Aktuality, Inspirace, Ohlášky, Promluvy

Zpět

ZAMYŠLENÍ NA 11. NEDĚLI V MEZIDOBÍ: PLNÝ SVĚŽESTI

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 12.6.2021

Dopisy Božím domácím (viz Mt 10, 24)

Mám dojem, že dnešní texty jsou o zázracích. O plodné větvičce z vrcholku cedru. O stáří, které je úrodná (velmi se mi líbí náš český překlad - šťavnaté) a plné svěžesti. O semínku, které klíčí a roste… a přináší úrodu.

Nám se mohou zdát některé procesy v přírodě samozřejmé a nevidíme zázrak. Ale copak není za vším Bůh? Vždyť žijeme ve víře. Žijeme podle toho, co věříme, ne podle toho, co vidíme (tak zní jiný překlad verše 2 Kor 5, 7).

Vede mě to k touze světit tuto neděli - nejen tím, že budu (pokud se nevejdu do počtu podle platných omezení, možná nebudu) na mši svaté, ale že si budu všímat "maličkostí" kolem sebe a vidět v nich Boží zázraky. Ty, které dávají šťávu mému životu víry.

Vzpomínám si na svého otce. Možná jsem tady už o něm psal. Už byl důchodce, když objevil modlitbu Liturgie hodin. Jeho nejoblíbenějším žalmem se zakrátko stal právě dnešní, devadesátý druhý. Těšilo ho, že i ve stáří může být navzdory nemoci a tělesné slabosti plný svěžesti. Vnímal, jak ho Bůh v jeho vetchosti každý den nějakým způsobem vede k radosti a pokoji. Vnímal (a možná ještě více jeho vnoučata), že právě tímto svým postojem k životu přináší úrodu těm, kteří kolem něj žili.

Možná očekáváš, že tvá víra by měla být silnější, větší, smělejší, razantnější, účinnější… Nečekej na to. Dnes žij s Bohem tak, jak to víš. Těš se a raduj ze zázraků, které kolem tebe koná. Možná právě tato drobná změna smýšlení bude tím "odlomením větvičky", kterou Bůh kdesi zasadí (možná v někom v tvé rodině, koho vnímáš jako odepsaného) a bude z něj velký strom. Možná tvůj dnešní úžas nad drobným kvítkem, který vyjádříš před svými blízkými, bude pro ně výsevem semínka, které jednou přinese bohatou úrodu v generaci tvých vnuků či pravnuků.

Nehořekuj, že jsi bezmocný, neschopný, zbytečný… Neboť tvůj Bůh takový není. Tvůj Bůh je Bohem zázraků. Tak i ty s ním buď člověkem plným zázraků - "ještě i ve stáří budou úrodní a plní svěžesti…"

Přebíráno se svolením autora. Zdroj zamyšlení najdete zde: http://dcza.sk/