Aktuality, Inspirace, Ohlášky, Promluvy

Zpět

Od čtvrtka 3. 12. nová pravidla pro účast na mši

Z usnesení vlády ze dne 30. 11. platí nová pravidla pro bohoslužby. Na svatbě a pohřbu smí být nejvýše 30 lidí. V kostele smí být obsazeno jen 30% míst na sezení, všichni musí sedět, dodržovat přitom rozestupy 2 metry s výjimkou členů domácnosti, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu (zpívat může nejvýše 10 osob).

 

Co to znamená v naší farnosti?

 

Mše u sv. Vojtěcha budou:

- ve čtvrtek 3. 12., v pátek 4. 12., v sobotu 5. 12. - 17.00

- v neděli 6. 12. - 7.30 a 10.30

 

Mohou přijít i ti, kteří se nezapsali do seznamu až do naplnění kapacity.

 

Mše a zpověď v Kvítkovicích:

- v neděli 6. 12. 9.00 do naplnění kapacity (zpověď 8.45 či po mši).

 

Zpovídání u sv. Vojtěcha:

- ve čtvrtek 3. 12., v pátek 4. 12., v sobotu 5. 12. 18.00-19.00

- v neděli 6. 12. 17.00-18.00

 

Příležitost k tiché adoraci u sv. Vojtěcha:

- v neděli 6. 12. 14.00-18.00.

 

Kdo by se již na některou ze mší nedostal, bude mu podáno svaté přijímání 5 minut přede mší či po mši.

 

Další změny mší svatých a zpovídání od pondělí 7. 12. dle nedělních ohlášek.