Aktuality, Inspirace, Ohlášky, Promluvy

 • ZAMYŠLENÍ NA 28. NEDĚLI V MEZIDOBÍ: VDĚČNOST S JÁSOTEM

    Kráčet společně (Syn hodos) Dnešní čtení jsou pro mě jakýmsi doplněním dvou témat. První je plesání v Pánu, o kterém jsem psal před týdnem. V nějaké formě výzvu k plesání nacházíme nejen v dnešním žalmu („Jásejte Hospodinu, všechny země, radujte se, plesejte a hrejte!“ – Ž 98, 4), ale také v příbězích prvního čtení a evangelia. Druhým tématem je jakési doplnění školy vděčnosti. Učíme se jí od dětství. Máme projevovat vděk za dobro, které se nám dostalo. Ale prorok Elizeus, vlastně uzdravený Syřan Náman, i uzdravený Samaritán nás učí jakési vyšší úrovni vděčnosti. V čem spočívá? Náman se po uzdravení chtěl odvděčit Elizeovi určitě bohatými dary. Když je prorok odmítl, Námanovi „svitlo“ a svou vděčnost se rozhodl projevit jinak – vzal na dva mezky zeminy a rozhodl se už nikdy neobětovat jiným bohům, jen Pánu. Vděčnost jako oslava Boha. Totéž udělal uzdravený Samaritán – „velkým hlasem velebil Boha“ (Lk 17, 15). Nejprve zvelebování Boha, potom děkování Ježíši. Věděl, že dar jeho zdraví není dílem člověka, ale dílem Boha. Tehdy ještě nevěděl, že Ježíš je Bůh. Ale znal pořadí – nejprve Bůh, potom člověk. Učme se to od těchto dvou mužů, kteří byli pro Židy cizinci. Máme sloužit jedině Bohu, jedině jemu přinášet oběti a projevovat svou vděčnost velebením. Nikdy však nezapomínejme na lidi, skrze které nám Bůh prokázal svá dobrodiní. I jim patří díky. Přebíráno se svolením autora. Zdroj zamyšlení najdete zde: http://dcza.sk/

 • FILMOVÝ APOŠTOLÁT UVÁDÍ POSEL NADĚJE

    V pondělí 10. 10. v 18:30 v suterénu kostela sv. Vojtěcha pokračuje Filmový apoštolát promítáním filmu dle skutečných událostí Posel Naděje.  Vstup volný. Optimistický a inspirující film, který vznikl na motivy skutečných osudů pastora a bývalého obchodníka. Prodejce papíru Michael Spurlock (John Corbett) je nově jmenován reverendem v kostele Všech svatých ve Smyrně v Tennessee. Ve skutečnosti je ale spíše likvidátorem, protože jeho úlohou je připravit zadlužený kostel na brzký prodej. Pak za ním ale přijde Ye Win (Nelson Lee), věřící utečenec, že je tady několik rodin z Barmy, které potřebují nutno pomoc. Michaelovi v hlavě uzraje plán, jak by se dalo rodiny i kostel zachránit. Přesvědčí farní radu o odkladu prodeje a společně se sborovníky a utečenci založí na pozemcích kostela plodinovou farmu. Ne vše jde ale tak, jak Michael očekával. Film je fascinující vztahem k víře a náboženství, ale není to o Bibli, ale o společenství. Zdůrazňuje lidskost charakterů a důležitost komunitních pout. Film je svěže poctivý a upřímný, dojemný a zábavný, a přitom nejde o žádné melodrama.   All Saints: Official Trailer

 • Pomoc se splacením exekucí

  Od 1. září 2022 bude po tři měsíce probíhat akce Milostivé léto, jejímž cílem je umožnit dlužníkům snadnější a levnější splacení svých exekucí. Tato akce má však své podmínky a není zaměřena plošně na všechny exekuce. Využít jí může dlužník, který dluží veřejnoprávní organizaci (stát, kraj, město, zdravotní pojišťovna, ČT, společnosti zřizované výše zmíněnými subjekty apod.) a jeho dluh je vymáhán soudním exekutorem.  Milostivého léta není určena k uhrazení dluhů, které nejsou vymáhány exekučně, nebo jsou vymáhány v daňové exekuci, případně jsou to dluhy vůči soukromoprávním subjektům (banky, nebankovní společnosti, fyzické osoby atd.). Princip zaplacení exekuce v rámci akce Milostivé léto 2022 spočívá v tom, že dlužník zaplatí pouze zbytek nesplacené jistiny exekuce (v mnoha případech celé jistiny) a poplatek soudnímu exekutorovi ve výši 1 815 Kč. Nebude tak již platit žádné další příslušenství, které se v průběhu času k původnímu dluhu přidružilo. Takto vypočítanou částku (nesplacená část jistiny + poplatek) je však nutné zaplatit jednorázově a není možné ji rozpočítat do splátek. Při komunikaci se soudním exekutorem je také nutné jasně deklarovat, že platba je uhrazena v akci Milostivé léto, aby nebyla započítána jako běžná splátka exekuce. V případě úspěšného zaplacení zbylé části jistiny a poplatku soudnímu exekutorovi bude exekuce zastavena. Pomoc s dluhy vám poskytnout pracovníci Dluhového poradenství Samaritán.   Kontakt Otrokovice - tř. T. Bati 1255, 765 02 Veronika Běhalová tel. 734 435 004   Kontakt Zlín – Bří. Jaroňků 6989, 760 01 Mgr. Jitka Švajdová tel. 734 435 003   Zdroj: www.otrokovice.charita.cz/ 

 • P. Roman Vlk - MNICH VLKUMIL VYPRÁVÍ - Cool kůl – PŘIKÁZÁNÍ

  Roman Vlk | MNICH VLKUMIL VYPRÁVÍ | Cool kůl - PŘIKÁZÁNÍ   Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030 DĚKUJEME   SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: https://vlcidoupe.cz ESHOP: https://vlcidoupe.cz/obchod INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe  

 • ZAMYŠLENÍ NA 27. NEDĚLI V MEZIDOBÍ: PLESEJTE! V PÁNU!

    Kráčet společně (Syn hodos)   Čtu titulky novin a v reakci na ně si připomínám první slova dnešního žalmu: „Pojďte, plesejme v Pánu…“ (Ž 95, 1). Sleduji zprávy o válce na Ukrajině, o dění v Rusku a připomínám si první slova dnešního žalmu: „Pojďte, plesejme v Pánu…“ Čtu o energetické krizi a vyhlídkách na tuto zimu a připomínám si první slova dnešního žalmu: „Pojďte, plesejme v Pánu…“ Vnímám situaci kolem synodu v Německu, ale i jinde ve světě a připomínám si první slova dnešního žalmu: „Pojďte, plesejme v Pánu…“ Poslouchám vyjádření lidí na adresu našich politiků a připomínám si první slova dnešního žalmu: „Pojďte, plesejme v Pánu…“ „Spravedlivý bude žít z víry“ (Hab 2, 4). Ve víře procházíme skrze dobré i těžké životní situace, což se v praxi projevuje tím, že vždy máme důvod plesat v Pánu. V jiném žalmu je tato víra vyjádřena slovy: „A ti, kdo touží po tvé pomoci, ať stále říkají: ‚Ať je zveleben Pán!'“ (Ž 40, 17). Žijme v těchto dnech z víry. Bez ohledu na vnější okolnosti „vstupujme před Pánovu tvář s plesáním a s písní děkovnou. Neboť Pán je dobrý; jeho milosrdenství trvá navěky“ (srov. Ž 100). Neboť tak praví Pánovo slovo a toto slovo se nám zvěstovalo (srov. verš před evangeliem). Uvěříme-li jinému slovu, utrápíme se, zanevřeme na celý svět, zatrpkneme, zachvátí nás hněv a vztek, možná až nenávist. A odtud je už jen krok k zabíjení. Ale to nejsou Boží cesty. Proto si často opakuji první slova dnešního žalmu: „Pojďte, plesejme v Pánu…“ Přebíráno se svolením autora. Zdroj zamyšlení najdete zde: http://dcza.sk/

 • Poznejte Godzone a pojeďte na tour do Ostravy s námi

    Již jsme si zvykli, že na podzim se koná Godzone Tour. Letos od 24.-29.10. navštíví Prahu, Ostravu, Žilinu, Prešov, Banskou Bystricu a zakončí v Bratislavě. Vstup je zdarma. Letošní téma je Nevzdávaj to.   JA TO NEVZDÁM – ESPÉ   Na úterý 25. 10. vypravujeme do Ostravy autobus ze Zlína. Cena 350 Kč Odjezd:  15:00 Zlín vedle divadla 15:10 Malenovice na křižovatce 15:20 Otrokovice na náměstí 15:35 Hulín u podjezdu 15:45 Přerov autobusové stanoviště stanoviště 36 Závazně se můžete přihlašovat přes formulář: https://forms.gle/Lqc4PaoCbCMVe6KBA   O. BISKUP TOMÁŠ GALIS - POZVÁNKA NA GODZONE TOUR 2022   PREČO PRÍSŤ TENTO ROK NA GODZONE TOUR 2022? // VÍZIA //   Nahlédnout do předchozích ročníků můžete skrze youtube kanál projektu Godzone.   TY MI DÁVAŠ NÁDEJ - GODZONE, ESPÉ - GODZONE TOUR 2021   Godzone není jen o tour Projekt Godzone pořádá v průběhu roku kromě Godzone tour ještě konference: Godzone konferenci, Ženská konferenci či Mužskou konferenci. V průběhu pandemie spustili živé vysílání Pod ochranou Najvyššieho, skrze kterou chtějí povzbuzoval lidi v naději i v tomto čase. Každoročně zvou mladé do vztahu s Bohem skrze Godzone Camp a skrze animátorskou školu. Tou chtějí formovat mladé jak na Slovensku, tak v Česku, kteří jsou ochotní ve svém okolí přiložit ruku k dílu v rámci evangelizace a formace lidí ve městech a vesnicích, kde žijí.   V roce 2020 vytvořili vzdělávací portál Godzone Academy, který obsahuje množství kurzů na různá témata pro středoškoláky, vysokoškoláky, snoubence, manžele, rodiče a pro všechny, kdo touží růst ve víře v poznání Boha Otce. Mimoto se taky věnují evangelizačním výjezdům do farností či společenství pod názvem Godzone misie. V oblasti médií a sociálních sítí přinášejí plnohodnotný a poutavý audiovizuální obsah. Najdete jej na YouTube, taky v rádiu Maria, Tv Lux či Tv Noe.   Odkazy: https://godzone.sk/ https://tour.godzone.sk/ https://www.youtube.com/c/GodzoneProjekt  

 • P. Vojtěch Šíma – Čro Plus – Sametová revoluce musí proběhnout v našem svědomí

  V tomto týdnu prožijeme svátky jak národního patrona sv. Václava, tak taky patrona původního farního kostela sv. Michaela. Nedávno byl taky odvysílán rozhovor s dlouholetým farářem Otrokovic o. Vojtěchem Šímou, který zde působil 16 let a zasloužil se o stavbu nového kostela sv. Vojtěcha.   Přeji v tyto dny krásný sváteční poslech s jeho vzpomínkami.      

 • ZAMYŠLENÍ NA 26. NEDĚLI V MEZIDOBÍ: USILUJ SE!

  Kráčet společně (Syn hodos)     „Boží muži, usiluj… bojuj…“ (1 Tim 6, 11.12). Žít s Bohem vyžaduje dvě věci. V první řadě musím být Boží člověk. Co to znamená? Mé srdce, můj život je oddaný, podřízený Bohu. Je to vědomé rozhodnutí hledat vždy Boží cesty a jít po nich. Rozhodnutí každodenně obnovováno, zvláště ve chvílích, kdy jsem jednal opačně, v rozporu se svým rozhodnutím. A druhou věcí je aktivita – „usiluj se, bojuj“. Je důležité zdůraznit to, neboť mnohé křesťany dneška charakterizuje slovo pasivita. Mnozí jsou jen konzumenty služeb, které Církev „nabízí“. Pavel ale říká, že věčného života se dosahuje zápasem, bojem. Ne chozením do kostela, neboť je neděle, ne odříkáním nějakých naučených modliteb ráno a večer, neboť tak mě to naučili. Jdu do kostela, neboť se chci setkat s Ježíšem v Eucharistii, v jeho slově, ve společenství, v knězi. Modlím se, protože chci ráno i večer (a nejednou i během dne) mluvit s Bohem. Jsem aktivní, vymýšlím mnoho způsobů, jak být více s Bohem, blízko u něj. K tomu je však zapotřebí ještě jedno – zájem o lidi. Při čtení dnešních liturgických textů velmi snadno zjistíme, že problémem nebylo bohatství či přepychové hodování (vždyť Ježíš chodil na bohaté hostiny), ale nezájem o lidi. „…ale nad zkázou Josefa se netrápí“ (Am 6, 6). Boží člověk má rád lidi. Nejen některé, ale každého, s kým se setkává. Nejde o to mít rád někoho v Africe či Asii, člověka, kterého jsem v životě neviděl, ale mít rád toho, s kým zrovna jsem. A nevyhýbat se nikomu. To byl problém boháče v evangeliu - měl rád své bratry, vždyť v pekle měl starost o jejich spásu, ale neměl rád Lazara… Nechtěl vědět o člověku, který byl u prahu jeho domu. Je někdo ve tvém okolí, koho nemáš rád? Co uděláš v těchto dnech, abys mu projevil lásku? Minimem je upřímná modlitba o to, abyste jednou byli spolu v nebi. Ale nezůstaň při minimu, vzbuď v sobě touhu udělat něco víc… Přebíráno se svolením autora. Zdroj zamyšlení najdete zde: http://dcza.sk/

 • Filmový apoštolát uvádí film Mlčení

  V pondělí 26. 9. v 18:30 v suterénu kostela sv. Vojtěcha pokračuje Filmový apoštolát promítáním filmu na o počátcích víry v Japonsku Mlčení.  Vstup volný.   V 16. století se Japonsko otevírá světu a vedle obchodníků sem zamíří také řada misionářů. Vznikají první kostely a koncem století vyznává katolickou víru několik stovek tisíc obyvatel japonského souostroví. Avšak soupeření mezi evropskými misionáři a obava japonské vládnoucí třídy z přílišného vlivu cizinců vede k opětovnému uzavření země a přísnému zákazu křesťanství. V první polovině 17. století se do Japonska odvažuje jen několik málo misionářů z Portugalska a při jejich odhalení je čekají jen dvě možnosti: mučednická smrt nebo zřeknutí se víry. Jedním z posledních, kdo do zakázané země odcestoval, byl otec Ferreira (Liam Neeson) a po delší odmlce získají v Evropě zprávu o jeho osudu. Podle ní kdysi horlivý kazatel od víry odpadl, a dokonce přijal za své japonské jméno. Dva jezuitští mniši a někdejší Ferreirovi učedníci, otec Rodrigues (Andrew Garfield) a otec Garupe (Adam Driver), se proto vydávají do země vycházejícího slunce dopátrat se pravdy.  

 • Maltézská pomoc hledá dobrovolníky

    Dobrovolnictví provází člověka od nepaměti. Solidarita a vzájemná pomoc je základem lidské společnosti. V každé kultuře, typu společnosti či době pomáhali ti, kteří na tom byli lépe těm, kteří potřebovali pomoc kvůli nemoci, chudobě nebo přírodní katastrofě. Maltézská pomoc, o.p.s. patří mezi nejstarší humanitární a charitativní organizace na světě. Snaží se o předcházení sociální izolace osob, nejčastěji se jedná o seniory nebo osoby se zdravotním postižením, kterým s pomocí dobrovolníků pomáhá v jejich nelehkém životě.   Staňte se dobrovolníkem v Maltézské pomoci   Co dělají naši dobrovolníci? Nejčastěji si povídají s osamělými seniory v jejich domovech nebo v institucích – domov pro seniory, nemocnice. Jsou společníky na procházce lidem s chodítkem nebo na vozíčku, kteří si již netroufají sami ven. Mohou se tak dostat i po několikaleté izolaci ven z bytu. Umíme se přizpůsobit se situacím a úkolům, které z nich plynou. Když zmíním ty nejvýraznější, kdy jsme společně pomáhali – pamatujete si ještě, jak jsme společně šili roušky pro občany a sociální instituce v Otrokovicích a okolí? Také jsme zprostředkovávali telefonické dobrovolnictví pro seniory v uzavřených bytech nebo domovech pro seniory, oslovili jsme veřejnost, abychom mohli přinést kreslená přáníčka dětí nebo podporující dopisy seniorům v uzavřených domovech pro seniory. Se seniory doma či v okolních domovech pro seniory jsme v covidových obdobích trénovali paměť. Zorganizovali jsme poděkování a podporu zdravotníkům, kteří se starali v KNTB ve Zlíně o nemocné covidem od dětí z otrokovických ZŠ prostřednictvím přáníček. Předali jsme další stovky přání dětí k vánočním a velikonočním svátkům zdravotníkům a seniorům v KNTB a také v domovech pro seniory v Otrokovicích. Desítky dobrovolníků on-line doučovali a připravovali děti na přijímací zkoušky v covidovém období. Poslední měsíce nás zaměstnávala jiná pomoc, která vyplynula z odlišné situace – pomáhali jsme ukrajinským dětem – připojili jsme se k hlídání dětí v dětském koutku v KACPU ve Zlíně, vypsali jsme sbírku hraček pro tyto děti a předali jim téměř dvacet pytlů hraček a psacích potřeb. Naši dobrovolníci pomáhali ukrajinským dětem s integrací v ZŠ, vedli kurzy češtiny a uspořádali seznamovací vycházky ukrajinským dětem s městem, na které byli pozváni i jejich čeští spolužáci. Chceme pomáhat ještě víc, a tak hledáme další dobrovolníky pro návštěvy a popovídání s lidmi v jejich domovech nebo v domovech pro seniory. Můžete si povídat s osamělými lidmi, nabízet nové podněty k hovoru a tím obohatit jejich jednotvárné dny. Nebo pomáhat zvládnout učivo dětem ze základní školy, teď už při osobním setkání. Vyberte si, co by Vás bavilo a připadá Vám smysluplné a hodinu, dvě věnujte osobám, pro které to bude mnoho znamenat. Možná spolu navážete přátelský vztah a oboustranně si přinesete radost ze společně strávených chvil. Udělejte pro někoho to, co byste chtěli, aby pro Vás nebo Vaše blízké udělal někdo jiný, až to budete potřebovat.   Další informace naleznete na www.maltezskapomoc.cz Nebo kontaktujte koordinátorku dobrovolníků Romanu Rochovanskou tel. 737 589 644 e-maile: otrokovice@maltezskapomoc.cz.   Spot Maltézská pomoc 2022