Naše kostely

KAPLE SV. ANNY

GPS 49°11'48.182"N, 17°32'39.915"E

kaple sv. Anny

Kaple Sv. AnnyKvítkovice patřily dříve do farnosti napajedelské, kam také jejich obyvatelé docházeli na bohoslužby. Kaple sv. Anny byla postavena z rozhodnutí valné hromady občanů v letech 1898-1899 na místě zchátralé dřevěné zvoničky. V roce 1916 se kvítkovičtí občané rozhodli přistavit ke kapli sakristii. Po zřízení hřbitova v roce 1920 začali pomýšlet na rozšíření kaple. K této rekonstrukci však došlo až v letech 1940 a 1941. Kromě stavby předsíně a kůru byl opraven a pozlacen hlavní oltář, obraz sv. Anny a obrazy křížové cesty. Kromě soch sv. Josefa, sv. Judy Tadeáše a soch Božského Srdce a Pražského Jezulátka byly pořízeny také obrazy sv. Cyrila a Metoděje, Panny Marie Hostýnské a sv. Václava. Na jaře roku 1944 byl postaven i boční oltář s obrazem Panny Marie Hostýnské.

V roce 1969 byly Kvítkovice přifařeny k Otrokovicím. V roce 1973 byl v kapli instalován nový zvon a o tři léta později došlo k úpravě vnitřního prostoru dle nových liturgických předpisů. Boční oltář byl přepracován na obětní stůl.

V průběhu dalších let bylo pořízeno nové vybavení (lavice, ambon). V roce 1985 zde byly svépomocí postaveny nové varhany, nezvykle umístěné pod kůrem při boční straně kostela.

V roce 2010 prošla kaple rozsáhlou rekonstrukcí, při níž byla vyměněna střecha a obnovena věž.