Aktuality, Inspirace, Ohlášky, Promluvy

Zpět

Mše svatá – Bohoslužba slova – pomůcky ke čtení Bible

Dnes jsem si při probírání částí mše sv. řekli, že jak židovská bohoslužba zahrnovala v sobě čtení ze Zákona a Proroků, tak apoštolové na to navazují, a navíc přidávají vyprávění o Ježíši. Nejde však jen o to poslouchat Boží slovo při mši sv., ale brát jej, pokud možno denně do rukou. Dnes máme mnohem více možností, než měli naši předkové ať již v knižní nabídce Bible a zamyšlením k její četbě. Navíc dnes díky internetu a mobilním aplikacím můžeme mít Bibli v kapse stále na dosah.  

 

Nejrozšířenějším českým překladem je Český ekumenický překlad, při mších čteme z Liturgického překladu.

https://www.bibleshop.cz/bible

 

 

K nedělním čtením se nám nabízí hned několik možností, jak nad ním rozjímat. V knižní formě se nabízí např. zamyšlení o. Vojtěcha Kodeta

https://www.doron.cz/Nedelni-promluvy-A-B-C-komplet-d957.htm

 

Nebo krátká zamyšlení evangelia na každý den.

https://www.doron.cz/bozi-slovo-na-kazdy-den2

https://www.paulinky.cz/evangelium-na-kazdy-den-2024/

 

 katolické bibl. dílo

 

 

K rozjímání skrze weby jsou vhodné:

https://www.pastorace.cz/Kazani/obdobi-behem-roku-cyklus-a

https://www.vezmiacti.cz/

https://biblickedilo.cz/nabidka-materialu/bible-v-liturgii/

 

 

 

Hned několik mobilních aplikací nabízí možnost rozjímání nad evangeliem.

 

Aplikace iZIDOOR – přináší mnoho podnětů pro vaši modlitbu, aktuální modlitební úmysly, přidání vlastních úmyslů, ale také průvodce duchovním životem, který pomůže jeho prohloubení.

https://www.izidoor.cz/OAplikaci.aspx

 

 

Aplikace Zamyslenia – průvodce ranní a večerní modlitbou s evangeliem daného dne a krátkým komentářem k němu

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.johnysebb.zamyslenia&hl=cs&gl=US

 

Bible You Version 

 

 

Nejpropracovanější aplikací je Bible YouVersion. Kromě čtení Bible nabízí taky plány čtení bible na různá témata, skrze videa i shlédnutí částí evangelií.

https://www.bible.com/cs/reading-plans

 

Pro děti pak jednotlivé biblické postavy a události pomocí interaktivního čtení a plnění úkolů.

https://www.bible.com/cs/kids

 

 

Aplikace Misál – Co se právě dnes čte v kostele

https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.liturgie.MisalNaPrazdniny&hl=cs&gl=US