Aktuality, Inspirace, Ohlášky, Promluvy

 • Zamyšlení písní nad dnešní dobou a jejími možnostmi

  Tato doba přináší velký tlak na vztahy. Občas na mě vyskočí písnička, kterou když si poslechnu, tak mi mluví z duše právě do oblasti vztahů. Rád bych se takto podělil o písně od Jiřího Koběrského, které vznikly již v první vlně koronaviru. A v této tvorbě pokračuje i teď, když už jsme zase zavření doma.   Odkazy: https://www.jirikobersky.cz/     Pravda a láska vítězí nad lží a nenávistí Jiří Koběrský   Rozhovor o písničce Sundej si roušku a pusu mi dej s Jiřím Koběrským   Sundej si roušku a pusu mi dej   Vakcína Covid-19 Jiří Koběrský OFFICIAL LYRIC VIDEO

 • Vstupte v sobotu do slavnosti Všech svatých s Komunitou Blahoslavenství

  Komunita Blahoslavenství nás zve prožít s nimi liturgii Nešpor vzkříšení a v modlitbě vstoupit do SLAVNOSTI VŠECH SVATÝCH. Připojit se k nim můžete skrze můžete skrze Youtube v sobotu 31. října v 18:00.   Odkaz: www.blahoslavenstvi.cz    

 • Lectio divina pokračuje 1 Tes – 2 Tes- 1 Tim

  Ačkoliv Rok Bible skončil v září, zbývá nám ještě několik Pavlových listů, ke kterým máme podklady pro rozjímání formou Lectio divina. Ponořme se opět hlouběji do toho, co Pavel klade na srdce církevním obcím, u jejichž zrodu stál a teď je povzbuzuje formou dopisů. K rozjímání přikládám další zamyšlení nad Matoušovým evangeliem ztvárněným pro dnešní dobu.   David Bowden - Matthew | Matoušovo evangelium       Rozjímání najdete vytištěné v kostele, zájemci vytisknout si jej doma napište na farní email.   

 • Vyšlo nové číslo Farního občasníku

  Děkuji dobrovolníkům, kteří se nabídli a v době omezení jej ochotně roznesli do schránek starším farníkům. Tištěná verze je k dispozici v kostele nebo si jej můžete stáhnout na webu. Vzácný je rozhovor s o. Jiřím Filipcem o prožívání samoty v pohraničí, s laickým evangelizátorem Palo Strežem a mnohé další.   Farní občasník ke stažení zde.

 • Možnost získat dušičkové odpustky od 25. 10. do konce listopadu

  Z důvodu pandemie Covid-19 je možnost získat plnomocné odpustky pro zemřelé prodloužena na celý měsíc listopad. Úkony a podmínky jejich získání budou přizpůsobené tak, aby se zajistila bezpečnost věřících. Z pověření Svatého otce to umožnila formou dekretu Apoštolská penitenciárie, která tak vyšla vstříc žádostem biskupů z mnoha zemí světa postižených koronavirem.   Apoštolská penitenciárie s osobním pověřením papeže Františka stanovila, že je letos možné získat plnomocné odpustky po celý měsíc listopad. Tato možnost plnomocných odpustků, která obvykle platí pouze od 1. do 8. listopadu, byla nyní prodloužena na celý měsíc z důvodu pandemie Covid-19. V České republice je tato možnosti i týden před 1. listopadem, letos již od 25.10 2020. V dekretu s podpisy hlavního penitenciáře kardinála Maura Piacenzy a regenta Mons. Krzysztofa Nykiela stojí, že je letos možné získat plnomocné odpustky kterýkoliv den v měsíci listopadu. Podmínkou je návštěva kostela nebo kapličky a modlitby Otčenáš a Věřím v Boha a dalších obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce a vyloučení veškeré náklonnosti k jakémukoliv hříchu, a to i všednímu). Kromě toho senioři, nemocní a všichni, kteří z vážných důvodů nemohou opustit své bydliště kvůli omezením spojenými s pandemií, mohou získat odpustky na dálku. Stačí pokud se v modlitbě spojí se společenstvím církve, zřeknou se jakéhokoliv hříchu a s úmyslem splnit, jakmile to bude možné, i další podmínky (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) a před obrazem Pána Ježíše nebo Panny Marie se pomodlí za zesnulé. Mohou to být např. ranní chvály nebo nešpory z breviáře za zesnulé, růženec, Korunka k Božímu milosrdenství nebo jiné modlitby za zemřelé, které se věřící obvykle modlí, četba úryvku z Evangelia, který je součástí liturgie za zesnulé, nebo vykonání skutku milosrdenství, obětování Bohu bolestí a útrap vlastního života.     Pokud tedy věřící z vážných důvodů nemohou navštívit hřbitovy v obvyklé době od 1. do 8. listopadu, mohou odpustky pro zemřelé získat již od 25. října do 30. listopadu.   Podmínky pro získání plnomocných odpustků pro duše v očistci jsou následující: (1) daný den přijmout eucharistii (2) navštívit hřbitov a zbožně se pomodlit za zemřelé (3) a pomodlit se na úmysl Svatého otce (4) v okruhu těchto dní vykonat svatou zpověď.   Zdroj: www.cirkev.cz

 • Výzva biskupů k platným omezením 21. 10. 2020

  Drazí věřící, tak jak jsme se na vás obraceli na začátku první vlny pandemie, obracíme se na vás i nyní, v této nelehké době, kdy procházíme všichni další těžkou zkouškou. Řada našich rodinných příslušníků je nemocná nebo v karanténě a nemůžeme z důvodu nařízených protipandemických opatření navštěvovat své blízké. Protože není možné společně slavit Eucharistii, povzbuzujeme všechny kněze, aby stáli lidem nablízku, byli k dispozici pro individuální duchovní péči, zajistili otevření kostelů pro soukromou modlitbu všude, kde je to možné a byli k dispozici posloužit svátostmi jednotlivcům. Všechny pak chceme ujistit o naší blízkosti v modlitbách, zvláště vás, které pandemie Covid-19 jakýmkoliv způsobem již postihla. V předvečer svátku sv. Jana Pavla II., který si sám musel projít zkouškou své těžké nemoci, ho prosíme, aby se za nás přimlouval. Připomínejme si stále jeho často opakovaná slova „Nebojte se!". Jeho hluboké svědectví víry může pro nás být v této době příkladem a pamatujme, že Pán je stále s námi a nikdy nás neopustí. Jeho milost je silnější než pandemie.Děkujeme a povzbuzujeme všechny, kteří se v této době rozhodli pomáhat. Především lékařům, sestrám, zdravotníkům, ale také duchovním, bohoslovcům, studentům a ostatním, kteří pečují nebo se osobně nasazují pro dobro a útěchu druhých.Spojujme se společně každý den ve 20.00 hodin v modlitbě svatého růžence a prosme Matku Boží, Pannu Marii, Pomocnici křesťanů, za ukončení pandemie koronaviru. Pamatujme také v modlitbách na lékaře, zdravotníky, nemocné, seniory, všechny osamělé, ty, kteří nesou břímě rozhodování a nezapomínejme ani na ty, kteří nás již předešli na věčnost. Buďme si s pomocí Boží vzájemně oporou. Vaši čeští a moravští biskupové21. října 2020, v předvečer svátku sv. Jana Pavla II.

 • Nedělní kázání pro děti Vlčí doupě i v aplikaci do mobilu

  Doba koronaviru přinesla mnohé zajímavé a jedním z nich je i natáčení nedělních kázání pro děti o. Romana Vlka. Postupně se mu nabízí mnoho pomocníků a jedním z nich je i o. Petr Hofírek, který nabídl o. Romanovi vytvoření aplikace do mobilu.   + Vlčí doupě (promo video)   Aplikaci najdete na: https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.hofirek.vlcidoupe     Speciál s autorem mobil ní aplikace Vlčí doupě     A protože jsem s o. Romanem spolužáci, jednou mi napsal: „Povedlo se, budeš teď v novém kázání.“ Tak jsem byl napjatý, co o mně natočil, ale dopadlo to moc dobře.   Nedělní kázání pro děti | NEOBLAFNEŠ HO | P. Roman Vlk   Vlčí doupě v Noevinách   Silvestrovský speciál 2020   SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030    

 • Sbírka na misie se překládá, ale modlit za misie se můžeme

  Věřící ve všech katolických farnostech světa se během Světového dne misií společně modlí a finančně přispívají do světového fondu solidarity, ze kterého jsou následující rok podporovány projekty na pomoc potřebným ve všech kontinentech skrze Papežské misijní dílo šíření víry (PMD ŠV), jehož počátky sahají do roku 1818.   Mnoho bolestí – jedna naděje | Misijní neděle   Z důvodů vládních opatření nelze sbírku na misie v termínu 18. října 2020 uskutečnit. Náhradní termín sbírky na misie bude zveřejněn později.   Missio interview – Misijní neděle 2020   V předvečer misijní neděle se i v naší farnosti konával Misijní most modliteb. Přestože letos nemůžeme být spolu v kostele, nic nebrání tomu, abychom se doma pomodlili. Vedoucí našich oddílů přicházejí s touto výzvou: Letošní roka nám nepřeje natolik, abychom v naší farnosti mohli uspořádat Misijní jarmark a Misijní most modliteb. Nic ale nebrání tomu, abychom se v sobotu ve 21.00 pomyslně spojili v modlitbě a společně prosili za misijní dílo na celém světě. Zapalte ve svých domácnostech svíčku a věnujte čas společné modlitbě růžence nebo jakékoliv jiné modlitbě za misie. Děkujeme!     Více o Papežském misijním díle najdete na jejich webu: https://www.missio.cz/   Missio interview – speciál o koronaviru v misiích   Missio interview – Speciál o koronaviru v misiích (červen 2020)

 • Koronavirový pozdrav z Rio de Janeiro k nám do Otrokovic

  Když celý svět postupně ochromil koronavir a k nám se dostávaly zprávy o problémech v různých částech světa, tak jsem si při zprávách o Brazílii vzpomněl na kamaráda bubeníka Stanleyho Jahodu (dříve kapely Generace, VITACIT, Merlin, Motorband…), který se tam oženil se zpěvačkou Thabatou Oliver (dříve kapela Christafari z USA). Jsem vděčný za festival UNITED, díky kterému se několik lidí zde nejenom potkalo, ale taky se později vzali a dnes jsou manželé. A tak jsem se rozhodl jedněm takovým napsat a poprosit o rozhovor. Odpověď z Roi de Janeira byla překvapivě blesková, užijte si ji.   Ahoj Stanley. Přiznám se, že jak se setkávám díky své službě kněze s čím dál větším množstvím lidí, tak si někdy nemohu přesně vzpomenout, kde jsme se poprvé viděli? Vzpomeneš si Ty? Ahoj Pavle, zdravím Tě! Jsem moc rád, že jsi si na mě vzpomněl, velmi mě to potěšilo. Myslím, že jsem Tě registroval už dříve před tím, ale osobně to bylo v Olomouci. Bylo to vlastně z důvodu toho, že jsem vlastně hledal odpověď na mou situaci, profesionálního muzikanta či bubeníka. Upřesním, tehdy jsem si zahrál nebo spolupracoval s poměrně dost známými nebo chcete-li "slavnými" muzikanty, zpěváky-zpěvačkami nebo interprety v českém "showbyznysu". Bylo to všechno moc fajn, byl to můj sen, ale cítil jsem se být prázdný. Tak jako když, člověk přijímá nějakou mrtvou stravu, která mu nedodá žádné živiny.   O tom, že pocházíš od Zlína a ve kterých kapelách jsi u nás hrával, se čtenáři dočtou v odkazech níže na jiné rozhovory s Tebou. Já bych se jako první zeptal otevřeně na to, na co se asi nezeptají jiné weby. Jaká byla Tvoje cesta k objevení živého vztahu s Bohem? Cesta k objevení skutečného "živého vztahu" s Bohem byla poměrně z lidského hlediska dlouhá, téměř 25letá. Pocházím z katolické rodiny, v mládí jsem dokonce i několik let ministroval. Určitě to mělo vše smysl. Ale jak začalo období dospívání, tak přišla muzika, která mě prostě zasáhla úplně maximálně, následně bubny, koncerty, a tak nějak jsem se dostal z prostředí, kde jsem vyrůstal, pryč. Bůh, jakožto opravdu velký "táta", své děti miluje a přitáhl si mě zpět, ovšem On nikoho nenutí, musel jsem se rozhodnout a po čase můžu říct, že to bylo to nejlepší rozhodnutí v mém životě!   Napsal jsi třeba i nějaké písně pro Boha nebo kde jsi hrával v církevním prostředí? To přišlo až docela nedávno, kdy jsme spolu s mojí dnes už manželkou natočili DVD "Thabata Oliver – Live in Rio 2020", tady jsem měl možnost spolupracovat s opravdu výjimečným producentem a klávesistou Sergio Assuncao. Před tím jsem ale v církevním prostředí nikde nehrál ani nespolupracoval.   Jak se to stalo, že jsi se ocitl v Rio de Janeiro? To je poměrně dlouhý příběh. Zkusím jej zkrátit. Jak už jsem výše odpovídal, hledal jsem se v hudebním prostředí, kde jsem působil a cítil jsem prázdno. Tehdy jsem měl volný víkend, kdy se nehrálo a já slyšel o festivalu United od mých přátel a rodiny, byli tam Christafari, na které mě přivedl můj strejda, který je pastor. Já už je nějakou dobu poslouchal a moc mě fascinovali, totálně mě uchvátila ta jejich energie. Vzal jsem tehdy moje mladší sourozence bráchu a ségru (jsou o 15 a o 20let mladší) hahahaha :) s sebou na koncert, tam jsme se mimo jiné také potkal i Tebe. Během koncertu jsem uslyšel nebo vnímal něco, jako kdyby mi někdo uvnitř mě něco říkal, já tomu moc nedával prostor a užíval si koncert. Pak najednou to mluvení bylo znovu, uslyšel jsem: "To je tvá žena" a já se podivil a říkal si, o co jde? Nedával jsem tomu moc a poslouchal koncert dál, ale znovu se ozvalo: "Ta, co teď tančí a zpívá ". Já se podivil a říkal si, co se to děje, tahle zpěvačka s dredama? Úplně jsem to zavrhl, myslel jsem, že blouzním a pokračoval v poslechu koncertu. Po skončení jsme se vraceli domů a moje mladší sestřička si našla na Instagramu právě tuhle zpěvačku a říká mi: „Podívej brácho, tohle je ta parádní zpěvačka z Christafari, co má ty dredy, ta se mi moc líbila.“ Tehdy mi to docvaklo a vše, co se mi stalo během koncertu, se mi vybavilo zpět a já si uvědomil, že tohle nebyla náhoda. S Thabatou jsme se po nějaké době seznámili, stali se přáteli, já vše v ČR ukončil a po nějaké době jsem si ji vzal za manželku v Rio de Janeiru, odkud pochází a kde nyní žijeme. Legrační je taky to, že mi později ukázala kus listu papíru a na něm napsané cosi jako vlastnosti svého budoucího muže. Tehdy za mnou přišla a říká: „Tak a list je kompletní, splnil si vše, na co jsem se Boha ptala.“ :)   Znal jsi Christafari už dříve? Jak jsi pohlížel přece jenom jako muzikant hrající rock na raggae? Ukázal mi je můj strejda, byl to song "Selah", to mě dostalo. Mám rád spoustu hudebních stylů, nemusí to být zrovna "rock", moc rád si zahraju jakýkoliv styl, i když jsem byl předtím převáženě rock-metalový muzikant.     Jak jsi měl možnost poznat Christafarri, čím Tě oslovili? Já jsem třeba nechápal, jak mohou zvládat všechno to cestování po celém světě. Ale jak jsem je živě viděl třeba v Bratřejově, vesničce na Valašsku, kam přijeli, protože chtěli někde v neděli sdílet svou víru, tak jsem pochopil, že pro ně je skutečně snem získat 1 000 000 lidí, kteří díky jejich hudbě přijmou Krista, a to jim dodává energii a pomáhá překonávat všechny těžkosti spojené třeba s tím být neustále na cestách. Čím oslovili Tebe? Měl jsem tu možnost se s nimi potkat právě díky mé ženě Thabatě, která s nimi před tím nějakou dobu hrála ve státě Rio de Janeiro v oblasti Arrial de Cabo Frio, kde měli tour po Brazílii, osobně už před tím jsem se znal z jejich další zpěvačkou Nikita Carter, takže to bylo moc fajn setkání, sedli jsme si. Oni hrají se stejným zápalem pro deset lidí stejně jako pro 10 tisíc. Jednu dobu to vypadalo taky, že s nimi budu hrát, dost jsem o tom uvažoval. Christafari mě oslovili totálně svojí kreativitou a neskutečným zápalem pro věc. Mark Mohr je snad nejvíc kreativní člověk, kterého jsem kdy potkal, vlastně celá kapela a tým, od kterého se je opravdu co učit. Jejich malá dcera Ziza má myslím 7 nebo 8 let a má za s sebou více jak 400 letů letadlem, což je více jak rok, takže si lidé mohou alespoň trochu představit, jak moc aktivní jsou. Přestože Thabata již s Christafari nezpívá, jste v kontaktu? Ano, jsme stále v kontaktu, občas si voláme nebo napíšeme. Já osobně mám nějaký nápad na nějakou spolupráci, uvidíme, jak Pán naše cesty napřímí :)   V současné době hrajete chvály v Brazílii. Hrajete? Jaká je tam vlastně situace v době koronaviru? Momentálně tady vše stojí. Takže se hrát nedá. Velmi pomalu se rozvolňují opatření, ale "cariocu" prostě nezastavíš, oni se potřebují neustále sdružovat, tančit a zpívat někde na pláži. Oprášil jsem, ale svoje staré povolání, které jsem kdysi studoval "umělecké truhlářství" a začal dělat věci ze dřeva, vlastně jsme tak s Thabatou založili nechtěně malou dřevařskou firmičku " Stanleywood" Díky Bohu, že jsem si to řemeslo kdysi udělal, protože se to teď v této době fakt hodí. :) Denně se setkáváme s různými lidmi, ať už jsou to instalace nebo někdo přijde k nám do dílny, většinou jsou to lidé, kteří Krista nikdy nepoznali. Dělali jsem věci pro různé woodo šamany nebo lidi, kteří provozují macumbu. Nutno říci, že jsme o tom nevěděli, aby si to lidé, kteří to budou číst nepřevrátili. Tito lidé si u nás koupili nebo nechali vyrobit něco a následně jsme zjistili, co jsou zač. Bůh si používá lidi i takhle pro tyto situace i během této divné doby.     U nás jsme třeba měli dokonce zakázané bohoslužby, došlo to i v Brazílii tak daleko? Jak prožívají místní lidé svou víru v době omezení? Ano, i tady to bylo stejné. Lidé to ze začátku dost respektovali, protože je to vyděsilo. Následně bohoslužby s rouškami a odstupy. Já jsem si myslel, že to respektovat nebudou, ale překvapili. Teď už je to ale téměř v normálu. Sbory jsou také vlastně jediný prostor, kde nějakým způsobem teď fungují kapely a hudba.   Lituješ toho, že jsi opustil ČR? Je něco, po čem se Ti občas zasteskne? Každý člověk má nějaký směr, určitě je dobré se pohnout, hlavně se rozhodnout něco dělat, o vše ostatní už se stará náš drahý nebeský Otec. Tím chci říci, že si lítost nepřipouštím. Brazílie není rozhodně žádný med, je to rozhodně obrovská vysoká škola a zkušenost. Denně jsem si vědom toho, že je Pán se mnou, protože už párkrát jsem se ocitl s pistolí u hlavy nebo prosvištěla kolem mě nějaká kulka. Po čem se mi zasteskne, je určitě má rodina, ale také moravské klobásky od mého táty a slivovica : ) hahaha (občas taky to "plzeňské") hahahahahahahah :)   Vždy si rád přečtu srovnání publika. Jaké je to naše a jaké je v Brazílii? Brazilci obecně jsou velmi temperamentní, hluční a aktivní konkrétně "cariocas" (název obyvatel Rio de Janeira), ti mi občas přijdou, že nemají zábran a často ani pudy sebezáchovy. Na našich koncertech jsem se však setkal s velmi edukovaným a příjemným publikem, byla to čistá radost!   A poslední otázka, domnívám se správně, že v písni The Blessing reggae verzi od CHRISTAFARI se čeština objevila díky tobě a Tvé rodině? :-) Ano je to tak, napsal nám Mark Mohr, který se mě zeptal, jestli bych věděl o někom, kdo by mohl podílet s češtinou v jejich klipu, kde zpívá téměř 60 lidí všech jazyků světa. Oslovil jsem moji sestřenku z mé rodiny "trumpeťáků Skopalovic" ze Zlína. Vskutku naprosto úchvatný klip, který dal spoustu práce.     Přeji požehnaný čas a mnoho otevřených srdcí skrze vaše chvály. Zdravíme všechny do Brazílie.     Odkazy: Rozhovor o působení Stanleyho v dřívějších kapelách https://www.facebook.com/stanleyjahodaofficial/ https://www.instagram.com/stanleywoodarte/ https://www.facebook.com/stanleywoodarte https://www.picuki.com/profile/thabata_oliver https://www.youtube.com/channel/UCWwTgSaVzyTRR31Wi17EdXw https://www.youtube.com/user/thabataoliver

 • Inspirativní kázání o. biskupa Posáda na téma modlitby růžence

  Zaujalo vás nějaké kázání při sladování online bohoslužby? Pošlete mi odkaz, rád se o něj podělím. První takové sdílení mám pro vás z dnešní pouti ke Staré Matce Boží Žarošské od otce biskupa Pavla Posáda. V jeho promluvě zazněly citace od některých svatých o síle modlitby sv. růžence, ke které jsme v této době zvlášť pozváni.   Další kázání najdete na webu o biskupa Pavla: http://pavelposad.cz/   Mariánská pouť ke Staré Matce Boží Žarošské - Farnost Žarošice 13.10. 2020