Naše kostely

KOSTEL SV. VOJTĚCHA

GPS 49°12'27.276"N, 17°32'15.204"E

kostel sv. Vojtecha

Kostel byl stavěn v letech 1992-1995 podle návrhu architekta Mojmíra Korvase. O stavbu se mimořádně zasloužil tehdejší farář P. Vojtěch Šíma a vedoucí prací Josef Vyoral.

Silueta kostela symbolizuje sepjaté ruce mířící k nebi. Vnitřní lodi vévodí keramický reliéf sv. Vojtěcha nad oltářem a pískovcový obětní stůl se symbolem ryby. Na čelní stěně visí vyřezávaná biblická křížová cesta, v bočních výklencích stojí dřevěné sochy sv. Anežky, sv. Jana Bosca, sv. Jana Pavla II a sv. Zdislavy. V křestní kapli se sochou Panny Marie je umístěna kovová křtitelnice na pískovcovém podstavci. Při bohoslužbách a koncertech v kostele zní dvoumanuálové digitální varhany, nad nimiž na zdi visí imitace varhanních píšťal.

Kostel je chodbou spojen s budovou fary. V jeho suterénu je k dispozici větší sál a další společenské prostory, včetně potřebného zázemí. Za kostelem pak je umístěno sportovní hřiště. Vzniklý komplex slouží především bohoslužbám a církevním slavnostem, ale také pořádání společenských, kulturních, sportovních a vzdělávacích akcí.

Návaznost na dopravu:

Kostel je v těsné blízkosti zastávky linky MHD č. 55. Z vlakového nádraží můžete použít linku 55 nebo jít pěšky (1000 m). K zaparkování auta je možné použít parkoviště na náměstí nebo u kostela.

Odkaz: Stavba kostela sv.Vojtěcha