Aktuality, Inspirace, Ohlášky, Promluvy

 • I kostel sv. Vojtěcha a kaple sv. Anny vás zvou na Noc kostelů

  Zatímco do 1. ročníku Noci kostelů v ČR v roce 2009 se zapojilo 25 kostelů, v letošním roce je to již k dnešnímu dni 1163 kostelů a modliteben a nechybí mezi nimi ani Otrokovice a Kvítkovice. Pořadatelé napříč republikou chystají programy, při nichž budou mít návštěvníci příležitost nechat se v chrámových prostorách provést slovem, povznést hudbou, inspirovat ve ztišení a modlitbě.     Programy ve všech přihlášených kostelích ČR najdete na www.nockostelu.cz   Program v kostele sv. Vojtěcha   Program v kapli sv. Anny      Loni nás Nocí kostelů provedla Tv Noe.

 • Podpořte sbírku Charity na pomoc rodinám zasaženým pandemií a odměňte se nádhernou písní od Davida Deyla

  Charita je v kontaktu s mnoha lidmi, kteří se dostávají do nesnází. Vyhlásili sbírku pro rodiny zasažené pandemií a napsali k ní: „Pandemie covid-19 vtrhla do života mnoha lidí a napáchala obrovské škody. Někdy je připravila i o živitele. Na pomoc takto zasaženým rodinám pořádá Charita Česká republika sbírku „Naděje se vrátí“, která jim pomůže překonat existenciální, sociální i zdravotní dopady krize. Pomyslným srdcem sbírky je stejnojmenná píseň Davida Deyla.“ A co napsal David Deyl ke vzniku písně? „Na začátku jsem měl nápad na píseň. Byl to můj osobní způsob, jak se vyrovnat s rokem plným temných okamžiků. Naděje se vrátí. Věřím tomu z celého srdce a najednou mi už nestačilo o tom mluvit. Chtěl jsem reálně pomáhat. Tak z písně vznikla ve spolupráci s Charitou sbírka na pomoc rodinám zasaženým pandemií. Příspěvky přes DMS, bankovním převodem nebo přes streamy a stahování včetně YouTube půjdou přímo na účet Charity. Děkuji Magdaleně Drsové za nádherný text! S produkcí písně mi pomohl můj kamarád a velmi talentovaný producent Marcus Tran, který hudbu cítí stejně jako já. Světoznámý producent a držitel čtyř Grammy Nicolas Ramirez mi pomohl zajistit ten nejlepší finální mastering přímo z rukou Gene Grimaldiho, který spolupracoval např. s Lady Gaga, Stingem a Jennifer Lopez. Takové úsilí věnované písni si zaslouží stejné úsilí vložené do videoklipu. Jsem rád, že na spolupráci kývnul režisér Biser Arichtev. Jak se vše povedlo můžete sami posoudit ve výsledném klipu. Moc děkuji všem, kdo s projektem pomáhají a srdečné díky všem dárcům – vy jste naděje!“ Odkaz: https://www.charita.cz/jak-pomahame/doma/koronakrize/ http://www.daviddeyl.com/    David Deyl - Naděje se vrátí (Official Music Video)

 • Nedělní kázání pro děti i s novou soutěží – P. Roman Vlk

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 15.5.2021

  Evangelium (Jan 17,11b-19) Ježíš pozdvihl oči k nebi a modlil se: „Otče svatý, zachovej je ve svém jménu, které jsi mi dal, aby byli jedno jako my. Dokud jsem byl s nimi, já jsem je zachovával ve tvém jménu, které jsi mi dal. Chránil jsem je a nikdo z nich nezahynul kromě toho, který propadl záhubě, aby se naplnilo Písmo. Nyní jdu k tobě, ale toto mluvím (ještě) ve světě, aby měli v sobě plnost mé radosti. Dal jsem jim tvé slovo. Svět k nim pojal nenávist, protože nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze světa. Neprosím, abys je ze světa vzal, ale abys je zachránil od Zlého. Nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze světa. Posvěť je v pravdě; tvé slovo je pravda. Jako jsi mne poslal do světa, tak i já jsem je poslal do světa. A pro ně se zasvěcuji, aby i oni byli posvěceni v pravdě.“   Mši svatou za kněze 21.5.2021 můžete sledovat zde: https://1url.cz/@mse.sv.Laskov   Nedělní kázání pro děti | JE BEZEDNÝ | P. Roman Vlk   Soutěž z Vlčího doupěte 26   SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: http://vlcidoupe.cz ​ INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe ​ FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe ​ MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030 Rádi bychom dárcům poděkovali ve videu. Pokud souhlasíte, napište do zprávy pro příjemce písmeno S - (souhlasím) a jméno nebo přezdívku.

 • ZAMYŠLENÍ NA 7. NEDĚLI VELIKONOČNÍ: UDATNÍ HRDINOVÉ

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 15.5.2021

  Před několika týdny mě oslovil 20. verš z 18. žalmu: "Pán … mě zachránil, protože si mě oblíbil." Hodně ve mně tato slova vrtají, přemílají, vyvolávají pochybnosti, ale také radost a úlevu. Vzpomněl jsem si na ně i dnes při čtení dnešního úryvku z Janova listu, kde je napsáno: "Bůh je láska" (1 Jan 4,16). Pokud je toto pravda, pak je pravda i to, že Bůh si mě oblíbil. Myslím, že při vnímání této pravdy zakouším, co je to bázeň před Pánem. Mě si oblíbil? Copak neví, jaký jsem, jaká je moje minulost, jaká je moje každodennost? A přece mi Bůh říká, že si mě oblíbil. Jsem u Boha oblíbený. Taková je pravda. Písmo mi ji potvrzuje na více místech. Snad nejvíce v tomto text z Knihy moudrosti: "Neboť všechno, co je, miluješ a nic nemáš v nenávisti z toho, co jsi udělal; neboť kdybys nenáviděl něco, nebyl bys to stvořil" (11,24). Tato věta mě zároveň osvobozuje od pokušení pýchy, která mi také namlouvá, že si mě Bůh oblíbil - ale přitom mě chce vést k vyvyšování se nad druhé: "Vidíš, jak jsi dobrý? Bůh si tě oblíbil." Ale já vím, že toto je jen pokušení. Bůh si mě neoblíbil proto, že jsem dobrý. Vždyť jsem hříšník. Ale miluje mě, protože mě chtěl a stvořil. Skrze Krista mě zachránil. Mám v jeho životě jedinečné místo. Spolu s tebou. Spolu s každým člověkem. Každý z nás je Bohem oblíbený. Neboť Bůh je láska. Když jsem pak hledal spojitost mezi čtením ze Skutků a responsoriální žalmem, oslovilo mě jiné spojení: "…udatní hrdinové, kteří plníte jeho příkazy" (Ž 103,20). Přestože se tato slova vztahují především na anděly, určitě nimi můžeme označit i apoštoly, kteří se rozhodli jednat a doplnit svůj počet opět na dvanáct. Jsou udatní hrdinové, neboť už museli jednat bez Ježíše. Jsou udatní hrdinové, protože se učili přemáhat své pochybnosti a hledat Boží vůli a konat ji. I ty jsi udatný hrdina - protože plníš Boží příkazy. Vždyť ty jsou často proti smýšlení tohoto světa, proti náladám naší lidské přirozenosti, která stále nese následky dědičného hříchu. Plnit Boží vůli znamená být udatný. Vůbec se tak necítím. Jsem v Božích očích udatný hrdina? Jsem hříšník, udatný hrdina. Nenapsal bych tento text, kdybych neměl na paměti, že ho píšu Božím domácím (tak jako celý tento liturgický rok). Neboť doufám, že Boží domácí pochopí, že pokud jsem u Boha oblíbený, vyvolený (1 Pt 2, 9), udatný hrdina, tak je to vždy ve společenství s nimi, ve společenství církve, kde jsme všichni takoví. Hříšníci, ale udatní Boží hrdinové, oblíbení. A je to dílo Ducha svatého, není to z nás… Přebíráno se svolením autora. Zdroj zamyšlení najdete zde: http://dcza.sk/

 • 5 jazyků lásky aneb jak zlepšit vztahy v rodině s Jankou a Palem Strežovými

  Nadační fond Credo se i letos připojuje k Týdnu po rodinu, který probíhá 8. – 16. května 2021. Zveme na online webinář na téma 5 jazyků lásky, který proběhne 11. května od 17 hodin a povedou jej manželé Janka a Pavol Strežovi. Webinář obsahuje přednášku, svědectví a příklady ze života, možnost diskuze prostřednictvím chatu a test na rozpoznání jazyků lásky. Čeká vás přednáška, svědectví, příklady ze života, možnost diskuze prostřednictvím chatu, test na rozpoznání jazyků lásky.   Dozvíte se: Co jsou jazyky lásky a jak mohou zlepšit vaše manželství. Jak můžete jejich prostřednictvím plnit citové nádrže našich blízkých. Jak dávat najevo lásku druhým tak, aby to opravdu vnímali.   Janka a Pavol Strežovi jsou manželé téměř 18 let, vychovávají spolu tři děti. Témata vztah, manželství a výchovy jsou pro ně velmi vzácná. Přednáší ve školách, na seminářích, konferencích. Svědectví z jejich života a způsob, jakým se snaží tyto věci aplikovat v rodině, mohou být inspirací.   5 jazyků lásky aneb jak zlepšit vztahy v rodině s Jankou a Palem Strežovými     

 • Nedělní kázání pro děti – P. Roman Vlk

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 9.5.2021

  Evangelium  (Jan 15,9-17) Ježíš řekl svým učedníkům: „Jako Otec miloval mne, tak já jsem miloval vás. Zůstaňte v mé lásce. Zachováte-li moje přikázání, zůstanete v mé lásce, jako jsem já zachovával přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce. To jsem k vám mluvil, aby moje radost byla ve vás a aby se vaše radost naplnila. To je mé přikázání: Milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás. Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo za své přátele položí svůj život. Vy jste moji přátelé, když děláte, co já vám ukládám. Už vás nenazývám služebníky, protože služebník neví, co dělá jeho pán. Nazval jsem vás přáteli, protože vám jsem oznámil všechno, co jsem slyšel od svého Otce. Ne vy jste si vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a určil jsem vás k tomu, abyste šli a přinášeli užitek a váš užitek aby byl trvalý. Potom vám Otec dá všechno, oč ho budete prosit ve jménu mém. To vám přikazuji: Milujte se navzájem!“   Nedělní kázání pro děti | JE PŘÍTEL | P. Roman Vlk   SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: http://vlcidoupe.cz ​ INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe ​ FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe ​ MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030 Rádi bychom dárcům poděkovali ve videu. Pokud souhlasíte, napište do zprávy pro příjemce písmeno S - (souhlasím) a jméno nebo přezdívku.

 • ZAMYŠLENÍ NA 6. NEDĚLI VELIKONOČNÍ: CHCI BÝT S TEBOU V NEBI

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 9.5.2021

  Při čtení dnešních textů mi přichází na mysl myšlenka: "Pozor na tvrdost srdce!" Proč? Představuji si Petra, jak se dostal do situace, pro pravověrného Žida (jakým Petr bezpochyby byl) nepředstavitelné. Vešel do domu pohana. A tam zjistil, že v něm, v jeho rodině a jeho přátelích působí Boží Duch, dokonce mluvili jazyky a velebili Boha. Petr se mohl zatnout: "Ne, tyto nesmím pokřtít, vždyť jsou to pohané!" Ale neudělal to. Nechal se vést stejným Duchem, protože zjistil, že spása je určena všem, kteří chtějí být spaseni, bez ohledu na minulost, na národnost, na rasu… Petr se naučil, že v nebi bude i s římským setníkem Kornéliem a dalšími pohany. Doufám, že i se mnou… Jak se u nás zlepšuje pandemická situace, stále častěji se setkávám s názorem, že mnoho lidí se do kostela nevrátí, že Církev je ztratí. A to je situace, v níž si i my musíme dát pozor na… tvrdost srdce? Rezignovanost? Mávnutí rukou? Neboť je jisté a je to stoprocentně Boží vůle, že Bůh nechce, aby se ztratili. Proto ani my nesmíme jen s lítostí konstatovat, že jsou pryč, ale musíme (nemám toto slovo rád, ale tady lepší není: musíme!) nasadit všechny síly, abychom těmto zdánlivě ztraceným nanovo nabídli radostnou zvěst o vykoupení. A to takovým způsobem, který jim umožní nově se zamilovat do Ježíše. Pokud to - vedení stejným Duchem - dokážeme, vrátí se možná jednou i do kostela. A jaké jsou síly, které musíme nasadit? Náš Milovaný nám o nich říká v evangeliu: "Milujte se navzájem… Pokud budete zachovávat má přikázání…" (Jan 15, 17. 10). Potřebujeme celým srdcem milovat Ježíše - poslušností jeho přikázáním - a milovat nejen ty, kteří v kostele nyní jsou, ale zejména ty, kteří už do kostela nepřijdou. v první řadě se za ně vytrvale modlit - a to zcela konkrétně a jmenovitě: za souseda, za tchyni, za vnuka, za kolegu, za neteř… a modlit se ne o to, aby se vrátili do kostela, ale aby znovu poznali a zamilovali si Ježíše. On je už potom přivede ke svátostem. Mnozí lidé nyní odcházejí, protože možná nikdy Ježíše skutečně neznali, nikdy nezažili chvění zamilovaného srdce. My se jim máme stát svědky. Modlitba naše svědectví předchází i ho následuje. Staň se radostným svědkem Ježíše ("Toto jsem vám řekl, aby ve vás byla moje radost a aby vaše radost byla úplná" - Jan 15, 11), který trpěl, zemřel a vstal z mrtvých, abychom měli nový život, život v hojnosti a věčný. Jedna motivace lásky: Pokud se začneš za někoho modlit, začni tímto: "Milovaný Tatínku, s tímto člověkem chci být spolu u tebe doma, v nebi." Nacvičuj si tuto touhu například na někom blízkém, na člověku, se kterým tě kdysi "spojoval velmi něžný svazek - v průvodu jste kráčeli Božím domem" (srov. Ž 55,15). Splníš přikázání lásky a zachráníš někoho, s kým pak budeš celou věčnost oslavovat Boží milosrdenství.   Přebíráno se svolením autora. Zdroj zamyšlení najdete zde: http://dcza.sk/

 • Připojme se k celosvětové modlitbě růžence u nás v kostele či doma

  Každý den v 18:00 se v měsíci květnu připojujeme v kostele sv. Vojtěcha k celosvětové modlitbě růžence za ukončení pandemie COVID-19. Papežská rada pro novou evangelizaci uvedla, že katolické svatyně celého světa budou zvláštním způsobem zapojeny jako propagátoři modlitby růžence mezi katolickými jednotlivci, rodinami a komunitami. Třicet poutních míst se bude střídat ve vedení každodenního živě přenášeného růžence v 18.00 hodin (středoevropského času). Katolická církev zasvěcuje měsíc květen Nejsvětější Panně Marii. Svatý otec zahájí tento měsíc modlitby 1. května a poprosí o Mariinu přímluvu. Papež František hovořil o koronaviru a jeho ekonomických dopadech ve videoposelství účastníkům 27. iberoamerického summitu v Andoře dne 21. dubna. Pandemie COVID-19 „si vyžádala od každého národa a jeho občanů obrovské oběti,“ řekl. Krize vyzvala „celé mezinárodní společenství, aby se společně s duchem odpovědnosti a bratrství zavázalo čelit mnoha výzvám - těm, které již probíhají, i těm, které přijdou.“ Papež řekl, že se modlí za miliony lidí, kteří na COVID-19 zemřeli nebo kteří nemocí trpí, i za jejich rodiny: „Pandemie nerozlišovala a zasáhla lidi všech kultur, vyznání, sociálních a ekonomických vrstev.“ Zdůraznil, že je důležité považovat očkování proti koronaviru za „univerzální společné dobro“. „V této oblasti jsou obzvláště vítány iniciativy, které usilují o vytvoření nových forem solidarity na mezinárodní úrovni, s mechanismy zaměřenými na zajištění spravedlivé distribuce vakcín, které nejsou založeny na čistě ekonomických kritériích, ale berou v úvahu potřeby všech, zejména těch nejzranitelnějších a nejpotřebnějších.“ „S naléhavostí musíme zvážit model obnovy schopný generovat nová, inkluzivnější a udržitelnější řešení zaměřená na všeobecné společné dobro, splňující Boží slib pro všechny lidi," uvedl dále papež. Dodal, že při reakci na koronavirus by se pozornost měla věnovat tomu, aby byla zreformována mezinárodní dluhová struktura a umožněn přístup k externímu financování na podporu ekonomického rozvoje tak, „aby se každý mohl dostat ze současné situace s nejlepší šancí na zotavení“. „Nic z toho nebude možné bez silné politické vůle, která má odvahu rozhodnout se změnit věci, zejména priority, tak, aby to nebyli chudí, kdo zaplatí nejvyšší cenu za tyto tragédie, které zasáhly naši lidskou rodinu," řekl. Zdroj: www.cirkev.cz   Zahájení s papežem Františkem sobota 1.5.2021   Seznam vybraných poutních míst včetně odkazů na záznamy či přímé přenosy najdete zde.    Modlitební úmysly Svatého otce na jednotlivé dny v měsíci květnu Za celý svět raněný touto pandemií   Za všechny zesnulé Za všechny, kteří se nemohli rozloučit se svými milovanými zesnulými Za všechny nakažené koronavirem a všechny nemocné Za všechny těhotné ženy a jejich nenarozené děti Za všechny děti a dospívající Za všechny mladé lidi Za všechny rodiny Za všechny pracovníky médií Za všechny seniory Za všechny lidi s postižením Za všechny chudé, bez domova a ty, kteří se nacházejí v ekonomické nouzi Za všechny, kteří žijí sami, a ty, kteří ztratili naději Za všechny vězněné Za všechny vědce a instituce lékařského výzkumu Za všechny migranty Za všechny oběti násilí a obchodu s lidmi Za všechny světové představitele a vedoucí mezinárodních organizací Za všechny lékaře a zdravotní sestry Za všechny lidi ve válce a za světový mír Za všechny lékárníky a zdravotnický personál Za všechny sociální pracovníky Za všechny dobrovolníky Za veškerý policejní, armádní personál a za všechny hasiče Za všechny, kteří poskytují základní služby Za všechny učitele, studenty a pedagogy Za všechny pracující a podnikatele Za všechny nezaměstnané Za Svatého otce, biskupy, kněze a jáhny Za všechny zasvěcené muže a ženy Za církev Za ukončení pandemie a obnovu našeho sociálního a ekonomického života   Doma se můžete modlit společně, pokud jste sami, můžete se připojit k záznamu z Tv Lux.   RADOSTNÝ RUŽENEC   BOLESTNÝ RUŽENEC   SLÁVNOSTNÝ RUŽENEC   RUŽENEC SVETLA  

 • ZAMYŠLENÍ NA 5. NEDĚLI VELIKONOČNÍ: CHVĚNÍ VÍRY

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 1.5.2021

  Dnes si velmi intenzivně uvědomuji, co pro mě znamená žít ve víře. Vede mě k tomu Ježíšova věta z evangelia: "Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, přináší mnoho ovoce; neboť beze mne nemůžete dělat nic" (Jan 15,5). Neprožívám (citově, psychicky) jistotu, že jsem v Ježíši a on ve mně. A už vůbec ne to, že bych přinášel hodně ovoce. Ne, spíš mám pocit, že živořit a namáhavě lapáme po každém nádechu, jako člověk s nemocnými plícemi. Víra mi však říká něco jiného. Křtem jsem se stal ratolestí na révě, kterým je Ježíš. Proudí ve mně jeho život, posilován modlitbou, Písmem, svátostmi, službou, svědectvím, společenstvím (i když v této pandemické době "jen" úzkým, rodinným). S Boží milostí se snažím konat pokání za své hříchy. A selhávám. Právě toto slovo - selhání - mi paradoxně dává jakousi jistotu, že Bůh se o mě zajímá, že se o mě stará, že mě jako réva své ratolesti živí a jako vinař očišťuje, neboť při každém selhání prožívám bolest očišťování. Asi o tom je křesťanský život - o chvění na hraně. Jedno prožívám, jiné věřím. Jedno vyvažuje druhé a obojí mě chrání před pýchou i před zoufalstvím… Doufám, že ti tato dnešní písmenka pomohou být více s Ježíšem. V chvění a důvěře.   PS. Co myslíš, jak se cítil apoštol Pavel, když mu v Jeruzalémě nevěřili a báli se ho? A co si myslel, když ho doprovodili z města a poslali domů? Boží škola má své cesty…   Přebíráno se svolením autora. Zdroj zamyšlení najdete zde: http://dcza.sk/

 • Nedělní kázání o. Romana Vlka nejenom pro děti i se soutěží

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 1.5.2021

  Nejedno dítě se těší na nové video z dílny o. Romana. A protože jsem všichni děti Boží, nejeden z rodičů se mi v rozhovoru přizná, že na něj taky zvědavě čekají a těšíme se, co jej mohlo skvělého opět napadnout a jak to dokázal se svým štábem filmově zpracovat.   Evangelium (Jan 15,1-8) Ježíš řekl svým učedníkům: „Já jsem pravý vinný kmen a můj Otec je vinař. Každou ratolest na mně, která nenese ovoce, odřezává, a každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla ovoce ještě více. Vy jste už čistí tím slovem, které jsem k vám mluvil. Zůstaňte ve mně, a já (zůstanu) ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstane-li na kmeni, tak ani vy, nezůstanete-li ve mně. Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese mnoho ovoce, neboť beze mne nemůžete dělat nic. Kdo nezůstane ve mně, bude vyhozen ven jako ratolest; uschne, seberou ji, hodí do ohně a hoří. Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li ve vás moje slova, můžete prosit, oč chcete, a dostanete to. Tím bude oslaven můj Otec, že ponesete mnoho ovoce a osvědčíte se jako moji učedníci.“   Nedělní kázání pro děti | VYTRVEJ | P. Roman Vlk   Soutěž z Vlčího doupěte 25   SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: http://vlcidoupe.cz ​ INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe ​ FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe ​ MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030 Rádi bychom dárcům poděkovali ve videu. Pokud souhlasíte, napište do zprávy pro příjemce písmeno S - (souhlasím) a jméno nebo přezdívku.