Aktuality, Inspirace, Ohlášky, Promluvy

 • Zpívaná modlitba Svatý Michaeli, archanděli

  Z vyprávění kněží znám, jak zpívaná modlitba sv. Michaeli, archanděli zněla jako odpor proti komunismu v kapli semináře v Litoměřicích, a to často za přítomnosti některé spolupracovníka se státní mocí. Jistě mnoho z nás by mohlo vyprávět, ve kterých těžkých životních situacích se o ni mohli opřít, nebo ji objevit jako prosbu o ochranu před zlem.  Znáte její zpívanou verzi?   Mnoho zpěvů ve mši svaté, včetně zpěvu modlitby Otče náš, zpíváme díky skladatelskému úsilí kněze naší arcidiecéze P. Josefa Olejníka. Znáte jeho vůbec první skladbu? Je to právě modlitba k archandělovi Michaelovi, napsal ji v roce 1949. K jejímu složení jej inspiroval tehdejší spirituál kněžského semináře v Olomouci P. Antonín Šuránek, s nímž zde byl P. Olejník vicesuperiorem a zároveň učil na teologické fakultě. Osobně jsem mohl být u toho, když tato skladba zazněla v olomoucké katedrále u příležitosti jubilea 90 let P. Olejníka, který ji sám dirigoval sbor, jež ještě v tomto požehnaném věku vedl.   Více o P. Olejníkovi a jeho díle najdete na webu: http://josefolejnik.cz/   P. Josef Olejník - Svatý Michaeli, archanděli     Campanula Vocal - Svatý Michaeli, archanděli

 • Vznik modlitby ke svatému archanděli Michaelovi

  Papež František požádal v roce 2018 všechny katolíky, aby se během mariánského měsíce října modlili denně nejen růženec, ale připojili také nejstarší mariánskou modlitbu Pod ochranu tvou a exorcismus Svatý Michaeli, archanděli braň nás v boji, a to na ochranu církve před ďáblem, který se pokouší vnést rozdělení mezi nás a Boha, i mezi nás samotné. Jaký je původ této druhé, podstatně mladší modlitby.   Za dramatických okolností ji v 19. století napsal papež Lev XIII., který byl takzvaně i doslova „vatikánským vězněm". Tehdy zednářské lóže všech zemí jásaly nad tím, že Řím a Itálie jsou jejich kolonií, zatímco Petrův nástupce prosil archanděla Michaela, aby bránil církev i civilizaci, která z ní vzešla. Pár měsíců po sepsání své nejpronikavější encykliky o/proti zednářství Humanum Genus, 13. října 1884, měl Lev XIII. hrůznou vizi ďábelského útoku proti církvi. V tomto kontextu složil zmíněnou modlitbu ke svatému archandělovi Michaelovi a stanovil, aby byla recitována po každé mši:   „Svatý Michaeli, archanděli, braň nás v boji! Proti zlobě a úkladům ďáblovým budiž nám záštitou, nechať Bůh přikáže jemu, pokorně prosíme! Ty pak, kníže vojska nebeského, Satana a jiné duchy zlé, kteří ke zkáze duší světem obcházejí, božskou mocí do pekla svrhni. Amen."   Jméno tohoto archanděla vyjadřuje v hebrejštině otázku či spíše výzvu k boji: „Kdo je jako Bůh?" Prorok Daniel praví: „Povstane Michael, veliký kníže, který chrání syny Božího lidu" (Dan 12,1). Lev XIII. se dovolává tohoto knížete, aby byl církvi záštitou před Satanskou mocí, zosobněnou gnostickým myšlením, které zmíněné lóže ztělesňují.   Zdroj: https://www.radiovaticana.cz   Svatý Michaeli, archanděli Modlitba má v češtině více verze (novějších a starších):   * Svatý Michaeli, archanděli, braň nás v boji proti zlobě a úkladům ďáblovým. Kníže nebeského vojska, svrhni božskou mocí do pekelné propasti satana a zlé duchy, kteří usilují o zkázu duší. Amen.   * Svatý Michaeli, archanděli, braň nás v boji! Proti zlobě a úkladům ďáblovým budiž nám záštitou, nechať Bůh přikáže jemu, pokorně prosíme! Ty pak, kníže vojska nebeského, Satana a jiné duchy zlé, kteří ke zkáze duší světem obcházejí, božskou mocí do pekla svrhni. Amen.     * Svatý Michaeli, archanděli, opatruj nás v boji; proti zlobě a úkladům ďáblovým budiž nám ochranou. Přikažiš jemu Bůh, pokorně prosíme, a ty, kníže vojska nebeského, uvrhni satana a jiné duchy zlé, kteří ke zkáze duší světem obcházejí, božskou mocí do propasti pekelné. Amen.     Zdroj: https://www.pastorace.cz/

 • Lámačské chvály stály u zrodu služby ve věznicích

  Jak říká Braňo Letko z Lámačských chval, oni nehrají koncerty, oni se modlí a Pán Bůh skrze tom může konat své dílo, uzdravovat, promlouvat. Každé jejich nové video z nějakého setkání je plné svědectví o Božím působení. V poslední době s nimi jezdí svědčit i vězni, kteří se díky jejich službě obrátili ve věznicích napříč Slovenskem a Českem. Unikátní je taky video z chval přímo ve věznici v Rýnovicích.   VÄZNI SA OBRACAJÚ K BOHU - MICHAL LIBANT | GODZONE PODCAST   LCH LIVE ! for Dismas :: 01. V Tebe slabý silu má. Rýnovice 2019.   LCH LIVE! for Dismas :: 02. Prišli sme Ťa vzývať. Rýnovice 2019.   LCH LIVE :: Kľúčové miesta 5.   Odkazy: https://www.spolocenstvo-dismas.sk/ https://cs-cz.facebook.com/pg/LamacskeChvaly/posts/

 • Vraťte se k festivalu UNITED v pohodlí domova

  Od pátku 21. 8. do soboty 22. 8. 2020 se ve Vsetíně uskutečnil křesťanský festival UNITED online. Letošní ročník vzhledem k aktuální společenské situaci proběhl bez návštěvníků, a to formou přímých přenosů. Ty zajišťovala televizní stanice TV NOE a byly dále vysílány na sociálních sítích Facebook a YouTube. Pro zájemce z řad diváků byly připraveny online poradenské a modlitební služby. Záznam celého festivalu můžete shlédnout zde.   Ředitel festivalu Petr Húšť hodnotí uplynulou akci následovně: „Letos byl UNITED jiný, ale i přesto měl svůj smysl. Nevnímali jsme ho jako něco náhradního, provizorního nebo podřadného. Věříme, že Pán Bůh dokáže každou situaci proměnit v naše dobro a že krize může být příležitostí. Lidé sledovali UNITED online nejen doma přes televizi, počítač, telefon, ale navíc po celé České republice probíhaly také projekce, na kterých ho převážně mladí lidé sledovali společně. Sledovali, reagovali, posílali dotazy i využívali službu duchovního poradenství online. A tak je možné, že UNITED mohl mít větší dopad, než kdyby proběhl klasicky." Většina programu se odehrála ve vsetínském Domě kultury. Jeho velký a malý sál se na dva dny proměnily v nahrávací studia, odkud byly přenášeny koncerty, promluvy řečníků, semináře, talk show a taneční vystoupení. Program se ale nekonal jen tam. Jeho součástí bylo předtočené vystoupení britského zpěváka Martina Smithe a živé vstupy z míst, kde příznivci festivalu uspořádali projekce festivalových přenosů. Díky přímým přenosům se festival dostal za hranice Česka. „Musíme popravdě přiznat, že nám společenství zaplněného Vsetína chybělo. Milé překvapení však bylo, že nám psali lidé, kteří nás sledovali ze Slovenska, Rakouska, Německa, Finska, Norska, z různých míst ve Spojených státech i z Peru. Chtěli jsme zůstat s lidmi spojeni, jak lidsky, tak i duchovně. A to se naplnilo nejen propojením s účastníky-diváky, ale i se sloužícími." dodává Petr Húšt. UNITED online připravilo na 170 lidí z řad organizátorů, účinkujících, modlitebníků a poradců, štábu TV NOE a dobrovolníků. Akci pořádal zapsaný spolek UNITED 3P, z. s.   Příští ročník festivalu je plánován v termínu 19. - 21. 8. 2021.   Odkazy:                                        Webové stránky: https://www.festivalunited.cz Facebook: https://www.facebook.com/festivalunited Instagram: https://www.instagram.com/festivalunited YouTube: https://www.youtube.com/festivalunited       UNITED online 21. - 22. 8. 2020   PÁTEK večer   5.40       Start UNITED online 6.56       Face2face - Michal Apetauer a Pavel Šupol 35:00    kapela ADONAI 1:13:45 řečník Michal Apetauer. 1:40:45 Vstup z míst projekcí „UNITED společně" Zlín 1:47:02 LAMAČSKÉ CHVÁLY 2:28:50 UNITED dance 2:36:55 BRANDON "KNOWBODY" GREATHOUSE 3:09:38 Face2face - Braňo Letko a Jakub Pípal    Sobota odpoledne     Vstup z míst projekcí „UNITED společně" Lanžhot 18:33     Koncert - PAVEL HELAN 48:26     Face2face - Marián Lipovský a Petr Húšť 1:17:22 Seminář - David Novák - Trestá Bůh? 2:02:58 Vstup z míst projekcí „UNITED společně" Praha 2:07:40 Píseň - FILIP ZAVŘEL 2:12:00 Face2face - Pavel Helan a Aneta Morales 2:46:18 Seminář - Kateřina Lachmanová - Nést svůj kříž: jak a proč? 3:34:50 Vstup z míst projekcí „UNITED společně" Brno 3:43:32 Píseň - MARIÁN LIPOVSKY 3:52:56 Seminář - Ondřej Szturc - Připraven    Sobota Večer     HLAVNÍ MENU OHLÁŠKY KALENDÁŘ AKCÍ BOHOSLUŽBY FOTOGALERIE MLÁDEŽ - Oddíly TOM FARNÍ OBČASNÍK ŽIVOT VE FARNOSTI NAŠE KOSTELY V CO VĚŘÍME SVÁTOSTI PROMLUVY KURZ ALFA GDPR   Dnes má svátek:sv. Terezie od Ježíše   Dnešní liturgie 1. čtení: Ef 1,1-10Žalm: Zl 982. čtení:Evangelium: Lk 11,47-54 Nedělní liturgie 1. čtení: Iz 45,1.4-6Žalm: Zl 96(95)2. čtení: 1Sol 1,1-5bEvangelium: Mt 22,15-21     KONTAKT P. Pavel Šupol Náměstí 3. května 166 765 02 Otrokovice   Mobil: 605 444 240   E-mail farnost: faotrokovice@ado.cz   Číslo bankovního účtu: 1405341369/0800   IČO: 44125909   Zlínský děkanát Olomoucká arcidiecéze   ÚŘEDNÍ HODINY NA FAŘE:   Středa 9 - 10 hod, jindy dle telefonické domluvy   Žádost o křest je třeba nahlásit aspoň 1 měsíc předem. Žádost o svatbu je třeba nahlásit aspoň 3 měsíce předem.   Dnes má svátek: http://catholica.cz/       AKTUÁLNÍ INFORMACE NAŠÍ FARNOSTI Vraťte se k festivalu UNITED v pohodlí domova29.08.2020 21:55 Od pátku 21. 8. do soboty 22. 8. 2020 se ve Vsetíně uskutečnil křesťanský festival UNITED online. Letošní ročník vzhledem k aktuální společenské situaci proběhl bez návštěvníků, a to formou přímých přenosů. Ty zajišťovala televizní stanice TV NOE a byly dále vysílány na sociálních sítích Facebook a YouTube. Pro zájemce z řad diváků byly připraveny online poradenské a modlitební služby. Záznam celého festivalu můžete shlédnout zde.   Ředitel festivalu Petr Húšť hodnotí uplynulou akci následovně: „Letos byl UNITED jiný, ale i přesto měl svůj smysl. Nevnímali jsme ho jako něco náhradního, provizorního nebo podřadného. Věříme, že Pán Bůh dokáže každou situaci proměnit v naše dobro a že krize může být příležitostí. Lidé sledovali UNITED online nejen doma přes televizi, počítač, telefon, ale navíc po celé České republice probíhaly také projekce, na kterých ho převážně mladí lidé sledovali společně. Sledovali, reagovali, posílali dotazy i využívali službu duchovního poradenství online. A tak je možné, že UNITED mohl mít větší dopad, než kdyby proběhl klasicky." Většina programu se odehrála ve vsetínském Domě kultury. Jeho velký a malý sál se na dva dny proměnily v nahrávací studia, odkud byly přenášeny koncerty, promluvy řečníků, semináře, talk show a taneční vystoupení. Program se ale nekonal jen tam. Jeho součástí bylo předtočené vystoupení britského zpěváka Martina Smithe a živé vstupy z míst, kde příznivci festivalu uspořádali projekce festivalových přenosů. Díky přímým přenosům se festival dostal za hranice Česka. „Musíme popravdě přiznat, že nám společenství zaplněného Vsetína chybělo. Milé překvapení však bylo, že nám psali lidé, kteří nás sledovali ze Slovenska, Rakouska, Německa, Finska, Norska, z různých míst ve Spojených státech i z Peru. Chtěli jsme zůstat s lidmi spojeni, jak lidsky, tak i duchovně. A to se naplnilo nejen propojením s účastníky-diváky, ale i se sloužícími." dodává Petr Húšt. UNITED online připravilo na 170 lidí z řad organizátorů, účinkujících, modlitebníků a poradců, štábu TV NOE a dobrovolníků. Akci pořádal zapsaný spolek UNITED 3P, z. s.   Příští ročník festivalu je plánován v termínu 19. - 21. 8. 2021.   Odkazy:                                        Webové stránky: https://www.festivalunited.cz Facebook: https://www.facebook.com/festivalunited Instagram: https://www.instagram.com/festivalunited YouTube: https://www.youtube.com/festivalunited       UNITED online 21. - 22. 8. 2020   PÁTEK večer     5.40       Start UNITED online 6.56       Face2face - Michal Apetauer a Pavel Šupol 35:00    kapela ADONAI 1:13:45 řečník Michal Apetauer. 1:40:45 Vstup z míst projekcí „UNITED společně" Zlín 1:47:02 LAMAČSKÉ CHVÁLY 2:28:50 UNITED dance 2:36:55 BRANDON "KNOWBODY" GREATHOUSE 3:09:38 Face2face - Braňo Letko a Jakub Pípal     Sobota odpoledne     Vstup z míst projekcí „UNITED společně" Lanžhot 18:33     Koncert - PAVEL HELAN 48:26     Face2face - Marián Lipovský a Petr Húšť 1:17:22 Seminář - David Novák - Trestá Bůh? 2:02:58 Vstup z míst projekcí „UNITED společně" Praha 2:07:40 Píseň - FILIP ZAVŘEL 2:12:00 Face2face - Pavel Helan a Aneta Morales 2:46:18 Seminář - Kateřina Lachmanová - Nést svůj kříž: jak a proč? 3:34:50 Vstup z míst projekcí „UNITED společně" Brno 3:43:32 Píseň - MARIÁN LIPOVSKY 3:52:56 Seminář - Ondřej Szturc - Připraven     Sobota Večer     LÉVI 31:58 svědectví Petry 49:33 Řečník Pavel Šupol 1:14:35 Vstup z míst projekcí „UNITED společně" Frýdlant 1:22:10 TIMOTHY 1:58:48 Příběh festivalu UNUTED 2:03:50 UNITED dance 2:13:44 MARTIN SMITH - koncert a slovo  

 • Želva Loudalka navštívila děti na táboře

  Naše želva Loudalka je po dlouhé době na pobytu na faře. Ale vůbec se nenudí. Protože nemůže vydržet bez dětí, ráda se za nimi vydává. Hned první návštěvu měla na Valašsko, kde se jí poštěstilo něco, co ještě v životě nezažila. Při pouti na kapli Hložec nad obcí Křekov našla své první hřiby v životě. To se to pak modlilo při mši o to radostněji. Den poté se vydala za dětmi na tábor. Tam ji vzali hned do party, a tak se v jejím deníčku hned objevilo, co vše tam s dětmi zažila.       Z Loudalčina deníku: „Ahoj! Poslední dobou se mi zdálo, že v Otrokovicích potkávám málo dětí. Vrtalo mi to hlavou, a tak mi otec Pavel řekl, že všechny děti se nachází na táboře v Bánově. A tak jsem se rozhodla, že bych je jela navštívit. Nasedli jsme s otcem do auta a za chvíli jsme byli u Ordějova. V táboře nás přivítala velká pirátská banda – letošním tématem tábora jsou totiž Piráti! V poledním klidu jsme si zahráli badminton, volejbal a další sporty. Následovala hra přístavy. Jako správný Piráti totiž musíme umět získat co nejvíce jmění co nejvýhodněji, a tak jsme se naučili kupovat lodě, přeprodávat suroviny, sázet v loterii a loupit. Některé posádky ovšem stihla finanční krize, a proto se jen jediná skupinka nezadlužila. Po výborné večeři jsme si ještě zahráli speciální vybíjenou, fotbálek, deskovky a zapěli spolu pár táborových hitovek v tee-pee. Pak jsme si popřáli dobrou noc a šli spinkat. Ráno jsme přivítali rozcvičkou, následovalo vážno, kdy jsme se bavili o Adamovi a Ewě. Po službách nás čekala mše svatá. Byl to pro mě velký zážitek, protože jsem nikdy nebyla na mši na táboře. Po mši nás už čekali jen výborný obídek a po něm dětská odešli hledat kapitánova papouška, protože mu uletěl. A my s otcem Pavlem hurá do Otrokovic.“          

 • Píseň The Blessing – prosba o požehnání, která obletěla celou zeměkouli

  Když vydávali Elevation Worship 20. března své 12. live album, možná netušili, že jejich píseň The Blessing, kterou nazpívali s Kari Jobe a Cody Carnesem se stane celosvětovou modlitbou v době koronaviru. Nejenom že se píseň začíná ihned zpívat u nejznámějších worship kapel po celém světě, ale právě videa písní z karantény způsobily to, že tato píseň začíná propojovat lidi napříč církvemi s prosbou o požehnání pro danou zemi.   Píseň vychází z textu Bible z knihy Numeri 6, 22-25, kde čteme: „Hospodin dále promluvil k Mojžíšovi: „Mluv k Áronovi a jeho synům: Budete žehnat synům Izraele těmito slovy: ‚Hospodin tě požehná a ochrání tě, Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a bude ti milostiv, Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem.“   Tato prosba o Boží požehnání se začíná šířit zvláště v zemích, kde zrovna vrcholí pandemie koronaviru. A tak dnes najdeme tuto píseň v mnoha jazycích, ke kterým se přidala i česko-slovenská verze.         Bethel - The Blessing (cz titulky)   Markus Fackler & Veronika Lohmer - Der Herr segne dich (cz titulky)                          

 • Modlitba Salve Regina – Zdávas Královno

  Znáte modlitbu Zdrávas Královno v latinském originále? Poznejte video, díky kterému se propojilo v době karantény na 450 lidí napříč celým světem, aby tuto nádhernou modlitbu nejenom nazpívali, ale taky nám dali nahlédnout do svých domovů, kde mají své malé oltáříky, kde se modlí v době pandemie koronaviru k Bohu na přímluvu Panny Marie.   Salve Regina (tono simple) | 450 voces - coro virtual | Música Católica     Jak tato modlitba vznikla? 18. června 1013 se narodil Heřman z Altshausen. Už za života byl uctíván jako svatý, i když nikdy nebyl oficiálně blahořečen ani svatořečen. P. Notker Hiegl OSB představuje, v čem tkví svatost života tohoto neobyčejného benediktinského mnicha na ostrově Reichenau.   Heřman byl genius. Působil jako matematik, astronom, historik, básník a hudebník. Přitom vyvinul notový zápis, napsal mariánskou sekvenci „Ave praeclara maris stella" a také mariánské písně „Salve Regina" a „Alma redemptoris mater", zavedl rozdělení hodiny na minuty a spolupůsobil na překladu matematických a astronomických spisů z arabštiny. Ale byl už od dětství spasticky ochrnutý a po celý život upoutaný na židli na nosítkách. Pro Boha ale vydal ze sebe to nejvyšší.   „Dobrota nebeského Otce stojí vždycky před mojí duší."   Být nemocným může být hořké - a současně sladké I když se sám pod vlivem stáří dovedu dobře vcítit do každodenních překážek postiženého Heřmana, uvedu několik řádků o Heřmanově churavosti ze známé knihy „Dokonalá svoboda" od Marie Calasanz Ziescheové (překlad z německého originálu - pozn. red.): „Berthold, Heřmanův pomocník,... popojížděl s vozíkem svého mistra Heřmana vedle papeže Lva IX., který právě poctil Reichenau svojí návštěvou... Za chvíli ale bude večeře! Heřman k papeži: »Není vůbec povznášející být přítomen u mého jídla, Svatý otče.« Tak ho varoval nemocný. »Já si to nyní přeji, vždyť právě kvůli vám jsem přišel na Reichenau. Cožpak není každý náš okamžik společného přebývání vzácný?« Heřman se tiše modlí a začíná dílo večerního jídla. Jeho hubený obličej je tak napjatý a usebraný jako při nějaké duchovní práci. Jeho třesoucí se ruce lámou pomalu a s námahou chléb a sýr a nesou kousky do úst. Jaký ubohý život vede tento slavný učenec Augie, když takové obyčejné konání je pro něho sotva možné! Jak musí snášet svůj život, když stále naráží na překážky, hranice, upoutání, jak musí být pro něho hořké vést takový život v závislosti a bezmocnosti ve všem, také v nejosobnějších potřebách? Papež Lev odvrací svůj pohled od rukou churavého a pozoruje jeho tvář. Utrpení se do ní zapsalo. Ale zářivé modré oči a zaklenuté jasné čelo vypráví návštěvníkovi o čistotě, ryzosti, moudrosti a dobrotě srdce a zralosti tohoto muže už v tak mladém věku..." Tolik z uvedené knihy.   Heřmanův pozdrav Marii Heřman Chromý daroval celému křesťanstvu jednu z nejkrásnějších mariánských modliteb: „Salve Regina". I když někteří učenci po určitou dobu zpochybňovali její původ, dnešní doba mu zase autorství tohoto mariánského velebení připisuje. Bylo zapotřebí ticha a odloučenosti ostrovní zahrady, aby mohla vykvést taková vroucí mariánská modlitba. S pozdravem Marii pozvedá Heřman svoje „Salve Regina". Z vyhnanství posílají děti Evy svoje volání o pomoc nahoru k Matce Páně, aby je přinesla před trůn slávy. V těchto výpovědích se zrcadlí viditelně právní a prosebný zvyk 10. a 11. století. On to znal z vyprávění svého rodinného svazku, starého švábského hraběcího rodu. Jeho otec, hrabě Wolfenrad II., potomek z rodiny slavného augsburského biskupa Ulricha, a jeho matka, hraběnka Hiltruda, udělali pro něho to nejlepší. Předali ho od nejútlejšího mládí, ochrnutého, pokřiveného a skoro bez schopnosti řeči, do pečlivého opatrování klášterního internátu. Pravděpodobně to byly právě tělesné nedostatky, které v chlapci vyvolaly takovou „duševní explozi". Tento jenom šeptem mluvící navrhl pro zpěváky strhující hymny, jejichž hlas byl převzat do celého křesťanstva. Nemohl se bez pomoci postavit, a přesto vešel svými „Dějinami světa" do dějin tehdy známého světa. Svými astronomickými díly dosáhl z nízké cely až ke hvězdám. On měl být také tím, kdo vynalezl „neumy", notový zápis zpěvními značkami nad řádky textu. Tento velikán prošel opravdu „slzavým údolím", přičítal se k těm daleko po vlasti prahnoucím „chudákům" a „vyhnancům". Maria jako „Advocata", jako Přímluvkyně před nejvyšším Soudcem, kéž by k nám obrátila své oči a ukázala nám Ježíše, plod života svého. Toto „O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria" - „Ó milostivá, ó přívětivá, ó přesladká Panno Maria" se může přičítat také jinému „žhnoucímu", totiž sv. Bernardu z Clairvaux. Tak při večerním „Salve Regina", zatímco zvony zvoní, je moje srdce spojené s Heřmanem Chromým před Marií a jejím božským Dítětem. Věřím, že nikoliv široké vědecké myšlení, nikoliv jeho „Dějiny světa", básně a hudba, nýbrž jeho účast na Via dolorosa v následování Pána nesoucího kříž, život v utrpení a jeho snažení, „navzdory tomu" nebo „právě proto" nechají jeho svatost zazářit jako vybroušený diamant. Výroční rok svatého Heřmana Chromého nám umožňuje ponořit se do jeho bojů a zápasů a učinit život pro Krista nově viditelným. Kéž je jeho život pro všechny příkladem na cestě k poslední svobodě.   Zdroj: http://www.fatym.com/   Alma redemptoris mater (Simple Tone) - Gregorian

 • Kari Job - píseň chval za Ježíšovo zmrtvýchvstání a svědectví o jeho zázračném uzdravení

  Prožíváme poslední den novény k Duchu Svatému. Rád bych se s vámi podělil o nádhernou píseň chval s názvem Forever, která obletěla celý svět. Nazpívala ji Kari Jobe a dnes se zpívá i u nás. K ní jsem vybral svědectví o síle společné modlitby manželů a zázračném působení Ježíše, což je pro mě důkazem, že On je živý. Originál písně se slovenskými titulky najdete na tomto odkazu - Kari Jobe - Forever     Godzone Tour 2016 // LCH LIVE // Navždy // Official Video     Svedectvo Katka Tomášová

 • Chvála jako modlitba k Duchu Svatému

  Dnes bych rád jako inspiraci v tyto dni našeho volání k nebi po obnově života v Ducho Svatém přidal přednášku, která je pro mě velkým povzbuzením. Mary Pereira je laická misionářka z Indie ochotná jít kamkoliv, kam si ji Pán zavolá a sdílet pravdy o něm. Povzbuzením je pro mě právě tím, že je důkazem, že Bůh si povolává do své služby každého, kdo se mu ochotně nabídne. A přidávám taky tip na pár písní chval. Když se zpívají chvály, Duch Svatý se často mocně projevuje. Nabízím malý výběr písní, které mě oslovily a taky pozvání na 11. večer chval s projektem Godzone s názvem Pod ochranou Najvyššieho právě tuto neděli 31. 5. na Slavnost seslání Ducha Svatého od 17:00.   Kdo je to Duch Svatý dle Bible (zapněte si cz titulky)   KEĎ PRÍDE DUCH SVÄTÝ | POD OCHRANOU NAJVYŠŠIEHO 11 – TURÍCE   DUCH PREPUKNI V DÁŽĎ | Godzone tour 2017   Godzone MESSAGE | Mary Pereira - Ovocie Ducha Svätého   Přijď k nám Duchu Boží - Večer chval, 1.10.2010, Zlín-Jižní Svahy (Festival pod věží)   Credenc - Duchu Svatý volám, přijď!   Influence Music - Spirit Lead Me (ft. Michael Ketterer) | cz titulky   Duchu svatý, jsi tu vítaný (Live)   Martin Smith – Come Holy Spirit | Přijď Duchu svatý   ADONAI - Chval Ho ó duše má (Live) | festival UNITED 2018

 • O Duchu Svatém s Janom Bucem

  O. Jano Buc patří na Slovensku ke generaci toužící po nové evangelizaci. Je zapojen do mnoha projektů a bývá často zvaným řečníkem na různá témata. Dnes jsem od něj vybral povídání o Duchu Svatém.     Godzone message XXL - Ján Buc - Duch Svätý     Janko Buc Očakávať Ducha Svätého