Aktuality, Inspirace, Ohlášky, Promluvy

Zpět

ZAMYŠLENÍ NA 33. NEDĚLI V MEZIDOBÍ: PŘÍPRAVA

 

Kráčet společně (Syn hodos)

 

V Liturgii hodin je několik možností, jak se modlit žalmy. Jednou je možnost vždy po pár verších (v žalmu je to vyznačeno širší mezerou mezi řádky) opakovat responzorium, které je k danému žalmu vybráno. Přesně toto jsem udělal při čtení evangelia této neděle – po každé větě jsem si vložil verš z responzoriálního žalmu. A před očima se mi objevil nesmírně povzbuzující text…

Tím veršem byla slova: „Jásejte před tváří Krále a Pána“ (Ž 98, 6b). Tento žalm Církev dala na dnešní neděli jako naši odpověď na texty o konci světa, když „vše bude zbořeno“ (Lk 21, 6), když „Pán přijde soudit živé i mrtvé“ (responzorium). Podobná vyjádření v nás mohou vyvolávat strach a obavy: „Obstojím?“ Ale Ježíš nám ukazuje jinou perspektivu: „Vzpřimte se, zvedněte hlavu, neboť se blíží vaše vykoupení“ (zpěv před evangeliem). Právě proto mě nadchlo moje čtení evangelia spojené s opakováním zmiňovaného verše – neboť mě stavělo přesně do takové perspektivy. Vnímal jsem, jak ve mně opět roste touha po Kristově druhém příchodu. Možná se to stane dnes…

A druhým přínosem tohoto cvičení je pro mě to, že se tak stávám vnitřně připravenější na to, že Ježíš jednou přijde – že „budou hrůzy a velká znamení na nebi“ (Lk 21, 11). Nacvičuji si to: „Všichni vás budou nenávidět pro mé jméno. Jásejte před tváří Krále a Pána. Ale ani vlas se vám z hlavy neztratí. Jásejte před tváří Krále a Pána. Pokud vytrváte, zachováte si život. Jásejte před tváří Krále a Pána“ (Lk 21, 17–19; Ž 98, 6b).

Ježíš přijde. To je jisté. Nevíme kdy. I to je jisté. Ale umíme se na to připravit. Možná právě takovým cvičením, jaké zde dnes navrhuji: vzít si verš o jásotu ze žalmu a vkládat ho například do textů z Knihy zjevení, které se budou číst při mších svatých nejbližší dva týdny. Možná je uvidíme v jiném světle, budou pro nás zdrojem naděje a útěchy, opět nám odhalí, že Bůh má všechno v rukou.

Zkus to: „Jásejte před tváří Krále a Pána.“ Zkus to spolu s někým. Ježíše přece nebudeš vítat sám.

 

Přebíráno se svolením autora. Zdroj zamyšlení najdete zde: http://dcza.sk/