Aktuality, Inspirace, Ohlášky, Promluvy

Zpět

Zamyšlení MĚJTE ZÁJEM O LIDI! (ŠESTÁ VELIKONOČNÍ NEDĚLE)

 

V souvislosti s nastávající slavností Ježíšova nanebevstoupení mi přišla na mysl otázka, o čem bych psal, kdyby měl být toto můj poslední text.

Odpověď je naprosto jednoznačná: Mějte zájem o lidi. Nejen o nejbližší v rodině, ale také o sousedy, kolegy, možná náhodně potkané lidi na ulici, v nemocnici či v obchodě. Každý z nich potřebuje slyšet slova o Ježíši, o vykoupení a o věčném životě. Aby nikdo z nich jednou u soudu nežaloval, že jsem mu o Ježíši nic neřekl.

Miluji-li Ježíše, tak každodenní svědectví o jeho lásce k nám, o jeho utrpení, smrti a zmrtvýchvstání má být samozřejmou součástí mého života. Pokud je třeba, i slovy. Pryč s individualismem, který se stará jen o vlastní spásu! Křesťan je člověk, který prožívá svou záchranu Ježíšem a touží, aby takovou záchranu prožíval každý kolem něho.

Ještě dnes se začni modlit za lidi kolem sebe – aby byli otevření na slovo tvého svědectví. A pros Boha, aby ti poslal tento týden tři lidi, kterým budeš moci říci o tom, jak Ježíš změnil tvůj život. „Byl jsem alkoholik, a Ježíš mě osvobodil.“ „Byl jsem závislý na pornografii, a Ježíš mě očistil.“ „Byl jsem lhostejný vůči Bohu, a Ježíš mi uchvátil srdce.“ „Byl jsem bázlivý, a Ježíš mi dal odvahu.“ „Byl jsem jen formální křesťan, bez vztahu s Bohem, a Ježíš mi proměnil srdce i celý život.“ „Byl jsem nemocný, a Ježíš mě uzdravil.“ „Byl jsem arogantní a drzý, a Ježíš mi vložil do srdce i do úst laskavost.“ „Jsem nemocný a zoufal jsem si, a Ježíš mi ukázal smysl mého utrpení.“ „Rozpadalo se mi manželství, a Ježíš nás znovu spojil.“ „Zkrachoval jsem v podnikání, a Ježíš mi ukázal novou a lepší cestu.“

Co pro tebe udělal Ježíš? Pověz o tom někomu. Bůh ti ty tři lidi pošle, pokud o to poprosíš. On bere naše prosby vážně a rád je plní.

Církev v naší diecézi zahyne, budeme-li mlčet.

 Přebíráno se svolením autora. Zdroj zamyšlení najdete zde: http://dcza.sk/