Aktuality, Inspirace, Ohlášky, Promluvy

Zpět

Příběh Bible - kázání o. Pavla k Bibli s videoklipy - Stvoření

Přiznám se, že když objevím nějaký zajímavý hudební projekt, nedá mi to, abych jej nenechal přeložit a otitulkovat. A jedním z takových je i projekt The Story. Jedná se o převyprávění některých příběhů Bible a biblických postav skrze písně. Pojďte se tentokrát nejenom začíst, ale zaposlouchat do Bible.

V době, kdy bylo možné tohle DVD zakoupit např. skrze hudební vydavatelství Rosa a jejich internetový obchod Gimel.cz, o něm psali:

Projekt The Story je jedinečným příkladem spolupráce několika velkých firem. Je postaven na nejprodávanějším vydání Bible nakladatelství Zondervan - "The Story", knize Randyho Frazeea "The Heart Of The Story" a knize Maxe Lucada "God's Story Your Story". DVD obsahuje 18 nových písní, které napsali Nicole Nordemanová a Bernie Herms podle Biblických postav a jejich příběhů od stvoření po druhý příchod. Autorům šlo o to vyjádřit, jak se Boží příběh lásky prolíná s naším příběhem chybování a výsledkem je nový příběh naděje a vykoupení.

Na všech 18 skladeb se natáčely obrazové podklady po celé Evropě a Africe, které byly doplněny inovativními animacemi. Každé video je svébytným uměleckým dílem a je upraveno tak, aby vizuálně sdělovalo příběh každé skladby a postavy.

A protože v současné době není již možné tohle DVD u nás sehnat, tak jsem rád za to, že je možné jej najít na Youtube. A tak vám přeji: Nejenom se zaposlouchejte, ale neváhejte vzít Bibli do rukou a tyto příběhy si znovu pročíst.

Odkazy: www.thestory.com/

 

Když jsem tohle DVD objevil a nechal jej přeložit a otitulkovat (velké poděkování za to, že se toto dílo šíří, patří Frantovi Traplovi, který mi udělal nejenom překlad, ale i titulky), tak jsem jej taky nabídl pro vysílání do Tv Noe. Oni se nespokojili jen s tím, že by pustili jednotlivé písně, a tak neváhali, přijeli a chtěli, abychom natočili úvody k jednotlivým písním. Tak vznikl pořad s názvem Příběh Bible, který spolu se mnou provázela moderátorka Zdíša Mochová.

Možná to bylo prorocké pro současnou dobu koronaviru, kdy můžeme více času v době zmatku a šířícího se strachu věnovat a nechat se uklidňovat četbou Písma. K tomu nás mohou inspirovat i tyto písně.

V evangeliu podle Jana ve 4. kapitole čteme o setkání Ježíše se samařskou ženou. Ježíš ji požádá o podání vody a ona se diví, že se s ní vůbec baví. Protože Židé se Samařany nestýkali, jak tam čteme.

Ježíš jí odpověděl: „Kdybys znala, co dává Bůh, a věděla, kdo ti říká, abys mu dala napít, požádala bys ty jeho, a on by ti dal vodu živou." Jan 4,10

http://biblenet.cz/

 

A tento výrok můžeme vztáhnout na setkávání s Bohem skrze Písmo, kdy je Bůh schopen skrze četbu Bible utišit naši žízeň a touhu po pravdě, po hledání smyslu života a dalších otázek.

Papež František nás skrze svůj naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby na měsíc říjen 2017 již tehdy vyzval k modlitbě - Za poznávání Bible:

- modleme se za to, abychom byli více vděční za dar Božího slova a učili se číst a meditovat Bibli, zvláště evangelium

Napsal k tomu inspirativní zamyšlení, které se dobře pamatuje:

Křesťané jsou stále zváni jít v Ježíšových stopách a vést duchovní boj proti pokušení Zlého silou Božího slova. Nikoli svými vlastními slovy, ta nejsou k ničemu a nemají v sobě sílu, která by ho přemohla. Boží Slovo má moc potřít Satana. Proto je třeba se důvěrně obeznámit s Biblí: číst ji často, rozjímat a vtiskovat do svého života. Bible obsahuje Boží Slovo, které je vždycky aktuální a účinné.

Co by se stalo, kdybychom zacházeli s Biblí tak, jako zacházíme se svým mobilem? Kdybychom ji nosili stále s sebou - nebo jen kapesní vydání evangelia - co by se stalo?

Kdybychom se vraceli v případě, že ji zapomeneme? - Když zapomeneme mobil a zjistíme to, hned se vrátíme jej hledat.

Kdybychom tak otevírali Bibli několikrát denně a četli Boží poselství, která jsou tam obsažena, stejně jako čteme sms-ky? Co by se stalo?

Jistě, je to paradoxní přirovnání, ale přivádí k zamyšlení. Kdybychom totiž Boží Slovo stále nosili v srdci, žádné pokušení by nás nemohlo oddálit od Boha a žádná překážka by nás nemohla svést z cesty dobra, uměli bychom přemáhat každodenní ponoukání zla, které je v nás i okolo nás; zjistili bychom, že jsme schopnější žít vzkříšeným životem podle Ducha, přijímat a mít rád bratry, zejména ty nejslabší a potřebné, a také nepřátele.

 

A tak otevřme spolu skrze internet a jeho možnosti první stránku Bible a ponořme se do zprávy o stvoření. K ní jsme tehdy pro Tv Noe řekli:

 

Zdíša: Tento projekt vznikl v USA a podílelo se na něm 24 interpretů. Co o tom projektu vlastně víš?

Pavel:Jsou tam známé a zvučná jména, ať už je to část Casting Crowns, ať už je to Amy Grant a další. Řekl bych, že je to hudební průřez toho nej i co se týče, řekl bych, historicky, protože mnozí jsou skutečně legendami, kdy nás provázejí léta od počátku, kdy můžeme hovořit o muzice, která nese křesťanské poselství.

Zdíša: A já jsem si zjistila, že tvůrci všech 18 písní byli pouze dva lidé, a to že texty složila Nicole Nordeman a hudbu napsal Bernie Herms, což je skladatel a producent. Za celou tu dobu, co spolu tvořili, byly spolu v kontaktu jen pomocí internetu, skype...  Ráda bych se tedy pustila k prvnímu klipu, který nás čeká, bude to příběh o stvoření a vlastně to nebude písnička, ale jen instrumentálka, spojená s textem. Co tě třeba na tomhle prvním klipu zaujalo?

Pavel:Možná už jenom to, že je řečeno, že Bůh tvoří slovem, takže možná právě proto jen instrumentálka. A najednou tady vidím každý den, co všechno se děje a Bůh vidí, že je to dobré. To je jediné, co tam máme, to je text, který tam není řečený, je tam pouze v titulku. A končí to pro mě hluboce: A Bůh odpočinul. Oslovuje mě právě to, že abychom mohli vůbec pochopit a proniknout do té hloubky, kterou Bůh do toho stvoření dal, tak je potřeba se zastavit, ztišit se a v tom tichu začne najednou promlouvat hluboký obsah všeho, co tam máme. Takže to je pro mě to nejsilnější, co mě ani tak Bibli neoslovilo, jak najednou teď v té písni. A je ticho, a teď to objevuj, člověče. To je pro mě velmi silné.

Zdíša: Tak jo, jdeme se na to podívat.

  

The Story: Stvoření (CZ sub)

 

Četba v Bibli - Stvoření světa: Gn 1 - 2