Aktuality, Inspirace, Ohlášky, Promluvy

Zpět

Novinky ve Vlčím doupěti i s kázáním

Otec Roman Vlk si i tento týden se svým týmem opět dal práci a máme na světě další nedělní kázání. A nejenom to, odpovídal na otázky dětí, natáčela s ním ČT a dokonce rozjeli nový web.

Evangelium (Mk 1,1-8)
Začátek evangelia o Ježíši Kristu, Synu Božím: Je psáno u proroka Izaiáše: "Hle, já posílám svého posla před tebou, on ti připraví cestu. Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu stezky!" Když Jan Křtitel (vystoupil) na poušti, hlásal křest pokání, aby byly odpuštěny hříchy. Vycházel k němu celý judský kraj a všichni jeruzalémští obyvatelé, dávali se od něho křtít v řece Jordánu a (přitom) vyznávali své hříchy. Jan nosil šat z velbloudí srsti a kolem boků kožený pás. Živil se kobylkami a medem divokých včel. Kázal: "Za mnou už přichází mocnější, než jsem já; nejsem hoden, abych se sehnul a rozvázal mu řemínek u opánků. Já jsem vás křtil vodou, ale on vás bude křtít Duchem svatým."
 
SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA:
Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030

Nedělní kázání pro děti | JE DOBRODRUH - DOBRÝ DRUH | P. Roman Vlk

 

 

Speciál - odpovědi na otázky dětí

 

Vlčí doupě v Noevinách