najdete zde: http://dcza.sk/

 • Autobusem z Otrokovic na mši svatou s papežem Františkem

  Papež František navštíví 12.-15.9. Slovensko. Ve středu 15. 9. bude sloužit mši svatou v 10:00 v Šaštíně. Aby se mše svaté mohlo zúčastnit co nejvíce lidí, budou vpuštěni pouze ti, kdo jsou očkovaní a je potřebná dopředu registrace, na základě které si vytiskneme vstupenku.   Přihlášení je nutné do neděle 5. 9., abychom zajistili všechny potřebné náležitosti pro účast a nahlášení autobusu. Autobus z Otrokovic bude vypraven jen v případě dostatečného počtu lidí.   Bližší informace a přihlášení: -              na emailu faotrokovice@ado.cz -              tel. 605 444 240   Pořady Tv Lux k návštěvě papeže: https://www.tvlux.sk   Veškeré informace: https://www.navstevapapeza.sk/sk   PÁPEŽ FRANTIŠEK PRICHÁDZA | Marián Gavenda a traja pápeži

 • Farní pouť ke sv. Ludmile do Tetína

  Přijměte pozvání k pouti ke sv. Ludmile u příležitosti 1100. výročí od její smrti. Odjezd v pátek 10. 9. z Otrokovic, návrat v sobotu 11. 9. večer.   Autobus bude vypraven jen v případě dostatečného počtu zájemců.   Dokument ČT o poutním místě Sv. Jan pod Skalou   Více k výročí: https://www.svataludmila.cz/svata-ludmila   Svatá Ludmila - spot k 1100. výročí její smrti   ANTIFONA Svatá Ludmila 1100 let  

 • P. Roman Vlk – Stop Start se svatými – Panna Maria

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 14.8.2021

    V neděli 15. 8. slavíme slavnost Nanebevzetí Panny Marie. Ona je naší velkou přímluvkyní u Nebeského Otce a pomáhá nám v těch nejdůležitějších chvílích našeho života.    Stop Start se svatými | PANNA MARIA | P. Roman Vlk     SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: https://vlcidoupe.cz ESHOP: https://vlcidoupe.cz/obchod INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030

 • ZAMYŠLENÍ NA SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE: O MÁMĚ

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 14.8.2021

    Celý týden jsem se těšil na psaní tohoto textu. Neboť o Panně Marii nemám mnoho příležitostí psát. Máma. Pečlivá maminka. Máma, která nikdy neopustí své dítě. Máma, která bdí. Máma, která se modlí. Máma, která trpí a pláče. Také se raduje a směje. Která hodně pracuje. Tento popis sedí na miliony matek nejen v dějinách, ale i v dnešní době. Čím je tedy Maria výjimečná? Ne tím, že porodila Ježíše. Miliardy matek rodí děti. Ale je výjimečná tím, že první přijala Ježíše. Jak to řekl kterýsi z církevních otců, Maria nejprve přijala Ježíše do srdce, až potom do lůna. A nejen přijala, ale stala se jeho učednicí. Nejlepší, nejpozorněji učednicí. Určitě ani jedno Ježíšovo slovo v jejím srdci nepadlo na zem. A když Ježíš vystoupil do nebe, v jistém smyslu pokračovala v jeho díle - stála u zrodu Církve o Letnicích. Dokonce jsme jí dali titul Matka Církve. Pokračuje ve svém mateřství po všechny věky, dokud Ježíš nepřijde ve slávě… Proto Marii uctíváme, ale zejména ji milujeme. Ježíšovu mámu. Naši mámu. Redemptorista Tom Forrest obvykle na tento svátek říkal takový příklad: Představ si, že ses stal významným člověkem, člověkem, který má moc, postavení. A stal ses takovým také díky tvé mámě. Zapomeneš na ni, nevezmeš ji k sobě do paláce? Nezahrneš ji díkem a slávou? Určitě ano. Vždyť máš na to všechny prostředky a možnosti. A teď se podívej na Ježíše. Uskutečnil dílo vykoupení, trpěl, zemřel, vstal z mrtvých a vystoupil do nebe. Přitom nesmírně miluje svou matku, která ho při všem doprovázela. Byl by Ježíš horší syn než kterýkoli člověk? Když má moc, nevezme si Marii k sobě? Určitě vezme. Proto dnes slavíme Nanebevzetí Panny Marie. Neboť Ježíš miluje svou mámu a chtěl ji mít doma, u sebe, u Otce. Co je na tom divného? Vždyť to je zcela přirozené! Možná se však objeví myšlenka: "A proč to my máme oslavovat? Vždyť to je věc mezi Ježíšem a Marií. Není to násilná oslava, která nemá žádný význam pro náš život?" Uvedu tři důvody pro dnešní oslavu, které jsou pro mě důležité. Prvním je to, že oslavením Marie se pro mě stává mnohem silnějším příslib, že všichni, kteří milují Ježíše, budou jednou s ním v nebi s tělem i duší. Druhým je to, že Maria je jako Matka Církve i mojí mámou. Dnes se narodila pro nebe. Copak to nemám oslavovat? A třetím důvodem je vděčnost vůči Bohu, který uskutečnil v Marii úžasné dílo vykoupení a svatosti. Maria, raduji se z tvé slávy. Toužím žít tak, aby ses i ty mohla radovat ze mě jako Ježíšova učedníka. Toužím být jednou s tebou v nebi u Ježíše v Otcově slávě. Ať mi v tom pomůže tvoje přímluva, tvůj příklad, tvá blízkost…

 • V sobotu 28. 8. se uskuteční pouť rodin na Svatý Hostýn

    Na tradiční arcidiecézní pouť rodin na Svatý Hostýn zvou v závěru prázdnin pracovníci arcidiecézního Centra pro rodinný život společně s děkanátními centry pro rodinu, místní duchovní správou a Maticí svatohostýnskou. Uskuteční se v sobotu 28. srpna 2021 a tematicky bude čerpat z letošního Roku sv. Josefa. Mše svatá na venkovním pódiu začíná v 10.15 a celebrovat ji bude arcibiskup Jan Graubner. Po ní následuje program pro rodiny s dětmi na jednotlivých stanovištích a v 15.00 pak celodenní akci uzavře společná modlitba litanií ke sv. Josefovi a zasvěcení rodin, losování hlavních cen a požehnání. Organizátoři vedle toho chystají také narozeninový dar pro arcibiskupa Jana Graubnera, který se 29. srpna dožívá 73 let. „Rozhodli jsme se dát mu darem modlitbu. Všechny rodiny i další zájemce proto zveme, aby se k nám připojili a zapsali své modlitby do elektronického formuláře, ať je pak můžeme hmatatelným způsobem znázornit na daru, který otci arcibiskupovi při pouti předáme,“ vysvětlují. Zdroj: www.rodinnyzivot.cz