Aktuality, Inspirace, Ohlášky, Promluvy

Zpět

Sbírka na misie se překládá, ale modlit za misie se můžeme

Věřící ve všech katolických farnostech světa se během Světového dne misií společně modlí a finančně přispívají do světového fondu solidarity, ze kterého jsou následující rok podporovány projekty na pomoc potřebným ve všech kontinentech skrze Papežské misijní dílo šíření víry (PMD ŠV), jehož počátky sahají do roku 1818.

 

Mnoho bolestí – jedna naděje | Misijní neděle

 

Z důvodů vládních opatření nelze sbírku na misie v termínu 18. října 2020 uskutečnit. Náhradní termín sbírky na misie bude zveřejněn později.

 

Missio interview – Misijní neděle 2020

 

V předvečer misijní neděle se i v naší farnosti konával Misijní most modliteb. Přestože letos nemůžeme být spolu v kostele, nic nebrání tomu, abychom se doma pomodlili. Vedoucí našich oddílů přicházejí s touto výzvou:

Letošní roka nám nepřeje natolik, abychom v naší farnosti mohli uspořádat Misijní jarmark a Misijní most modliteb.

Nic ale nebrání tomu, abychom se v sobotu ve 21.00 pomyslně spojili v modlitbě a společně prosili za misijní dílo na celém světě.

Zapalte ve svých domácnostech svíčku a věnujte čas společné modlitbě růžence nebo jakékoliv jiné modlitbě za misie. Děkujeme!

 

 

Více o Papežském misijním díle najdete na jejich webu: https://www.missio.cz/

 

Missio interview – speciál o koronaviru v misiích

 

Missio interview – Speciál o koronaviru v misiích (červen 2020)