Aktuality, Inspirace, Ohlášky, Promluvy

Zpět

Videoklipová křížová cesta v roku Bible na webu Křesťan a hudba

Letos si připomeneme výročí 1600 let od úmrtí svatého Jeronýma, velkého překladatele Bible, který dokázal přeložit Písmo do „každodenního" jazyka obyčejných lidí a učinil tak psané Boží slovo dosažitelným pro všechny. Jeho horlivost týkající se dostupnosti Písma lidem vychází z jeho přesvědčení, že „neznalost Písma je neznalostí Krista." I letos vznikla videoklipová modlitba inspirovaná 14 zastaveními křížové cesty dotýkající se i tohoto tématu.

 

Najedete ji na webu o. Pavla s názvem Křesťana hudba.