Aktuality, Inspirace, Ohlášky, Promluvy

Zpět

Zamyšlení MŮJ BŮH (12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ)

 

V modlitbě Liturgie hodin mě tento týden jedno ráno zaujala antifona k invitatoriu: „Pojďte, klanějme se Pánu, neboť on je náš Bůh.“

Komu se klaním? Kdo je můj Bůh? Co znamená, že někdo je můj Bůh?

Odpověď dostávám v textech Písma svatého každý den. I tuto neděli: Můj Bůh je Moc. Vládne nad nezkrotným mořem: „Až sem smíš přijít“ (Job 38, 11). „Uklidnil bouři v tichý vánek vánek“ (Ž 107, 29). „Mlč, buď zticha!“ (Mk 4, 39). Spojení těchto textů je zároveň důkazem, že Ježíš je Bůh!

Jinde v Písmu se dozvídám, že Bůh je Světlo, že Bůh je Dobro, že Bůh je Krása, že Bůh je Moudrost, že Bůh je Jednota… Že Bůh je Láska.

Každý z těch pojmů však může zůstat prázdný, nenaplní-li jej konkrétní obsah – poznání, zážitek, zkušenost. A to je součástí mého každodenního zápasu víry. Například u tak jednoduché věci, jako je sušení sena. Pokosil jsem naši malou louku (kosou, ne sekačkou), pak to manželka chodila obracet, až jsme nakonec domů dovezli tři fůry sena (tedy tři kolečka :-)). Běžná lidská činnost. Ale při této práci jsem se učil věřit, že to má význam pro naši věčnost, pro krásu nebeského království, pro „chléb náš každodenní“. I taková drobnost je vzdáním úcty Bohu, je v nějakém smyslu klaněním se Tomu, který stvořil nebe i zemi .

Vnímám, že je náročné takto vnímat Boha ve všem a klanět se mu při všem. Je to zápas o mysl. Aby se neutopila v marnosti. A tak když teď občas sleduji v televizi nějaký fotbal, učím se dělat to tak, aby to bylo pro Boží království. Minule mi přišlo na um modlit se za fanoušky na stadionu. A aby to nebylo jen tak obecné, tak zejména za ty, na kterých režie zamíří kamery. Setkáme se někdy v nebi? Ale přiznávám, že mi tato modlitba příliš nešla. Často mi mysl zůstala při akci, která se před střihem kamery odehrála na hřišti, víc jsem poslouchal komentátory než své nitro, které chtělo za každého diváka volat: „Pane, smiluj se! Pane, požehnej!“

Komu se klaníš? Kdo je tvůj Bůh? Co znamená, že někdo je tvůj Bůh?

  Přebíráno se svolením autora. Zdroj zamyšlení najdete zde: http://dcza.sk/