Aktuality, Inspirace, Ohlášky, Promluvy

 • P. Marián Kuffa - o Desateru

    V rámci našich postních zamyšlení o Desateru přidávám velmi praktické příklady o. Mariána Kuffy.   Marián Kuffa - 10 božích prikázaní

 • P. Roman Vlk – POSTNÍ PUTOVÁNÍ

    Seriál na každý den doby postní. Pomáhá objevit, kým pro Boha jsme.   Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030 DĚKUJEME   SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: https://vlcidoupe.cz   ESHOP: https://vlcidoupe.cz/obchod   INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe   FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe    MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe   Roman Vlk | POSTNÍ PUTOVÁNÍ | Jsi olej radosti  

 • ZAMYŠLENÍ 1. NEDĚLE POSTNÍ: MILOST

    Jak Bůh reaguje na hřích? Jakýkoli hřích? Rozmnožuje milost. Až do takové míry, že milost zosobnil ve svém Synu, který nás přišel naučit, jak milovat Boha, vítězit nad ďáblem, chránit se hříchu a konat dobro. Učíme se to (mnozí) od Ježíše odmalička. Věříme však, že řešením hříchu je milost, a ne náš výkon a úsilí polepšit se? Postní doba nám to každý rok připomíná. Je to „milostivý čas“. Hříchu, zla se zbavím tím, že přijmu milost a ospravedlnění (ne omluvu) a dovolím Bohu, aby jednal v mém životě. Plně s ním spolupracuji na přetvoření mého smýšlení, mluvení i jednání. Všechno stojí na milosti. Naše dobré skutky jsou již „jen“ jejím důsledkem. Na milost si nemůžu nijak vydělat. Už by to nebyla milost, ale odměna, zasloužená mzda. Dobře toto učení chápou zejména ti, co přijímají svátost smíření (i v této době) ne proto, že bude první pátek nebo že se blíží Velikonoce, ale proto, že vnímají svůj hřích a uznávají, že jeho jediným řešením je milost, Ježíš. Dobře mu porozuměli ti, kdo po každém selhání hned litují, prosí o odpuštění a vyznávají Bohu svou lásku a naplňují se Božím Duchem. Kdosi to nazval duchovní dýchání. Pokud je třeba, i stokrát denně. Pokud je třeba, i ve zpovědnici. Milost je každému k dispozici. Svatý Alfons napsal: „Každý člověk má k dispozici milost modlitby. Pokud ji využije, hned dostává další milost. Pokud ji nevyužije, tak ta první milost na něj pořád čeká…“ Nenech čekat milost - Ježíše. Hned teď ji přijmi a nech se proměňovat na obraz Boha. Jsi Boží dítě. Ať to na tobě vidí. Přebíráno se svolením autora. Zdroj zamyšlení najdete zde: http://dcza.sk/

 • Svědectví obráceného narkomana Gorana

  V dnešním kázání jsem vzpomenul sílu modlitby za naše nepřátele, jak nás k tomu vyzýval dnes v evangeliu Kristus. Důkazem Ježíšových slov je pro mě silné svědectví Gorana Čurkoviče, narkomana a násilníka, za jehož obrácení se jeho druhá máma denně modlila a nechávala devět let měsíc co měsíc sloužit mši svatou za jeho obrácení. Nikdy se neunavila a nikdy neztratila naději.   Goran Čurkovič - skutočný príbeh obráteného narkomana

 • ZAMYŠLENÍ 7. NEDĚLI V MEZIDOBÍ: BŮH V NÁS

    Kde hledat Boha? Apoštol Pavel nám dnes dává jasnou odpověď – v sobě. V hloubce svého bytí. Jsme totiž chrámem živého Boha. To znamená, že Bůh bydlí v nás. Nepředstavitelná pravda! A kde v nás bydlí? Pod několika vrstvami – smysly, pocity, rozum, hloubka (místo, kde prožíváme tažení k Bohu, k transcendentní, ke kráse a dobru) jsou vrstvy, které si uvědomujeme a v těchto oblastech se víceméně běžně pohybujeme. Ale pod tím je ještě jedna vrstva, kde je místo přebývání Boha. Někteří to nazývají zbožštěná hloubka a tam se dostáváme díky milosti, kterou nám nabízí Bůh. John Eldredge hovoří o mělčinách, prostředních částech a hlubinách. „Na mělčinách téměř nepředvídatelně poletujeme sem a tam od myšlenky k myšlence, od rozptýlení k rozptýlení… Prostřední části charakterizuje a ovládá to, co nazývám ‚starostmi o tento život‘, hluboké obavy, trápení, touhy a aspirace, které zaměstnávají lidské srdce… Hlubiny charakterizují a vládnou jim věčné věci jako víra, naděje, láska a radost a mnohé jiné“ (Odolný, s. 147). Jak se do těchto hlubin či do zbožštěné hloubky – tedy k setkání s Bohem – můžeme dopracovat? Ztišením. Cvičením se v odpoutání od toho, co nám zaměstnává smysly, pocity, rozum: Bože, odevzdávám ti to. Neumíme přestat myslet, ale umíme rozhodovat o tom, na co myslíme. Modlitba Bože, odevzdávám ti to nás učí přesně tomuto – nepřemýšlet o tom, co nám přichází na mysl, ale zásobovat rozum jedinou potravou: Bože, odevzdávám ti to. Potom v tichu, když se uklidní naše smysly, city i rozum, poprosme Ducha Svatého, aby nám umožnil setkání s Bohem, a vyznejme svou lásku: Bože, miluji tě. Jsem tady, v hloubce svého srdce, kde jsi i ty. Miluji tě. Miluji tě. A tady setrvejme. Bože, miluji tě. Bože, miluji tě… Bůh je v nás. Bůh je v tobě, když jsi mu otevřel dveře a pozval ho, aby v tobě bydlel. Pokud jsi byl pokřtěn jako malé dítě, tak Bůh v tobě od té doby přebývá. Jen jsi o tom možná nevěděl. Teď to víš. Najdi Boha ve svém srdci. Setkej se s ním. Přebíráno se svolením autora. Zdroj zamyšlení najdete zde: http://dcza.sk/

 • POMŮCKY K PROŽITÍ POSTNÍ DOBY PRO DOSPĚLÉ

  Postní kapky Postní doba se pomalu blíží. Farnost Dolní Němčí i letos nabízí pastorační aktivitu pro toto období přípravy na velikonoce. "Postní kapky" jsou každodenní inspirace, které mohou "osvěžit" tvůj život. Tentokrát na téma MODLITBA. - Pobožnost na každý den - Liturgická čtení - Z katechezí papeže Františka o modlitbě - Inspirace biskupa Antonína Baslera o modlitbě - Nahrávky postních písní z Kancionálu - Křížové cesty - Zpovědní zrcadla ke zpytování svědomí - další audio, foto i video Prostřednictvím mobilní aplikace (Android i iOS), e-mailu, SMS nebo webové stránce můžeš každý den dostat krátké inspirace. Více na www.postnikapky.cz Věříme, že Ti tyto impulzy pomohou dobře prožít postní dobu a dobře se připravit na přijetí svátosti smíření před velikonočními svátky.   Průvodce postní dobou Biskupství brněnské nabízí Malý průvodce postní dobou, tentokrát je inspirován květy na poušti. Každý den si můžete přečíst citát z Bible a krátký duchovní impuls inspirovaný slovy papeže Františka. Průvodce je dostupný v on-line aplikaci pro digitální zařízení s operačním systémem Android a iOs.   Ignaciánský examen Tovaryšstvo Ježíšovo nabízí digitální aplikaci Ignaciánský examen, která vychází z ignacián-ských exercicií. Zvlášť v postní době může být užitečná těm dospělým, kdo chtějí dělat pokroky v duchovním životě. Zdarma ke stažení pro Android nebo iOS. Examen je 10-15 minut dlouhá modlitba. Jde o systematický zácvik a postupné učení se vidět Boží přítomnost v událostech, v lidech kolem nás i v nás samotných.     YouVersion Bible Je těžké být soustředěný na Boha a jeho Slovo. Právě proto ti YouVersion Bible dává zdarma nástroje ke každodennímu hledání Božího srdce: poslouchej audio Bible, vytvářej modlitby, studuj s přáteli, objevuj více než 2000 překladů Bible a mnohem víc. Nyní na více než 400 milionu zařízení po celém světě! https://www.bible.com/cs   Videa Lumo Project Lumo projekt chronologicky představuje pomocí videí evangelia Matouše, Marka, Lukáše a Jana. https://www.bible.com/cs/videos     VOX VERBI Podnětné komentáře k Markovu evangeliu přijdou vhod díky podcastu Vox Verbi tomu, kdo by jej chtěl přečíst od samého začátku.   VOX VERBI - promo video   Podcast najdete na Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify i na dalších platformách (např. Breaker, Pocket Casts nebo RadioPublic). Též přímo ZDE nebo ZDE.

 • POMŮCKY K PROŽITÍ POSTNÍ DOBY PRO DĚTI

    YouVersion Bible pro děti Aplikace Bible pro děti byla vyvinuta YouVersion, tvůrců aplikace Bible, ve spolupráci s OneHope. Je navržena tak, aby dětem poskytla zážitek nad Biblí plný zábavy. Děti z celého světa si nyní užívají Aplikaci Bible pro děti v 53 jazycích - včetně češtiny! Sdílejte evangelium. Lidé se nás neustále ptají, co mohou dělat, aby pomohli dalším dětem zamilovat si Bibli. Je to stejně snadné jako podělit se o tuto skvělou zprávu se svými přáteli! A pomozte nám šířit i dnešní dobrou zprávu: Bible pro děti už umí česky!   Odkaz: https://www.bible.com/cs/kids   Aplikace Bible pro děti     Vlčí doupě – 40 videí na postní dobu   P. Roman Vlk | POSTNÍ PUTOVÁNÍ | Vydej se na poušť a objev, kdo jsi   SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: https://vlcidoupe.cz   ESHOP: https://vlcidoupe.cz/obchod   INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe   FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe   MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe

 • Postní almužna

    Charita Otrokovice připravuje každoroční aktivitu Postní almužna. Ta bude probíhat jako vždycky během cele postní doby. Jak tato aktivita probíhá? Na začátku postní doby si může každý zájemce v kostele vyzvednout papírovou pokladničku. Po celou tuto dobu příprav na velikonoční svátky si pak můžu najít něco, čeho se můžu zříct ve prospěch druhých. Dokážu si odpustit např. něco dobrého, na co mám zrovna chuť, nebo dokážu odložit nákup něčeho, co pro mě není zas až tak nutné? Oželím vstupné do kina nebo na fotbalový zápas? Pak takto ušetřenou částku můžu vložit do pokladničky. Na závěr postní doby pak bude možnost pokladničky s našetřeným obnosem přinést zpátky do kostela. Výnos sbírky bude využit dle aktuální potřeby ve službách naší otrokovické Charity, příp. lidem z našeho okolí. Víte-li o někom, kdo se aktuálně nachází v situaci, kdy by potřeboval pomoct, můžete nám do své pokladničky vložit vzkaz nejlépe s kontaktem na vás a stručným popisem situace a výtěžek může být využit i tímto způsobem.  

 • VYŠLO DALŠÍ ČÍSLO FARNÍHO OBČASNÍKU

    V neděli vyšel další Farní občasník. Děkuji všem, kdo do něj přispěli.    Fom ke stažení zde:FOM 2023 -01(02) web

 • Tipy Národní týden manželství

  Každý rok v týdnu Valentýna (14. 2.) je Národní týden manželství příležitostí pro všechny páry zaměřit se na svůj vztah. Valentýn je synonymem romantiky a týden manželství se jí určitě vyhýbat nebude, stejně jako přátelství, komunikaci, odpuštění a radosti, které by v manželství neměly chybět. Přidávám svůj tip na poslech přednášek od P. Maxe Kašparů. Nejenomže je odborníkem v mnoha oblastech, ale cokoliv řekne o vztazích považuji za věrohodné už jen z toho důvodu, že se svou ženou je nejenom přes 43 let, a protože mu dělá i zdravotní sestru v jeho psychiatrické ordinaci, tráví spolu 24 hodin denně. A posuďte sami, že tohle vyžaduje umění vztahu.               V našem okolí doporučuji aktivitu Centra pro rodinu Zlín     Kdo rád putuje, jistě mu přijde vhod putování na Svatý Antonínek s názvem Cesta manželů a zamilovaných.