Aktuality, Inspirace, Ohlášky, Promluvy

 • Příběh Bible – Marie Magdalská – Živý

  První, kdo měl možnost vidět a dotýkat se vzkříšeného, byla Marie Magdalská, žena s bouřlivou hříšnou minulostí. Protože přijala Ježíšovo odpuštění a již se ke starému životu nevrátila, Ježíš nikdy nevzpomíná, co bylo. Vidí to, co může být, a to i v našich životech.   Události vzkříšení najdeme v Bibli v evangeliích:  Mt 28, Mk 16, L 24, J 20   V pořadu Tv Noe - Příběh Bible zaznělo:   Zdíša: Dnes se budeme zabývat postavou, kterou mám osobně moc ráda, protože je to moje biřmovací patronka, jmenuje se Máří Magdaléna. A píseň, kterou reprezentuje, se jmenuje Alive, tzn. Živý. Řeknu vám takovou zajímavost, ta píseň může znít poklidně, protože vznikla rodinně. Autorem hudby je Bernie Herms, tak jako u ostatních písní, text zpívá Natalie Grant, která je jeho manželka. Já jsem říkala, že ta píseň je docela poklidná, Máří Magdaléna ovšem takový život neměla? O. Pavel: Možná mě napadlo zeptat se tebe, proč sis vybrala Máří Magdalénu, jestli to souvisí taky s tvým životem? Ona skutečně nevedla poklidný život, víme o ní z Písma, že to byla hříšnice, že toho měla na kontě hodně, a dokonce už to vypadalo, že ten její život úplně ztratil smysl a ona taky. Pro ni taky život ztratil smysl, když tam stojí před muži, kteří zdvihají kameny, aby ji ukamenovali, ona se nijak nebrání. Ale je tam Ježíš, který ji neodsoudí, a toto je motiv k tomu, že najednou mění svůj život a je tou, která stojí při něm v těch nejdůležitějších okamžicích. Tato hříšnice stojí pod křížem, zatímco ti, mohli bychom říct, byli v pohodě, dokonalí učedníci, kromě Jana utečou, zradí. Zdíša: Pro mě osobně ten moment, kdy Máří Magdaléna stojí spolu s Janem a s Pannou Marií pod křížem, ten nejdůležitější moment v jejím životě, který jsem si vybrala, takový nejzajímavější. Ale mě by zajímalo, jak Natalie Grant, která je žije v pohodě, má rodinu, je zabezpečená, je to skvělá zpěvačka, tak jak třeba ona nebo jakýkoliv člověk, který neprožívá to, co Máří Magdaléna, tak jak může takový člověk dojít k tomu, aby zpíval v následující písničce, tak jako Máří Magdaléna: Aleluja, ty jsi živý... Zpívat takhle o Ježíši z plných plic. O. Pavel: Napadá mě, že v tom našem všedním životě nám někdy chybí zastavit se a podívat se, že on zas až tak všední není. A ty věci, které dostávám, nejsou samozřejmé. Možná nemusíme prožívat nějaké utrpení, ale podívat se na lidi kolem, kteří jsou v nějaké těžké situaci a najednou si srovnat, uvědomit, že já tady prožívám něco mnohem jednoduššího a Bože, já ti za to chci děkovat. A to už může být ten motiv Aleluja. Ale určitě je důležité setkat se s Kristem. A tady vidíme Máří Magdalénu v té roli, kdy ona je schopná podívat se do svého života, vzpomíná na všechno, z čeho jí Ježíš pomohl a pak z jejího srdce plyne úplně nádherná chvála. Zdíša: Ještě, než si tu píseň pustíme, tak jenom dodám, že Nicole Nordeman, která je autorkou textu, říkala, že tohle je jedna z nejtěžších písniček, které kdy psala za celou svou kariéru: Protože nevěděla, jak uchopit příběh Máří Magdalény, a když už byla úplně skoro v koncích, tak najednou přišel ten Bernie a říkal: „Tak co je na Máří nejzajímavější?" „No to že byla bez dechu, když viděla zmrtvýchvstalého Ježíše." „No, tak to řekni! Jenom to Alive - Jsi živý." A z tohoto byl vytvořen základní kámen celé té písničky.    15. Alive (MARY MAGDALENE) - Natalie Grant  

 • Příběh Bible – Ukřižování – Smrt už nemůže promluvit, je umlčena Jeho hlasem

  ežíš dospěl ne ke konci, ale k vrcholu svého pozemského života - k utrpení kříže a tichu hrobu. Je v tom velké poselství pro život každého z nás: Takového Boha máš, který si prožil lidský život v osobě Ježíše na vlastní kůži včetně nesnesitelného utrpení, bolesti a smrti. Proto můžeš u něj ve svém utrpení nacházet oporu, On ti rozumí.   O Ježíšově utrpení, ukřižování a uložení do hrobu se v Bibli dočteme v evangeliích: Mt 26, Mk 14, L 22, J 12   V pořadu Tv Noe - Příběh Bible zaznělo:   Zdíša: Dneska nás čeká píseň jedné z nejdéle působcích osobností na křesťanské hudební scéně Stev Curtis Chapman. A jeho píseň se jmenuje: Jak láska vítězí a zpívá ji lotr, který visel po pravici vedle Ježíše Krista. A já se hned na začátek musím zeptat, jaká souvislost je v životě Steva Curtise Chapmana, který tedy není žádný lotr vzhledem k tomu, že tak dlouho skládá písně o Ježíši. Tak jaká může být souvislost mezi ním a lotrem? O. Pavel: On vlastně zpívá příběh tohoto muže, který visí vedle Krista, visí tam na rozdíl od něj zaslouženě, takže si položí otázku: Neměl bych na tom místě být já? Jakože je, ale vidí Krista asi v té realitě, kterou si nedovedeme představit, jak ho zubožili, jak obrovsky musel trpět předtím, než ho vůbec přibili. A proto si říká, ale on je nevinný a proč tohle? Napadá mě, že je to příběh, velký příběh o odpuštění. Ježíš volá v Getsemanech: Proč? Ptá se, potí se krví, protože ví, co ho čeká, a najednou tady, na kříži můžeme vidět odpověď. Do posledního dechu je tady kvůli člověku, aby mu řekl poselství o Boží lásce a o odpuštění. A tento lotr, když poprosí o odpuštění, tak je první, o kterém víme, že Ježíš o něm prohlásil: Ještě dnes budeš se mnou v ráji. A tohle proč si myslím, že se mohlo spojit právě s životem Steva, který si prošel v životě velikým utrpením. Možná jsi o tom slyšela, co se stalo. Zdíša: Vím, že si adoptovali holčičky z Číny. Měli 3 vlastní děti a adoptovali 3 holky z Číny jednu z nich nešťastnou náhodou jeden z jeho synů přejel autem. O. Pavel: A tohle si myslím musel být okamžik, kdy si Steven musel říct obrovské Proč? Protože oni jeli celé koncertní turné, které bylo na podporu adopcí, abychom pomáhali dětem, které nemají rodiny, nemají tu možnost vyrůstat v rodinném prostředí a obklopením láskou. A teď najednou tato obrovská bolest. Myslím tohle Proč? Se muselo Stevovi honit hlavou a později, když začal koncertovat, vyprávěl o Boží lásce, která je tady na kříži v tomhle příběhu vidět. Zdíša: Mě zaujalo, že zatím jsme měli příběhy Bible o docela významných postavách, známe minimálně jejich jména a teď jsme u lotra po pravici, o kterém tam jsou snad jen čtyři řádky. O. Pavel: Ale je tam to nejdůležitější, on přijal Boha a Bůh přijal jeho. A tento lotr je spasený. Udělal to celým svým životem, byť měl na jeho sklonku málo času, ale ten čas využil. Zdíša: Tak a my využijeme tenhle čas, abychom se podívali, jak Steven Curtis Chapman tuhle písničku uchopil.   14. How Love Wins (THIEF) - Steven Curtis Chapman  

 • Příběh Bible – Ježíš

  Dnes se podíváme na život Ježíše Krista, jak se jej pokusili představit tvůrci projektu The Story. Oslovil mě v této písni text: „Pověz mi svůj příběh, ukaž mi své rány a já ti ukážu, co vidí Láska, když se na tebe dívá..." Vše vrcholí na kříži, ze kterého se ozývá: „Ty vidíš zápas, ty vidíš hanbu, já však vidím důvod, proč jsem přišel. Přišel jsem kvůli tvému příběhu, kvůli tvým ranám, abych ti ukázal, co vidí Láska, když vidí tebe..."     O Ježíši se v Bibli dočteme v evangeliích podle: Matouše, Marka, Lukáše 3, Jana   V pořadu Tv Noe - Příběh Bible zaznělo: Zdíša: Dneska budeme řešit velice zajímavou osobnost, klíčovou osobnost Bible, kterou se snažili vměstnat alespoň částečně autoři celého cyklu The Story. Kdo to je snad jasné, je to Ježíš. O. Pavel: My tady mluvíme o příběhu, Ježíš je jeden velký příběh, koneckonců ten největší, protože o Ježíši bylo vydáno tolik knih, že se říká, že by je nepojmuly knihovny světa. Neustále zajímavé téma možná právě proto, že to není osoba, která žila a zemřela, ale osoba, která žije a tím pádem oslovuje další až do dnešních časů. Zdíša: Právě píseň o Ježíši nazpíval zpěvák kapely Third Day Mac Powell a mě ne až tak v té písní, ale až v tom klipu velmi zaujal moment, kdy Ježíš prochází všemi zástupy a žehná. Tak jsem si říkala, o Ježíši by se daly namluvit hodiny a hodiny, ale říkala jsem si, že ten moment toho žehnání je taková zajímavá skutečnost. O. Pavel: Asi musíme jít do toho prostředí, kde žil Ježíš a žehnat znamenalo přát dobro. A my, když řekneme přát, tak to bereme jen, jakože něco řeknu. Ale pro něho, je přát dobro, to dobro udělat, a to dobro nést dál. A to si myslím, že je Ježíšův příběh, celý jeho život. On nás zve k tomu, abychom tohle dělali i my, pokud chceme být jeho učedníky. O což se všechny tyhle kapely snaží nejenom totiž svojí tvorbou, ale většina z nich má za sebou mnoho humanitárních projektů. Kdy se snaží tu zvěst o Ježíši potvrdit tím, co děláme tady právě někde pro vás tímhle projektem někde v chudé zemi nebo naopak mezi bezdomovci atd. Zdíša: Teď jsi mi nahrál, že zpěvák téhle písničky je z kapely Third Day, která právě působí v mnoha humanitárních projektech, a kromě toho se taky snaží o novodobou evangelizaci prostřednictvím sociálních sítí. O. Pavel: A není právě i tohle to být požehnán, chtít žehnat?    Mac Powell (Third Day) - "When Love Sees You" (Jesus)  

 • Videoklipová křížová cesta pro Svatý týden

  Milí farníci, dnes na Květnou neděli jsem měl pro vás připravenou další videoklipovou křížovou cestu. Sice spolu nemůžeme být, ale díky internetu máme možnost si ji společně projít, byť každý doma. Nezapomeňte si u většiny videí zapnout titulky.   Najedete ji zde: http://hudba.signaly.cz/videa/

 • Pozdrav o. Pavla Květná neděle s litaniemi ke sv. Anežce

  Milí farníci. Rád bych vás všechny pozdravil a popřál nám, ať umíme dobře prožít tento Svatý týden. Rád bych se s vámi sdílel o duchovní zkušenost tohoto týdne. Již jednou jsem použil na kázání skutečnost, kterou jsem si uvědomil před rokem někdy touto dobou. A to skutečnost, kdo a jaká životní oběť stojí za mým povoláním kněze a za duchovními povoláními v naší rodině. Loni v dubnu jsem si poznačil do duchovního deníku: Navštívil jsem svoji poslední žijící pratetu. Vyprávěla mi o mé prababičce, která chtěla jít do kláštera. Neměla ještě věk nutný pro vstup do kláštera, tak musela čekat. Měla 16 let, když začala 1. světová válka, a taky proto nemohla nastoupit. Její bratr narukoval v 18 letech, v 19 letech padl na frontě v Itálii. Proto bylo potřeba, aby zůstala doma. Její touha po duchovním povolání zůstává „nenaplněna." Vdala se, měla 9 dětí, nebála se mluvit o tom, že se nedostala do kláštera. Přestože vše bylo jinak, než jak ona v životě chtěla, celý život se modlila a obětovala, aby alespoň jedna z její rodiny, i z dětí jejich sester, mohla jít do kláštera, když jí se to nepodařilo. Ona se toho již nedožila, že si Bůh místo ní povolává ne jednu neteř, ale hned dvě. Jak jsem si tohle psal, tak jsem si ale uvědomil, že kdyby ona do toho kláštera šla, tak by neměla ani rodinu.  Vlastně by tu nebyla ani moje mamka, pak bych tu nebyl ani já jako kněz. Někdy v životě neuvidíme, až na věčnosti, na jakém plánu jsme s Bohem spolupracovali. Proč to znovu vzpomínám? Protože tento týden jsem si uvědomil další Boží působení v naší rodině a věřím, že opět žijeme z obětí a modliteb i této mé prababičky. Opět mi volala prateta, jestli bych mohl sloužit za její vnučku mši svatou. Čeká 4. dítě, její manžel je lékař, bohužel v této době operoval někoho, od koho se nakazil koronavirem. A nejenom to, nakazil celou rodinu včetně své ženy, která je v 8. měsíci těhotenství. Leží v nemocnici v péči lékařů a on se stará doma v karanténě o další 3 jejich děti. Moc mě prateta prosila, jestli bych za ni mohl sloužit mši. Je zajímavé, že každý den se snažím mít mši svatou hned ráno před otevřením kostela, ale toto úterý jsem si řekl, že ji budu mít až odpoledne. A protože to bylo úterý, kdy nemám úmysly mší z farnosti, abych mohl sloužívat mši právě i na takové aktuální potřeby, tak jsem hned tento den mohl za ni sloužit mši. Ve středu mi prateta volala, že mi musí oznámit, že měla telefonát, že zdravotní stav této její vnučky se ten den zlepšil. Ona jen zopakovala své dceři, že přece ten den byla za ni sloužena mše svatá. Milí farníci, přestože my kněží nemůžeme sloužit mše svaté s vámi, přesto mše svaté denně sloužíme. A zde vidíte její účinky. Každý den na vás myslím při ranní i večerní adoraci a při mši svaté. Vzpomeňte si na toto svědectví i na to, že v současné situaci nejste sami. Jsme spojeni s obětí samotného Krista, jsme spojeni díky jeho smrti a zmrtvýchvstání i s oběťmi a modlitbami našich předků a jsme propojeni i spolu navzájem, kteří žijeme v této době. Přeji nám všem hluboce, byť jinak prožívaný, jak jsme byli zvyklí, tento Svatý týden a nebojme se o tom vzájemně sdílet a svědčit. Předejte prosím mé pozdravy i toto svědectví o síle oběti mše svaté i těm ve vašem okolí, kteří se na internet nedostanou. Požehnaný velikonoční čas přeje a vyprošuje o. Pavel   P. s: Připojuji zvláštní ranní hru slunce v našem kostele v posledních dnech. V jeden okamžik sluneční paprsky dopadají jen na levou část kostela a nádherně nasvítí sochu sv. Anežky.       Vnímám to jako pohlazení v naší víře, že se za nás naši národní světci přimlouvají. A tak připojuji litanie právě ke sv. Anežce převzaté ze stránek o. Kodeta.   Pane, smiluj se.   Pane, smiluj se.Kriste, smiluj se.  Kriste, smiluj se.Pane, smiluj se.   Pane, smiluj se. Bože, náš nebeský Otče,                 smiluj se nad námi.Bože Synu, Vykupiteli světa,Bože Duchu svatý,Bože v Trojici jediný, Svatá Maria,                                   oroduj za nás.Svatá Boží Rodičko,Svatá Panno panen, Svatá Anežko,Ušlechtilá ratolesti rodu královského,Snoubenko nebeského Ženicha Ježíše Krista,Dobroditelko chudého lidu,Zbožná řeholnice,Vzore pokory,Bohumilá abatyše,Láskou k svému Spasiteli planoucí,Důvěrou svaté Kláry poctěná,Zakladatelko klášterů,Vzore řeholní kázně,Příklade zbožnosti,Milovnice svaté chudoby,Zrcadlo panenské čistoty,Moudrá rádkyně českých vládců,Chloubo rodu Přemyslovců,Ochránkyně České země, Jež jsi šatila chudé,Jež jsi nasycovala hladové,Jež jsi ošetřovala nemocné,Jež jsi těšila zarmoucené,Jež jsi z lásky ke Kristu pohrdla královskou korunou,Jež jsi život svůj zasvětila Ježíši Kristu, Abychom tě následovali v andělské nevinnosti,Abychom vroucně milovali svého Spasitele,Abychom Bohu sloužili čistým srdcem,Abychom podle tvého příkladu pohrdali světskou slávou,Abychom stále více prospívali v dokonalosti křesťanské,Abychom přemáhali hříšné žádosti svého těla,Abychom neohroženě vyznávali víru,Abychom snášeli veškerá utrpení s odevzdaností do vůle Boží,Abychom tě následovali v poníženosti a pokoře,Abychom vždy pamatovali na nebeskou vlast,Abychom byli stále připraveni k odchodu na věčnost,Abychom s milostí Boží došli do neskonalé slávy,Abychom před smrtí byli zaopatřeni svatými svátostmi,Abychom na tvou přímluvu došli šťastné smrti, Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,   smiluj se nad námi.Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,   smiluj se nad námi.Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,   smiluj se nad námi.   Modleme se: Bože, tvá služebnice Anežka šla za tvým voláním, zřekla se bohatství a zamilovala si chudobu, následovala tvého ukřižovaného Syna a došla do nebeské radosti; na její přímluvu veď i nás, abychom nelpěli na věcech pomíjejících a dosáhli slávy věčné. Skrze Krista, Pána našeho.Amen.

 • Příběh Bible – Abrahám a Sára

  Dne s si představíme život muže, který je nazýván praotcem víry. Sám pro sebe jsem si odvodil, proč jej tak právem můžeme nazývat.  Abrahám žije v domě svého otce, jejich majetek roste, žije víru své rodiny - tedy uctívání domácích bůžků, má ženu, dům, služebnictvo. Je prostě zajištěn. Převedl jsem si to do dnešní doby tak, že už jste někdy těsně před důchodem konečně splatili hypotéku a mohli byste si oddechnout, že teď už bude vše ve vaší rodině v klidu. A do toho k vám začne promlouvat nějaký Bůh, který tvrdí, že on je jediný. A nejenom to, dokonce vás vyzve, abyste opustili všechny tyto jistoty a odešli do země, kterou vám dá. Jenže on neřekl, který to je a jak dlouho tam půjdete, tzn. Že ze zajištění jdete pod stan a budete místo zaslouženého klidu vést kočovný život. Běžte s takovou nabídkou za svou ženou... A s tím přicházejí velké přísliby o potomstvu, které ale dobře víte, že nemůžete mít, protože jste neplodní. Vykročili byste za tímto neznámým hlasem? Abrahám vykročil a proto je právem nazýván praotcem víry.   Životní příběh Abraháma a Sáry najdeme v Bibli: Gn 11,26 - 25,10   V pořadu Tv Noe Příběh Bible zaznělo: Zdíša: Dneska nás čeká duet, který nazpívali dva členové kapely Casting Crowns. Čeká nás písnička, která je tak trošku typická pro Casting Crowns co se týče vyznění, oni jsou kapela se specifickým typem repertoáru. O. Pavel: Dost často mám zkušenost, když pouštím jejich písně, že se tam každý z nás najde. Jdou přímo konkrétně do života k problému, který je a který zapomínáme řešit, najednou se tam člověk najde a dost často se i rozpláče. Zdíša: Právě Mark Hall a Megan Garrett, kteří nazpívali tenhle duet, měli na výběr z více písniček a oni se rozhodli vybrat příběh Abraháma a Sáry. Celý jejich život je dost zajímavý a myslím si, že je tam dost momentů, nad kterými bychom se mohli zastavit. O. Pavel: Sice by se celý jejich život nemohl vejít do té písně a možná právě tady vidíme takový okamžik, který je pro každého z nás těžký. Bůh řekne, že něco se má v mém životě stát a bude to takhle. To se stane Abrahámovi: Budeš praotcem a bude tvého potomstva, že ho ani nespočítáš, jako písku. A najednou běží život, ubývá sil, oba jsou staří, Abrahám má už 80 let a dítě nemají. A neplodnost v té době byla něčím velmi těžkým, co my ani v dnešní době nedokážeme domyslet. Tehdy majetek, bohatství, nebylo o tom, kolik máš domů atd., to bylo, kolik máš dětí, kolik stihnete za svůj život roznožit dobytka, zabrat území a najednou ty děti nepřicházejí. Ten, ne kterém to á být postavené, pořád nepřichází. Oni se s tím strašně trápí. A co mě oslovilo, není to jediný příběh Bible, kdy takhle někdo prochází obrovskou zkouškou. Zdíša: Jak jsi mluvil teď o tom, že musí stihnout za ten život mít co nejvíc potomků, tak mě tam na té písničce zaujal ten časový kontext. Oni už mají 80 roků a zpívají tam o tom. O. Pavel: Je to vlastně taková modlitba každého z nás: Bože, ty jsi mi něco slíbil a ono se to vůbec nenaplňuje. Vždyť já už jsem starý. Teď se mi někdo směje možná kvůli tom. Bože, ale ty musíš splnit svůj slib, ty jsi to řekl. V tom se mně třeba Starý zákon líbí, že člověk starozákonní zná, co Bůh řekl a nebojí se říct: Bože, ty jsi řekl tohle a tohle a mě se to dotýká. To je můj život a mělo by se to stát a já tě o to prosím. Zdíša: Já si myslím, že zrovna Casting Crowns jsou zrovna takový melancholičtí a přemýšliví a tím pádem to je ideální téma pro ně. O. Pavel: Maslím si, že i podle toho byli oni jedni z mála, kteří dokážou tu myšlenku celého toho, co prožívají Abrahám a Sára, ale taky svým stylem, předat, a tak nás zase posunout v přemýšlení o Abrahámovi a Sáře.   Abrahám a Sára - Who But You (ABRAHAM & SARAH) - Mark Hall & Megan Garrett (Casting Crowns)

 • Slunečných 25 let kostela

  Přestože jsme včera nemohli společně oslavit 25 let kostela, někteří jste mi napsali, že jste vděční, že alespoň náš farní web je připomenul.     A jak jsem jej zakončil? Jako vždy, večerní modlitbou před svatostánkem ve 20.00 a tento týden s přidáním modlitby za mládež. Na závěr každý den žehnám vám všem a celému městu. Děkuji Zdeňkovi Kvasnicovi za to, že po příchodu z kostela jsem od něj našel video, které nám připomíná, co vše se dělo více jak před 25 lety kolem stavby našeho kostela. A na závěr, těším se, že toto výročí ještě spolu oslavíme.      

 • Jak probíhaly oslavy svěcení kostela v dalších letech?

  Zajímalo mě, zda se dočtu něco o pozdějších oslavách ve FOMu. K 5 letům jsem našel zápis ve farní kronice: „Na 5. výročí posvěcení Křížové cesty jsme pozvali pana Pavla Hladkého ze Švábenic, který je jejím autorem, aby se ji sám se svou manželkou modlil. Prokládali ji sami písněmi, kterých je Pavel i autorem. Mohli jsme tak prožít Křížovou cestu velmi niterně."   K 10. výročí se zmiňuje FOM jen velmi kratičce pozvánkou: „Za všechny obdržené milosti poděkujeme Pánu slavnou mší svatou 2. dubna 2005 v 10 hodin. Odpoledne ve 14 hodin jste zváni na agapé do suterénu kostela se vzpomínkou na chvíle prožité při stavbě kostela."Doplnění o průběhu jsem našel ve farní kronice: „V sobotu 2. dubna jsme oslavili 10. výročí posvěcení kostela sv. Vojtěcha. Přítomni byli: otec arcibiskup Jan Graubner, Mons. Vojtěch Šíma, rektor kněžského semináře a náš tehdejší duchovní správce a stavitel chrámu, bývalí jáhnové - dnes kněží, kteří v průběhu stavby konali u nás roční jáhenskou praxi."   O dalších oslavách je již bohatě zmiňují jak FOM v roce 2010, tak taky v roce 2015. Můžete se do nich začíst v archivu na našem webu. A nezapomeňte zavzpomínat taky díky naší fotogalerii: https://www.zonerama.com/farnostotrokovice/Album/1900031 https://www.zonerama.com/farnostotrokovice/Album/1903198

 • Co napsal FOM v roce 1995 o svěcení kostela?

  Nedalo mi to, abych nezapátral v našem archivu a nepohledal, co by se dalo najít třeba ve Farním občasníku, tehdy ještě sv. Michaela, o této velké události, jakou bylo 1. 4. 1995 svěcení nového kostela. Slova z kázání o. arcibiskupa jsou stále aktuální.   Nabízím alespoň naskenovanou verzi.        

 • Pozdrav o. Pavla k 25 letům farního kostela

  Milí farníci. Rád bych touto formou s vámi všemi prožil dnešní slavnost. Je to 25 let od chvíle, kdy byl vysvěcen kostel. Ráno jsem měl možnost při adoraci zalité sluncem žehnat jako každý den našemu městu. Následující píseň, kterou jsem vybral, mi hovoří z duše i pro dnešní dobu a vyjadřuje touhu, abychom společně mohli slavit v našem kostele. I dnes ráno jsem slavil mši svatou z dnešní slavnosti posvěcení kostela. V intenci jste byli zahrnuti všichni, protože byla: „Za * a + farníky, kteří se zasloužili o zbudování kostela.“ Všechny texty modliteb i čtení ke mne promlouvají o tom, jak je pro Boha důležitý nejenom každý postavený chrám, ale touží nás přivádět k takové kráse, že my sami se stáváme tím nejvzácnějším chrámem pro něj.  V 1 Kor 3,16-17 čteme: „Nevíte, že jste Božím chrámem a že ve vás bydlí Boží Duch? Kdo by ničil Boží chrám, toho zničí Bůh. Neboť Boží chrám je svatý, a ten chrám jste vy!“ Prvním gratulantem byl samotný o. Vojtěch Šíma, který mi hned ráno volal a všechny moc pozdravuje. Jeho slova pronesená před šesti lety o modlitbě, která činí člověka vnitřně krásným, jsou možná dnes ještě aktuálnější. Náš kostel jsme stihli krásně připravit na těch jeho 25 let. Máme vylepšené ozvučení, nově promítáme texty písní skrze dataprojektory, podařilo se nově počalounit vnitřek svatostánku, položit nový koberec, omést pavučiny, umýt lustry, připravit k tomuto výročí další vydání Farního občasníku... Náš kostel je na oslavu připraven, jak si zaslouží a patří dík všem, kdo s čímkoliv pomáhali. A stejný díky patří všem, kdo nemohou již přiložit ruku k dílu díky stáří, nemoci, jsou mimo Otrokovice a mnoho dalších důvodů. Ale přesto nezapomínají v modlitbách na svoji rodnou farnost. Nabízí se ale otázka, zda Bůh touto dobou, kdy nám nabízí více času na přemýšlení o našem životě, netouží s ještě větší snahou, jakou jsme vložili my do příprav, obnovit ten náš vnitřní chrám. Abychom s ním na tom spolupracovali, k tomu všemu se snažím dávat na náš web všechny dostupné podklady i pro setkávání s Bohem v této době koronaviru. A tak si tento svůj pozdrav dovolím ukončit písní, která mi mluví z duše o nás samotných a touze Boha mít v nás svůj chrám. Povzbuďte se několika fotografiemi i z dnešního dne. O. Pavel