Aktuality, Inspirace, Ohlášky, Promluvy

 • Texty pro Týden modliteb za jednotu křesťanů 2021

  V polovině ledna 2021 se věřící v České republice účastní Týdne modliteb za jednotu křesťanů, který spojuje křesťany z různých církví po celém světě. Týden modliteb letos proběhne od 18. do 25. ledna 2021 a jeho mottem je verš: „Zůstaňte v mé lásce, a ponesete hojné ovoce“ (srov. Jan 15, 5-9). Týden modliteb za jednotu křesťanů je výrazem touhy uskutečňovat Ježíšova slova, „aby všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě“ (Jan 17,21). V předmluvě k textům modliteb za jednotu křesťanů zmiňují Mons. Tomáš Holub, předseda Rady ČBK pro ekumenismus, a Mgr. Daniel Ženatý, předseda ERC v ČR, důležitost prohloubení vztahu s Kristem: „V současné době, ve které se pro každého z nás zcela neočekávaným způsobem zachvěly zdánlivé jistoty našeho ‚moderního‘ života, je slovo o naroubování na Krista slovem nesmírně důležitým. Je tím zásadním, o co jde, jestliže máme mít naději do budoucnosti. My všichni, kteří neseme jméno křesťan, jsme pozváni prohloubit tento vztah, který následně oživí naše vztahy vzájemné.“ Texty pro Týden modliteb za jednotu křesťanů v roce 2021 připravila monastická komunita v Grandchamp.[1] Za téma zvolila text „Zůstaňte v mé lásce, a ponesete hojné ovoce,“ který vychází z Janova evangelia 15,1-17 a shrnuje povolání komunity věnovat se modlitbě, smíření a jednotě církve i lidské rodiny. Společenství Grandchamp je monastická komunita sdružující sestry z různých církví i zemí. Vznikla v první polovině dvacátého století a od počátku měla úzké vazby jak na komunitu Taizé, tak na abbého Paula Couturiera, klíčovou postavu dějin Týdne modliteb za jednotu křesťanů. Dnes v komunitě žije asi padesát sester, které se zavázaly hledat cestu smíření mezi křesťany, napříč lidskou rodinou i s veškerým stvořením. Téma, které si místní přípravná skupina zvolila, zní „Zůstaňte v mé lásce, a ponesete hojné ovoce“ (srov. J 15,5-9). Sestry se díky němu mohly podělit o zážitky a moudrost svého kontemplativního života, při kterém zůstávají v Boží lásce, a také hovořit o ovoci této modlitby: těsnějším společenství s bratry a sestrami v Kristu i silnější solidaritě s veškerým stvořením. Týden Modliteb za jednotu křesťanů bude zahájen v pondělí 18. ledna v 18.00 ve sboru Církve bratrské v Praze 3. Bohoslužba se odehraje bez přítomnosti veřejnosti, aby mohla být dodržena epidemiologická opatření, bude nicméně přenášena on-line. Kázat bude plzeňský biskup Tomáš Holub. Texty modliteb jsou Modlitby za jednotu křesťanů 2021. Zdroj: www.cirkev.cz

 • Poslední Lectio divina - pokračování list Židům

  V loňském roce jsme přijali výzvu papeže Františka, který vyhlásil rok Bible. V průběhu roku bylo možné procházet Nový zákon od Skutků apoštolů až po list Židům formou rozjímání Lectio divina a tak zůstávat více spojení s Božím slovem. Je přichystáno poslední rozjímání z listu Židům. K rozjímání přikládám taky video zamyšlení tentokrát na Janovo evangelium.   Lectio divna ke stažení zde: Rok Bible Lectio Divina Židům 3-10   David Bowden - John | Janovo evangelium

 • Nedělní kázání o. Romana Vlka i se soutěží

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 9.1.2021

  Co napadlo o. Romana k evangeliu, které čteme v neděli v kostele? Zamyšlení vhodné nejenom pro děti... A tento týden opět se soutěží, máte se na co těšit. Evangelium  (Mk 1,6b-11) Jan kázal: "Za mnou už přichází mocnější, než jsem já; nejsem hoden, abych se sehnul a rozvázal mu řemínek u opánků. Já jsem vás křtil vodou, ale on vás bude křtít Duchem Svatým." V těch dnech přišel Ježíš z Nazareta v Galileji a dal se od Jana v Jordáně pokřtít. Hned jak vystupoval z vody, spatřil, že se nebe rozevřelo a že se na něho snáší Duch jako holubice. A z nebe se ozval hlas: "Ty jsi můj milovaný Syn, v tobě mám zalíbení!"   SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: http://vlcidoupe.cz INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030   Nedělní kázání pro děti | S NÍM TO OTEVŘEŠ | P. Roman Vlk   Soutěž z Vlčího doupěte 17   Pravidla soutěže Odpovědi posílejte na email vlcidoupe7@gmail.com nebo přes aplikaci Vlčí doupě do 13. 1. 2021 Soutěžící musí být odběrateli kanálu Vlčí doupě Věk soutěžících – bez omezení

 • ZAMYŠLENÍ NA SVÁTEK KŘTU PÁNĚ: CHCI!

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 9.1.2021

  Dopisy Božím domácím (viz Mt 10, 24)   Představ si, že by se na nějakém nákupním centru ráno objevil nápis: "Dnes je vše zdarma!" Myslíš, že Protože je to "zadarmo". Bůh nám dává denně takovou nabídku: "U mě je dnes vše zdarma!" Dokonce nemusíš nikam chodit, Bůh přichází k tobě. Nemusíš nic dělat: "Otevři si ústa a já ti je naplním" (Ž 81,11c). Ale přece jen jedno musíš udělat - musíš chtít. Možná jako Boží domácí můžeš napsat Bohu dopis. Něco takového, jak jsem mu napsal já: Chci více Ježíše. Chci více znát víru, kterou jsi mi daroval. Chci plněji prožívat slavení Eucharistie. Chci lépe využívat talenty, které mám od tebe. Chci více milosti. Chci být svatý. Chci ochotněji a horlivěji konat pokání za své hříchy. Chci milovat každého člověka, kterého dnes potkám. Chci trpělivě nést svůj kříž. Chci svůj kříž lépe poznat. Chci více chápat Písmo svaté. Chci více moudrosti. Chci věčný život pro svou rodinu, blízké, kamarády, sousedy… Chci tě spatřit. Chci, aby tě skrze můj způsob života každý poznal. Chci o tobě mluvit jako svědek. Chci také lepší zdraví, pokud je to pro mě dobré. Chci žít až do smrti mého těla. Dnes slavíme křest Páně. Den, kdy Pramen sestoupil do řeky, aby posvětil vodu Jordánu. Nepotřeboval křest, vždyť byl bez hříchu. Ale věděl, že my potřebujeme křest - tak posvětil vodu a na kříži nechal otevřít svůj bok, aby z něj tekl pramen živé vody… To vše nabízí zcela zdarma. V nákupním centru mají věci, které se unosí, porouchají, spotřebují, zestárnou. Boží milost - daná nám v Ježíši Kristu - je vždy nová: "Vždyť jeho milost nepomine, obnovuje se každým ránem" (Pláč 3,23). Do nákupního centra musíš jít. K Bohu ne - on je stále u tebe. Má vždy otevřeno a vše nabízí zdarma. Naber si všechno, co dnes potřebuješ. I zítra bude nabídka všeho zdarma. I pozítří. Proč se často přistihnu při tom, že nechci nic brát, protože si myslím, že to zvládnu sám, bez Boha? Pane, smiluj se! Odpusť mi, prosím, i to, že jaksi neochotně využívám tvou nabídku takových skvělých věcí, a k tomu ještě zdarma. Pane, smiluj se!   Přebíráno se svolením autora. Zdroj zamyšlení najdete zde: http://dcza.sk/

 • Jak letos přispět na Tříkrálovou sbírku?

  Naše koledníky letos z důvodu přetrvávající pandemie nikde nepotkáte. Přesto ale může u vás doma tříkrálová koleda zaznít. Jak? Je to velmi prosté. Stačí navštívit webové stránky www.trikralovasbirka.cz a dozvíte se víc. Můžete si pustit koledu, a dokonce i online požehnání. Skrze tento web pak bude možné i přispět do kasičky. Online koleda je již zprovozněna a potrvá až do 30. dubna!   Přispět přímo do kasičky bude možné od 6. ledna až do 24. ledna 2021 přímo u nás v kostele sv. Vojtěcha po každé bohoslužbě.   Dále v Otrokovicích najdete kasičky do 24. ledna na těchto místech: Prodejna Bevy (Trávníky za Albertem) Lahůdky Doležel (kasička od 11. ledna) Lékárna Baťov Lékárna Sanipharm (zdravotní středisko Baťov) Poliklinika Otrokovice Infocentrum na Otrokovické Besedě Ve firmách Pipelife, Continental, Montema, TOT   Tři králové přicházejí

 • O Třech králích na ČT i jinde

  K zítřejší slavnosti najdete nejenom pro děti zajímavé informace k tématu Tří králů krátká videa na ČT edu. O. Petr Havlát z Velkých Němčic začal pro děti taky točit krátká videa.   Otec Petr vypravuje dětem: Svatí tři králové   Zpívánky – My tři králové (Boni pueri)

 • Prosba arcibiskupa Jana o modlitbu za vážně nemocné kněze

  Drazí bratři v kněžské službě, především vám chci upřímně poděkovat za vaše modlitby v době mé nemoci. Před svátky jsem byl z nemocnice propuštěn do domácího léčení. Na Nový rok jsem měl první mši svatou v katedrále. Čeká mě ještě pár vyšetření a pak už, jak doufám, nastoupím do normální služby. Uzdravení bylo i pro lékaře jakýmsi překvapením. Tím více jsem vděčný za všechny modlitby. Dnes však píšu hlavně kvůli tomu, že v našich kněžských řadách máme nemocných více, a chci vás poprosit o modlitby za nemocné spolubratry. Nemyslím si, že nevím o všech, ale vím o několika kněžích, kteří se léčí s Covid 19 doma. Ve vážnějším stavu jsou P. Vlastimil Vaněk, farář z Hovězí, který leží v nemocnici na Vsetíně, a P. Jiří Kopřiva, farář v Hulíně, který leží v nemocnici v Kroměříži. Prosme za ně s velkorysostí své nabídky a s velkou důvěrou v bezmeznou Boží lásku.   S vděčností každému z vás žehná arcibiskup Jan  

 • PODĚKOVÁNÍ ZA UPLYNULÝ ROK 2020

  V loňském roce byly v naší farnosti uděleny tyto svátosti (v závorce počet za rok 2019). Křtů bylo celkem 16 (23). 1. svaté přijímání přijalo 15 dětí (12).  Církevní sňatek uzavřelo 5 snoubenců (4). K věčnému odpočinku jsme při církevních obřadech doprovodili 36 zesnulých (21), z toho 18 bylo zaopatřeno svátostmi (11). Svátost nemocných přijalo celkem 187 věřících (162), z toho 80 individuálně (46) a ostatní při společném pomazání nemocných.   Do roku 2020 jsme vstupovali s částkou 1 221 088 Kč, která zbývala vybrat na zrekonstruovanou střechu kostela sv. Michaela. 11. 10. jsem mohl ohlásit, že jsme celou částku díky sbírkám, darům a všem aktivitám vysbírali.   K této velké částce jsme dokázali pokrýt provozní náklady, a ještě zainvestovat tyto opravy:   Na staré části fary: výměna oken do dvora 70 180 Kč, 46 260 Kč vyrovnání vestibulu + dlažba (dveře darem zdarma). Na přístavbě fary: nové lino učebna + nové lino podkrovní byt 58 478 Kč, malování učebna + malování podkrovní byt 13 224 Kč, nové vybavení učebna 14 215 Kč. V kostele sv. Vojtěcha: nové ozvučení 108 821 Kč, nový koberec presbytář 23 781 Kč, oprava zabezpečovacího zařízení 4 158 Kč, oprava zatečení terasy 24 195 Kč, oprava dlažby za kostelem 14 073 Kč. V kostele sv. Michaela: ladění varhan 17 200 Kč, oprava zabezpečovacího zařízení 4 158 Kč. V kapli sv. Anny v Kvítkovicích: ladění a oprava varhan 29 000 Kč, nové ozvučení 39 413 Kč, nový koberec presbytář 8 187 Kč, oprava zabezpečovacího zařízení 4 158 Kč.   V roce 2021 plánujeme rekonstrukci vodo, topo, elektro na staré faře, která se naposledy rekonstruovala v roce 1972 a spolu s tím zrekonstruujeme WC v suterénu kostela.   Děkuji všem za projevenou důvěru a jakoukoliv pomoc. O. Pavel

 • Nedělní kázání pro děti i se silvestrovským speciálem

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 2.1.2021

  Pokud máte kamaráda, který se stane youtuberem, i vám se může stát, že ani nevíte a ocitnete se v jeho videu. Mně se to stalo tento týden hned 2x. Ať jste povzbuzení nápaditým kázání k evangeliu dnešní neděle. Evangelium  (Jan 1,1-18) Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo byl Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest. V něm byl život a ten život byl světlem lidí. To světlo svítí v temnotě a temnota ho nepohltila. Byl člověk poslaný od Boha, jmenoval se Jan. Přišel jako svědek, aby svědčil o tom světle, aby všichni uvěřili skrze něho. On sám nebyl tím světlem, měl jen svědčit o tom světle. Bylo světlo pravé, které osvěcuje každého člověka; to přicházelo na svět. Na světě bylo a svět povstal skrze ně, ale svět ho nepoznal. Do vlastního přišel, ale vlastní ho nepřijali. Všem, kdo ho přijali, dal moc stát se Božími dětmi, těm, kdo věří v jeho jméno, kdo se zrodili ne z krve, ani z vůle těla, ani z vůle muže, ale z Boha. A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Viděli jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy. Jan o něm vydával svědectví a volal: "To je ten, o kterém jsem řekl: 'Ten, který přijde po mně, má větší důstojnost, neboť byl dříve než já.'" Všichni jsme dostali z jeho plnosti, a to milost za milostí. Neboť Zákon byl dán skrze Mojžíše, milost a pravda přišly skrze Ježíše Krista. Boha nikdo nikdy neviděl. Jednorozený Syn, který spočívá v náručí Otcově, ten (o něm) podal zprávu.   Nedělní kázání pro děti | S NÍM SNÍM | P. Roman Vlk     Silvestrovský speciál 2020     SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: http://vlcidoupe.cz INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030  

 • Zamyšlení 2. neděle po Narození Páně - Ať vědí, kdo jsem

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 2.1.2021

  Dnešné liturgické čítania sú akousi teologickou ozvenou udalostí, ktoré sme slávili počas uplynulých vianočných dní. Slová o múdrosti, ktorá „v slávnom národe zapustila korene, v zástupoch svätých sa zdržiava“ (Sir 24, 16), slová o Slove zvestovanom Jakubovi (Ž 147, 19) a Jánov prológ o tom istom Slove, ktoré si medzi nami postavilo svoj stan (pozri Jn 1, 14), dávajú pokrm nielen nášmu náboženskému prežívaniu, ale aj nášmu rozumu, ktorý túži poznať Božie tajomstvá. Rád čítam v Liturgii hodín texty cirkevných otcov, ktorí vedeli tak pútavo rozprávať o týchto veciach. Niekedy zároveň tak zložito, že tomu nerozumiem, ale vnímam ich nadšenie, keď sa pokúšajú poodhaliť tajomstvo Slova, ktoré nás prišlo zahrnúť milosťou. No dnes ma oslovilo najväčšmi čítanie z Pavlovho Listu Efezanom. Má dve časti. V prvej sa dá počuť Pavlov jasot nad dielom, ktoré Boh vykonal. Sme vyvolení, požehnaní, predurčení byť pred Božou tvárou svätí a nepoškvrnení. Nie niekedy vo večnosti, ale dnes a tu! Boh „pred stvorením sveta“ rozhodol, že budeme jeho adoptovanými synmi. A nielen to! Nie sme len Božími synmi, ale aj jeho chválou! Až sa nechce veriť, že ja, obyčajný človek, som Božím synom, vyvoleným a požehnaným. Že som Bohu na chválu. Pavol nám najprv oznamuje, kto sme, lebo sám to prežíva. Akoby sa delil s nami o svoje vnímanie Boha, o vnímanie Kristovho tajomstva, o svoj život s ním. A potom volá: „To isté chcem aj pre vás! Veľmi chcem, aby vám Boh dal milosť poznať jeho Syna Ježiša Krista! Nech vám k tomu dá Ducha múdrosti a zjavenia! Nech osvieti vaše oči, aby ste vedeli, aké je vaše povolanie a koľko slávy v sebe ukrýva!“ (pozri Ef 1, 16 – 18). Ako veľmi Pavol túžil, aby tí, čo uverili v Boha a Bohu, žili v takom nadšení ako on. Gréckokatolíci (aj pravoslávni kresťania) používajú vo Vianočnom období pozdrav: Christos raždajetsja! Slavite jeho! Kristus sa rodí! Oslavujte ho! Všimni si, že tiež má dve časti ako Pavlov dnešný text. Ohlasuje to, čo prežívame v našom vzťahu k Bohu. A vedie k túžbe, aby aj tí, ktorým pozdrav oznamuje túto radostnú zvesť, zmenili svoj život a oslavovali Boha. Tak ideme na to. Najprv ohlásenie radostnej zvesti: „Kristus sa rodí!“ A hneď na to výzva k zmene života: „Oslavujte ho!“ Jednoduché, však? Začni to praktizovať pri stretnutí najprv s tými, ktorých poznáš z kostola. Ak stretnutia nebudú možné, tak v telefonických rozhovoroch, v e-mailoch, pri prianiach požehnaného nového roka. Nezabudni pritom na jednu vec: „Neprestávam za vás vzdávať vďaky, keď si na vás spomínam vo svojich modlitbách“ (Ef 1, 16). Skôr, ako kohokoľvek oslovíš Božím posolstvom, pomodli sa za neho.   Přebíráno se svolením autora. Zdroj zamyšlení najdete zde: http://dcza.sk/