Aktuality, Inspirace, Ohlášky, Promluvy

 • Vánoční hudební přání

  Milí farníci a návštěvníci našeho webu. Rád bych Vám popřál v této době novou zkušenost s Boží blízkostí. To, co nám připomínají Vánoce, je, že On je Bůh Emanuel – Bůh s námi. A skrze Ježíše nám líbil, že s námi zůstane do konce časů. Ať tedy pokoj a radost, kterou si přejeme, umíme hledat u Něj a jsme jejími nositeli.   A kdo mě zná, tuší, že se mé přání neobejde bez nějakého hudebního tipu. Příjemný poslech spojený s modlitbou.   ESPÉ | Emanuel    The McClures - Heart Sings Hallelujah | Srdce zpívá haleluja   Pavel Helan - Směj se očima   Lauren Daigle - Trust in You | Důvěřuji Ti   Janais - Spi Isuse, spi   Vianočná Janais - online koncert

 • Modlitba u jesliček k Dítěti Ježíši a domácí bohoslužba pro sváteční dny

  V letošní adventní výzvě nám naši biskupové napsali: „Ukažme především svou ochotu přijmout Boha, který k nám o Vánocích přichází jako Zachránce v betlémském dítěti. Když k této Lásce skryté v malém Dítěti budeme volat, když se jí zasvětíme, když si doma vystavíme betlém, abychom se betlémskému Dítěti poklonili, zakusíme Boží ochranu na sobě i na svých blízkých. Klanějme se mu, projevujme úctu a vděčnost za sebe i jménem těch, kteří vděčnost neprojevují. Svěřme se jeho ochraně a věřme, že Bůh ukáže své slitování. Nebude se dívat na naše viny a nenechá nás samotné. On je Bůh věrný, i když my věrní nejsme. Betlémské Dítě, uctívané v našem národě taky jako Pražské Jezulátko, zve ke svornosti a lásce. Budeme-li ho milovat, naše láska změní nejen náš život, ale taky přemůže nenávist v mezilidských vztazích. Přichází naše chvíle, abychom se vrátili zpět ke své první Lásce, k Bohu.“   Nabídli nám taky modlitbu u jesliček, kterou můžeme využít.     ZASVĚCENÍ DÍTĚTI JEŽÍŠ (Pro modlitbu u jesliček v rodině) Ježíši, Božské dítě, věříme v tebe, doufáme v tebe, milujeme tě a klaníme se ti jako svému Králi. Svou moc a slávu jsi skryl do podoby malého dítěte. Mnoho národů světa tě takto uctívá. I my tě uctíváme ve tvém Dětství, jako našeho Pána, Spasitele a Boha, který všemu vládne a všechno tvoří nové. Věříme, že nás miluješ, proto chceme dnes začít nový život. Prosíme tě, smiluj se nad námi, odpusť nám naše hříchy a stvoř nám srdce čisté – srdce dítěte. Ty víš, že nejsme schopni bez tvé pomoci vykonat žádný dobrý skutek. Dej nám své požehnání, abychom byli schopni konat alespoň malé skutky lásky. Odevzdáváme se ti. Dívej se našima očima, usmívej se naším úsměvem, promlouvej našimi ústy, pracuj našima rukama. A kdybychom na tebe někdy zapomněli, připomeň se nám způsobem tobě vlastním – milosrdenstvím a něžnou láskou. Přijmi nás, malý Králi, do svého Nejsvětějšího Srdce jako své malé bratry a sestry a obejmi nás svou láskou. Amen.   Zároveň je zde nabídka podkladů pro domácí bohoslužbu ve sváteční dny, kdy se nedostanete na mši svatou. Najdete ji zde: Modlíme se doma Vánoce 2020 Tato bohoslužba je vhodná např. místo sledování mše svaté v televizi. Doporučuji si pak přijít ke svatému přijímání do kostela každou hodinu po začátku mše svaté a s dětmi se pomodlit u našeho betléma.

 • Vyšlo vánoční číslo Farního občasníku

  I v této době se našlo několik ochotných lidí, kteří přijali prosbu o napsání nějakého příspěvku do našeho nového čísla Farního občasníku. Děkujeme celé redakci za toto dílo, ve kterém pokračuje i po 30 letech vytisknutí 1. čísla v naší farnosti.   Nové číslo ke stažení zde: FOM 2020-07(12)

 • Nedělní kázání nejenom pro děti

  Přátelé, po shlédnutí tohoto kázání o. Romana Vlka jsem neváhal mu ihned napsat a poděkovat za tolik skvělých myšlenek a sdílet s ním, co vše to ve mně vyvolalo. Budete prožívat něco podobného? Napište mu a pozdravte jej ode mě.   Evangelium (Lk 1,26-38) Anděl Gabriel byl poslán od Boha do galilejského města, které se jmenuje Nazaret, k panně zasnoubené s mužem jménem Josef z Davidova rodu a ta panna se jmenovala Maria. Anděl k ní vešel a řekl: "Buď zdráva, milostiplná! Pán s tebou!" Když to slyšela, ulekla se a uvažovala, co má ten pozdrav znamenat. Anděl jí řekl: "Neboj se, Maria, neboť jsi nalezla milost u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Bude veliký a bude nazván Synem Nejvyššího. Pán Bůh mu dá trůn jeho předka Davida, bude kralovat nad Jakubovým rodem navěky a jeho království nebude mít konce." Maria řekla andělovi: "Jak se to stane? Vždyť muže nepoznávám." Anděl jí odpověděl: "Duch svatý sestoupí na tebe a moc Nejvyššího tě zastíní. Proto také dítě bude nazváno svaté, Syn Boží. I tvoje příbuzná Alžběta počala ve svém stáří syna a je už v šestém měsíci, ačkoliv byla považována za neplodnou. Vždyť u Boha není nic nemožného." Maria řekla: "Jsem služebnice Páně; ať se mi stane podle tvého slova." A anděl od ní odešel.   SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: http://vlcidoupe.cz INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030     Nedělní kázání pro děti | NEDĚLÁ TRIKY | P. Roman Vlk      

 • ZAMYŠLENÍ NA 4. NEDĚLI ADVENTNÍ: KOLIK MOŽNOSTÍ!

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 19.12.2020

  Dopisy Božím domácím (viz Mt 10, 24)   S jakou jistotou přistupoval David k rozhodnutí postavit chrám svému Bohu! I prorok, kterému to oznámil, s ním souhlasil, dokonce mu řekl: "Jdi a dělej všechno, co ti vnuká srdce, Pán je s tebou." A přece byla Boží cesta zcela jiná. Znáš princip hledání Boží vůle otevíráním dveří? Je to, jako bychom se někdy ocitli v místnosti plné dveří. Nemáme ponětí, kterými máme vyjít, co nás za nimi čeká. Jediným řešením je jedny dveře si vybrat a zkusit, zda jsou otevřené. Pokud ano, projdeme jimi a konáme dílo, které je tam připraveno. Pokud ne, zkusíme jiné dveře. Nikdy je však neotvíráme násilím ani nikdy nerezignujeme, když narazíme na dveře zamčené. Někdy totiž někteří lidé v takovém případě sedí na prahu zavřených dveří a hořekují. V tom lepším případě. V horším nadávají či upadnou do deprese… Myslíš, že Davidovi bylo jedno, že Bůh mu zavřel vysněné dveře? Ne, ale uvěřil tomu, co mu Bůh skrze proroka řekl - že má pro něj připraveno něco lepšího. V jistém smyslu i my nyní jsme jakoby v místnosti s více dveřmi. Rozdíl je jen v tom, že dveře nám otevře někdo jiný. Avšak bez ohledu na to, co za nimi bude - další omezení účasti na bohoslužbách či úplný zákaz veřejných mší svatých -, můžeme si být jisti, že když danými dveřmi projdeme a budeme dělat to, co nám daná situace umožní, bude i nám Pán budovat dům. Můžeme denně číst Písmo, můžeme v noci vstávat k modlitbě a zvelebovat Boha, můžeme jít k nejbližšímu osamocenému sousedovi a nabídnout mu každodenní péči, dokud nepominou omezení, můžeme obtelefonovat všechny známé a rodinu a s každým si povzbudivě promluvit (možná i o smyslu svátku narození Pána), můžeme napsat krásný vánoční pozdrav na každou e-mailovou adresu, která se nachází v našem adresáři (ne hromadný, nějakou básničku, ale osobní, vycházející ze srdce). Můžeme udělat mnoho dobrých věcí, na které jindy nemáme čas. Možná právě to budou nejkrásnější vánoční dárky. Při jejich dávání nezapomeňte na to, že dárky na Vánoce si dáváme jako znamení radosti z narození Vykupitele. Můžeme si je dávat i jindy, ale teď je to kvůli Ježíšovi. Tak dostávají hlubší smysl a vytvářejí radost a pevnější vztahy…

 • Zádušní mše za o. Adama Ruckého v Otrokovicích

  O. Adama Ruckého mnozí znají z let jeho působení v Napajedlích. S ohledem na omezení počtu lidí na jeho pohřbu se sejdeme k zádušní mši v sobotu 19. 12. ve 14:00 v kostele sv. Vojtěcha.   Parte ke stažení zde: Parte_AdamRucki_final_CZ  

 • Brambory ZDARMA nejen na vánoční bramborový salát od Nadačního fondu Credo

  Krásný adventní čas všem farnostem ve Zlíně a okolí, letošní rok je mimořádný, v mnohém nesnadný, ale kromě mnoha nových věcí se děje i mnoho dobrých skutků. Ty v letošním roce koná v našem kraji i zlínský patriot Radomír Lapčík. Do dárcovského programu NAVZDORY věnoval miliony korun pro rodiny s postiženými dětmi a matky samoživitelky, následně koupil 100 tabletů pro podporu výuky dětí ze sociálně slabých rodin a nyní se rozhodl pro dvojnásobný dobrý skutek. Pomoci zěmědělcům velkým výkupem brambor a zároveň udělat radost těm, kterým pytel brambor zdarma pomůže ušetřit na jiné vánoční potraviny.  Přijměte i Vy nabídku Nadačího fondu Credo a přijďte si vyzvednout 25 kg pytel brambor ZDARMA na jedno dítě nebo osobu. Brambory se budou rozdávat na výdejním místě od 17.prosince, každý všední den od 7 do 10 hodin a odpoledne od 15 do 17 hodin. Výdejním místem je Areál Zlín Projektu (ANLI s.r.o.) na adrese Pod Šternberkem 306, Zlín-Louky.  Kontaktní osobou na místě pro výdej brambor je dopoledne pan Libor Zehnal (tel. 602 716 051),   odpoledne pak pan Libor Kučera ( mobil:770135381 ) Termíny výdeje brambor v roce 2020 jsou: 17. 12.2020   -  15 - 17 hod 18. 12.2020   -   7-10 hod  a 15 - 17 hod 21. 12.2020   -   7-10 hod  a 15 - 17 hod 22. 12.2020   -   7-10 hod  a 15 - 17 hod 23. 12.2020   -   7-10 hod  a 15 - 17 hod 28. 12.2020   -   7-10 hod  a 15 - 17 hod 29. 12.2020   -   7-10 hod  a 15 - 17 hod 30. 12.2020   -   7-10 hod  a 15 - 17 hod 31. 12.2020   -   7-10 hod  a 15 - 17 hod   O případném výdeji brambor v roce 2021 vás budeme informovat!   Pokud znáte ve svém okolí lidi a rodiny, které pomoc v podobě pytle brambor zdarma také uvítají, s radostí se s nimi o tuto zprávu podělte.   Přejeme všem příjemné adventní dny a radostné Vánoce.   Tým Nadačního fondu Credo   Situační mapa: Bod 3 je vstup do areálu Body 1 a 2 jsou výdejní místa.  

 • Zamyšlení 3. neděle adventní: Důležitá otázka

  Dopisy Božím domácím (viz Mt 10,24) Jak to bude dál? Budou mše? Přijde zpřísnění? Jaké budeme mít Vánoce? Možná se setkáváš s podobnými otázkami. Jsou oprávněné. Ale nezabírají v myslích či srdcích mnoha lidí příliš místa? Jako každý rok, Církev nám na Třetí adventní neděli nabízí namísto těchto otázek otázku o radosti. Raduješ se? Je radost něčím, co je ve tvém srdci, ve tvém myšlení i jednání ve dne i v noci? Samozřejmě, ne ledajaká radost, ale radost z Pána (viz Neh 8,10). Přinášíš ji lidem kolem sebe - jemně, nenuceně, laskavě, i když možná mnozí kolem tebe reptají, stěžují si, nadávají? Podívej se, jaký důvod radosti nám nabízí liturgie této neděle ústy proroka Izaiáše: Bůh "mi oblékl roucho spásy, zahalil mě pláštěm spravedlnosti jak ženicha zdobeného věncem, jako nevěstu ozdobenou šperky" (Iz 61,10bc). To se už stalo. Při křtu jsi byl přijat do Boží rodiny, dostal jsi roucho spásy, plášť spravedlnosti. Že se tak necítíš? To není otázka cítění se, ale otázka víry. Stalo se to a tečka. Stal ses členem Boží rodiny. Z toho plyne naše radost v každé době. "I kdybych měl jít tmavou dolinou … ty jsi se mnou." Vždy a všude jsem Bohem milován, chráněn, potěšován … I tehdy, když mě situace ve světě či kolem mě nebo přímo ve mně vede k nářku, pláči bolesti. Vím, není snadné to takto stále prožívat. Je těžké, přímo nemožné stále plesat a velebit Boha. Ale musíme se o to aspoň pokoušet. Víš, v jaké situaci se Maria modlila svůj Magnifikat (část z něj se dnes zpívá jako responsoriální zpěv)? Čekala nemanželské dítě. Utekla od Josefa (i tak se dá vysvětlit její odchod k příbuzné Alžbětě). Neměla ponětí, co bude dál, jestli to vůbec přežije. Přesto prožívala radost, která z její modlitby přímo srší. A podívej se na Jana Křtitele. Tak snadno si mohl přivlastnit roli Mesiáše. Vždyť i tak mu ji připisovali. A on? "Nejsem hoden." A co bylo jeho radostí? Ohlašoval evangelium = radostnou zvěst: "Mezi vámi stojí ten, kterého neznáte" (Jan 1,26). Jakoby říkal: Ten, na kterého čekáme, je už tady. Je mezi námi. Brzy se dozvíte, kdo to je. Těšte se na tu chvíli. Těšte se, že se splní zaslíbení dané otcem. Radujte se, protože se blíží vaše vykoupení… Jak by Jan hlásal radostnou zvěst, kdyby sám neměl v srdci radost z Pána? Co hlásáme v těchto dnech světu kolem nás my? Radost či reptání? Všimni si, že Pavel nám přímo přikazuje radovat se (viz 1Sol 5,16; Flp 4,4). Ale to je možné pouze tehdy, pokud se ustavičně modlíme (máme srdce nasměrována na Boha, ne na svět), když za všechno děkujeme (už jsi poděkoval Bohu za koronakrizi?), když se varujeme zla v jakékoliv podobě (zlo se často tváří jako dobro, zejména tehdy, když se lísá naší pýše). Máme na to všechno sílu i schopnost, vždyť jsme zahaleni pláštěm spravedlnosti, okrášleni šperky. Ledaže bys to všechno zahodil. V takovém případě vyznej svůj hřích, vzbuď lítost a utíkej ke zpovědi. Vrátí se ti radost a pokoj. Vrátí se ti jásot: "Velebí má duše Pána…"

 • Nedělní kázání pro děti – Vlčí doupě i se soutěží

  Co napadlo o. Romana k evangeliu, které čteme v neděli v kostele? Zamyšlení vhodné nejenom pro děti... A taky adventní soutěž.  Evangelium (Jan 1,6-8.19-28) Byl člověk poslaný od Boha, jmenoval se Jan. Přišel jako svědek, aby svědčil o světle, aby všichni uvěřili skrze něho. On sám nebyl tím světlem, jen měl svědčit o tom světle. Toto je Janovo svědectví, když k němu židé z Jeruzaléma poslali kněze a levity, aby se ho otázali: "Kdo jsI?" Vyznal to a nezapřel. Vyznal: "Já nejsem Mesiáš." Zeptali se ho: "Co tedy jsi? Eliáš?" Řekl: "Nejsem." "Jsi ten Prorok?" Odpověděl: "Ne." Řekli mu tedy: "Kdo jsi? Ať můžeme dát odpověď těm, kdo nás poslali. Co říkáš sám o sobě?" Řekl: "Já jsem hlas volajícího na poušti: 'Vyrovnejte cestu Pánu', jak řekl prorok Izaiáš." Někteří z poslů byli farizeové. Ti se ho zeptali: "Proč tedy křtíš, když nejsi ani Mesiáš, ani Eliáš, ani ten Prorok?" Jan jim řekl: "Já křtím vodou. Mezi vámi stojí ten, koho vy neznáte; ten, který má přijít po mně; jemu nejsem hoden rozvázat řemínek u opánků." To se stalo v Betánii na druhé straně Jordánu, kde Jan křtil. SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: http://vlcidoupe.cz INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030   Nedělní kázání pro děti | S NÍM ZAZÁŘÍŠ | P. Roman Vlk   Soutěž z Vlčího doupěte 15

 • Zemřel Mons. Adam Rucki

  Český Těšín -  Uprostřed adventního očekávání byl na věčnost povolán Mons. Adam Rucki, biskupský vikář pro péči o duchovní povolání, spirituál kněží a exercitátor. Zemřel v sobotu 12. prosince 2020 v Českém Těšíně ve věku nedožitých 70 let. Mons. Rucki se narodil  8. ledna 1951 v Bukovci u Jablunkova. Po maturitě na českotěšínském gymnáziu v roce 1969 vstoupil do olomouckého kněžského semináře a 30. června 1974 přijal v Českém Těšíně kněžské svěcení pro českotěšínskou apoštolskou administraturu. Poté působil jako kaplan nejprve v Havířově-Bludovicích, v letech 1976 až 1977 ve Frýdku a posléze v Třinci. Od roku 1978 byl současně administrátorem excurrendo ve Stříteži. V roce 1984 byl zatčen za organizování nepovolených biblických čtení pro mládež, držen ve vazbě v Ostravě a nakonec odsouzen k šestiměsíčnímu trestu odnětí svobody za trestný čin maření dozoru nad církvemi a náboženskými společnostmi; kromě toho mu byl dočasně odňat státní souhlas k výkonu duchovenské činnosti. (Jeho vzpomínky na toto období zmapoval projekt Paměť národa.) Po propuštění pracoval krátce jako dělník v Jablunkově. V roce 1985 byl ustanoven farním vikářem ve Valašských Kloboukách a od 1. srpna 1989 se stal farářem v Napajedlích, odkud spravoval excurrendo také farnost Spytihněv a do roku 1990 i farnosti Pohořelice a Lhota u Malenovic. Od roku 1993 byl rovněž děkanem zlínského děkanátu. Roku 1995 odešel do Olomouce, kde působil jako spirituál Arcibiskupského kněžského semináře až do svého jmenování biskupským vikářem pro péči o duchovní povolání v ostravsko-opavské diecézi v roce 2005. Dne 12. ledna 2012 jej papež Benedikt XVI. jmenoval kaplanem Jeho Svatosti.    Foto: pametnaroda.cz   Zdroj: https://doo.cz/